Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Donderdag 17 Augustus 2017


(6765 titels)
U zocht met : AUT SMYTEGELT, BERNARDUS

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


De zoekopdracht leverde geen treffers!
Kies de gewenste zoekterm of voer een andere zoekactie uit • Berouw. De weg terug naar God / Thomas Boston ; [vert. uit het Engels: C.C. Snoek-van Nieuw Amerongen]
 • Genade brengt me thuis
 • Verzameling van Nieuwgemaakte Zangwijzen op de Liederen van Lodensteijn en verscheide andere
 • De inenting der kinderpokjes onpartydig beschouwd in 't byzonder met opzigt tot den godsdienst, door den eerwaarden heere David Some predikant te Harborough. Uitgegeven en met eene voorreden verrykt d
 • Herrn Emanuel Sonthoms goldenes Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: der wahre Weg zum Christenthum. Aus dem Englischen in das Teutsche übersetzt. An vielen Orten verbessert, und mit dreyen herrlichen
 • Herrn Emanuel Sonthoms goldenes Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: der wahre Weg zum Christenthum. Aus dem Englischen in das Teutsche übersetzt. An vielen Orten verbessert, und mit dreyen herrlichen
 • Dichtkundige ziele-zangen,
 • Toetsteen der opregtigheit, ofte merktekenen van ware genade en geveinstheit, aan gewesen in een practikale verhandeling over Openb. III. 17. 18. Door Johannes Flavel, dienaar in het werk des Euangeli
 • Verhandeling van de zelfkennis, ten aanzien van ons weezen, onze betrekkingen, omstandigheden, bekwaamheden, gebreken, vooroordeelen, geaartheid, oogmerken, en meer andere byzonderheden: Waar in de na
 • Verhandeling van de zelfkennis, ten aanzien van ons weezen, onze betrekkingen, omstandigheden, bekwaamheden, gebreken, vooroordeelen, geaartheid, oogmerken, en meer andere byzonderheden: Waar in de na
AUT SPILJARDUS, JOHANNES (5/23 titels )
 • Miles christianus ofte het coningliick veld-leger, voorgestelt in corte betrachtingen over de woorden des propheeten Mosis, Deuter. 23. [...] Wtgegeven int Engelsch, door Samvel Bachiler, Engelsch pre
 • Christelicke Catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, volgens het Heydelbergsch Hoogh-duytsch, ende het Leydsch Latijnsch exemplaer, ende nevens noodige verklari
 • Christelicke catechismus der Nederlandtsche gereformeerde kercken ...
 • Christelijcke catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde getuygenissen der h. Schrift bevestight;
 • Christelijcke Catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde getuygenissen der H. Schrift bevestight
 • Eene korte en duidelijke voorstelling van de natuur en beoefening van het ware zaligmakende geloof. Naar een oud boekske van 1730, bij wijze van zamenspraak tusschen een' leeraar een een' leergierig c
 • Balsem voor eene zieke ziele, kortelijk getrokken uit Den troost der benaauwde conscientie van R.L. door Dionisius Spranckhuyzen, dienaar des goddelijken Woords te Delft, anno 1697
 • Balsem, voor een siecke ziele. Kortelijck ghetrocken uyt den Troost der benaude conscientie van R.L. door Dion: Spranckhuysz, dienaer des goddelijcken Woorts binnen Delft
 • Balsem, voor een siecke ziele. Kostelijk getrocken uyt den troost der benaauwde conscientie van R.L. Door Dion: Spranckhuysz, dienaar des goddelijcken Woorts binnen Delff
 • Geestelijcken balsem voor een siecke ziele. Ge-extraheert wt verscheydene bloemkens des Ouden en Nieuwen Testaments. Door Dionysium Spranckhuysen, dienaer Iesu Christi in Sijn gemeynte tot DelffZoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

De zoekopdracht leverde geen treffers!

Pas de zoekopdracht aan: verander waar nodig de zoektermen en/of de operatoren.
Voeg bijvoorbeeld het $ teken aan het eind van de zoekterm toe. Dan wordt gezocht naar alle termen met dezelfde stam.

Cod. 001