Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Dinsdag 19 November 2019


(8025 titels) Resultaat : (7.17%) 575 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp

Pagina's : | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's : van 1 tot 30] Pagina 1 / 20

1. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Abernethy, John (ov.1639)
Medewerker(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Titel: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der siele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaken dienstelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick ghespecificeert. 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 En de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door M~r. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woordts, in s' Graven-hage
Impressum: t'Amsterdam, gedruckt by Baltus de Wild', woonende op de Angeliers-Graft naest 't Wapen van Vrieslandt. 1648
Collatie: 8 : ***8 A-2K8; [16], 528 p.
STCN-vingerafdruk: 164808 - a1 ***2 e$kran : a2 ***4 aer$h - b1 A n : b2 2K5 on,$
Jaar: 1648
Uitgever(s): Wild', Baltus de (Amsterdambm)
Opmerking(en): Een gedeelte van de oplage verscheen als titeluitgave onder de titel: Die christelicke lafementspuyt voor verstopte siele.
Over editie : Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). In hetzelfde jaar verscheen een 4 editie bij Theunis Jacobsz Lootsman (Amsterdam) en Marten Gebrantsz (Hoorn).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-528 Tekst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 7; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 63-1774)
- Band: Perkamenten band

Opheusden, Steenblokbibliotheek (120)
- Opmerkingen: Enige beschadiging aan het impressum. Foutieve katernsignatuur: 3*5 ongesigneerd, H5 i.p.v. 2H5, I2 i.p.v. 2I2, I4 i.p.v. 2I4. Foutieve paginering: 35 i.p.v. 53, 359 i.p.v. 159, 176 i.p.v. 175, 491 i.p.v. 291, 265 i.p.v. 295
- Provenance: Abraham van Beusecom (inscriptie op voorschutblad; 17e eeuw); [nog twee onleesbare inscripties); Dit boek behoort aan Pieter Flikweert JPz Nieuwerkerk den 30 september 1878 (inscriptie op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band met bovenaan de rug geschreven: J. Abrenethy Medicine der siele

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97005542
2. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Abernethy, John (ov.1639)
Medewerker(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Titel: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waer in 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaecken distinctelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick gespecifieert. 5 De voorsegginghen van den uyt-ganck ende ghestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 Ende de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woorts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woorts, in s' Graven-hage
Impressum: Tot Hoorn, by Marten Gerbrantsz: boeck-verkooper in't A B C, anno 1648
Collatie: 4 : (***)4 (*****)4 A-2Y4; [16], 359, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 164804 - a1 (<***>)2 uden$ : a2 (<*****>)3 ijse$van$ - b1 A h$ : b2 2Y3 ofte$
Jaar: 1648
Uitgever(s): Gerbrantsz, Marten (Hoorn)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Over editie : Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, Theunis Jacobsz. Lootsman, 1648. In hetzelfde jaar verscheen een 8-vo editie bij Baltus de Wild'.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, London;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-359 Tekst;
[1] Blanco
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 6; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Literatuur: Ontbreekt in STC Hoorn en Catalogus Hoorn UBA.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06268)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: D5 i.p.v. D3, L3 ongesigneerd, C2 i.p.v. 2C2; V2 i.p.v. 2V2. Foutieve paginering: 231 i.p.v. 131, 258 i.p.v. 158. Het boekblok is te ver afgesneden met tekstverlies aan de marginale noten
- Provenance: Plakker met blauwe rand en daarin: 2515 op voorschutblad [= P.A. van Noordenne, Zeist; 20e eeuw]
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 05-56)
- Provenance: Geertruij Filips (inscriptie op achterschutblad; 18e eeuw?). Aantekeningen van M. Poirot uit 1865 en 1873 (voor- en achterschutbladen)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P03039690
3. Abernethy, JohnChristelijck ende goddelijck tractaet. (1660)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Abernethy, John (ov.1639)
Medewerker(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Titel: Een christelick ende goddelijck tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt loopigh beschreven, 2 De gequetste faculteyten kortelijck aengeroert, 3 De oorsaken distinctelijck gestelt, 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlijck ghespecificeert, 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlijck aengewesen, 6 En de remedien ordentlijck voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelijken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelijcken Woordts, in s' Graven-Hage
Impressum: t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn, boekverkoper en ordinaris drucker deser stede, 1660
Collatie: 8 : *8 A-2Q8 2R4; [16], 634 [= 632] p.
STCN-vingerafdruk: 166008 - a1 *2 er$ : a2 *5 er$ - b1 A e : b2 2R3 tes$d
Jaar: 1660
Uitgever(s): Ravesteyn, Johannes van (Amsterdam)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto.
Over editie : Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robert, graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robert Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-634 [= 632] Tekst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 8; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-8814)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: springt van 64 naar 67, 140 i.p.v. 340, 499 i.p.v. 449, 476 i.p.v. 576.
- Band: Moderne band van oud perkament met schutbladen van modern marmerpapier. De platten zijn krom getrokken

Parijs, Bibliothque National de France (D2-5388)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004349
4. Adams, ThomasWitten duyvel. (1633)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Medewerker(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Den vvitten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tijdt. In 't Engels gestelt by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens
Impressum: Tot Middelbvrgh, voor Zacharias Roman, boeckverkooper, wonende op den Burcht, in den Vergulden Bybel. Anno 1633
Colofon: Ghedrvckt te Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collatie: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-vingerafdruk: 163312 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
Jaar: 1633
Uitgever(s): Roman, Zacharias (Middelburg); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Opmerking(en): De vertaler is Willem Christiaens van der Boxe.
Over editie : Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
(Onder)deel: Bevat tevens: By-voeghsel, ghetrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bijbelteksten: Joh. 12:6
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 10; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-3436 [3])
- In convoluut: 1. J. Hall, Der christenen wegh-wyser, Dordrecht 1634; 2. B. Rich, Deegh'lijckheydt van onsen tiidt, Amsterdam 1634; 3. Th. Adams, Den witten duyvel, Middelburg 1633

Zie ook: Incomplete versie van volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004350
5. Adams, ThomasWitten duyvel. (1634)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Medewerker(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Den witten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tiidt. Wtgesproken in 't Engels by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens. Den tweeden druck.
Impressum: Tot Amstelredam, voor Jan Jansen, boeckverkooper, wonende op 'tWater, in de Pas-kaerte, 1634
Colofon: Ghedrvckt tot Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collatie: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-vingerafdruk: 163412 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
ISBD-vingerafdruk: geen e,e- n.ytdeHe 3 1634A
Jaar: 1634
Uitgever(s): Janssonius, Johannes (Amsterdam); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Over editie : Titeluitgave of gelijktijdige uitgave van de ed.: Middelburg, Zacharias Roman, 1633. Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
(Onder)deel: Bevat tevens: By-voeghsel, getrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bijbelteksten: Joh. 12:6
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 11; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-1863)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 127 i.p.v. 137
- Band: Restauratieband uit 1991. Met bindfout: blad A2-A11 is verkeerd ingebonden

Wolfenbttel, Herzog August Bibliothek (A: 602.32 Hist. [8])

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004351
6. Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren. (1660)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Teeckmannus, Arnoldus (ca.1594-1666) ; Flaman, Johannes (ca.) ; Hengel, Danil van (1618-1689) ; Heimenberg, Johannes van
Titel: Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren, en vroedschap der stadt Utrecht, gegeven by de heeren D. Arnoldus Teeckmannus, D. Joannes Flaman, D. Daniel van Hengel, en D. Joannes Heymenbergh, bedienaers des Heyligen Euangelii binnen Utrecht, over het gebruyck van goederen die men geestelijck noemt
Impressum: t'Amsterdam, by Thomas Fonteyn, 1660
Collatie: 4 : A-C4; 23, [1] p.
Jaar: 1660
Uitgever(s): Fonteyn, Thomas (Amsterdam)
Opmerking(en): De tekst is op pagina 24 (fol. C4r) gedateerd op 14 november 1659.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Brief aan de magistraat van Utrecht;
3 [= 5]-23 Tekst
Trefwoord(en): Teeckmanus, Arnoldus; Flaman, Joannes; Hengel, Daniel van; Heymenbergh, Joannes; Geestelijke goederen; Utrecht; geestelijke goederen
Literatuur: Knuttel, Pamfl. KB, 8403
Vindplaats(en): Groningen, Universiteitsbibliotheek (PAMF 12)
- Opmerkingen: Nr. 1 in convoluut

Groningen, Universiteitsbibliotheek (EN 'AL 21 A)
- Opmerkingen: Nr. 3 in convoluut

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU EAL 513 [CONV])
- Opmerkingen: 20 cm; Bijgebonden bij ppn: 066988225

Arnhem, Bibliotheek Arnhem (374 B 12/29)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (133 H 23,7)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00659421)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00730444)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003807)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Universiteitsbibliotheek Gent
Pietasnummer: P98010859
7. Akersloot, TheodorusSchrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen. (1699)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Akersloot, Theodorus (1645-1711)
Medewerker(s): Brszken, Johann Christoph
Titel: Schrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen Send-Brieff .. an die Galater (b.v. Johann Christoph Brszken, Pfr. zu Offenbach am Myn)
Impressum: Bremen : Philip Gottfried Saurmann, 1699
Collatie: 4; [18], 656, [22] p.
Jaar: 1699
Uitgever(s): Saurmann, Philip Gottfried (Bremen)
Over editie : Vert. van: Den Send-Brief van Paulus aan den Galaten, 1695.
Literatuur: Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands A 1; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0007
Literatuur: VD17 39:128709G
Vindplaats(en): Darmstadt, Landesbibliothek

Gotha, Forschungs und Landesbibliothek

Halle, Frankesche Stiftungen (55 E 2)

Soest, Stadtarchiv

Wenen, sterreichische Nationalbliothek (2.S.19)

Zie ook: Volledige text in Google Books
Pietasnummer: P01037070
8. Alleine, JosephAlarm voor onbekeerde zondaren. (1880)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alleine, Joseph (1634-1668)
Medewerker(s): Ubelman, Johannes (fl 1662-ov 1715) ; Hofman, Johan (1666-1735)
Titel: Een alarm voor onbekeerde zondaren. Bevattende eene ernstige behandeling over de navolgende gewigtige onderwerpen: I. Wat de bekeering niet is, en de misslagen daaromtrent. II. Van de bekeering en de natuur derzelve. III. Van de noodzakelijkheid der bekeering. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellende der onbekeerden. VI. Bestieringen omtrent de bekeering. VII. Beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verschillende nuttige stoffen, door Jozef Alleine, in zijn leven leeraar te Taunton in Engeland. Met eene beschrijving van des schrijvers godvruchtig leven en zalig sterven. Vierde druk.
Impressum: Amsterdam, G. van Peursem, [ca. 1880]
Omvang: XXVIII, 418 p.
Jaar: 1880
Uitgever(s): Peursem, G. van (Amsterdam)
Opmerking(en): Vertaald door Johannes Ubelman.
Met approbatie van de Classis Schieland.
Over editie : Oorspr uitg. van de vert.: 1735. Vert. van: An alarm to unconverted sinners. - 1671.
(Onder)deel: Bevat tevens: Theodosia Alleine, Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine, vertaald door Johan Hofman.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
I-II Inhoudsregister;
III-VI Voorrede van Georgius Sohnius;
VII-XIV Voorrede van Joannes Ubelman;
XV-XX Voorrede van Richard Alleine;
XXI-XXVII Voorrede van Joseph Alleine;
XXVIII Gedicht van Pieter van Gilst, Rotterdam 1737;
1-359 Tekst;
360-418 Tekst van: Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 17
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07007)
- Provenance: Lt. Voorwinden 56 (inscriptie op titelpagina en laatste bladzijde; 19e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (9914 C 21)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (9 H 35)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (192)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004360
9. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1664)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het sien op Jesus: een ghesicht des eeuwigen Euangeliums; of des ziels-ooginghe op Jesus. Soo als Hy het groote werck van 's menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor Zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, op-standinghe, hemel-vaert, sitten ende bidden ter rechterhandt Godts, ende weder-komste tot het laetste oordeel: Alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der godtsaligheydt toe-ge-eygent door den hoogh-geleerden ende godtsaligen Isaac Ambrosius. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe, predicant tot Obdam
Impressum: t' Amsterdam, by Jacob Benjamin, boeck verkooper in de Warmoes-straet, by de Engh Kerck steegh, in de Druckery. Anno 1664
Collatie: 4 : *4 2*2 A-5M4 5O-6R4; [12], 1044 [= 1036], [12] p.
STCN-vingerafdruk: 166404 - a1 *2 en : a2 2*2 HA - b1 A s : b2 6R3 duerigheyt$
ISBD-vingerafdruk: r-r- r.ck s:en havo 3 1664A
Jaar: 1664
Uitgever(s): Benjamin, Jacob (Amsterdam)
Opmerking(en): Uitgave volgens de kerkorde.
In de katernsignering is 5N (met de bijbehorende pp's 833-840) overgeslagen.
Over editie : Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Uitgave volgens de kerkorde;
[3-5] Dedicatie van Johannes Lampe aan Jacob van Wassenaer, Heer van Obdam etc., aan zijn broer Reynier Lampe en aan zijn zwagers Bruyn van Amelandt en Hendrick Bodisco, Obdam 10 januari 1664;
[6-8] Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
[9] Voorrede [van Johannes Lampe];
[10] Letterdicht van Posthumius [= Andreas Posthumus], predikant te Zwaag;
[10] Letterdicht van J. Larenius, predikant te Wadway;
[11] Twee gedichten van Abrahamus van der Brugge, predikant te Spanbroek en Opmeer;
[12] Bijbeltekstenregister;
1-1044 [= 1036] Tekst;
[1-11] Alfabetisch inhoudsregister;
[12] Drukfouten;
[12] Aanwijzing voor de binder
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 20; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 53
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00921)
- Opmerkingen: Afgesneden met enig tekstverlies in de marginale noten. Foutieve katernsignatuur: *3 en 5O1 ongesigneerd, Eceee2 i.p.v. 5E2. Bij het signeren is katern 5N overgeslagen. Foutieve paginering: 170 i.p.v. 194, 202 i.p.v. 302, 252 i.p.v. 352, 691 i.p.v. 491, 508 i.p.v. 526, 598 i.p.v. 606, 675 i.p.v. 695, op 832 (5M4v) volgt 841 (5O1r), 450 i.p.v. 850, 870 i.p.v. 880
- Provenance: P. Hansman Ede (inscriptie op titelpagina en op 6R4v; 20e eeuw)
- Band: Latere band met een lederen rug

Leiden, Universiteitsbibliotheek (2432 F 10)
- Provenance: H.J. Couvee (plakker)
- Band: Oude leren band met geribbelde rug die afkomstig is van een ander boek

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-6666)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 B 17)

Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica (13229)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Afgesneden met enig tekstverlies in het register. Foutieve katernsignatuur: 5O1 ongesigneerd, Eceee2 i.p.v. 5E2. Foutieve paginering: 170 i.p.v. 194, 202 i.p.v. 302, 252 i.p.v. 352, 691 i.p.v. 491, 508 i.p.v. 526, 598 i.p.v. 606, 675 i.p.v. 695, op 832 (5M4v) volgt 841 (5O1r), 450 i.p.v. 850, 870 i.p.v. 880
- Provenance: Bart Beukers (Ex Libris)
- Band: Contemporaine perkamenten band in originele binding met gestempelde voor- en achterkant en met een kapotte, geribbelde rug, waarop bovenaan te lezen is 'Ambrosius Het zien op Jesus 1664 1e druk'; nieuwe schutbladen

Halle, Frankesche Stiftungen (19 B 8)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004415
10. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1684)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het sien op Jesus: een gesicht des eeuwigen Euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als Hy het groote werck van 's menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor Zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstandinge, hemel-vaert, sitten ende bidden ter rechter-handt Godts, ende weder-komste tot het laetste oordeel; alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der godtsaligheydt toe-geygent door den hoogh geleerden ende godtsaligen Isaac Ambrosius, ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe, predicant tot Obdam. Den tweeden druck.
Impressum: t' Amsterdam, by Joannes Boekholt, boeck-verkooper in de Gaper-steegh, by de Beurs. Anno 1684
Collatie: 4 : *4(*2+π*3,4) A-6B4; [12], 916 [= 926], [10] p.
STCN-vingerafdruk: 168404 - a1 *3 in : a2 *3 ,$la - b1 A ,$e : b2 6B3 n$om$op$Jes
Jaar: 1684
Uitgever(s): Boekholt, Johannes (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: Het sien op Jesus, door Isaac Ambrosius t Amsterdam. Bij Johannes Boekholt. 1683. Deze titelpagina is gegraveerd door I.L. (is Jan Luiken).
Uitgave volgens de kerkorde.
Het voorwerk is onregelmatig gesigneerd. Vermoedelijk bestond het aanvankelijk alleen uit een katern *sup4/sup en is het dubbelblad met de dedicatie en de signatuur *3,4 pas in een later stadium toegevoegd in het hart van het eerstgenoemde katern.
Op fol. 5A3r (p. 741) komt een sluitmerk voor met daarin het wapen van Utrecht. Dat kan erop duiden dat dit boek in Utrecht (bij Willem Clerck?) gedrukt is.
Over editie : Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956). Een gedeelte van de oplage heeft 1683 als jaar van uitgave op de titelpagina.
Inhoud: [1] gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-8] Dedicatie van J.B. [= Johannes Boekholt] aan Paulus de Hulter, Amsterdam 27 september 1683;
[9-11] Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
[12] Voorrede [van Johannes Lampe];
1-916 [= 926] Tekst;
[1-10] Alfabetisch inhoudsregister
Literatuur: Alblas, Johannes Boekholt, 22. 83/1
Literatuur: Van Eeghen-Van der Kellen 64.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00233)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 23 i.p.v. 223, springt van 899 terug naar 890
- Band: Contemporaine perkamenten band met stempels op de platten. Op de rug staat: J: AMBROSIUS Over 't Zien op Jezus

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 92-58)
- Opmerkingen: Volgens STCN met 1683 als jaar van uitgave

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (DG 3.3)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P10045223
11. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1728)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het sien op Jesus : een gesicht des eeuwigen euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden ... / Alles seer geleerdelijk verklaert, ende stigtelijk tot kragtige oeffeninge der godsaligheyt toegeygent door ... Isaac Ambrosius, ende nu uyt het Engels vertaalt door Joannes Lampe .... Den derden druk.
Impressum: Te Rotterdam, By Nikolaes Topyn, Boekverkooper in den Houttuyn. MDCCXXVIII
Collatie: 4 : *4,2*2, A-6B4; [12], 926, [10] p.
Jaar: 1728
Uitgever(s): Topyn, Nicolaas (Rotterdam)
Over editie : Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Benjamin, 1664. Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956).
(Onder)deel: Bevat tevens: Catalogus van boeken, die by Nikolaes Topyn, gedrukt en te bekomen zyn, en ook by de boekverkoopers in de steden (2 p.).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 22; Wing, 1641-1700, A 2956
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00272.-)
- Provenance: Heckers, Antonetta

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 B 9)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (5106)
- Opmerkingen: Jaar van uitgave 1733?

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97004372
12. Ambrose, IsaacZien op Jezus. (1874)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Medewerker(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Titel: Het zien op Jezus; een gezigt van het eeuwig evangelie, of der ziels-oogingen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne komst, en voorts in de volheid des tijds in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Door den hooggeleerden en godzalige Isaac Ambrosius. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven predikant te Opdam. Zesde druk. Onveranderde uitgave. Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J.W. Felix, predikant te Utrecht.
Impressum: Leeuwarden : Bokma, 1874
Omvang: XII, 785, [3] p.
Jaar: 1874
Uitgever(s): Bokma, H. (Leeuwarden)
Over editie : Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956). Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam, Benjamin, 1664.
(Onder)deel: Met fondslijst van H. Bokma.
Inhoud: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VII Voorrede van J.W. Felix, Heeg 1859;
VII Voorrede van J.W. Felix, Utrecht maart 1874;
VIII-XI Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
XII Voorrede [van Johannes Lampe];
1-776 Tekst;
777-785 Alfabetisch inhoudsregister;
[1-2] Fondslijst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 26
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00933)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (542 C 19)
- Opmerkingen: Dit ex. kan niet worden geraadpleegd. Gebruik de uitgave in microfiche

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (NBM Mfe 17079)
- Opmerkingen: Uitgave in microfiche

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (58 C 26)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004367
13. Amesius, GuilielmusMergh der ghodtgheleerdtheidt. (1656)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Meijer, Lodewijk (1629-1681)
Titel: W. Amezes Mergh der ghdtgheleerdtheidt, vertaalt door L. Meyer
Impressum: t'Amsterdam, by Abraham Hoopwater, boekverkooper in de Oude Doelestraat, 1656
Collatie: 12 : *6 A-K12 L8 2A-H12 2I8 2K2; [12], 255, [1], 212 p. Met 3 uitslaande bladen.
STCN-vingerafdruk: 165612 - a1 *3 $ku : a2 *4 n$de - 1b1 A b : 1b2 L5 us$ - 2b1 A e : 2b2 K $
Jaar: 1656
Uitgever(s): Hoopwater, Abraham (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: W. Amezes Mergh der ghodgheleerdtheidt, vertaalt door L. Meyer, T'Amsterdam, by Abraham Hoopwater. 1656.
Over editie : Vert. van: Medulla theologica. Amsterdam 1628 of later.
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-8] Dedicatie van Lodewijk Meijer aan Arnoudus Senguerdius, hoogleraar te Amsterdam;
[9-12] Voorrede van Lodewijk Meijer;
[--] Twee vouwbladen als inhoudsregister van het eerste boek;
1-255 Tekst van het eerste boek;
[1] Blanco;
[--] Vouwblad als inhoudsregister van het tweede boek;
1-212 Tekst van het tweede boek
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 43; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 54; Van der Haar, Schatkamer, A 123
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05742)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering. Het derde vouwblad met het inhoudsregister van het tweede deel is ingeplakt na 2A12
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XZ.00356)
- Provenance: Collectie Postma-Gosker

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-6183)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-1577)
- Provenance: Leo Polak, Amsterdam 1919 (ex libris op voorschutblad)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (299 K 30)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 169)

Leeuwarden, Tresoar (A 2326)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (134 H 29)
- Opmerkingen: Enkele pagina's van het voorwerk ontbreken

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam (ex. OK 61-1577) in Google Books
Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam (ex. OK 62-6183) in Google Books
Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004386
14. Amesius, GuilielmusVijf boecken van de conscientie. (1653)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Wallendal, Casparus van (1624-1679)
Titel: Willem Amzes Vijf boecken van de conscientie en haar regt of gevallen vertaalt door C. v. Wallendal. [...]
Impressum: Tot Amsterdam, bij Ian Pieterse Kuijpen, 1653
Colofon: Men vintse te koop tot Amsterdam, by Jan Pietersz. Kuypen, in de Mol-steegh, by de Nieuwe-kerck, in de Zinodus van Dort. Anno 1653
Collatie: 12 : *12 A-2F12; [36], 676, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165312 - a1 *2 gh : a2 *7 D. - b1 A2 ye) : b2 2F7 $waa
Jaar: 1653
Uitgever(s): Kuypen, Jan Pietersz (Amsterdam)
Opmerking(en): Met gegraveerde titelpagina.
Met approbatie van de classis Haarlem.
Over editie : Vert. van: De conscientia, et eius iure, vel casibus libri quinque. Amsterdam 1630 of later. De toegevoegde Vermaning is een vert. van: Paraenesis ad studiosos theologiae. Habita Franekerae 22 aug. 1623. Deze kwam ook voor in 'De conscientia'.
(Onder)deel: Bevat tevens: Guilielmus Amesius, Vermaning aan de benijveraers der godgeleertheyt, gedaan tot Franeker, den 22 van oogstmaend, in het iaar 1623.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-24] Dedicatie van Casparus van Wallendal aan de gemeente te Westzaan, Westzaan 16 mei 1653;
[25-26] Blanco;
[27-30] Dedicatie van Guilielmus Amesius aan de Staten van Zeeland;
[31-36] Voorrede [van Guilielmus Amesius];
1-660 Tekst;
661-676 Tekst van: Vermaning;
[1-6] Hoofdstukkenregister;
[7] Drukfouten;
[8] Colofon
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 36; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 55; Van der Haar, Schatkamer, A 125
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05727)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 81 i.p.v. 18, 340 i.p.v. 304, 44 i.p.v. 447, 757 i.p.v. 577
- Provenance: Mr. H. Bos-bibliotheek (ex libris op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band. Bindfout: katern O gebonden voor katern N

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XZ.00351)
- Provenance: Collectie Postma-Gosker

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-7329)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 170)
- Provenance: S. van der Linde

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (706 d 3)

Halle, Frankesche Stiftungen (13 G 5)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (3664)
- Opmerkingen: Incompleet: de bladen 2F11-12 ontbreken
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004379
15. Amesius, GuilielmusVijf boecken vande conscientie. (1663)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Wallendal, Casparus van (ca1622-)
Titel: Vijf boecken vande conscientie en haar regt of gevallen
Impressum: Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, 1663
Colofon: t'Amsterdam, ter druckerye van Corn. de Bruyn, 1659
Collatie: 8 : [32], [10], 788, [8] p; *-2*8 A-3D8 3E4.
STCN-vingerafdruk: 166308 - a1 *2 s$h : a2 2*5 den$ - b1 A b : *b2 3D5 ten$sy$
Jaar: 1663
Uitgever(s): Goedesberg, Gerrit van (Amsterdam); Bruyn, Cornelis de (Amsterdam)
Over editie : Vert. van: De conscientia, et eius iure, vel casibus libri quinque. Amsterdam 1630 of later. Titeluitgave van de ed.: Amsterdam, Jan Pietersz Kuypen, 1660.
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 39; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 55; Van der Haar, Schatkamer, A 127
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-9328)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004381
16. Amesius, GuilielmusVijf boeken van de conscientie. (1896)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Wallendal, Casparus van (ca.1622-)
Titel: Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen / Willem Amezes. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. [...] Wederom uitgegeven door W. Geesink
Impressum: Amsterdam, J.A. Wormser. Voor de Vereen. voor den herdruk van geref. theol. werken. 1896
Omvang: XII, 430 p.
Jaar: 1896
Uitgever(s): Wormser, J.A. (Amsterdam)
Reeks: Bibliotheca reformata; 9.
Opmerking(en): Het reeksnr. in de publicatie is abusievelijk X. Het moet IX zijn.
Over editie : Eerste editie: 1660. Vert. van: De conscientia, et eius iure, vel casibus libri quinque. Amsterdam 1630 of later.
Inhoud: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VI Voorrede van W. Geesink, Amsterdam april 1869;
VII Blanco;
VIII-XII Inhoudsregister;
1-430 Tekst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 40; Van der Haar, Schatkamer, A 129
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CW.03404)
- Opmerkingen: In convoluut, 01

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (864 C 74)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (214 E 5)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU 1210 D 12)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (TF B 22776)

Leeuwarden, Tresoar (C 1265/10)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (XA 7895 : 10)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (51 F 17)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (104 D 13)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (114 D 11)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1693)

Zie ook: Volledige tekst in Universiteitsibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Pietasnummer: P97004383
17. Amesius, GuilielmusVyf boecken, vande conscientie. (1660)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Medewerker(s): Wallendal, Casparus van (1624-1679)
Titel: Willem Amzes Vyf boecken vande conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte Schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. [...]
Impressum: Tot Amsterdam by Ian Pieterse Kuypen, 1660
Colofon: t'Amsterdam, ter druckerye van Cornelis de Bruyn, boeckdrucker, in de Heere-straat. 1659
Collatie: 8 : *-2*8(-2*8) A-3D8 3E4; [30], [10], 788 [= 790], [8] p.
STCN-vingerafdruk: 166008 - a1 *2 s$h : a2 2*5 den$ - b1 A eb : *b2 3D5 ten$sy$
Jaar: 1660
Uitgever(s): Kuypen, Jan Pietersz (Amsterdam); Bruyn, Cornelis de (Amsterdam)
Opmerking(en): Met gegraveerde titelpagina.
Met drukkersmerk en motto van Cornelis de Bruyn op V4r.
Uitgave volgens de kerkorde.
Over editie : Vert. van: De conscientia, et eius iure, vel casibus libri quinque. Amsterdam 1630 of later. De toegevoegde Vermaning is een vert. van: Paraenesis ad studiosos theologiae. Habita Franekerae 22 aug. 1623. Deze kwam ook voor in De conscientia.
(Onder)deel: Bevat tevens: Guilielmus Amesius, Vermaning aan de benijveraers der godgeleertheyt, gedaan tot Franeker, den 22 van oogstmaend, in het iaar 1623.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-29] Dedicatie van Casparus van Wallendal aan in het bijzonder de gemeente te Schagen, Schagen 13 augustus 1659;
[30] Drie citaten van William Perkins, Johannes de Mey en Seneca;
[1-3] Dedicatie van Guilielmus Amesius aan de Staten van Zeeland;
[4-10] Voorrede [van Guilielmus Amesius];
1-774 [= 776] Tekst;
775-788 [= 777-790] Tekst van: Vermaning;
[1-5] Hoofdstukkenregister;
[6] Drukfouten;
[6] Colofon;
[7-8] Blanco
Trefwoord(en): Conscintie
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 37; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 55; Van der Haar, Schatkamer, A 126
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05728)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 95 i.p.v. 65, springt van 102 terug naar 101, 449 i.p.v. 249, 258 i.p.v 268, 213 i.p.v. 313, 357 i.p.v. 457, 376 i.p.v. 476
- Provenance: J.C. van Schelven, Dieren (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.08498)
- Opmerkingen: De oorspronkelijke titelpagina ontbreekt. Met de gegraveerde titelpagina van de ed. Amsterdam, G. van Goedesbergh, 1669. De onderhoeken van de twee eerste karternen zijn beschadigd en ontbreken deels. Blad 2*8 is aanwezig, maar blad 3E4 ontbreekt. Foutieve paginering: 95 i.p.v. 65, springt van 102 terug naar 101, 449 i.p.v. 249, 258 i.p.v 268, 213 i.p.v. 313, 357 i.p.v. 457, 376 i.p.v. 476

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-1852)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (231 O 1)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (2A 2602)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: 2*8 is verwijderd, 3E4 ontbreekt. Foutieve paginering: 95 i.p.v. 65, springt van 102 terug naar 101, 449 i.p.v. 249, 258 i.p.v 268, 213 i.p.v. 313, 357 i.p.v. 457, 376 i.p.v. 476
- Provenance: J. S..., juni 1942 (inscriptie); T. Wever Antiquariaat Franeker (naamstempel)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004380
18. Andrewes, JohnGouden trompet. (1644)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrewes, John (1582/3-?)
Medewerker(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658) ; Smith, Henry (ca.1550-1591)
Titel: Gouden trompet van Ian Andries. Silvere trompet van Hendrick Smith. En noch ander christelijcke tractaetjens van de selve. Alles in desen lesten druck, t'samen gheketent, ende tot behulp der eenvoudige met nieuwe vermeerderinghe int licht gebracht. Door Willem Christiaens
Impressum: Tot Dordrecht, gedruct by Isaac Reyers boecverkooper woonende by de Visch-marct in de Groote Gekroonde Druckery, anno 1644
Collatie: 12 : (*)12 A-I12 K6; [24], 228 p.
STCN-vingerafdruk: 164412 - a1 (*2) llen$ : a2 (*6) an$m - b1 A .v : b2 K4 $gh
Jaar: 1644
Uitgever(s): Reyers, Isaac (Dordrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk, maar zonder motto.
Roofdruk van de vijfde druk die Willem Christiaens in 1644 voor Jacob Roels te Leiden drukte. Dat was de eerste uitgave waaraan Christiaens ook de 'Silvere trompet' en 'Alarm uyt den hemel' van Henry Smith toevoegde. Op fol. G7r-v lichtte de vertaler die uitbreiding toe en waarschuwde voor 'eenighe loose boeck-handelers' die zijn arbeid nadrukten. Aan allerlei details in de tekst is evenwel te zien dat Isaac Reyers deze uitgave van Christiaens nog in 1644 gebruikte als legger voor zijn roofdruk. Hij liet zelfs in spiegelbeeld het drukkersmerk van Christiaens namaken, maar het motto (ONTWAECKT GHY DOODEN) liet hij weg! Op de titelpagina spreekt hij over 'desen lesten druck', maar in de toelichting van Christiaens op zijn fol. G7v citeert hij evenwel letterlijk de vertaler 'desen mynen vijfden druck'.
Over editie : Vert. van: John Andrewes, A golden trumpet. London 1641 (Wing A3123). Dit is de oudste overgeleverde uitgave. Voor zijn vertaling moet Chistiaens een oudere uitgave hebben gebruikt. Vert. van: Andrewes Resolution: to return vnto God by repentance. London 1621 (STC 590) of later. Vert. van: Andrewes Repentance, sovnding alarum. London 1642 (Wing A3124) of eerder. Vert. van: Andrewes Humble petition vnto almighty God. London 1623 (STC 589) of later. Vert. van: Henry Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement. London 1640 (STC 22712) of later. Vert. van: Henry Smith, An alarvm from heaven, uit: The sermons. London 1607 (STC 22726) of andere uitgave.
(Onder)deel: Bevat tevens van John Andrewes: 'Resolutie van 't bazuynen van alarm ten oordeel', 'Bekeeringinge bazuynende alarm', Claeghbede aen Godt Almaghtigh' en van Henry Smith: 'Silvere trompet' en 'Alarm uyt den hemel'.
Inhoud: [1] Titelpagina van: Gouden trompet [...];
[2] Blanco;
[3-12] Dedicatie van Willem Christiaens van der Boxe aan Johan van Baerle, Leiden 1 november 1643;
[11-15] Gedicht van Henr. Dulmontius;
[16-18] Gedicht van Jacob Baselis;
[19-23] Inhoudsregister;
[24] Introductie;
1-48 Tekst van: Gouden trompet;
49-50 Toelichting op de nieuwe toevoegingen [door Willem Christiaens van der Boxe];
51-54 Voorrede van John Andrewes in de vorm van een gebed tot Jezus Christus;
55-92 Tekst van: Resolutie over 't bazuynen van alarm ten oordeel;
93-96 Voorrede van John Andrewes;
97 Koptitel van: Bekeeringe;
97-142 Tekst van: Bekeeringe bazuynende alarm;
143-144 Nawoord [van John Andrewes];
145 Koptitel van: Claeghbede;
145-147 Dedicatie van John Andrewes aan alle boetvaardige zondaren;
148-149 Voorrede van John Andrews in de vorm van een gebed tot Jezus Christus;
150-156 Tekst van: Claeghbede;
157-158 Toelichting op de toevoeging van twee werken van Henry Smith door Willem Christiaens van der Boxe;
159-186 Tekst van: Silvere trompet;
187-218 Tekst van: Alarm uyt den hemel;
219-245 Gedicht: Leydens suer en soet;
225-228 Gedicht van I.V. Gerwen: Toe-gift. Op't iaer 1636
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 47; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 56; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 561
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (851 G 40)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 92 i.p.v. 62, 118 i.p.v. 136, 116 i.p.v. 146, 68 i.p.v. 168, 205 i.p.v. 200, 110-111 i.p.v. 210-21; 157-158 en 213 ongepagineerd.
- Band: Contemporain perkamenten bandje

Zie ook: Volledige tekst van Koninklijke Bibliotheek Den Haag in Early European Books (Uitsluitend Nederlandse IP-addressen)
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004387
19. Andrewes, JohnGouden trompet. (1841)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrewes, John (1582/3-?)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet, blazende alarm, alarm, ten oordeel / ... door Jan Andries; Hier is ook bijgevoegd Het Zilvere trompet, ontwakende de zielen ten oordeel door Hendrik Smith; uit het Engels vert. door Willem Christiaansz. Deze dr. op nieuw overz. en verb.
Impressum: Deventer, P. de Lange, [ca. 1841]
Omvang: 48 p., 28 p.
Jaar: 1841
Uitgever(s): Lange, P. de (Deventer)
Over editie : Vert. van: John Andrewes, A golden trumpet (Wing A 3123); H. Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement (STC 22706).
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1724
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (3113 H 17)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 29)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Pietasnummer: P97003740
20. Andrewes, JohnGouden trompet. (1850)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrewes, John (1582/3-?)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet, blazende alarm, alarm ten oordeel; door Jan Andries, dienaar des goddelijken Woords. Vermeerderd met eene klaagbede aan God Almagtig, over het berouw en leedwezen van onze zonden. Hier is ook bijgevoegd Het zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel, door Hendrik Smith, Doct. in de godgeleerdheid. Uit het Engels vertaald door Willem Christiaansz
Impressum: Te Amsterdam, bij F.G.L. Holst. [ca. 1850]
Omvang: 60 p.
Jaar: 1850
Uitgever(s): Holst, F.G.L. (Amsterdam)
Over editie : Vert. van: John Andrewes, A golden trumpet (Wing A 3123); H. Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement (STC 22706).
(Onder)deel: Bevat tevens: Zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel. In het Engelsch gepredikt. Door Hendrik Smith, Dr. in de godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaansz.
Inhoud: 1 Titelpagina van: Gouden trompet [...];
2-4] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, [Leiden 1 november 1643];
5-30 Tekst van: Gouden trompet;
30-32 Dedicatie van John Andrews aan alle boetvaardige zondaren;
33-37 Gebed tot Christus;
38 Titelpagina van: Zilveren trompet;
39 Bijbeltekst: Pred. 12:1;
39-53 Tekst van: Zilveren trompet;
53-55 Tekst van: Van de eeuwige straffen;
55-57 Lied: Leijdens zuur en zoet;
58-60 Lied van J. van Greven [= Jonas van Gerwen] met motto 'Hout dat goet is': Toegift op het jaar 1639;
60 Lied op het aantal doden in Leiden in het jaar 1635
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 51; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1725
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Obr. 962)
- Band: Papieren omslag

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br.13-5)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (K 13-306)
- Provenance: Collectie Arie van den Berg

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsibliotheek Amsterdam
Pietasnummer: P97003738
21. Andrewes, JohnGouden trompet. (1870)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Andrewes, John (1582/3-?)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet blazende alarm, alarm ten oordeel, door Jan Andries, dienaar des goddelijken Woords. Vermeerderd met eene klaagbede aan God Almachtig, over het berouw en leedwezen van onze zonden. Hier is ook bijgevoegd het Zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel; door Hendrik Smit, Dr. in de godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaansz. Dertigste veel vermeerderde druk.
Impressum: Deventer, snelpersdruk van de firma wed. P. de Lange. [ca. 1870]
Omvang: 44, 28 p.
Jaar: 1870
Uitgever(s): Lange, P. de Wed. (Deventer)
Opmerking(en): Auteursnaam op titelp. van toegevoegd werk: Hendrik Smith.
Over editie : Vert. van: A golden trumpet / John Andrewes (London 1641) en: The trumpet of the souls / Henry Smith (London 1591).
Inhoud: 1 Titelpagina van: Gouden trompet [...];
2-4] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, [Leiden 1 november 1643];
1-34 Tekst van: Gouden trompet;
35 Tussentitelpagina van: Klaag-bede;
36-37 Dedicatie van John Andrews aanalle boetvaardige zondaren;
38-39 Gebed tot Christus;
39-44 Tekst van: Klaag-bede;
1 Titelpagina van: Zilveren trompet;
2 Bijbeltekst: Pred. 12:1;
3-19 Tekst van: Silvere trompet;
19-22 Tekst van: Van de eeuwige straffen;
23-25 Lied: Leidens zuur en zoet;
26-28 Lied van Jonas van Gerwen: Toegift op het jaar 1636;
28 Lied op het aantal doden in Leiden in het jaar 1635
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 50
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06648)
- Band: Moderne band (20e eeuw)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 30)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 1877)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P08040369
22. Attersoll, WilliamVerklaringe over het vierde boeck Mosis genaemt Numeri. (1667)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Attersoll, William (ov.1640)
Medewerker(s): Diemerbroek, Cornelius (1602-1664) ; Keppel, Bernardus (1628-1712)
Titel: Verklaringe over het vierde boeck Mosis genaemt Numeri; vervattende de fondatie der kercke ende politie der Israeliten terwijle sy wandelden ende doolden in de woestijne. Ons voorstellende, de onveranderlijcke liefde Godts, desen volcke belooft ende bewesen; de fraeye order onder haer bevestight ende onderhouden; verscheydene exempelen van Sijne schrickelijcke oordeelen over de obstinate sondaren; de vaderlijcke kastijdingen ende tuchtingen der geloovige overtreders; ende de gevaerlijcke lagen ende duyvelsche listen van des kercks vyanden ontdeckt ende open geleght. Waer in het gantsche lichaem der godts-geleertheyt wordt verhandelt, en de voornaemste theologise leeringen en qustien gedecideert. De materien die zijn of dogmatisch van Godt, van Christus, ende van het euangelium, &c. Ceremonieel van de beroepinge der priesteren ende leviten, &c. Polemisch of verschilligh tusschen de kercke van Romen en ons, &c. Door William Attersol, bedienaer des Woordts. Ende uyt het Engelsch in de Nederduytsche sprake getrouwelijck overgebracht, ten deele door D. Cornelius Diemerbroeck, in sijn leven predikant tot Rhenen. Ende voorts vervolght ende voleyndight, door D. Bernhardus Keppell, bedienaer des goddelijcken Woordts tot Amerongen
Impressum: t' Amstelredam, by Jacob Benjamin, boeck-verkooper, op't Water, op de hoeck van de Oude-Brugh Steegh, in compagnie. 1667
Collatie: 2 : *6 2*8 A-2N6 3A-6A6 6B4; [28], 1283 [= 1265], [15] p.
STCN-vingerafdruk: 166702 - a1 *3 oe : a2 2*5 oven - *1b1 A2 n$si - 1b2 2N4 die$va - 2b1 3A hristeli : *2b2 6B voert$word
Jaar: 1667
Uitgever(s): Benjamin, Jacob (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede grafische titelpagina: William Attersoll Schriftmatige en geleerde uytlegginge over t'vierde boek Moises genaemt Numeri, nu uyt het Engels in t' Nederduyts ten deele vertaalt door Do. Cornelius a Diemerbroek en vervolgt door Do. Barnhardus Keppel predikant tot Amerongen. Onderin staat: A. Santvoor fc. 1663 [= Abraham Dircksz Santvoort].
Over editie : Gezamenlijke gelijktijdige uitgave te Amsterdam van Jacob Benjamin, wed. Jan Hendriksz Boom, Gerrit Goedesberg en Joannes van Someren, 1667. Vert. van: A commentarie vpon the fourth booke of Moses, called Numbers. London 1618 (STC 893).
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OM 63-2117)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004401
23. Attersoll, WilliamVerklaringe over het vierde boeck Mosis genaemt Numeri. (1667)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Attersoll, William (ov.1640)
Medewerker(s): Diemerbroek, Cornelius (1602-1664) ; Keppel, Bernardus (1628-1712)
Titel: Verklaringe over het vierde boeck Mosis genaemt Numeri; vervattende de fondatie der kercke ende politie der Israeliten terwijle sy wandelden ende doolden in de woestijne. Ons voorstellende, de onveranderlijcke liefde Godts, desen volcke belooft ende bewesen; de fraeye order onder haer bevestight ende onderhouden; verscheydene exempelen van Sijne schrickelijcke oordeelen over de obstinate sondaren; de vaderlijcke kastijdingen ende tuchtingen der geloovige overtreders; ende de gevaerlijcke lagen ende duyvelsche listen van des kercks vyanden ontdeckt ende open geleght. Waer in het gantsche lichaem der godts-geleertheyt wordt verhandelt, en de voornaemste theologise leeringen en qustien gedecideert. De materien die zijn of dogmatisch van Godt, van Christus, ende van het euangelium, &c. Ceremonieel van de beroepinge der priesteren ende leviten, &c. Polemisch of verschilligh tusschen de kercke van Romen en ons, &c. Door William Attersol, bedienaer des Woordts. Ende uyt het Engelsch in de Nederduytsche sprake getrouwelijck overgebracht, ten deele door d. Cornelius Diemerbroeck, in sijn leven predikant tot Rhenen. Ende voorts vervolght ende voleyndight, door D. Bernhardus Keppell, bedienaer des goddelijcken Woordts tot Amerongen
Impressum: t' Amstelredam, by Gerrit van Goesbergen, boeckverkooper op't Water, aen de Nieubrugh, in compagnie. 1667
Collatie: 2 : *6 2*8 A-2N6 3A-6A6 6B4; [28], 1283 [= 1265], [15] p.
STCN-vingerafdruk: 166702 - a1 *3 oe : a2 2*5 oven - *1b1 A2 n$si - 1b2 2N4 die$va - 2b1 3A hristeli : *2b2 6B voert$word
Jaar: 1667
Uitgever(s): Goedesberg, Gerrit van (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: William Attersoll Schriftmatige en geleerde uytlegginge over t'vierde boek Moises genaemt Numeri, nu uyt het Engels in t' Nederduyts ten deele vertaalt door Do. Cornelius a Diemerbroek en vervolgt door Do. Barnhardus Keppel predikant tot Amerongen. Onderin staat: A. Santvoor fc. 1663 [= Abraham Dircksz Santvoort].
Over editie : Gezamenlijke gelijktijdige uitgave te Amsterdam van Jacob Benjamin, wed. Jan Hendriksz Boom, Gerrit Goedesberg en Joannes van Someren, 1667. Vert. van: A commentarie vpon the fourth booke of Moses, called Numbers. London 1618 (STC 893).
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (KF 61-3957)

Berlijn, Staatsbibliothek (4 Bm 6043)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004402
24. Bacon, NathanielVerschrickelijcke historie van den af-valligen Franciscus Spira. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bacon, Nathaniel (1593-1660)
Medewerker(s): Meusevoet, Vincentius (d. 1624)
Titel: De verschrickelijcke historie van den af-valligen Franciscus Spira. Dienende tot een voorbeeldt van de rechtveerdighe toorn Godts, tegens alle de ghene, die met een opgeset gemoet en moetwilligheydt Christum sullen komen te loochenen. [...] Uyt 't Engels over geset en verbetert. Hierachter is noch by-gevoeght een troostelijcke verhandelingh voor een benoude conscientie, ten derde mael overersien en verbetert.
Impressum: t'Amsterdam, voor Jac. van den Bergh, in compagnie met Abraham Hoopwater. 1657
Collatie: 12 : π1 A-D12 2A-E12 2F6; [8, 90; [4], 125, [3] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - 1b1 A2 cre : 1b2 D7 an$ - 2b1 A2 aud : 2b2 F3 ev
Jaar: 1657
Uitgever(s): Bergh, Jacobus van den (Amsterdam); Hoopwater, Abraham (Amsterdam)
Opmerking(en): Met een tweede gegraveerde titelpagina: De verschrickelijcke historie van den afvalligen Franciscus Spira. t' Amsterdam, voor Iacob vanden Bergh in compagnie met Abraham Hoopwater. Boeckvercoopers.
Over editie : Vert. van: [Nathaniel Bacon], A relation of the fearfull estate of Franciscus Spira, in the yeare, 1548. London 1638. STC, 1178.
(Onder)deel: Bevat tevens: Robert Linaker, Een troostelijcke verhandeling tot verquikking der gener die in hare conscientien benaut zijn. Amsterdam, Jacob van den Bergh en Abraham Hoopwater, 1657.
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-8] Voorrede [van Nathaniel Bacon];
1-90 Tekst van: De verschickelijcke historie;
[1] Tussentitelpagina van: Een troostelijke verhandeling;
[1] Gedicht ondertekend met Wie weet wanneer [= Nicolaes Biestkens jr.];
[3-4] Toelichting op de tekst;
1-125 Tekst van: Een troostelijke verhandeling;
[1-3] Blanco
Over: Spira, Franciscus
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1105; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 38
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-7063 [1])
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: B1 i.p.v. D1. Foutieve paginering: 39 i.p.v. 229

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002861
25. Baker, RichardAendachtige bedenckingen en vragen op den eersten Psalm Davids. (1655)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Grindal, Johannes (1616-1696)
Titel: Aendachtige bedenckingen en vragen, op den eersten Psalm Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-geleerden godtsaligen heer, Richard Baker, ridder. En nu vertaelt door J.G
Impressum: t'Amsterdam, by Willem van Beaumont, boeck-verkooper in de Grave-straet, in de Witte Boeck-pers, 1655
Colofon: t'Amsterdam, gedruckt by Christoffel Cunradus, boeckdrucker op de Egelantiers-gracht. 1655
Collatie: 12 : π2 A-F12 G10; [4], 162, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 165512 - b1 A w : b2 G6 and
Jaar: 1655
Uitgever(s): Beaumont, Willem van (Amsterdam); Cunradus, Christoffel (Amsterdam)
Opmerking(en): J.G. is Johannes Grindal.
Over editie : Vert. van: Meditations and disquisitions upon the first psalme of David. London 1638 (STC 1229).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van J.G. [= Johannes Grindal];
1-162 Tekst;
162 Colofon;
[1] Reclame van de uitgever
Bijbelteksten: Ps. 1
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 75; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 71
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 92-24 [1])
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendachtige bedenckingen ... eersten Psalm, Amsterdam 1655; 2. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655
- Band: Contemporaine perkamenten band

Halle, Frankesche Stiftungen (12 G 25)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002440
26. Baker, RichardAendachtighe meditatien en vragen over de VII. troost-psalmen. (1655)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Grindal, Johannes (1616-1696)
Titel: Aendachtighe meditatien en vragen over de VII. troost-psalmen Davids. In't Engels beschreven door den hoogh-geleerden godtsaligen heere, Richard Baker, ridder. En nu vertaelt door J.G
Impressum: t'Amstelredam, by Willem van Beaumont, boeck-verkooper inde Grave-straet, inde Witte Boeck-pers. Anno 1655
Collatie: 12 : π2 A-R6 S4; [4], 212 p.
STCN-vingerafdruk: 165512 - *b1 A2 hier : b2 S3 $mij
Jaar: 1655
Uitgever(s): Beaumont, Willem van (Amsterdam)
Opmerking(en): De vertaler J.G. is Johannes Grindal.
Met illustratie op de titelpagina. Met motto: Ulterius Tendit.
Over editie : Vert. van: Meditations and disquisitions upon seven consolatorie psalmes of David. London 1640 (STC 1226.3).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van J.G. [= Johannes Grindal];
[4] Drukfouten;
1-212 Tekst
Bijbelteksten: Ps. 23; Ps. 27; Ps. 30; Ps. 34; Ps. 84; Ps. 103; Ps. 116
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 78; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 72
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06291:2)
- Provenance: Sasken de Leeuw (inscriptie op voorschutblad van het eerste werk; 19e eeuw)
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendaghtighe meditatien ... boet-Psalmen, Amsterdam 1654; 2. R. Baker, Aendaghtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655; 2. R. Baker, Een alleen-sprake der ziele, Amsterdam 1655
- Band: Moderne zwartlinnen band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 92-24 [2])
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: N2 i.p.v. S2
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendachtige bedenckingen ... eersten Psalm, Amsterdam 1655; 2. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655
- Band: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-2592 [2])
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: N2 i.p.v. S2. Microfiches hiervan op de Studiezaal ZKW: micro UBAS-529
- Provenance: Jan Nierep; Isbrant Jansse Barckhout hoort dit boeck toe Anno 1684 den 9den augustij; Ridderis Roesman 16?7 1/21 maent [= 21 januari] Niedorp 1684
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... boet-Psalmen, Amsterdam 1657; 2. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655.
- Band: Contemporaine perkamenten band

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 217:1)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: N2 i.p.v. S2
- Provenance: S. van der Linde (catalogus)
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655; 2. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... boet-Psalmen, Amsterdam 1654.
- Band: Contemporaine perkamenten band. Bovenaan de rug staat geschreven: Meditatie & Vraagen.

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: E6 en de bovenhoek van S4 ontbreken. Foutieve katernsignatuur: N2 i.p.v. S2.
- Provenance: Onleesbare eigenaarsnaam (inscriptie)
- Band: Moderne band, met op de rug: R. Baker Meditatin en vragen

Halle, Frankesche Stiftungen (12 G 25)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam (ex. OK 92-24 [2] in Google Books
Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam (ex. OK 62-2592 [2]) in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002438
27. Baker, RichardAendachtighe meditatien en vraghen over de VII. boet-Psalmen. (1657)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Grindal, Johannes (1616-1696)
Titel: Aendachtighe meditatien en vraghen over de VII. boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden godtsaligen heere, Richard Baker, ridder. En nu vertaelt door I.G
Impressum: t'Amstelredam, by Willem van Beaumont, boeck-verkooper in de Grave-straet, in de Witte Boeck-pers, 1657
Collatie: 12 : *2 A-N12 O8 P2; [4], 322, [10] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - a1=a2 *2 chat - b1 A n : b2 P $h
Jaar: 1657
Uitgever(s): Beaumont, Willem van (Amsterdam)
Opmerking(en): De vertaler I.G. is Johannes Grindal.
Met illustratie op de titelpagina. Met motto: Ulterius Tendit.
Over editie : Vert. van: Meditations and disquisitions upon the seven penitentiall Psalmes. London 1640 (STC 1227).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van I.G. [= Johannes Grindal];
1-322 Tekst;
[1-10] Inhoudsoverzicht
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 83; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 70
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-2592 [1])
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 157 i.p.v. 257. Van het motto op de titelpagina zijn de laatste twee letters afgesneden
- Provenance: Jan Nierep; Isbrant Jansse Barckhout hoort dit boeck toe Anno 1684 den 9den augustij; Ridderis Roesman 16?7 1/21 maent [= 21 januari] Niedorp 1684 (inscripties op voorschutbladen; 17e eeuw)
- In convoluut: 1. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... boet-Psalmen, Amsterdam 1657; 2. R. Baker, Aendachtighe meditatien ... troost-Psalmen, Amsterdam 1655.
- Band: Contemporaine perkamenten band

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 157 i.p.v. 257
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002436
28. Baker, RichardAlle de heylige meditatien en scherpsinnige bedenckingen. (1665)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Brune, Johan de de jonge (1616-1649) ; Sand, Josua (1591-ca. 1656) ; Grindal, Johannes (1616-1696) ; D.E.S.B.S.D.I. ; Carpentier, Casparus de (1615-1667)
Titel: Alle de heylige meditatien en scherpsinnige bedenckingen van den wijt-vermaerden ridder Richard Baker, uyt 't Engels in beter ordre gebracht en met een leer-rijck register veriert door C. d. Carpentier, bedienaer des h. Evangeliums tot Amsterdam
Impressum: T Amsterdam, by Samuel Imbrecht, boeckverkooper, in de Raem-steegh. 1665
Collatie: 8 : *8 A-3N8 3O2 2A-I8; [16], 390, [2], 125, [1], 174, [2], 254, 125, [19] p.
STCN-vingerafdruk: 166508 - a1 *3 e$1 : a2 *5 $en - 1b1 A g : 1b2 3O necht - 2b1 A2 icke : 2b2 I5 ee
Jaar: 1665
Uitgever(s): Imbrechts, Samuel (Amsterdam); Heuvel, Arent Gerritsz van den (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: Alle de werken van Richaert Baker. [zonder impressum!].
De onderdelen openen steeds met een eigen tussentitelpagina. Het grootste gedeelte heeft een doorlopende katernsignatuur en verschillende pagineringen. De laatste twee onderdelen hebben gezamenlijk een nieuwe eigen katernsignatuur, die doorloopt in het gezamenlijke register.
Op de tussentitelpagina's van de onderdelen worden Samuel Imbrechts en Arent vanden Heuvel als uitgevers genoemd. Op fol. R4 wordt 1664 als jaar van uitgave gegeven i.p.v. 1665.
In deze bundel worden de bestaande vertalingen van Johan de Brune de jonge, van Josua Sand, van Johannes Grindal en van D.E.S.B.S.D.I. opnieuw uitgegeven. De bijdrage van Casparus de Carpentier blijft beperkt tot het voorwerk en het register.
Alle teksten zijn in de romeinse letter gedrukt.
Over editie : Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, Arent van den Heuvel, 1665.
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 65a; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 75
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-953)
- Opmerkingen: In de catalogus van de UB Amsterdam wordt de twee laatste onderdelen met het register ten onrechte niet tot 'Alle de heylige meditatien' gerekend

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002427
29. Baker, RichardAlle de uytstekende theologise werken. (1670)
  Vorige titel
| Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Brune, Johan de de jonge (1616-1649) ; Sand, Josua (1591-ca. 1656) ; Grindal, Johannes (1616-1696) ; D.E.S.B.S.D.I. ; Carpentier, Casparus de (1615-1667)
Titel: Alle de uytstekende theologise werken, in 't Engels geschreven door den wijt-vermaerden ridder Richard Baker, en nu vertolkt door Jan de Bruno de jonge, &c. Een werk strekkende tot verwondering der wijzen, en bericht der eenvoudigen
Impressum: t'Amsterdam, by Arent vanden Heuvel, boek-verkooper, voor aen op de Leydse straet, in 't Synodus van Dort. Anno 1670
Collatie: 8 : *4 A-2X8 2Y-2Z4; [8], 709, [10] p.
STCN-vingerafdruk: 167008 - a1=a2 *3 ev - b1 A t$ : b2 2Z3 en$
Jaar: 1670
Uitgever(s): Heuvel, Arent Gerritsz van den (Amsterdam)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: Alle de werken van de heer Richaert Baker. t'Amsterdam, by Arent vanden Heuvel, boeck-verkooper voor aen op de Leydse-straet, in 't Synodus van Dort. Anno 1670, met portret van Baker.
In deze bundel worden de bestaande vertalingen van Johan de Brune de jonge, van Josua Sand, van Johannes Grindal en van D.E.S.B.S.D.I. opnieuw uitgegeven. Alle teksten zijn in de gotische letter gedrukt.
Over editie : Eerder uitgegeven onder de titel: Alle de heylige meditatien en scherpsinnige bedenckingen. Amsterdam 1665. In de nieuwe uitgave zijn de inleidende teksten van Casparus de Carpentier weggelaten.
(Onder)deel: Alle onderdelen met een eigen tussentitelpagina, waarvan de eerste vier met 1669 als jaar van uitgave.
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[3] Titelpagina;
[4] Gedicht van I. Boogaert;
[4] Traktatenregister;
[5-8] Dedicatie van Arent van den Heuvel aan Jacob Quina Karels, Karel Quina, Abraham Quina, Amsterdam 8 april 1670;
1-164 Tekst van: Bedenckingen op 't Gebedt onses Heeren;
165 Tussentitelpagina van: Bedenkingen en ondersoekingen over de Geloofs-somme;
167-250 Tekst van: Bedenkingen en ondersoekingen over de Geloofs-somme;
251 Tussentitelpagina van: Aendachtige bedenkingen en vragen op den eerste Psalm Davids;
253-334 Tekst van: Aendachtige bedenkingen en vragen op den eerste Psalm Davids;
335 Tussentitelpagina van: Aendachtige meditatien en vragen over de VII. troost-Psalmen Davids;
337-450 Tekst van: Aendachtige meditatien en vragen over de VII. troost-Psalmen Davids;
451 Tussentitelpagina van: Aendachtige meditatien en vragen over de VII. boet-Psalmen Davids;
453-620 Tekst van: Aendachtige meditatien en vragen over de VII. boet-Psalmen Davids;
621 Tussentitelpagina van: Een alleen-sprake der ziele;
623-653 Tekst van: Een alleen-sprake der ziele;
655 Tussentitelpagina van: Meditatien ofte overdenckingen, en gebeden, op yder dach in de weeck;
657-709 Tekst van: Meditatien ofte overdenckingen, en gebeden, op yder dach in de weeck;
[1-10] Inhoudsregister;
[11] Blanco
Trefwoord(en): Onze Vader
Bijbelteksten: Ps. 1; Ps. 23; Ps. 27; Ps. 30; Ps. 34; Ps. 84; Ps. 103; Ps. 116; Ps. 6; Ps. 32; Ps. 38; Ps. 51; Ps. 102; Ps. 130; Ps. 143
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 65; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 75
Literatuur: Deze editie bevat ook FATY I 71, 74, 77, 81, 85, 93 en 89 .
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-2673)
- Provenance: P. de Jong (inscriptie op voorschutblad; 18e eeuw)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (183 H 22)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU 1210 G 18)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Dg 65)
- Opmerkingen: Incompleet: 2Z4 ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: B i.p.v. 2B, F5 i.p.v. 2F5. Foutieve paginering: 116 i.p.v. 216, 166 i.p.v. 266, 315 i.p.v. 415, op 464 volgt 467, 180 i.p.v. 480, 168 i.p.v. 568, 609-610 dubbel, op 640 volgt 643, 951 i.p.v. 651, 673-674 dubbel
- Provenance: L. v. Keulen (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw); C.N. (inscriptie op voorschutblad; 18e eeuw)
- Band: Contemporaine lederen band met stempels op de platten

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: B i.p.v. 2B, F5 i.p.v. 2F5. Foutieve paginering: 116 i.p.v. 216, 166 i.p.v. 266, 315 i.p.v. 415, op 464 volgt 467, 180 i.p.v. 480, 168 i.p.v. 568, 609-610 dubbel, op 640 volgt 643, 951 i.p.v. 651, 673-674 dubbel
- Provenance: A. van Velden (inscriptie), W.M. Verhoeff, (door de laatste in 1912 geschonken aan zijn dochter) J.G. Verhoeff, J. v.d. Haar (naamstempel)
- Band: Contemporaine perkamenten band in originele binding met inscriptie van W.M. Verhoeff op het voorschutblad en een los blaadje met inscriptie van W.M. Verhoeff voor achterschutblad

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: B i.p.v. 2B, F5 i.p.v. 2F5. Foutieve paginering: 116 i.p.v. 216, 166 i.p.v. 266, 315 i.p.v. 415, op 464 volgt 467, 180 i.p.v. 480, 168 i.p.v. 568, 609-610 dubbel, op 640 volgt 643, 951 i.p.v. 651, 673-674 dubbel
- Provenance: D. Overbeeke (inscriptie), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97004420
30. Baker, RichardBedenkingen en ondersoekingen over de geloofs-somme. (1664)
  Vorige titel
| Begin van pagina
Auteur: Baker, Richard (1568-1645)
Medewerker(s): Sand, Josua (1591-1656)
Titel: Bedenkingen en ondersoekingen over de geloofs-somme. Door Sr. Richard Baker ridder. Uyt het Engelsch vertaalt door J.S
Impressum: Tot Gorinchem, by Paulus Vink, boek-verkooper. 1664
Collatie: 12 : π1,2,3 A-G12 H8; [6], 184 p.
STCN-vingerafdruk: 166412 - b1 A $ : b2 H5 el$
Jaar: 1664
Uitgever(s): Vinck, Paulus (Gorinchem)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: Overdenckingen en ondersoeckingen over de geloofs-somme. Door Sr. Richard Baker ridder. Tot Gorinchem by Pavlvs Vinck. Ao 1664.
J.S. is Josua Sand.
De gegraveerde titelpagina en de voorrede van de boekverkoper vormen een dubbelblad. De typografische titelpagina bevindt zich met een blanco blad in het hart. De vorm en de volgorde binnen het span classπ/span-katern varieert per exemplaar.
Over editie : Vert. van: An apologie for lay-mens writing in divinity. London 1641 (Wing B500).
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-6] Voorrede van [Paulus] Vink, Gorinchem 1 februari 1664;
1-184 Tekst
Trefwoord(en): Geloofsbelijdenis
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 73; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 74; Traas, Josua Sanderus, 52; B. Stamkot, Het Gorcumse boek, 10.21
Literatuur: In FATY I 72 en in navolging bij Schoneveld 74 wordt een uitgave uit 1655 bij P. Vink vermeld. Een exemplaar zou in UBU aanwezig zijn. Hiervan is geen spoor gevonden.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-4879)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in de katernsignatuur en paginering. In de gebruikte scanversie van Google Books zijn de paginanummers 130 en 132 afgedekt

Gorinchem, Regionaal Archief

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: B6-7, C6-7, D1, F7-8 ontbreken, terwijl van F5-6 het bovenstuk mist. Geen afwijkingen in de aanwezige paginering en katernsignatuur. Het blanco blad in het π-katern is afgesneden
- In convoluut: 1. J. Junius, VII. sin- ende spreuck-rijcke predicatien, Gorinchem 1663; 2. R. Baker, Bedenkingen en ondersoekingen over de Geloofs-somme, Gorinchem 1664; 3. J. Bergius, Grondelyck bewys, Amsterdam 1661
- Band: Contemporaine perkamenten band in moderne binding met nieuwe schutbladen, met bovenaan de rug geschreven: Junius Predikati..

Halle, Frankesche Stiftungen (22 J 5)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in paginering en katernsignatuur
- In convoluut: 1. R. Baker, Bedenkingen en ondersoekingen over de Geloofs-somme, Gorinchem 1664; 2. W. Whately, Korte verhandelinge van de voornaemste christelijcke oeffeningen, Dordrecht 1658; 3. S. Smith, Christi voorbereyding tot Syn eygen dood, Bolsward 1658; 4. S. Hieron, De geestelijcke bouwerye, Kampen 1656
- Band: Het blancoblad van het π-katern is niet afgesneden, maar zit nog vast aan de typografische titelpagina. De bindvolgorde is geheel verkeerd: blanco, gegraveerde titelpagina, voorrede en typografische titelpagina

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002433

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 20


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006