Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


(8345 titels) Resultaat : (2.71%) 226 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 8

1. Brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen. (1937)
  Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Smijtegelt, Bernardus (1665-1739) ; Costerus, Florentius (1635-1703) ; Beukelman, Johannes (1704-1757) ; Hellenbroek, Abraham (1658-1731) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677) ; Temmink, Johannes (1701-1768) ; Alardin, Kasparus (1658-1692)
Titel: Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd wijlen B. Smijtegelt, [...]. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van oud en jong".
Impressum: Te Leiden, bij J.J. Groen & Zoon, N.V., [1937]
Omvang: 208 p.
Jaar: 1937
Uitgever(s): Groen, J.J. en Zoon (Leiden)
Opmerking(en): Met drukkersmerk.
Over editie : Eerste uitgave: Amsterdam, J.H. den Ouden & G. van Peursem, 1835.
(Onder)deel: Bevat: De Heere Christus, de Ware Wijnstok, tot verkwikking en verheuging der naar Gods gemeenschap dorstige zielen / door B. Smijtegelt. De zichzelf bedriegende naamchristen / door B. Smijtegelt. De ware christen tot goede werken toebereid / door B. Smijtegelt. De noodzakelijkheid van des menschen wedergeboorte / door F. Costerus. De onmagt des menschen, om in den Heere Jezus te gelooven / door F. Costerus. Het werk Gods in de harten van onmachtigen / door J. Beukelman. Het Koningrijk der hemelen door vrijmachtig welbehagen Gods een volzeker geschenk / door J. Beukelman. De oproeping des zondaars tot verantwoording voor den Rigter / door A. Hellenbroek. De geesteloosheid in den godsdienst / door J. van Lodensteyn. Gereformeerde beschouwing van het borgtogtelijk lijden des Heeren als de eenige grond / door J. Temmink. Het onderscheid tusschen den weg ten leven / door K. Alardin. De baarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelsche schatten / door B. Smijtegelt.
Het achteromslag bevat: Lijst van boekwerken voor het gereformeerde huisgezin, verkrijgbaar bij J.J. Groen & Zoon, N.V., Leiden.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede van de Redactie en uitgevers van 'De vriend van oud en jong', Leiden voorjaar 1937;
3-4 Inhoudsregister;
5-208 Tekst
Bijbelteksten: Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Joh. 3:3; Joh. 6:44; Matth. 11:25-26; Luk. 12:32; Luk. 16:2b; Ez. 37:7-8; Joh. 17:19; Matth. 7:13-14; Matth. 6:21
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2318867)
- Provenance: H. Kalkman, v. Reedestraat 4, Alphen a.d. Rijn (stempel en inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (PR 349.2)
- Provenance: Th. Verweij

Particuliere Collectie F.W. Huisman
- Band: In bruin papier gebonden

Pietasnummer: P97004214
2. Groe, Theodorus van derVerbreiders van Zijn eer. (2000)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groe, Theodorus van der (1705-1784)
Medewerker(s): Smijtegelt, Bernardus (1665-1739) ; Hellenbroek, Abraham (1658-1731) ; Saldenus, Guilielmus (1627-1694) ; Hondius, Jacobus (1629-1691)
Titel: Verbreiders van Zijn eer, door Theodorus van der Groe en andere
Impressum: Rumpt, De Schatkamer, 2000
Omvang: 155 p.
Jaar: 2000
Uitgever(s): Schatkamer, De (Rumpt)
Opmerking(en): Op de omslag: Dl. 1.
Bundel meditaties van Theodorus van der Groe, Bernardus Smijtegelt, Abraham Hellenbroek, Guiljelmus Saldenus en Jacobus Hondius.
Bevat van Theodorus van der Groe: p. 5-18 'Geef rekenschap' uit: Drietal over Luk. 16:2m (Utrecht, J.H. van Peursem, 1888) en p. 104-123 'Nauwelijks zalig' over 1 Petr. 4:18 uit Bundel uitmuntende en uitgezochte predikatien (Rotterdam, J.F.K. Schwaebe, 1845).
Bijbelteksten: Luk. 16:2b, Nieuwjaar; 1 Petr. 4:18
Literatuur: Huisman, Bibliografie van Theodorus van der Groe, P 5, sub e; Huisman, Bibliografie van Theodorus van der Groe, P 11, sub v
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2206488)

Pietasnummer: P05037810
3. Smijtegelt, BernardusBaarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootscha. (1835)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus
Titel: De baarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelsche schatten : leerrede naar Matth. VI: 21 / door B. Smijtegelt. 2e dr.
Impressum: Amsterdam, J.H. den Ouden, G. van Peursem, 1835
Omvang: 24 p.
Jaar: 1835
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943.- in convoluut)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (449 F 24)

Pietasnummer: P08040261
4. Smijtegelt, BernardusBedroefde christen vertroost in eene predikatie. (1865)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: De bedroefde christen vertroost, in eene predikatie over Openb. XXII: 6b, en twee belijdenis-predikatin over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III: 13-18; benevens zes kenteekenen, die de aller zwakste in de genade met de aller sterkste in de genade gemeen hebben, door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Nooit voorheen gedrukt.
Impressum: Te Dordrecht, bij Van der Schalk en Van Dijl. 1865
Omvang: [4], 64 p.
Jaar: 1865
Uitgever(s): Schalk, van der (Dordrecht); Dijl, van (Dordrecht)
Opmerking(en): Mededeling op achterzijde titelpagina: Tot wering van nadruk, is aan de Wet van 25 januarij 1817, Staatsblad No. 5, voldaan.
De eerste preek dateert van 7 maart 1706. De twee belijdenispreken werden op 12 juni 1712 uitgesproken.
(Onder)deel: Bevat tevens: Innig lied-vers, uitgesproken ter gelegenheid dat de heer Bernardus Smytegelt, predikant dezer stad Middelburg, in Zeeland, het geheele Woord van God op zijne weekbeurt had helpen verklaren, begonnen zijnde met eerste capittel van het Evangelium van Marci, des jaars 1695, 2de maand, 1ste dag, en heeft hetzelfde eerste capittel de gemeente weder voorgedragen in het jaar 1717, 9de maand, 23ste dag.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[3-4] Voorrede van de uitgever [= P. de Looze], Zierikzee 24 september 1863;
1-46 Tekst;
47-48 Tekst van: Zes kenteekenen;
49-59 Tekst van: Het christelijk maagden-versiersel;
60-64 Tekst van: Innig lied-vers
Bijbelteksten: Openb. 21:6b; Spr. 2:1-5; Spr. 3:13-18
Literatuur: Nederlandsche bibliographie 1865, 86.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CV.05628)
- Provenance: Dit boek hoort toe aan J. verheul te Bodegraven, geboren 22 november 1826 (incriptie op achterzijde titelpagina); Op p. 64 staat ook ' J. Verheul', maar dat lijkt een handschrift uit begin 20e eeuw
- Band: Half linnen band (20e eeuw)

Pietasnummer: P09044583
5. Smijtegelt, BernardusChristens heil en cieraat. (1744)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Des christens heil en cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philippensen IV: 7. en Colossensen I:22. Door den nu zaligen heer Bern: Smytegelt, in zyn leven bedienaar des goddelyken Woorts te Middelburg. Met een voorreden door A:W: de Beveren, zyn eerw: opvolger. Tweeden druk.
Impressum: 'sGravenhage, by Ottho en Pieter van Thol, Middelburg, [by] M.H. en A.L. Callenfels. MDCCXLIV. Met privilegie
Collatie: 4 : *-7*4 8*2 A-3X4; [2], 44, [14], 522, [14] p.
STCN-vingerafdruk: 174404 - *a1 *3 VI. : *a2 7*3 rlings$betrac - b1 A e : *b2 3V $ha
Jaar: 1744
Uitgever(s): Thol, Ottho van; Thol, Pieter van [II]; Callenfels, Adam Laurens; Callenfels, Michiel Hendrik
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Met approbatie van de Classis Walcheren. Met privilege van de Staten van Zeeland, 9 juli 1739.
Met autorisatie van een van de drukkers.
Over editie : Er is nog een uitgave bij de dezelfde uitgevers uit hetzelfde jaar, maar met ander zetsel gedrukt.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
1-44 Voorrede [van Anthon Willem de Beveren];
[1-8] Inhoudsregister;
[9-10] Privilege;
[10] Autorisatie;
[11-14] Gedicht van H.D.W. Tierings, 30 juli 1740;
1-522 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-13] Alfabetisch inhoudsregister;
[14] Blanco
Bijbelteksten: Filip. 4:7; Kol. 1:22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 602
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00400)
- Opmerkingen: Dit exemplaar is geautoriseerd door M.H. Callenfels
- Provenance: Dr. Abraham Kuyper-Stichting - 's-Gravenhage (stempel op titelpagina)
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 7)
- Opmerkingen: Signatuur van het eerste katern is onregelmatig: de pagina met het privilege van Holl. en W-Frl heeft geen signatuur en is ingeplakt

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (F oct 2180)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 A 2)

Rotterdam, Universiteitsbibliotheek (RKL K 868)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1012 G 3)
- Provenance: W. Verkade. Maasdijk Naaldwijk 1905. Jac Verkade 13 oct. 1934 (inscripties op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043531
6. Smijtegelt, BernardusChristens heil en cieraat. (1900)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Des christens heil en cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatin over Philippensen IV: 7 en Colossensen I: 22, door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven bedienaar des goddelyken Woorts te Middelburg. Met een voorreden door A.W. de Beveren, zijn Eerw. opvolger
Impressum: Rotterdam : Gebr. Huge, [ca. 1900]
Omvang: 48, 522 p.
Jaar: 1900
Uitgever(s): Huge Gebr. (Rotterdam)
Opmerking(en): Met privilege van de Staten van Zeeland, Middelburg 9 juli 1739.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Privilege;
5-7 Gedicht van H.D.W. Tierings, 30 juli 1740;
8-40 Voorrede [van Anthon Willem de Beveren];
41-48 Inhoudsregister;
1-522 Tekst
Bijbelteksten: Filip. 4:7; Kol. 1:22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 608
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.01404)
- Provenance: G. Harmsen, Baankamp no. 1, Rijssen 1928 (stempel op titelpagina)
- Band: Half lederen band (19e eeuw)

Voormalige Particuliere Collectie J. van der Haar

Opheusden, Steenblokbibliotheek
- Opmerkingen: Niet gevonden in de catalogus van de GGN

Pietasnummer: P09045317
7. Smijtegelt, BernardusChristens heil en sieraad. (1868)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Des christens heil en sieraad, voorgesteld in vijf en veertig predikatien over Philippensen IV:7 en Colossensen I:22. Door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger. Nieuwe onveranderde uitgave.
Impressum: Nijkerk : I.J. Malga, 1868
Omvang: XLII, [6], 522, [12] p.
Jaar: 1868
Uitgever(s): Malga, I.J. (Nijkerk)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Het jaar van uitgave 1858 is handmatig gewijzigd in 1868.
Met approbatie van de Classis van Walcheren.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 24 april 1744.
Met approbatie van de Staten van Zeeland, Middelburg 9 juli 1739.
(Onder)deel: Met fondslijst van I.J. Malga.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
III-IV Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
V-XXXIV Voorrede [van Anthon Willem de Beveren];
XXXV-XLII Inhoudsregister;
[1-2] Privilege van de Staten van Zeeland;
[3-6] Gedicht van H.D.W. Tierings, 30 juli 1740;
1-522 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-10] Alfabetisch inhoudsregister;
[11-12] Fondslijst van I.J. Malga
Bijbelteksten: Filip. 4:7; Kol. 1:22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 606
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CV.01014)
- Provenance: Een eigenaarsnaam op het voorschutblad is eruit geknipt
- Band: Half papieren band (19e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00925.-)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (94 F 2)

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD b1868:1)

Pietasnummer: P09044661
8. Smijtegelt, BernardusDrie uitmuntende godzaalige leerreeden. (1737)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Medewerker(s): Frein, Henricus de (1672-1747)
Titel: Drie uitmuntende godzaalige leerreeden. Door een voornaam godsgeleerde, over Hoogliet I: vers 4. Trekt my. En Hoogliet I: vers 4. Wy zullen u nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu, myne schapen, schapen myner weide, gy zyt menschen, (maar) ik ben uwen Godt, spreekt de HEERE Heere
Impressum: In s'Gravenhage, by Nic: Pieter Blommendal, boekverkoper in 't Gedempte Raamptje. 1737
Collatie: 8 : A-G8 H4; 119, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 173708 - b1 A2 $me : b2 H3 Go
Jaar: 1737
Uitgever(s): Bloemendal, Nicolaas Pieter ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): De auteur van de twee eerste preken: Bernardus Smytegelt.
De derde preek is mogelijk niet van Smytegelt. Hij komt onder de titel 'Een uitmuntende practikale leerreeden door een voornaam godsgeleerde over Ezechiel 34:31' voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725. De uitgever Blommendal heeft de preek in deze uitgave voor de eerste keer uitgegeven in combinatie met preken van Smytegelt, maar zonder auteursnamen te noemen. Vanaf 1740 heeft hij deze preken uitgebreid tot 'Zes uitmuntende practicale leer-redenen' en onder de naam van Smytegelt uitgegeven.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-35 Tekst van de eerste preek over Hoogl. 1:4;
36 Blanco;
37-64 Tekst van de tweede preek over Hoogl. 1:4;
65-119 Tekst van preek over Ez. 34:31;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Hoogl. 1:4; Ez. 34:31
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06578:2)
- In convoluut: 1. Th.J. Frelinghuysen, Een bundelken leer-redenen, Amsterdam 1736; [B. Smytegelt?), Drie uitmuntende godzaalige leerredenen, 's-Gravenhage 1737
- Band: Halflederen band (18e-19e eeuw; de rug is vervangen door zwart plaklinnen uit de 20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2220 B 14)
- Opmerkingen: Opdracht "voor B Smytegelt" in handschrift op titelpagina

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Br *CCLXXII* 2)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043532
9. Smijtegelt, BernardusEenige verscheyde predicaetien. (1876)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Medewerker(s): Camps, L.D.
Titel: Eenige verscheyde predicaetien van Bernardus Smytegelt, dienaer Jesu Christi tot Middelburg. Opgeschreven door L.D. Camps, 1704. Met een voorwoord van J.H. Donner, predikant te Leiden
Impressum: Leiden : D. Donner, [1876]
Omvang: 196 p.
Jaar: 1876
Uitgever(s): Donner, D. (Leiden)
Opmerking(en): Deze preken zijn ontleend aan een handschrift dat de naam draagt van L.D. Camps en dagtekend uit 1704. Camps zal net als de bekende Maria Boter in de kerk preken van Smytegelt hebben genoteerd. Het handschrift was in het bezit gekomen van de boekhandelaar P. van der Sluys jr en deze heeft de eerste uitgave verzorgd. Het fondsrestant kwam bij D. Donner terecht. De preken werden gehouden in de eerste jaren (vanaf 1694 dat Smytegelt predikant in Middelburg was. Onder elke preek noteerde Camps de datum en de naam van de kerk waarin de preek werd gehouden. Deze gegevens zijn niet overgenomen in de uitgave.
Overgeplakt impressum: Amsterdam, Van der Sluys, 1876.
Blauw papieren omslag met titel.
Inhoud: 1 Franse titelpagina;
2 Blanco;
3 Titelpagina;
4 Blanco;
5-8 Voorwoord van J.H. Donner, Leiden 10 april 1876;
9-196 Tekst;
[1] Prekenregister;
[2] Reclame van de uitgever
Bijbelteksten: Joh. 3:3; Ef. 5:14; Luk. 12:32; Hand. 26:8; Hand. 26:29; Joh. 7:37; Luk. 24:3-11; Ez. 36:26v; Pred. 11:3; Hebr. 11:10
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06372)
- Opmerkingen: Oud Bestand
- Band: Blauwe linnen band (20e eeuw). Het oorspronkelijke papieren omslag is meegebonden

Pietasnummer: P09045430
10. Smijtegelt, BernardusKeurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien. (1765)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien ... / [met een inl. van Johannes van Diesbach]
Impressum: In 's Gravenhage, by Pieter van Thol, en de weduwe O. van Thol en zoon. Te Middelburg, by de weduwe A.L. Callenfels en zoon, en de weduwe M.H. Callenfels. M.D.CC.LXV. Met privilegie
Collatie: 4 : *-5*4 A-4K4; XXXII, 632 p.
STCN-vingerafdruk: 176504 - a1 *2 id : a2 5*3 geenzin - b1 A $ : b2 4K3 e$Burgers
Jaar: 1765
Uitgever(s): Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van III ('s-Gravenhage); Thol, Ottho van wed. ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens [& Zn.] (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik wed. (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Titelpagina, regel 9-10: buitengewoo- | ne.
Met approbatie van de Classis Walcheren door Danil Bertling predikant te Vlissingen en Adrianus Bruistens predikant te Middelburg.
Over editie : Er verscheen nog een andere uitgave in 1765 bij de dezelfde uitgevers.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
II Autorisatie;
III-XXVIII Voorrede van J. van Diesbach, 's-Gravenhage 6 juni 1764;
XXIX-XL Prekenregister;
1-632 Tekst
Bijbelteksten: Zach. 1:3, Biddag; Zach. 1:3; Spr. 1:24-27, Oudjaar; Spr. 1:28, Nieuwjaar; Jer. 7:16; Jer. 7:16; Jer. 25:3. Ambtsjubileum Smytegelt, B.; Jes. 55:6a, Avondmaal; Jes. 55:6b, Nabetrachting; Rom. 10:1; Ps. 143:2a; Ps. 143:2b; Jes. 55:7a, Nabetrachting; Jes. 55:7b; Jes. 55:7c; Hand. 15:26, Nabetrachting; Openb. 1:7, Avondmaal; Job. 36:23; Ps. 89:49; Gen. 27:2; Pred. 11:3; 1 Tim. 1:16, Avondmaal; Jes. 55:13a; Jes. 55:13b; Luk. 23:39-41; Luk. 23:42; Luk. 23:43; 1 Petr. 1:17; Jes. 64:5a; Jes. 64:5b; Jes. 64:5c; Jes. 64:6; Ps. 50:7; Ps. 87:5; Gen. 17:1, Nabetrachting; Ps. 119:120, Biddag; Ps. 104:3; 2 Kron. 30:8, Avondmaal; Joh. 6:37a; Joh. 6:37b; 1 Joh. 1:9, Voorbereiding; Hebr. 11:10, Nieuwjaar; Matth. 3:9; Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Luk. 12:16-21; Matth. 6:19; Matth. 6:20; Matth. 6:21
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 623; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 745; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 52
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06439)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina en blad 4K4 ontbreken
- Provenance: Bastiaan van Dam (inscriptie op blad *2r; 19e eeuw)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 73)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043534
11. Smijtegelt, BernardusKeurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien. (1765)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. Als ook verscheide andere by gelegenheid van het h. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewoone omstandigheden. En eindelyk eene opmerkelyke dankpredicatie uit Jer. XXV:3. Gedaan door den zaligen heere Bernardus Smytegelt, in zyn leeven waardig bedienaar des h. Euangeliums te Middelburg. Met een voorreeden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat des herformde gemeente in 's Gravenhage
Impressum: In 's Gravenhage, by Pieter van Thol, en de weduwe O. van Thol en zoon. Te Middelburg, [by] de weduwe A.L. Callenfels en zoon, en de weduwe M.H. Callenfels. M.D.CC.LXV. Met privilegie
Collatie: 4 : *-5*4 A-4K4; XXXII [= XL], 632 p.
STCN-vingerafdruk: 176504 - a1 *2 dd : a2 5*3 enzins$uit - b1 A kt : b2 4K3 gers.$$
Jaar: 1765
Uitgever(s): Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van III ('s-Gravenhage); Thol, Ottho van wed. ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens [& Zn.] (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik wed. (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Titelpagina, regel 9-10: buitenge- | woone.
Met approbatie van de Classis Walcheren door Danil Bertling predikant te Vlissingen en Adrianus Bruistens predikant te Middelburg.
Geautoriseerd met de handtekeningen van de drukkers: Pieter van Thol, Wed: A.L. callenfels en zoon, M.H. Callenfels.
Over editie : Er verscheen nog een andere uitgave in 1765 bij de dezelfde uitgevers, die herkenbaar is aan een andere afbreking op de titelpagina.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
II Autorisatie;
III-XXVIII Voorrede van J. van Diesbach, 's-Gravenhage 6 juni 1764;
XXIX-XXXII [= XL] Prekenregister;
1-632 Tekst
Bijbelteksten: Zach. 1:3, Biddag; Zach. 1:3; Spr. 1:24-27, Oudjaar; Spr. 1:28, Nieuwjaar; Jer. 7:16; Jer. 7:16; Jer. 25:3. Ambtsjubileum Smytegelt, B.; Jes. 55:6a, Avondmaal; Jes. 55:6b, Nabetrachting; Rom. 10:1; Ps. 143:2a; Ps. 143:2b; Jes. 55:7a, Nabetrachting; Jes. 55:7b; Jes. 55:7c; Hand. 15:26, Nabetrachting; Openb. 1:7, Avondmaal; Job. 36:23; Ps. 89:49; Gen. 27:2; Pred. 11:3; 1 Tim. 1:16, Avondmaal; Jes. 55:13a; Jes. 55:13b; Luk. 23:39-41; Luk. 23:42; Luk. 23:43; 1 Petr. 1:17; Jes. 64:5a; Jes. 64:5b; Jes. 64:5c; Jes. 64:6; Ps. 50:7; Ps. 87:5; Gen. 17:1, Nabetrachting; Ps. 119:120, Biddag; Ps. 104:3; 2 Kron. 30:8, Avondmaal; Joh. 6:37a; Joh. 6:37b; 1 Joh. 1:9, Voorbereiding; Hebr. 11:10, Nieuwjaar; Matth. 3:9; Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Luk. 12:16-21; Matth. 6:19; Matth. 6:20; Matth. 6:21
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 623; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 745; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 52
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06440)
- Opmerkingen: Andere dr. dan ex. XP.06439.-
- Provenance: Pieter Joziasse, Ariana Leunisse, Entenina de Lange Anno 1848 (inscriptie op pagina 632)
- Band: Bruine linnen band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-7104)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 12)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 E 36)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (45 G 21)
- Opmerkingen: Editie is onduidelijk

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD b1765:2)
- Opmerkingen: Het is onduidelijk tot welke variant dit exemplaar behoort

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1018 E 10)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043535
12. Smijtegelt, BernardusMaandagsche katechisatin. (1858)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Maandagsche katechisatin, naar het beloop van den Heidelbergschen katechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn leven eerwaarde predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
Impressum: Nijkerk : I.J. Malga, 1858
Omvang: [8], 374 p.
Jaar: 1858
Uitgever(s): Malga, I.J. (Nijkerk)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: Joh. 6:27;
[2] Colofon;
[3-4] Voorrede door de uitgevers [= I.J. Malga];
[5-8] Inhoudsregister;
1-374 Tekst
Bijbelteksten: HC
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 643
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.02066)
- Band: Half lederen band, gebonden door J. de Looze Pz., Zierikzee (19e eeuw)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (2703)

Particuliere Collectie J. van 't Land

Pietasnummer: P09045433
13. Smijtegelt, BernardusMijn zoon, geeft Mij uw hart. (1894)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Mijn zoon, geeft Mij uw hart. Leerrede over Spreuken 23:26a / door Bernardus Smytegelt, in leven leeraar in Christus' kerk te Middelburg
Impressum: Amsterdam : H.J. Winter, 1894
Omvang: [2], 16 p.
Jaar: 1894
Uitgever(s): Winter, H.J. (Amsterdam)
Opmerking(en): Omslagtitel.
Inhoud: [1] Vooromslag;
[2] Bijbeltekst: Joh. 8:35;
1-16 Tekst;
16 Colofon
Bijbelteksten: Spr. 23:26a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CB.12380)
- Opmerkingen: Toegevoegd: Catalogus van de gereformeerde boekwerken die verkijgbaar zijn in de boekhandel van de uitgever

Zie ook: Volledige tekst in project Protestants Debat uit Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P09044594
14. Smijtegelt, BernardusPredicatie [de veertiende] uit Des christens heil & sieraad. (1862)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Predicatie (de veertiende) uit Des christens heil & sieraad, over Colossensen I : 22. Waarin gehandeld wordt over de gemeenschap en het verkeer van God den Heilige Geest, den derden persoon in het wezen Gods met de godzaligen; en van de godzaligen met God den Heiligen Geest. Door Bernardus Smytegelt. In zijn leven bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg
Impressum: Goes : S.J. de Jonge, 1862
Omvang: 20 p.
Jaar: 1862
Uitgever(s): Jonge, S.J. de (Goes)
Opmerking(en): Prijs op titelpagina: 8 cent.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-20 Tekst
Bijbelteksten: Kol. 1:22
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.02101)
- Provenance: Adriaanse Jr. (incriptie op titelpagina; 20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in project Protestants Debat uit Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P09045439
15. Smijtegelt, BernardusSes uytmuntende practicale leerredenen. (1744)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Ses uytmuntende practicale leerredenen, over verscheyde texten der heilige Schriftuur, als I. Over Hooglied. 1. vs. 2. II. Over Hooglied. 1. vs. 4. I. Over Spreuken XXIII. vs. 26. I. Over Jesaias LXI. vs. 8. I. Over Ezechiel XXXIV. vs. 31. Door Bernardus Smytegelt, in zyn E. leven bedienaar des heyligen Euangeliums, te Middelburg
Impressum: t' Enchuizen, gedrukt by H. Callenbach, boekdrukker en papier-verkooper in de Waagstraat 1744
Collatie: 8 : A-L8 (L8 ontbreekt); 173, [3] p.
STCN-vingerafdruk: 174408 - b1 A2 $dat : b2 L5 oor
Jaar: 1744
Uitgever(s): Callenbach, Hendrik (Enkhuizen)
Opmerking(en): Het is onzeker of de laatste preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-31 Tekst van preek over Hoogl. 1:2;
32-58 Tekst van de eerste preek over Hoogl. 1:4;
59-80 Tekst van de tweede preek over Hoogl. 1:4;
81-100 Tekst van preek over Spr. 23: 26;
101-130 Tekst van preek over Jes. 61:8;
131-173 Tekst van preek over Ez. 34:31;
[1-3] Blanco
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2; Hoogl. 1:4; Spr. 23:26; Jes. 61:8; Ez. 34:21
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08129)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043536
16. Smijtegelt, BernardusTwe uytmuntende practicale leerredenen. (1740)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Twe uytmuntende practicale leerredenen, de eerste over Spreuken XXIII: vs. 26. Myn zoone, geeft My u herte. De twede over Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haar werk in der waarheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn E. leven bedienaar des heyligen Euangeliums te Middelburg
Impressum: t' Amsterdam, by Adrianus Douci, boekverkoper op de Voorburgwal, agter het Stadhuis. [ca. 1740]
Collatie: 8 : A-D8; [2], 61, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 000012 - b1 A2 ,$m : b2 D5 $W
Jaar: 1740
Uitgever(s): Douci, Adrianus (Amsterdam)
Opmerking(en): Met monogram als drukkermerk.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[1-61] Tekst;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Spr. 23:26; Jes. 61:8
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06435)
- In convoluut: 1. Liefhebber der waarheid,. De onbegrypelyke liefde Gods, Meppel [ca. 1760]; 2. E. Meiners, Jesus der uitverkorenen geneesmeester; 3. [Anoniem], Figuurlyke schets van eenige geestelyke bevindingen, Amsterdam 1740; 4. B. Smytegelt, Twe uytmuntende practicale leerredenen, Amsterdam [ca. 1740]
- Band: Half lederen band (20e eeuw)

Pietasnummer: P09043539
17. Smijtegelt, BernardusTwee en dertig uitmuntende predikatien. (1861)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Twee en dertig uitmuntende predikatien. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. Door Bernardus Smytegelt. Uitgegeven door Pieter van Dijke
Impressum: Middelburg : Milborn, 1861
Omvang: 315 p.
Jaar: 1861
Uitgever(s): Milborn, P.L. (Middelburg)
Vindplaats(en): Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (115 E 17)

Pietasnummer: P15036252
18. Smijtegelt, BernardusTwee Paasch- en twee Pinksterstoffen. (1859)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen / door B. Smijtegeld, in ZEerw. leven bedienaar des goddelijken Woords, te Middelburg. Voorheen nooit gedrukt.
Impressum: Gorinchem : J. Bantz, 1859
Colofon: Boekdrukkery van Gebr. Van Genderen, te Heusden
Omvang: 140 p.
Jaar: 1859
Uitgever(s): Bantz, J. (Gorinchem); Genderen, van Gebr. (Heusden)
Opmerking(en): Het slot van het voorbericht luidt: Deze vier stoffen zijn getrouw volgens de Copie gedrukt; een ieder die de geschriften van Smijtegelt kent kan zulks gemakkelijk onder het lezen ontwaren. Althans ik stel mij door onderteekening hiervoor verantwoordelijk, dat er niet de minste verkorting of verminking heeft plaats gehad. Mogten echter baatzuchtige menschen tot het nadrukken overgaan, en zich daardoor laten gelusten hetgeen hunnes naasten is, daarvoor kan ik niet instaan. De uitgever, J. Bantz [ondertekening].
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Colofon;
3-4 Voorbericht van de uitgever J. Bantz;
1-140 Tekst
Bijbelteksten: Mark. 16:1-4; Luk. 24:2-11; Hand. 2:1-4; Hand. 2:14-21
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06487)
- Provenance: S. van den Oever (inscriptie op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- Band: Half linnen band (19e eeuw)

Pietasnummer: P09045428
19. Smijtegelt, BernardusWare christen tot goede werken toebereid door den vader des Heer. (1834)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus
Titel: De ware christen tot goede werken toebereid door den vader des Heeren Jezu Christi : leerrede naar Johannes XV: 2b / door B. Smijtegelt. 2e dr.
Impressum: Amsterdam, J.H. den Ouden, G. van Peursem, 1834
Omvang: 24 p.
Jaar: 1834
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943.- in convoluut)

Pietasnummer: P08040272
20. Smijtegelt, BernardusWoord op zyn tijd. (1761)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Doctor en Professor op de Academie van Stad en Lande. Eerste deel. Tweede druk.
Impressum: 's Gravenhage, by Ottho van Thol en Pieter van Thol, te Middelburg, A.L. en M.H. Callenfels, MDCCLXI. Met privilegie
Collatie: 4 : π1 *-4*4 5*2 A-4L4; [38], 622. [16] p.
STCN-vingerafdruk: 176104 - a1 * en : *a2 4*3 Godt, - b1 A v : b2 4L3 Zie$M
Jaar: 1761
Uitgever(s): Thol, Ottho van ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Geautoriseerd met de handtekening van de drukkers.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 7 maart 1761.
Met privilege van de Staten van Zeeland, 9 juli 1739 en geprolongeerd per 9 juli 1754.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Autorisatie;
[3-18] Voorrede van Cornelius van Velzen;
[19-20] Gedicht van Marinus Smytegelt;
[21-24] Gedicht van Pieter de Vriese, 1745;
[25-35] Prekenregister;
[36-37] Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
[38] Privilege van de Staten van Zeeland;
1-622 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-16] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: Jak. 5:16-18; Jol. 1:18-20; Jes. 38:14; 2 Kon. 1:15-17; Jes. 38:16-17; Joh. 5:14; Ps. 39:5-7, Oudjaar; Ps. 39:6; Ps. 39:7; Luk. 16:19; Luk. 16:20-21; Luk. 16:22; Luk. 16:23; Luk. 16:24; Luk. 16:25; Luk. 16:26; Luk. 16:27-28; Luk. 16:29; Luk. 16:30; Luk. 16:31; Luk. 16:19-31; Matth. 5:29-30, Avondmaal; 1 Kron. 21:16; Pred. 7:2; Spr. 23:26; Ps. 48:15a; Ps. 48:15b; 1 Thes. 4:17; 1 Kor. 15:28; Kol. 3:11; Kol. 1:12, Nabetrachting; Kol. 1:13a; Kol. 1:13b; Kol. 1:14; Kol. 1:15; Kol. 1:15-16; Kol. 1:17; Kol. 1:18; Kol. 1:19; Kol. 1:20; Kol. 1:21; Kol. 1:21-22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 677; Van der Haar, Schatkamer, S 682; Van der Haar, Schatkamer, S 683; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 744; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 46
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01273:1)
- Opmerkingen: Geautoriseerd met de handtekeningen van Peter van Thol en M. en A. Callenfels
- Band: Half lederen band (20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 D 44)
- Opmerkingen: Geautoriseerd met de handtekeningen van Peter van Thol en M. en A. Callenfels

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 1480)
- Opmerkingen: Incompleet: de bladen *1-3 ontbreken. Geautoriseerd door Pieter van Thol
- Band: Contemporaine lederen band

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1010 D 20)
- Band: Contemporaine half lederen band

Opheusden, Steenblokbibliotheek
- Opmerkingen: Niet gevonden in de catalogus van de GGN

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043540
21. Smijtegelt, BernardusWoord op zyn tyd. (1745)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande. Eerste deel
Impressum: In 's Gravenhage, by Ottho en Pieter van Thol, te Middelburg, [by] A.L. en M.H. Callenfels. MDCCXLV. Met privilege
Collatie: 4 : *-2*4 3*1 π3*4 4*4 5*2 A-4L4; [38], 622, [18] p.
STCN-vingerafdruk: 174504 - a1 *2 el$ : *a2 4*3 t,$eeu - b1 A r : *b2 4L kelyk
Jaar: 1745
Uitgever(s): Thol, Ottho van ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 24 april 1744.
Met privilege van de Staten van Zeeland, Middelburg 7 juli 1739.
Geautoriseerd met de handtekening van een van de drukkers.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Autorisatie;
[3-18] Voorrede van Cornelius van Velzen;
[19-20] Gedicht van Marinus Smytegelt;
[21-24] Gedicht van Pieter de Vriese, februari 1745;
[25-35] Prekenregister;
[36-37] Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
[38] Privilege van de Staten van Zeeland;
1-622 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-16] Alfabetisch inhoudsregister;
[17-18] Blanco
Bijbelteksten: Jak. 5:16-18; Jol. 1:18-20; Jes. 38:14; 2 Kon. 1:15-17; Jes. 38:16-17; Joh. 5:14; Ps. 39:5-7, Oudjaar; Ps. 39:6; Ps. 39:7; Luk. 16:19; Luk. 16:20-21; Luk. 16:22; Luk. 16:23; Luk. 16:24; Luk. 16:25; Luk. 16:26; Luk. 16:27-28; Luk. 16:29; Luk. 16:30; Luk. 16:31; Luk. 16:19-31; Matth. 5:29-30, Avondmaal; 1 Kron. 21:16; Pred. 7:2; Spr. 23:26; Ps. 48:15a; Ps. 48:15b; 1 Thes. 4:17; 1 Kor. 15:28; Kol. 3:11; Kol. 1:12, Nabetrachting; Kol. 1:13a; Kol. 1:13b; Kol. 1:14; Kol. 1:15; Kol. 1:15-16; Kol. 1:17; Kol. 1:18; Kol. 1:19; Kol. 1:20; Kol. 1:21; Kol. 1:21-22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 676; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 45
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00931)
- Opmerkingen: Incompleet: 4L4 ontbreektGeautoriseerd met de handtekening van M.H. Callenfels
- Provenance: Dezen boek behoort aan J. Provoost, 1877 (inscriptie op voorschutblad); M. Brent (opgave van UB VU, maar niet meer aangetroffen)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 10)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1010 D 20)
- Band: Contemporaine halflederen band met ribben, goudstempels en titel op de rug

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1017 B 1:1:1)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1058 E 7)
- Provenance: A. Goedbloed Wzn (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1086 C 37)
- Provenance: Dezen boek behoort aan Cornelis Louwerse 1856; Johs Louwerse maart 1888 (inscripties op voorschutblad)
- Band: Cotemporaine perkamenten band

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1112 D 11)
- Provenance: J. Wisse (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw); C. AAllaart, Middelburg (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (4369:1)

Emden, Johannes a Lasco Bibliothek (Theol. 4 486 R)
- Opmerkingen: Dl. 1
- Band: Latere band

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043541
22. Smijtegelt, BernardusZalig uiteinde der vroomen, en het rampzalig uiteinde der goddel. (1837-1838)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus
Titel: Het zalig uiteinde der vroomen, en het rampzalig uiteinde der goddeloozen, vertoond in de geschiedenis van den rijken man en Lazarus, naar Luk. XVI: 19-31 / door B. Smytegelt; naar den 2den dr.
Impressum: Amsterdam, J.H. den Ouden, G. van Peursem, 1837-1838
Omvang: Leerrede 1-12.
Jaar: 1837-1838
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943.- in convoluut)

Pietasnummer: P08040285
23. Smijtegelt, BernardusZestien uitmuntende predikatien. (1885)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713
Impressum: 's-Gravenhage : C. de Bruin. Firma I.J. Malga, Nijkerk, [in of na 1884]
Omvang: [6], 288 p.
Jaar: 1885
Uitgever(s): Bruin, C. de ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): Bij dezelfde uitgever verscheen nog een tweede ongedateerde bundel met zestien andere preken.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbelteksten: Mark. 8:36; Joh. 14:6; Jes. 15:6; Hab. 2:3; Jes. 40:31;
[3-4] Voorrede van de uitgever;
[5-6] Prekenregister;
1-288 Tekst
Bijbelteksten: Luk. 12:32; Ps. 73:28; Joh. 3:2; Jer. 18:12a; Jer. 31:3a; 2 Kor. 5:10; Openb. 3:20, Voorbereiding; Ps. 103:13, Avondmaal; Ps. 22:26, Nabetrachting; 1 Kor. 6:19, Avondmaal; 1 Kor. 6:20, Nabetrachting; 1 Petr. 1:3; 1 Petr. 1:4; 1 Petr. 1:5, Avondmaal; 1 Petr. 1:9; Spr. 13:12
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 691
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05819)
- Band: Zwarte buckram band (10e eeuw)

Pietasnummer: P09044641
24. Smijtegelt, BernardusZichzelven bedriegende naam-christen, en zijn gewis verderf. (1834)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus
Titel: De zichzelven bedriegende naam-christen, en zijn gewis verderf, bijaldien hij niet bekeerd wordt : leerrede naar Johannes XV: 2a / door B. Smijtegelt. 2e dr.
Impressum: Amsterdam, J.H. den Ouden, G. van Peursem, 1834
Omvang: 24 p.
Jaar: 1834
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943.- in convoluut)

Pietasnummer: P08040273
25. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-redenen. (1760)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-redenen. Den negenden druk.
Impressum: Amsterdam, Erve van Abraham Cornelis en Arie Goejet
Collatie: 8 : A-P8; 239, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 aer : b2 P5 erm
Jaar: 1760
Uitgever(s): Cornelis, Abraham erve (Amsterdam); Goejet, Arie (Amsterdam)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Over editie : Gelijktijdige uitg. van de editie: Te Workum, by de erven van de wed: Petrus Olingius, s.a.
(Onder)deel: Bevat tevens: Geestelyke gezangen.
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 581; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 735
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1001 F 31)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P01038009
26. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-redenen. (1760)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leerredenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen zynes monds. II. over Hoogliet I: vers 3. Daarom hebben u de maagden lief. III en IV over Hoogliet I: vers 4. Eerst, Trekt my, ten tweeden, Wy zullen u nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu myne schapen, schapen myner weide, gy zyt menschen, [maar] ik ben uwe God, spreekt de Heere HEERE. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft my uw herte. Jesaia LV: vers 2. En laat uwe ziele in vettigheit haar verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende ik zal geeven, dat haar werk in der waarheid zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn ed. leven bedienaar des h. Euangeliums, te Middelburg. Den negenden druk.
Impressum: Te Workum, by de erven van de wed: Petrus Olingius, boek- en papier-verkoopers, by de Waag
Collatie: 8 : A-P8; 239, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 aer : b2 P5 erm
Jaar: 1760
Uitgever(s): Olingius, Petrus wed., erven van de (Workum)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Over editie : Gelijktijdige uitg. van de editie: Amsterdam, Erve van Abraham Cornelis en Arie Goejet, s.a.
Literatuur: Zie over deze uitgave J.D.Th. Wassenaar ''Vader' Smytegelt in Workum. DNR 31e jaargang, nr. 1, 2007, blz. 88.
Vindplaats(en): Workum, Museum Warkums Erfskip

Pietasnummer: P06037902
27. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-redenen. (1765)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-reedenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen Zynes monts. II. over Hoogliet I vers 3. Daarom hebben U de maagden lief. III. over Hoogliet I: vers 4. Eerst Trekt my, ten tweeden, Wy zullen U nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu Myne schapen, schapen Myner weide, gy zyt menschen, [maer] Ik ben uwe God, spreekt de HEERE Heere. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft My u herte. Jesaia LV: vers 2. En laat uwe ziele in vettigheyt haer verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haar werk in der waerheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn Ed. leven bedienaar des h: Euangeliums te Middelburg. Den sesden druk.
Impressum: Te Amsterdan, gedrukt voor Abraham Cornelisse, boekverkooper aan den Overtoom. [ca. 1765]
Collatie: 8 : A-P8; 239, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $we : b2 P5 rm
Jaar: 1765
Uitgever(s): Cornelis, Abraham (Amsterdam)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Over editie : Gelijktijdige uitgave van de ed.: Zierikzee, P.O. van den Thoorn, [ca. 1765], die vermoedelijk de drukker was van de gehele oplage.
(Onder)deel: Bevat tevens: Geestelyke gezangen.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-232 Tekst;
233-239 Tekst van: Geestelyke gezangen;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2; Hoogl. 1:3; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26; Jes. 55:2; Jes. 61:8
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.07278)
- Band: Halflederen band (20e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P06037904
28. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-reedenen. (1744)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-reedenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen Zynes monts. I. over Hoogliet I vers 3. Daarom hebben U de maagden lief. II. over Hoogliet I: vers 4. Eerst, Trekt my, ten tweeden wy zullen U nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu Myne schapen, schapen Myner weide, gy zyt menschen, [maer] Ik ben uwe God, spreekt de HEERE Heere. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft My u herte. Jesaia LV: vers 2. En laet uwe ziele in vettigheyt haer verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haer werk in der waerheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn Ed. leven bedienaar des h. Euangeliums te Middelburg. Derde druk.
Impressum: In 's Gravenhage, by Nicolaes Pieter Blommendal, boekverkooper in de Wagestraat 1744
Collatie: 8 : π1 A-P8 Q4; [2], 248 p.
STCN-vingerafdruk: 174408 - b1 A o : b2 Q3 erge
Jaar: 1744
Uitgever(s): Bloemendal, Nicolaas Pieter ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
1-248 Tekst
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2a; Hoogl. 1:3b; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26a; Jes. 55:2b; Jes. 61:8b
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 577
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 D 2)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-6068)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1017 B 18)
- Opmerkingen: Incompleet: Q1 ontbreekt
- Provenance: Dit boek behoort Jan Lambooij (inscriptie op blad A1 en op laatste pagina; 18e eeuw?)
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98019839
29. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale Leer-reedenen. (1750)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale Leer-reedenen / door Bernardus Smytegelt. Den Sesden Druk.
Impressum: Te Dordrecht, By Abraham Bluss, s.a. [ca. 1750]
Collatie: 8; 239 p.
Jaar: 1750
Uitgever(s): Bluss, Abraham (Dordrecht)
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2; Hoogl. 1:3; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26; Jes. 55:2; Jes. 61:8
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 580; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 731
Vindplaats(en): Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 359)

Pietasnummer: P01035999
30. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-reedenen. (1750)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-reedenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen Zynes monts. II. over Hoogliet I vers 3. Daarom hebben U de maagden lief. III. over Hoogliet I: vers 4. Eerst Trekt my, ten tweeden, Wy zullen U nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu Myne schapen, schapen Myner weide, gy zyt menschen, [maer] Ik ben uwe God, spreekt de HEERE Heere. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft My u herte. Jesaia LV: vers 2. En laat uwe ziele in vettigheyt haer verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haar werk in der waerheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn Ed. leven bedienaar des h: Euangeliums te Middelburg. Den vyfden druk.
Impressum: Te Dordrecht, gedrukt by Hendrik de Koning, boekverkooper, op de Voorstraat by de Vuylpoort, in de Gekroonde Jugte Bybel. [ca. 1750]
Collatie: 8 : A-P8; 239 p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $we : b2 P5 ma
Jaar: 1750
Uitgever(s): Koning, Hendrik de (Dordrecht)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
(Onder)deel: Bevat tevens: Geestelyke gezangen.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-232 Tekst;
233-239 Tekst van: Geestelyke gezangen;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2; Hoogl. 1:3; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26; Jes. 55:2; Jes. 61:8
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08111)
- Band: Half lederen band (20e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P06037903


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 8


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006