Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zondag 16 December 2018


(7356 titels)
U zocht met : AUT SMYTEGELT, BERNARDUS

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


De zoekopdracht leverde geen treffers!
Kies de gewenste zoekterm of voer een andere zoekactie uit • Berouw. De weg terug naar God / Thomas Boston ; [vert. uit het Engels: C.C. Snoek-van Nieuw Amerongen]
 • Genade brengt me thuis
 • Verzameling van Nieuwgemaakte Zangwijzen op de Liederen van Lodensteijn en verscheide andere
 • De inenting der kinderpokjes onpartydig beschouwd in 't byzonder met opzigt tot den godsdienst, door den eerwaarden heere David Some predikant te Harborough. Uitgegeven en met eene voorreden verrykt d
 • Herrn Emanuel Sonthoms goldenes Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: der wahre Weg zum Christenthum. Aus dem Englischen in das Teutsche übersetzt. An vielen Orten verbessert, und mit dreyen herrlichen
 • Herrn Emanuel Sonthoms goldenes Kleinod der Kinder Gottes. Das ist: der wahre Weg zum Christenthum. Aus dem Englischen in das Teutsche übersetzt. An vielen Orten verbessert, und mit dreyen herrlichen
 • Dichtkundige ziele-zangen,
 • Dichtkundige ziele-zangen
 • Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers
 • Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers
 • Toetsteen der opregtigheit, ofte merktekenen van ware genade en geveinstheit, aan gewesen in een practikale verhandeling over Openb. III. 17. 18. Door Johannes Flavel, dienaar in het werk des Euangeli
 • Verhandeling van de zelfkennis, ten aanzien van ons weezen, onze betrekkingen, omstandigheden, bekwaamheden, gebreken, vooroordeelen, geaartheid, oogmerken, en meer andere byzonderheden: Waar in de na
 • Verhandeling van de zelfkennis, ten aanzien van ons weezen, onze betrekkingen, omstandigheden, bekwaamheden, gebreken, vooroordeelen, geaartheid, oogmerken, en meer andere byzonderheden: Waar in de na
 • De bedekte spinosist ontdekt in de persoon van Pontiaan van Hattem ...
 • 't Nieuw geestelijck kruyt-hof, wesende als een tweede deel vande Syons wijn-bergh, bestaende in zedige gesangen, rijmen, en lees-stoffen.Alles uyt verscheyde autheuren by-een ghestelt
AUT SPILJARDUS, JOHANNES (5/23 titels )
 • Miles christianus ofte het coningliick veld-leger, voorgestelt in corte betrachtingen over de woorden des propheeten Mosis, Deuter. 23. [...] Wtgegeven int Engelsch, door Samvel Bachiler, Engelsch pre
 • Christelicke Catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, volgens het Heydelbergsch Hoogh-duytsch, ende het Leydsch Latijnsch exemplaer, ende nevens noodige verklari
 • Christelicke catechismus der Nederlandtsche gereformeerde kercken ...
 • Christelijcke catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde getuygenissen der h. Schrift bevestight;
 • Christelijcke Catechismus der Nederlandsche gereformeerde kercken, ontledet door rand-vragen, ende nevens noodige verklaringe, met duydelicke ende vermeerderde getuygenissen der H. Schrift bevestightZoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

De zoekopdracht leverde geen treffers!

Pas de zoekopdracht aan: verander waar nodig de zoektermen en/of de operatoren.
Voeg bijvoorbeeld het $ teken aan het eind van de zoekterm toe. Dan wordt gezocht naar alle termen met dezelfde stam.

Cod. 001