Pietas: Bibliography & Text Archive
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Search Results

Wednesday, 22 - September - 2021


(8345 records) Result : (13.82%) 1153 record(s) found in 0.1 seconds

New Search   Restart   Select   Basket  History   Configure   Help

Pages : | | | | | | | | | | | | |   [Pages : from 1 to 30] Page 1 / 39

1. Andrewes, JohnGouden trompet. (1654)
  End of page | Next Record
Author: Andrewes, John (1582/3-?)
Co-author(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658) ; Smith, Henry (ca.1550-1591)
Title: Gouden trompet, blasende alarm, alarm, ten oordeel. Van Jan Andries, dienaer des goddelijcken Woorts. Vermeerdert met een Klaegh-Bede aen Godt Almachtigh, over het berouw ende leet-wesen van sijne sonden. Hier is oock by-gevoeght 't Silvere trompet, ontwakende de zielen ten oordeel. Van Hendrick Smith, dienaer in de heylige godtheyt. Wt het Engelsch vertaelt door Willem Christiaens. De achtste druck.
Imprint: t'Amsterdam, gedruckt by Jan Jacobsz Bouman, boekverkooper o[p 't] Water, 1654
Collation: 12 : A-D12 E6; [8], 56, [2], 50 [= 40], [2?] p.
STCN-Fingerprint: 165412 - b1 A2 $d : b2 E3 $Ja
165412 - b1 A2 n$d : b2 E3 $Ja
Year: 1654
Publisher(s): Bouman, Jan Jacobsz (Amsterdam)
Note(s): Met titelvignet. Blad E6 is vermoedelijk blanco.
De liederen zijn geschreven naar aanleiding van de pest in 1635-1636 te Leiden.
Edition note(s): Vert. van: John Andrewes, A golden trumpet (Wing A 3123). Vert. van: Henry Smith, The trumpet of the soule, sounding to judgement. London 1591 (STC 22706).
Part(s): Bevat tevens: Silvere trompet, ontwaeckende de zielen ten oordeel. In't Engelsch gepredickt van Hendrick Smith, dienaer in de heylige godtheyt. Wt het Engelsch vertaelt door Willem Christiaens. Achtste druck. t' Amsterdam, gedruckt by Jan Jacobsz Bouman, boekverkooper op 't Water, 1654.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, Leiden 1 november 1643;
1-44 Tekst van: Gouden trompet;
45-47 Dedicatie van John Andrewes aan alle boetvaardige zondaren;
48 Voorrede van John Andrewes in de vorm van een gebed tot Jezus Christus;
49-56 Tekst van: Klaegh-bede;
[1] Titelpagina van: Silvere trompet;
[2] Blanco;
1-26 Tekst van: Silvere trompet;
27-32 Tekst van: Bewijs dat God de onboetvaardige zondaar rechtvaardig eeuwig straft;
33-35 Lied: Leydens suur en soet;
36-38 Lied van I.V. [= Jonas van] Gerwen: Toe-gift op 't jaar 1636;
39-50 [= 40] Lied: 'Lof-sangh';
50 [= 40] Colofon
Reference(s): Veilingcatalogus De Roo 15, mei 2014, nr 10.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09374)
- Note(s): Incompleet: E6 ontbreekt. Foutieve paginering aan het einde: 50 i.p.v. 40. Het boekblok is krap afgesneden, maar de tekst is vrijwel compleet
- Binding: Halfperkamenten band (21e eeuw)

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P14004355
2. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1623)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waer in 1. De siecten der ziele wijdtloopich beschreven. 2. De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaecken distinctelick ghestelt. 4. De teyckenen ende symptomata bysonderlick ghespecifieert. 5. De voorseggingen van den uytganck ende ghestaltenisse klaerlick aengewesen. 6. Ende de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodich den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door M~r. I.A. dienaer des goddelicken Woordts
Imprint: In 'sGraven-hage, by Aert Meuris boeck-verkooper, inde Pape-straet in den Bybel. Anno 1623
Collation: 4 : (a)-(b)4 A-2Z4; [16], 368 p.
STCN-Fingerprint: 162304 - a1 (a)2 en. : a2 (b)3 datse - b1 A t : b2 2Z3 en,$de
ISBD-Fingerprint: n-e. n.n- e.n. soee 3 1623A
Year: 1623
Publisher(s): Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Note(s): I.A. is John Abernethy.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). Vanaf de volgende druk uit 1622 (STC 74) bevat de brontekst 34 in plaats van 30 hoofdstukken in de eerste Engelse uitgave. Bovendien gebruikt de vertaling evenals de eerste uitgave van de brontekst ook de aanduiding 'I.A.' voor de auteur en noemt hem geen bisschop van Cathnes.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[12-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-368 Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 5; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.01209)
- Note(s): Foutieve paginering: 72 i.p.v. 74, 134 i.p.v. 234
- Binding: Zwarte linnen band (20e eeuw). Er vond enige papierrestauratie plaats

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 1032)
- Note(s): Foutieve paginering: 72 i.p.v. 74, 134 i.p.v. 234
- Binding: Los in een contemporaine perkamenten band

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (DG 5)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)
- Note(s): Foutieve paginering: 134 i.p.v. 234

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Note(s): Foutieve paginering: 72 i.p.v. 74, 134 i.p.v. 234
- Binding: Contemporaine perkamenten band met flappen in originele binding met nieuwe schutbladen en met op de rug bovenaan 'J. Abrenethi, Medicine' en onderaan '1623' geschreven

Halle, Frankesche Stiftungen (37 F 15)
- Note(s): Foutieve paginering: 72 i.p.v. 74, 134 i.p.v. 234

Londen, British Library (855.b.35)
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Berlijn, Staatsbibliothek (Es 10738)
- Note(s): Kriegsverlust. Keine Benutzung mglich

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Full text from Library PTHU Amsterdam in Google Books
Full text from British Library London in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004411
3. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der siele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaken dienstelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick ghespecificeert. 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 En de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door M~r. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woordts, in s' Graven-hage
Imprint: t'Amsterdam, gedruckt by Baltus de Wild', woonende op de Angeliers-Graft naest 't Wapen van Vrieslandt. 1648
Collation: 8 : ***8 A-2K8; [16], 528 p.
STCN-Fingerprint: 164808 - a1 ***2 e$kran : a2 ***4 aer$h - b1 A n : b2 2K5 on,$
Year: 1648
Publisher(s): Wild', Baltus de (Amsterdam)
Note(s): Een gedeelte van de oplage verscheen als titeluitgave onder de titel: Die christelicke lafementspuyt voor verstopte siele.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). In hetzelfde jaar verscheen een 4 editie bij Theunis Jacobsz Lootsman (Amsterdam) en Marten Gebrantsz (Hoorn).
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-528 Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 7; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 63-1774)
- Binding: Perkamenten band

Opheusden, Steenblokbibliotheek (120)
- Note(s): Enige beschadiging aan het impressum. Foutieve katernsignatuur: 3*5 ongesigneerd, H5 i.p.v. 2H5, I2 i.p.v. 2I2, I4 i.p.v. 2I4. Foutieve paginering: 35 i.p.v. 53, 359 i.p.v. 159, 176 i.p.v. 175, 491 i.p.v. 291, 265 i.p.v. 295
- Provenance: Abraham van Beusecom (inscriptie op voorschutblad; 17e eeuw); [nog twee onleesbare inscripties); Dit boek behoort aan Pieter Flikweert JPz Nieuwerkerk den 30 september 1878 (inscriptie op voorschutblad)
- Binding: Contemporaine perkamenten band met bovenaan de rug geschreven: J. Abrenethy Medicine der siele

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97005542
4. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waer in 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaecken distinctelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick gespecifieert. 5 De voorsegginghen van den uyt-ganck ende ghestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 Ende de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woorts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woorts, in s' Graven-hage
Imprint: Tot Hoorn, by Marten Gerbrantsz: boeck-verkooper in't A B C, anno 1648
Collation: 4 : (***)4 (*****)4 A-2Y4; [16], 359, [1] p.
STCN-Fingerprint: 164804 - a1 (<***>)2 uden$ : a2 (<*****>)3 ijse$van$ - b1 A h$ : b2 2Y3 ofte$
Year: 1648
Publisher(s): Gerbrantsz, Marten (Hoorn)
Note(s): Met drukkersmerk en motto.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, Theunis Jacobsz. Lootsman, 1648. In hetzelfde jaar verscheen een 8-vo editie bij Baltus de Wild'.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, London;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-359 Tekst;
[1] Blanco
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 6; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Reference(s): Ontbreekt in STC Hoorn en Catalogus Hoorn UBA.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06268)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: D5 i.p.v. D3, L3 ongesigneerd, C2 i.p.v. 2C2; V2 i.p.v. 2V2. Foutieve paginering: 231 i.p.v. 131, 258 i.p.v. 158. Het boekblok is te ver afgesneden met tekstverlies aan de marginale noten
- Provenance: Plakker met blauwe rand en daarin: 2515 op voorschutblad [= P.A. van Noordenne, Zeist; 20e eeuw]
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 05-56)
- Provenance: Geertruij Filips (inscriptie op achterschutblad; 18e eeuw?). Aantekeningen van M. Poirot uit 1865 en 1873 (voor- en achterschutbladen)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P03039690
5. Abernethy, JohnChristelijck ende goddelijck tractaet. (1660)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelijck tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt loopigh beschreven, 2 De gequetste faculteyten kortelijck aengeroert, 3 De oorsaken distinctelijck gestelt, 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlijck ghespecificeert, 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlijck aengewesen, 6 En de remedien ordentlijck voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelijken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelijcken Woordts, in s' Graven-Hage
Imprint: t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn, boekverkoper en ordinaris drucker deser stede, 1660
Collation: 8 : *8 A-2Q8 2R4; [16], 634 [= 632] p.
STCN-Fingerprint: 166008 - a1 *2 er$ : a2 *5 er$ - b1 A e : b2 2R3 tes$d
Year: 1660
Publisher(s): Ravesteyn, Johannes van (Amsterdam)
Note(s): Met drukkersmerk en motto.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73).
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robert, graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robert Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-634 [= 632] Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 8; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-8814)
- Note(s): Foutieve paginering: springt van 64 naar 67, 140 i.p.v. 340, 499 i.p.v. 449, 476 i.p.v. 576.
- Binding: Moderne band van oud perkament met schutbladen van modern marmerpapier. De platten zijn krom getrokken

Parijs, Bibliothque National de France (D2-5388)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004349
6. Adams, ThomasWitten duyvel. (1633)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Co-author(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Title: Den vvitten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tijdt. In 't Engels gestelt by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens
Imprint: Tot Middelbvrgh, voor Zacharias Roman, boeckverkooper, wonende op den Burcht, in den Vergulden Bybel. Anno 1633
Colophon: Ghedrvckt te Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collation: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-Fingerprint: 163312 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
Year: 1633
Publisher(s): Roman, Zacharias (Middelburg); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Note(s): De vertaler is Willem Christiaens van der Boxe.
Edition note(s): Gelijktijdige uitgave van de eds.: Middelburg, Zacharias Roman, 1634; en: Amsterdam, Johannes Janssoius, 1634. In de drie varianten zijn de bladen A1 en A12 conjunct. De enige variatie zit in het zetsel van de titelpagina's. Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
Part(s): Bevat tevens: By-voeghsel, ghetrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bible verse(s): Joh. 12:6
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 10; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-3436 [3])
- In convoluut: 1. J. Hall, Der christenen wegh-wyser, Dordrecht 1634; 2. B. Rich, Deegh'lijckheydt van onsen tiidt, Amsterdam 1634; 3. Th. Adams, Den witten duyvel, Middelburg 1633

See also: Incomplete version of full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004350
7. Adams, ThomasWitten duyvel. (1634)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Co-author(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Title: Den witten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tiidt. Wtgesproken in 't Engels by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens. Den tweeden druck.
Imprint: Tot Amstelredam, voor Jan Jansen, boeckverkooper, wonende op 'tWater, in de Pas-kaerte, 1634
Colophon: Ghedrvckt tot Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collation: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-Fingerprint: 163412 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
ISBD-Fingerprint: geen e,e- n.ytdeHe 3 1634A
Year: 1634
Publisher(s): Janssonius, Johannes (Amsterdam); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Edition note(s): Gelijktijdige uitgave van de eds.: Middelburg, Zacharias Roman, 1633 of 1634. In de drie varianten zijn de bladen A1 en A12 conjunct. De enige variatie zit in het zetsel van de titelpagina's. Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
Part(s): Bevat tevens: By-voeghsel, getrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bible verse(s): Joh. 12:6
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 11; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-1863)
- Note(s): Foutieve paginering: 127 i.p.v. 137
- Binding: Restauratieband uit 1991. Met bindfout: blad A2-A11 is verkeerd ingebonden

Wolfenbttel, Herzog August Bibliothek (A: 602.32 Hist. [8])

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004351
8. Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren burgemeesteren. (1660)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Co-author(s): Teeckmannus, Arnoldus (ca.1594-1666) ; Flaman, Johannes (ca.) ; Hengel, Danil van (1618-1689) ; Heimenberg, Johannes van
Title: Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren burgemeesteren, en vroedschap der stadt Utrecht, gegeven by de heeren D. Arnoldus Teeckmannus, D. Joannes Flaman, D. Daniel van Hengel, en D. Joannes Heymenbergh, bedienaers des heyligen euangelii binnen Utrecht, over het gebruyck van goederen die men geestelijck noemt
Imprint: Na de copye, t'Amsterdam, by Thomas Fonteyn, 1660
Collation: 4 : A-C4; 23, [1] p.
STCN-Fingerprint: 166004 - b1 A2 $onl : b2 C3 ke$
Year: 1660
Publisher(s): Fonteyn, Thomas (Amsterdam)
Note(s): Op fol. C4r te Utrecht ondertekend door de opstellers en gedateerd op 14 november 1659.
Contents: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Brief aan de magistraat van Utrecht;
3 [= 5]-23 Tekst;
[1] Blanco
Reference(s): Knuttel, Pamfl. KB, 8404; Van der Wulp, 3807
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (PAMFLET Knuttel 8404)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XW.00495:3)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Pfl. G e 3)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (G e 3a)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (Pflt 8404)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Knuttel 8404)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (BROCH 1867)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003807)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

See also: Full text in Google Books from University Library Gent
Search in STCN-database
Pietas Number: P98010859
9. Ainsworth, HenryAantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied. (1690)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ainsworth, Henry (1571-1622/23)
Co-author(s): Vomelius, Sibrandus Joh.z. (ovl. 1694)
Title: Aantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied, waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de oude Griexsche en Chaldeeusche oversettingen, ende andere gedenk-schriften der Hebren: maar voornaamelijk door vergelijkinge met de heilige Schriften, Mosis woorden, wetten ende instellingen, de offerhanden, ende andere wettische ceremonien in voorige tijden van God aan de kerke Israls gebooden, verklaart worden. Met een bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalstheid van de Hebreeusche text, ende de aantrekkinge van de rabbijnen in dese aantekeningen. Als mede registers leidende tot sulke voornaame saaken, als in dese aantekeningen over elk bijsonder boek sijn aangemerkt, door Henricus Ainsworth, ende nu uit 't Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius, dienaar Jesu Christi tot Bolsward
Imprint: Te Leeuwarden, gedrukt bij Hero Nauta, boekverkoper en drukker in de Peperstraat, bij de Markt, in de Gekroonde Waarheid. MDCXC
Collation: 2 : *-2*4 3*1 A-V4 2A-2V4 3A-3V4 4A-4D4 4E2 4F-4V4 5A-5V4 6A-6L4 6M2 6N4 χ6N4 *2 6O-6V4 7A-7S4 χ1 2A-F4 2G1; [18], 880, [18], [4], 895-1091, [3], [2], 50 p.
STCN-Fingerprint: 169002 - 1a1 *2 aat : 1a2 3* nite - 1b1 A t$ : 1b2 6N3 erden,$Lev. - 2a1=2a2 *2 va - 2b1 6O elijk$rech : *2b2 7S2 Ec.$Job$ - 3b1 A va : 3b2 G or
Year: 1690
Publisher(s): Nauta, Hero (Leeuwarden)
Note(s): De eerste titelpagina in rood en zwart.
Met monogram als drukkersmerk.
Uitgave volgens de kerkorde.
Bij de katernsignaturen zijn de letters X, Y en Z niet gebruikt.
Edition note(s): Vert. van: Annotations upon the five bookes of Moses, the booke of the Psalmes, and the Song of Songs. London 1627 (STC 219) of later. Gelijktijdige uitgave van de ed.: Leeuwarden, Hero Nauta, 1691.
Part(s): Bevat tevens: H. Ainsworth, Aantekeningen over het boek der Psalmen; en: H. Ainsworth, Het Hoogelied van Salomon. Deze beide onderdelen met jaar van uitgave: MDCXC.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Sibrandus Vomelius aan de stadhouder Hendrik Casimir II en de Gedeputeerde Staten van Friesland, Bolsward 1 oktober 1690;
[7-10] Voorrede van Henry Ainsworth;
[11-14] Voorrede van Sibrandus Vomelius;
[15-18] Inhoudsoverzicht;
[18] Approbatie;
1-880 Tekst;
[1-10] Narede [van Henry Ainsworth];
[10-17] Alfabetisch inhoudsregister;
[18] Drukfouten;
[1] Tussentitelpagina van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede [van Henry Ainsworth];
895-1091 Tekst van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
1091, [1-2] Alfabetisch inhoudsregister van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
[2-3] Wetenswaardigheden over de Psalmen;
[1] Tussentitelpagina van: Het Hoogelied van Salomon;
[2] Blanco;
1-50 Tekst van: Het Hoogelied van Salomon
Bible verse(s): Gen; Ex; Lev; Num; Deut; Ps; Hoogl
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 12; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 51
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05163)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: Ce3 i.p.v. 2C3, 3B3 ongesigneerd, 3C3 i.p.v. 3C2, 3C3 ongesigneerd, Eec2 i.p.v. 3E2, 4I i.p.v. 4I3, F i.p.v. 2F2. Foutieve paginering: 89 i.p.v. 69, 96 i.p.v. 99, 217 i.p.v. 317, 37 i.p.v.347, 486 i.p.v. 494, 576 i.p.v. 575, 778 i.p.v. 780, 781-784 i.p.v. 783-786, 128 i.p.v. 828, 153 i.p.v. 953, 1018 i.p.v. 1028
- Provenance: Gemeente Ee, 1836, No. 69 (inscriptie op voorschutblad)
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Groningen, Universiteitsbibliotheek (BM-- 6)

Leeuwarden, Tresoar (G 39)

Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden (G 100)

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P03039621
10. Ainsworth, HenryAantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied. (1691)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ainsworth, Henry (1571-1622/23)
Co-author(s): Vomelius, Sibrandus Joh.z. (ovl. 1694)
Title: Aantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied, waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de oude Griexsche en Chaldeeusche oversettingen, ende andere gedenk-schriften der Hebren: maar voornaamelijk door vergelijkinge met de heilige Schriften, Mosis woorden, wetten ende instellingen, de offerhanden, ende andere wettische ceremonien in voorige tijden van God aan de kerke Israls gebooden, verklaart worden. Met een bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalstheid van de Hebreeusche text, ende de aantrekkinge van de rabbijnen in dese aantekeningen. Als mede registers leidende tot sulke voornaame saaken, als in dese aantekeningen over elk bijsonder boek sijn aangemerkt, door Henricus Ainsworth, ende nu uit 't Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius, dienaar Jesu Christi tot Bolsward
Imprint: Te Leeuwarden, gedrukt bij Hero Nauta, boekverkoper en drukker in de Peperstraat, bij de Markt, in de Gekroonde Waarheid. MDCXCI
Collation: 2 : *-2*4 3*1 A-V4 2A-2V4 3A-3V4 4A-4D4 4E2 4F-4V4 5A-5V4 6A-6L4 6M2 6N4 χ6N4 *2 6O-6V4 7A-7S4 χ1 2A-F4 2G1; [18], 880, [18], [4], 895-1091, [3], [2], 50 p.
STCN-Fingerprint: 169102 - 1a1 *2 taat : 1a2 3* nite - 1b1 A t$ : *1b2 6N3 erden,$Lev. - 2a1=2a2 *2 va -2b1 6O elijk$rech : *2b2 7S2 Ec.$Job$ - 3b1 A va : 3b2 G or
Year: 1691
Publisher(s): Nauta, Hero (Leeuwarden)
Note(s): De eerste titelpagina in rood en zwart.
Met monogram als drukkersmerk.
Uitgave volgens de kerkorde.
Bij de katernsignaturen zijn de letters X, Y en Z niet gebruikt.
Edition note(s): Vert. van: Annotations upon the five bookes of Moses, the booke of the Psalmes, and the Song of Songs. London 1627 (STC 219) of later. Gelijktijdige uitgave van de ed.: Leeuwarden, Hero Nauta, 1690.
Part(s): Bevat tevens: H. Ainsworth, Aantekeningen over het boek der Psalmen; en: H. Ainsworth, Het Hoogelied van Salomon. Deze beide onderdelen met jaar van uitgave: MDCXC.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Sibrandus Vomelius aan de stadhouder Hendrik Casimir II en de Gedeputeerde Staten van Friesland, Bolsward 1 oktober 1690;
[7-10] Voorrede van Henry Ainsworth;
[11-14] Voorrede van Sibrandus Vomelius;
[15-18] Inhoudsoverzicht;
[18] Approbatie;
1-880 Tekst;
[1-10] Narede [van Henry Ainsworth];
[10-17] Alfabetisch inhoudsregister;
[18] Drukfouten;
[1] Tussrntitelpagina van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede [van Henry Ainsworth];
895-1091 Tekst van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
1091, [1-2] Alfabetisch inhoudsregister van: Aantekeningen over het boek der Psalmen;
[2-3] Wetenswaardigheden over de Psalmen;
[1] Tussentitelpagina van: Het Hoogelied van Salomon;
[2] Blanco;
1-50 Tekst van: Het Hoogelied van Salomon
Bible verse(s): Gen; Ex; Lev; Num; Deut; Ps; Hoogl
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 12; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 51
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05420)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: Q i.p.v. O, Ce3 i.p.v. 2C3, 3B3 ongesigneerd, 3C3 i.p.v. 3C2, 3C3 ongesigneerd, Eec2 i.p.v. 3E2. Foutieve paginering: 96 i.p.v. 99, 217 i.p.v. 317, 576 i.p.v. 575, 633 i.p.v. 643, 778 i.p.v. 780, 782-783 i.p.v. 784-785, 128 i.p.v. 828, 153 i.p.v. 953
- Binding: Halfperkamenten band (20e eeuw)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 1654)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: Ce3 i.p.v. 2C3, 3B3 ongesigneerd, 3C3 i.p.v. 3C2, 3C3 ongesigneerd, Eec2 i.p.v. 3E2. Foutieve paginering: 96 i.p.v. 99, 217 i.p.v. 317, 486 i.p.v. 494, 576 i.p.v. 575, 633 i.p.v. 643, 778 i.p.v. 780, 781-784 i.p.v. 783-786, 128 i.p.v. 828, 153 i.p.v. 953
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1851)
- Note(s): Volgens catalogus uitgegeven in 1690

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: Ce3 i.p.v. 2C3, 3C3 i.p.v. 3C2, Eec2 i.p.v. 3E2, 3V3 i.p.v. 3V4. Foutieve paginering: 96 i.p.v. 99, 217 i.p.v. 317, 486 i.p.v. 494, 576 i.p.v. 575, 633 i.p.v. 643, 778 i.p.v. 780, 782-783 i.p.v. 784-785, 128 i.p.v. 828, 153 i.p.v. 953
- Provenance: M. Oskam (inscriptie)
- Binding: Contemporaine perkamenten band in originele binding met geribbelde rug en gestempelde voor- en achterkant, met op de rug bovenaan 'H. AINSWORTh, AANTEKENINGEN' geschreven

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004412
11. Ainsworth, HenryGhemeynschap der heylighen. (1628)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ainsworth, Henry (1571-1622/23)
Co-author(s): Sand, Josua (1591-1656)
Title: De ghemeynschap der heylighen. Ofte, een tractaet vande ghemeynschap die de gheloovighe hebben met Godt, ende Sijne engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de h. Schrifture vergadert, ende in't Engelsch beschreven door H.A. Ende nu in't Nederlandtsch ghetrouwelijck overgheset door I.S. [...] Ghedruckt ende int licht ghegheven volghens d'ordre vanden 55. artijckel vande kercken-ordre
Imprint: Tot Dordrecht, voor Fransoys Boels, boeckvercooper inde Witte Ghekroonde Duyff, by 't Stadthuys. 1628
Collation: 8 : *8 A-V8; [16], 319, [1] p.
STCN-Fingerprint: 162808 - a1 A2 $ver : a2 *5 nd - b1 A le : b2 V4 es$H
Year: 1628
Publisher(s): Boels, Franois (Dordrecht)
Note(s): De auteur H.A. is Henry Ainsworth.
De vertaler I.S. is Josua Sand.
Uitgave volgens de kerkorde.
Met drukkersmerk en motto.
Edition note(s): Vert. van: The communion of saincts. Amsterdam 1607 (STC 228) of later.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-14] Voorrede van Henry Ainsworth;
[15-16] Hoofdstukkenoverzicht;
1-319 Tekst;
[1] Blanco
Keyword(s): Gemeenschap der heiligen
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 13; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 49; Heijting, De Dordtse uitgever Franois Boels, 27
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06708)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: A2 i.p.v. *2. Foutieve paginering: 102 i.p.v. 101, 105-106 i.p.v. 104-105, 109-111 i.p.v. 108-110, 113 i.p.v. 112
- Binding: Moderne zwartleren band (20e eeuw)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Note(s): Fotokopie

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: A2 i.p.v. *2. Foutieve paginering: 102 i.p.v. 101, 105-106 i.p.v. 104-105, 109-111 i.p.v. 108-110, 113 i.p.v. 112
- Provenance: Jan Bastmeyer, Gorinchem (Ex Libris); A.J. van den Tol (paraaf); W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)
- Binding: Contemporaine perkamenten band in originele binding met op de rug bovenaan 'H. Ainsworth, Gemeenschap der Heiligen, 1628' geschreven

Particuliere Collectie W. de Vries
- Note(s): Incompleet: *6 heeft tekstverlies, V7-8 in fotokopie. Foutieve katernsignatuur: A2 i.p.v. *2. Foutieve paginering: 102 i.p.v. 101, 105-106 i.p.v. 104-105, 109-111 i.p.v. 108-110, 113 i.p.v. 112
- Provenance: W. de Vries (Ex Libris)

Emden, Johannes a Lasco Bibliothek (Theol. 8 112 R)
- Binding: Nr 2 in convoluut

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004413
12. Ainsworth, HenryHoogelied van Salomon. (1690)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ainsworth, Henry (1571-1622/23)
Co-author(s): Vomelius, Sibrandus Joh.z. (ovl. 1694)
Title: Het Hoogelied van Salomon, met aantekeningen ende vergelijkingen met, en aanwijsingen van andere Schriftuur-texten, tot lichter ende klaarder verstand van 't selve. Door Henricus Ainsworth, ende nu uit 't Engelsch vertaald, door Sibrandus Vomelius. Dienaar van Jesus Christus tot Bolsward
Imprint: Te Leeuwarden, gedrukt bij Hero Nauta, boekverkoper en drukker in de Peperstraat, bij de Markt, in de Gekroonde Waarheid. MDCXC
Collation: 2 : π1 A-F4 G1; [2], 50 p.
STCN-Fingerprint: 169002 - b1 A va : b2 G or
Year: 1690
Publisher(s): Nauta, Hero (Leeuwarden)
Note(s): Met monogram als drukkersmerk.
Edition note(s): Vert. van: Annotations upon the five bookes of Moses, the booke of the Psalmes, and the Song of Songs (STC 219-220).
Part(s): Onderdeel van: H. Ainsworth, Aantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied, met als afwijkend uitgavejaar MDCXCI.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
1-50 Tekst
Bible verse(s): Hoogl
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 12; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 51
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05163:2)
- Provenance: Gemeente Ee, 1836, No. 69 (inscriptie op voorschutblad van het hoofdwerk)
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05420:2)
- Note(s): Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Binding: Halfperkamenten band (20e eeuw)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (BM-- 6)

Leeuwarden, Tresoar (G 39)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 1654:2)
- Note(s): Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1851)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Provenance: M. Oskam (inscriptie)
- Binding: Contemporaine perkamenten band in originele binding met geribbelde rug en gestempelde voor- en achterkant, met op de rug bovenaan 'H. AINSWORTh, AANTEKENINGEN' geschreven

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P98019621
13. Akersloot, TheodorusSchrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen. (1699)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Akersloot, Theodorus (1645-1711)
Co-author(s): Brszken, Johann Christoph
Title: Schrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen Send-Brieff .. an die Galater (b.v. Johann Christoph Brszken, Pfr. zu Offenbach am Myn)
Imprint: Bremen : Philip Gottfried Saurmann, 1699
Collation: 4; [18], 656, [22] p.
Year: 1699
Publisher(s): Saurmann, Philip Gottfried (Bremen)
Edition note(s): Vert. van: Den Send-Brief van Paulus aan den Galaten, 1695.
Reference(s): Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands A 1; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0007
Reference: VD17 39:128709G
Location(s): Darmstadt, Landesbibliothek

Gotha, Forschungs und Landesbibliothek

Halle, Frankesche Stiftungen (55 E 2)

Soest, Stadtarchiv

Wenen, sterreichische Nationalbliothek (2.S.19)

See also: Full text in Google Books
Pietas Number: P01037070
14. Alardin, KasparusChristens beste begeerte. (1835)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: Des christens beste begeerte. Leerrede naar Philipp. I:23. Door wijlen Kasparus Alardin, in leven bedienaar des goddelijken Woords te Arnhem. Zevende druk.
Imprint: Te Amsterdam, bij J.H. den Ouden. Is ook te bekomen bij G. van Peursem, in de Nieuwe Spiegelstraat, bij de Kerkstraat. 1835
Description: 24 p.
Year: 1835
Publisher(s): Ouden, J.H. den (Amsterdam); Peursem, G. van (Amsterdam)
Note(s): Losse preek die ook verscheen in de serie 'Het brood der kinderen', tweede twaalftal.
Prijs 10 cents.
Contents: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-24 Tekst
Bible verse(s): Filip. 1:23
Reference(s): Niet in Van der Haar, Schatkamer.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943_2:3)
- Note(s): In de complete set van 'Het brood der kinderen'
- Provenance: C.W. Wustin (inscriptie op voorschutblad (19e eeuw)
- Binding: Originele papieren band van kievitspapier

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05931:2)
- Note(s): Afgesneden exemplaar
- Provenance: J.J. Balder, H.J. Balder, Jan Balder zijn boekje (inscriptie op achterzijde titelpagina (eind 19e eeuw)
- Binding: Moderne band

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 D 4 [6])

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br.147-3)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (107 B 7)

Particuliere Collectie G.H. Leurdijk

See also: Full text from Royal Library The Hague in Google Books
Pietas Number: P97006883
15. Alardin, KasparusGeluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige. (1732)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, Psalm XXXVI. 8, 9, 10. en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV:6. Matth: VII:13, 14. en Phil: I:23. Den sesden druk.
Imprint: Tot Amsterdam, by Jacobus Borstius, boekverkooper, voor aan op den Nieuwendyk, aan den Dam. 1732
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8; [32], 406, [10] p.
STCN-Fingerprint: 173208 - a1 *3 rt, : a2 2*5 Oog - b1 A e : b2 2C5 tbindi
Year: 1732
Publisher(s): Borstius, Jacobus (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: De geluksaligheit van den weg der regtveerdige door C. Alardin. Tot Amsteldam by Jacobus Borstius 1720. Het jaartal is met de hand veranderd in 1732.
Met drukkersmerk en motto.
Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Edition note(s): Oorspr. uitg.: 1692.
Contents: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-16] Dedicatie van Guilielmus Anslaer aan de gemeente van Arnhem;
[17-18] Voorrede;
[19-20] Latijns gedicht van Hieronymus Guilielmus Snabelius;
[21-25] Treur en troost-gesang van Johannes d'Outrein, Wesel 9/19 augustus 1692;
[26] Grafschrift van Willem d'Orville, predikant te Vlaardingen, Arnhem 13/23 augustus 1692;
[27-29] Gedicht van Johannes d'Outrein;
[30] Gedicht van [Nicolaas Simon] Van Leeuwaarden;
[31-32] Verklaring van het frontispice, door Johannes d'Outrein;
1-382 Tekst;
383-384 Prekenoverzicht;
385-386 Narede door N.N.;
387-406 Schetsen van de preken;
406-[2] Bijbeltekstenregister;
[3-8] Alfabetisch inhoudsregister;
[9] Register van Hebreeuwsche en Grieksche woorden
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 63
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08192)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: T5 i.p.v. T3
- Provenance: Neeltje Everding[en] weduwe Koffie ??55
- Binding: Contemporaine perkamenten band. Het boekblok is afgesneden en incidenteel is er enig tekstverlies aan de marginale noten

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-9572)
- Note(s): Incompleet: 2C8 ontbreekt

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 06-1044)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (TFH A 1292)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (65 B 1)

Voormalige Particuliere Collectie G. van Hoef

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Full text from University Library Tilburg in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97006888
16. Alardin, KasparusGeluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige. (1738)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyd van den wegh der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, Psalm XXXVI. 8, 9, 10. en Psalm XVI:8. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh. XIV:6. Matth: VII:13, 14. en Phil: I:23. Den sevenden druk.
Imprint: Tot Amsterdam, by Jacobus Borstius, boekverkooper, voor aan op den Nieuwendyk, aan den Dam. 1738
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8; [32], 406, [10] p.
STCN-Fingerprint: 173808 - a1 *3 t, : a2 2*5 gstm - b1 A v : b2 2C5 bindi
Year: 1738
Publisher(s): Borstius, Jacobus (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: De geluksaligheit van den weg der regtveerdige door C. Alardin. Tot Amsteldam by Jacobus Borstius 1720. Het jaartal is met de hand veranderd in 1738.
Met drukkersmerk en motto.
Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Contents: [1] Gegraveerder titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-16] Dedicatie van Guilielmus Anslaer aan de gemeente van Arnhem;
[17-18] Voorrede;
[19-20] Latijns gedicht van Hieronymus Guilielmus Snabelius;
[21-25] Treur en troost-gezang van Johannes d'Outrein, Wesel 9/19 augustus 1692;
[26] Grafschrift van Willem d'Orville, predikant te Vlaardingen, Arnhem 13/23 augustus 1692;
[27-29] Gedicht van Johannes d'Outrein;
[30] Gedicht van [Nicolaas Simon] Van Leeuwaarden;
[31-32] Verklaring van het frontispice, door Johannes d'Outrein;
1-382 Tekst;
383-384 Prekenoverzicht;
385-386 Narede van N.N.;
387-406 Schetsen van de preken;
406-[2] Bijbeltekstenregister;
[3-8] Alfabetisch inhoudsregister;
[9] Register van Hebreeuwsche en Grieksche woorden
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 64
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06908)
- Note(s): Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering. Op pagina 117 is een postzegel van 7,5 cent van Willem III ingeplakt.
- Provenance: 1875 J. van Spijk (potloodinscriptie op 2C8v)
- Binding: Contemporaine lederen rug en hoeken. De rug is voorzien van eenvoudige stempels en een titelschildje. De platten zijn met marmerpapier beplakt (19e eeuw); ook de schutbladen zijn toen vernieuwd.

Voormalige Particuliere Collectie J. van der Haar

See also: Full text from Royal Library The Hague in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P00001928
17. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den weg der rechtveerdige. (1698)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Door d. Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Den derden druk, vermeerdert met drie predikatien, over Joh: XIV:6. Mat: VII: 13, 14. en Phil: I:23.
Imprint: Tot Amsteldam, by Gerardus Borstius, boekverkooper, aan den Dam, 1698
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8 2D4 2E8; [32], 413, [27] p.
STCN-Fingerprint: 169808 - a1 *3 ert : a2 2*5 n$O - b1 A r : b2 2E5 n$het$
Year: 1698
Publisher(s): Borstius, Gerardus I (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: De geluksaligheit van den weg der regtveerdige door C. Alardin. Tot Amsteldam by Gerardus Borstius 1705. Met drukkersmerk en motto.
Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Edition note(s): De derde druk is uitgebreid met de toepassing van de negende preek over Ps. 16:8. Die ontbrak in de voorgaande uitgaven. Verder toegevoegd de preken 10 t/m 12. De preek 10 (over Joh. 14:6) is uit het Duitse handschrift vertaald. De preken 11-12 (over Matt. 7:13 en Philip. 1:23) zijn voorheen als losse preken in Arnhem gedrukt en verkocht. Dit gebeurde door luisteraars. Er zijn nog geen exemplaren van bekend. Uit de tekst op R1r en uit de narede blijkt dat Alardin zijn preken in het Duits had geschreven en dat hij ze voor de uitgave van zijn preken in het Nederlands dicteerde. Hiermee was hij niet verder gekomen, dan tot aan de toepassing van de 9de preek. De gedichten van Snabelius en d'Orville verschenen ook als aparte uitgave. De voorrede bevat nu G. Anslaer als ondertekening i.p.v. N.N. Daarin wijkt deze editie af van een andere 'derde druk uit 1698.' Dit kan pleiten voor een ander en later jaar van uitgave.
Contents: [1] Frontispice;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-16] Dedicatie van Guilielmus Anslaer aan de gemeente van Arnhem;
[17-18] Voorrede;
[19-20] Latijns gedicht van Hieronymus Guilielmus Snabelius;
[21-25] Treur en troost-gesang van Johannes d'Outrein, Wesel 9/19 augustus 1692;
[26] Grafschrift van Willem d'Orville, predikant te Vlaardingen, Arnhem 13/23 augustus 1692;
[27-29] Gedicht van Johannes d'Outrein;
[30] Gedicht van [Nicolaas Simon] Van Leeuwaarden;
[31-32] Verklaring van het frontispice, door Johannes d'Outrein;
1-382 Tekst;
383-384 Prekenoverzicht;
385-387 Narede door N.N.;
388-413 Schetsen van de preken;
[1-18] Bijbeltekstenregister;
[19-24] Alfabetisch inhoudsregister;
[25] Blanco;
[26] Register van Hebreeuwsche en Grieksche woorden;
[27] Blanco
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 60
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06707)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: D5 ongesigneerd.
- Binding: Contemporaine perkamenten band. Het boekblok is afgesneden met tekstverlies van de koptitel en een gedeelte van de paginanummers. Het boekje is zeer intensief gebruikt en geheel beduimeld. Het frontispice was losgeraakt en is provisorisch vastgeplakt

Londen, British Library (ACQBL01)

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P00035266
18. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den weg der rechtveerdige. (1698)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige: Als mede de Fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8,9,10. / Door D. Kasparus Alardin, ... Den derden druk : vermeerdert met drie predikatien, over Joh: XIV: 6, Mat: VII: 13, 14 en Phil: I: 23.
Imprint: Amsteldam, Gerardus Borstius, 1698
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8 2D4 2E8; .. p.
STCN-Fingerprint: 169808 - a1 *3 rt, : a2 2*5 Oo - b1 A r : b2 2E5 en$h
Year: 1698
Publisher(s): Borstius, Gerardus I (Amsterdam)
Note(s): Met titelplt en dr.-merk. De titelplt gedat.: '1705'.
Volgens STCN is '1698' in het impressum een fout.
Reference(s): SGT: editie onduidelijk.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 92-48 [1])
- Note(s): Gebonden met: K. Alardin, Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, 1709

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97006896
19. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den weg der rechtveerdige. (1698)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: Geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Door d. Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Den derden druk, vermeerdert met drie predikatien, over Joh: XIV:6. Mat: VII: 13, 14. en Phil: I:23.
Imprint: Tot Amsterdam, by Gerardus Borstius, boekverkooper, aan den Dam, 1698
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8 2D4 2E8; [32], 413, [27] p.
STCN-Fingerprint: 169808 - a1 *3 er : a2 2*5 an$ - b1 A rw : b2 2E5 et$qu
Year: 1698
Publisher(s): Borstius, Gerardus I (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: De geluksaligheit van den weg der regtveerdige door C. Alardin. Tot Amsteldam by Gerardus Borstius 1693.
Met drukkersmerk en motto.
Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Er is een exemplaar bekend dat de katernen R-2A, met de toepassing van preek 9 en de nieuwe preken 10-12, zijn toegevoegd aan een exemplaar van eerste editie uit 1692. Zie: UBVU (XI.06425:1). Het zetwerk van het eerste gedeelte van R1r is hiervoor aangepast. Hiermee werd de voorgaande druk opgewaardeerd.
Edition note(s): De derde druk is uitgebreid met de toepassing van de negende preek over Ps. 16:8. Die ontbrak in de voorgaande uitgaven. Verder toegevoegd de preken 10 t/m 12. De preek 10 (over Joh. 14:6) is uit het Duitse handschrift vertaald. De preken 11-12 (over Matt. 7:13 en Philip. 1:23) zijn voorheen als losse preken in Arnhem gedrukt en verkocht. Dit gebeurde door luisteraars. Er zijn nog geen exemplaren van bekend. Uit de tekst op R1r en uit de narede blijkt dat A. zijn preken in het Duits had geschreven en dat hij ze voor de uitgave van zijn preken in het Nederlands dicteerde. Hiermee was hij niet verder gekomen, dan tot aan de toepassing van de 9de preek. De gedichten van Snabelius en d'Orville verschenen ook als aparte uitgave.
Contents: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-16] Dedicatie van G.A. [= Guilielmus Anslaer] aan de gemeente van Arnhem;
[17-18] Voorrede;
[19-20] Latijns gedicht van Hieronymus Guilielmus Snabelius;
[21-25] Treur en troost-gesang van Johannes d'Outrein, Wesel 9/19 augustus 1692;
[26] Grafschrift van Willem d'Orville, predikant te Vlaardingen, Arnhem 13/23 augustus 1692;
[27-29] Gedicht van Johannes d'Outrein;
[30] Gedicht van [Nicolaas Simon] Van Leeuwaarden;
[31-32] Verklaring van het frontispice, door Johannes d'Outrein;
1-382 Tekst;
383-384 Prekenoverzicht;
385-387 Narede door N.N.;
388-413 Schetsen van de preken;
[1-18] Bijbeltekstenregister;
[19-24] Alfabetisch inhoudsregister;
[25] Blanco;
[26] Register van Hebreeuwsche en Grieksche woorden
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 60
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06579)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: D5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 68 i.p.v. 86, 127 i.p.v. 131 en 124 i.p.v. 142
- Binding: Contemporaine lederen band met goud gestempeld op de rug en een titelschildje. Goud gestempeld op de zijkanten van de platten; gemarmerd op de snede.

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 591)
- Note(s): Precieze editie onbekend

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT B 680)
- Note(s): Precieze editie onbekend

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (7 H 36)
- Note(s): Precieze editie onbekend

Arnhem, Bibliotheek Arnhem (Mag. 46 B 6)
- Note(s): Precieze editie onbekend. WORDT NIET UITGELEEND

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD a1698:1)
- Note(s): Precieze editie onbekend

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 1753.1)
- Provenance: W. de Rijke (inscriptie op voor- en achterschutblad; 19e eeuw)
- Binding: Latere halflinnen band met een roodlederen rugschildje (19e eeuw)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)
- Note(s): Precieze editie onbekend?

Particuliere Collectie J. Harteman
- Note(s): Precieze editie onbekend

Particuliere Collectie L.J. Koopman
- Note(s): Precieze editie onbekend

Particuliere Collectie G. Kool
- Note(s): Precieze editie onbekend

Particuliere Collectie L.F. Groenendijk
- Note(s): Precieze editie onbekend

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P08040149
20. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den weg der rechtveerdige. (1720)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Door d. Kaparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatien, over Joh: XIV:6. Mat: VII:13, 14. en Phil: I:23. Den vierden druk.
Imprint: Tot Amsterdam, by Jacobus Borstius, boekverkooper, voor aan op den Nieuwendyk, aan den Dam, 1720
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8; [32], 409, [9] p.
STCN-Fingerprint: 172008 - a1 *3 t,$ : a2 2*5 ogs - b1 A wo : b2 2C5 bindi
Year: 1720
Publisher(s): Borstius, Jacobus (Amsterdam)
Edition note(s): Eerste druk 1692.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 61
Reference(s): Onder nummer A 65 geeft Van der Haar in zijn Schatkamer ook een uitgave uit 1740 bij Borstius in de Steenblokbibliotheek op, maar dat zal een vergissing zijn.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-2578)

Leeuwarden, Tresoar (A 629)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (Mo 168)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (1253)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97006891
21. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den weg der rechtveerdige. (1725)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens, voorgestelt in enige predicatien over den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Door Kasparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woords, tot Arnhem. Vermeerdert met drie predikatin over Joh: XIV:6, Matt: VII:13, 14 en Phil: I:23. Den vijfden druk.
Imprint: Tot Amsterdam, by Jacobus Borstius, boekverkooper, vooraan op den Nieuwendyk, aan den Dam, 1725
Collation: 8 : *-2*8 A-2C8; [32], 406, [9] p.
STCN-Fingerprint: 172508 - a1 *3 ,$ : a2 2*5 ogst - b1 A er : b2 2C5 bindi
Year: 1725
Publisher(s): Borstius, Jacobus (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina.
Met drukkersmerk en motto.
Met een Opdracht aan de bloeyende gemeente tot Arnhem door G. Anslaer.
Edition note(s): Oorspr. uitg.: 1692.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 62
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-2050)
- Note(s): Incompleet: 2C8 ontbreekt. Met gegraveerde titelpagina (1720).

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (67 H 12)

Particuliere Collectie G.H. Leurdijk

Particuliere Collectie H. Freeke

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97006890
22. Alardin, KasparusGeluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige. (1692)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de fonteyne des levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten Psalm, en psalm XXXVI. 8, 9, 10. Door d. Casparus Alardin, in syn leven bedienaar des goddelyken Woorts, tot Arnhem
Imprint: Tot Amsterdam, by Gerardus Borstius, boekverkooper, aan den Dam, 1692
Collation: 8 : *8 2*4 A-S8 chiR-2A8; [24], 188 [= 288], 257-382, [2] p.
STCN-Fingerprint: 169208 - a1 *3 $v : *a2 *5 2$ - b1 A $g : b2 S5 ige$o
169208 - a1 *3 $v : *a2 *5 2$ - 1b1 A $g : 1b2 S5 ige$o - 2b1 R Co : 2b2 2A5 ccasie
Year: 1692
Publisher(s): Borstius, Gerardus I (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: De geluksaligheit van den weg der regtveerdige door C. Alardin. Tot Amsteldam by Gerardus Borstius 1693.
Met drukkersmerk en motto.
Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Het hier beschreven UBVU-exemplaar bevat een aanvulling (katernen R-2A) die afkomstig is uit een derde druk van 1698. Zie voor een compleet exemplaar: UBVU (XI.06579). Zie voor nadere gegevens over die aanvulling de naderede van de 1698-editie.
Contents: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-17] Dedicatie van N.N. [= G. Anslaer] aan de gemeente van Arnhem;
[18-19] Voorrede;
[20-22] Gedicht van J. d'Outrein;
[23-24] Drukfouten;
1-281 Tekst;
282-287 Treur en troost-gesang van Joh. d'Outrein, Wesel 9/19 augustus [1692];
188 [= 288] Gedicht van Willem d'Orville, predikant te Vlaardingen, Arnhem 13/23 augustus 1692;
257-382 Tekst;
[1-2] Blanco?
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 58
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06425:1)
- Note(s): Met extra katernen R-2A. 2A8 ontbreekt. Deze toevoeging is afkomstig van een 1698-editie van hetzelfde werk. Foutieve paginering: 43 i.p.v. 243, 164 i.p.v. 264, 172 i.p.v. 272 en 188 i.p.v. 288
- Provenance: Dr. Abraham Kuyperstichting - 's-Gravenhage (stempel)
- In convoluut: 1. C. Alardin, De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige, Amsterdam 1692; 2. C. Alardin, Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, Amsterdam 1696
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Leiden, Universiteitsbibliotheek (1144 H 30)
- Note(s): Incompleet: titelpagina beschadigd; de gegraveerde titelpagina ontbreekt

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-2884)

Particuliere Collectie A. Ros

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97006900
23. Alardin, KasparusGelukzaligheid van den weg der regtvaardigen. (1841-1842)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De gelukzaligheid van den weg der regtvaardigen, alsmede de fonteine des levens, voorgesteld in twaalf predikatin. Door Kasparus Alardin, in zijn leven bedienaae des goddelijken Woords te Arnhem
Imprint: Te Amsterdam, bij H. Hveker, [tussen 1841-1842]
Description: [16], 380, [4] p.
Year: 1841-1842
Publisher(s): Hveker, H. (Amsterdam)
Note(s): Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Edition note(s): Oorspr. uitg.: 1692.
Part(s): Met fondslijst van H. Hveker. De gedateerde uitgaven stammen uit de periode 1835-1841.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-13] Dedicatie van G. Anslaer aan de gemeente van Arnhem;
[14-16] Prekenoverzicht;
1-380 Tekst;
[1-4] Fondslijst van H. Hveker
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 66
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XS.06108)
- Binding: Moderne band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CK.05536)
- Note(s): Uitgave nog niet duidelijk

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (5 F 38)

Leeuwarden, Tresoar (A 629a)

Voormalige Particuliere Collectie J. van den Brink

Particuliere Collectie L.F. Groenendijk

Pietas Number: P97006880
24. Alardin, KasparusHeere Christus, de eenigste, zekere en veilige van God. (1835)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De Heere Christus, de eenigste, zekere en veilige van God zelve gebaande weg tot het voor den zondaar ontoegankelijke en verteerend vuur. Leerrede naar Joh. XIV:6 door wijlen K. Alardin, in leven bedienaar des goddelijken Woords te Arnhem. Zevende druk.
Imprint: Te Amsterdam, bj J.H. den Ouden. Is ook te bekomen bij G. van Peursem, in de Nieuwe Spiegelstraat, bij de Kerkstraat. 1835
Description: 24 p.
Year: 1835
Publisher(s): Ouden, J.H. den (Amsterdam); Peursem, G. van (Amsterdam)
Note(s): Losse preek die ook verscheen in de serie 'Het brood der kinderen', tweede twaalftal.
Prijs 10 cents.
Contents: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-24 Tekst
Bible verse(s): Joh. 14:6
Reference(s): Niet in Van der Haar, Schatkamer.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943_2:1)
- Note(s): In complete set van 'Het brood der kinderen'
- Provenance: C.W. Wustin (inscriptie op voorschutblad (19e eeuw)
- Binding: Originele papieren band van kievitspapier

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.05931:1)
- Note(s): Afgesneden exemplaar
- Binding: Moderne band

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 D 4 [5])

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br.147-6)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (107 B 7)

Particuliere Collectie G.H. Leurdijk

See also: Full text from Royal Library The Hague in Google Books
Pietas Number: P97006882
25. Alardin, KasparusOnderscheid tusschen den weg ten verderve, en den weg ten leven. (1835)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: Het onderscheid tusschen den weg ten verderve, en den weg ten leven. Leerrede naar Matth. VII: 13, 14. Door Kasparus Alardin, in leven bedienaar des goddelijken Woords te Arnhem. Zevende druk.
Imprint: Te Amsterdam, bij J.H. den Ouden. Is ook te bekomen bij G. van Peursem, in de Nieuwe Spiegelstraat, bij de Kerkstraat. 1835
Description: 32 p.
Year: 1835
Publisher(s): Ouden, J.H. den (Amsterdam); Peursem, G. van (Amsterdam)
Note(s): Losse preek die ook verscheen in de serie 'Het brood der kinderen', eerste twaalftal.
Prijs 10 cents.
Contents: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-32 Tekst
Bible verse(s): Matth. 7:13-14
Reference(s): Niet in Van der Haar, Schatkamer.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00943_1:11)
- Note(s): In complete set van 'Het brood der kinderen'
- Provenance: C.W. Wustin (inscriptie op voorschutblad (19e eeuw)
- Binding: Originele papieren band van kievitspapier

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1001 D 166 [8])

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 D 4 [7])

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Br.147-5)

Particuliere Collectie G.H. Leurdijk

See also: Full text from Royal Library The Hague in Google Books
Pietas Number: P97006881
26. Alardin, KasparusVergeestelijk en Hemels thee-gebruyk. (1696)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Co-author(s): Titama, Johannes (fl.1691-1697)
Title: Vergeestelijk en Hemels thee-gebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee, geestelijk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse en ydele discoursen onder het thee-drinken. Eerst beschreven door den waren godsgeleerden heer D. Alardin D.J.C. in leven tot Aernhem. Nu overgesien, vermeerdert en in 't ligt gebracht door D. Johannes Titama
Imprint: t'Amsterdam, Nathanael Holbeex, boekverkooper in de Kloksteeg. 1696
Collation: 8 : *2 A-B8 C6; [4], 40, [4] p.
Year: 1696
Publisher(s): Holbeex, Nathanael (Amsterdam)
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: Efez. 5:18-20;
[3-4] Voorrede van T. [= Johannes] Titama;
1-40 Tekst;
[1-4] Gedicht van E.I.D.T.O.S.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 70
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06425:2)
- Note(s): Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: Dr. Abraham Kuyperstcihting - 's-Gravenhage (stempel)
- In convoluut: 1. C. Alardin, De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige, Amsterdam 1692; 2. C. Alardin, Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, Amsterdam 1696
- Binding: Contemporaine perkamenten band

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (32 E 8)

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Pietas Number: P00001927
27. Alardin, KasparusVergeestelijk en hemels thee-gebruyk. (1697)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Co-author(s): Titama, Johannes (fl.1691-1697)
Title: Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, ofte Beknopte overbrenging van de thee, geestelijk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse en ydele discoursen onder het thee-drinken / eerst beschreven door ... D. Alardyn; nu overgesien, vermeerdert en in 't ligt gebragt door Johannes Titama. 2e dr.
Imprint: t'Amsterdam, by Nathan. Holbeex, 1697
Collation: 8; 44, [4] p.
Year: 1697
Publisher(s): Holbeex, Nathanael (Amsterdam)
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 71
Location(s): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (01663674)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Obr. 367)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Voormalige Particuliere Collectie J. van der Haar

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Pietas Number: P97006898
28. Alardin, KasparusVergeestelijk en hemels thee-gebruyk. (1709)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Co-author(s): Titama, Johannes
Title: Vergeestelijk en hemels thee-gebruyk, ofte Beknopte overbrenging van de thee, geestelijk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse en ydele discoursen onder het thee-drinken. / Eerst beschreven door ... D. Alardyn, D J.C.; nu overgesien, vermeerdert en in 't ligt gebragt door D. Johannes Titama. Den derden druk.
Imprint: t'Amsterdam, by Cornelis Staal, 1709
Collation: 8
Year: 1709
Publisher(s): Staal, Cornelis (Amsterdam)
Reference(s): Niet in Van der Haar, Schatkamer.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 92-48 [2])
- Binding: Gebonden achter: K. Alardin, De geluksaligheyt van den weg der rechtveerdige, 1698

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Pietas Number: P97006893
29. Alardin, KasparusVergeestelyk en hemels thee-gebruyk. (1730)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Co-author(s): Titama, Johannes (fl.1691-1697)
Title: Vergeestelyk en hemels thee-gebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee, geestelyk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse ... discoursen onder het thee-drinken / K. Alardyn; nu overgesien, vermeerdert en in 't ligt gebragt door Joh. Titama. 3e dr.
Imprint: Rotterdam, Hermanus Kentlink, 1730
Collation: 8; 39, [7] p.
Year: 1730
Publisher(s): Kentlink, Hermanus (Rotterdam)
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 72
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (1247 J 16)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (234 M 33)

See also: Full text from Royal Library The Hague in Google Books
Pietas Number: P99028613
30. Alleine, JosephAlarm voor onbekeerde zondaren. (1717)
  Previous Record
| Top of page
Author: Alleine, Joseph (1634-1668)
Co-author(s): Ubelman, Johannes (fl 1662-ov 1715) ; Hofman, Johan (1666-1735)
Title: Een alarm voor onbekeerde zondaren in een ernstige verhandeling van deze gewightige hooftzaken, I. Wat de bekeering niet is, en verbeterende eenige misslagen daar ontrent. II. Van de bekeering, en de nature der zelve. III. Van de nootsakelykheit der bekeeringe. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellenden der onbekeerden. VI. Van de bestieringen ontrent de bekeering. VII. Beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verscheide nuttige stoffen, in 't Engels beschreven door Jozef Alleine, in zyn leven leraar te Taunton in Sommerset: en nu in't Nederduitsch gebragt door Joannes Ubelman, in zyn leven bedienaar des h. Euangeliums te Gorinchem. Hier is by gevoegt het leven en sterven van Jozef Alleine
Imprint: Te Rotterdam, by Reinier van Doesburg, 1717
Collation: 8 : (a)-(h)8 (i)2 A-2B8; [132], 394, [6?] p.
STCN-Fingerprint: 171108 - a1 (a)2 eme : a2 (1)2 kake - b1 A b : b2 2B5 $of$die
Year: 1717
Publisher(s): Doesburg, Reinier van (Rotterdam)
Edition note(s): Vert. van: An alarm to unconverted sinners. - 1671 (Wing A 960).
Part(s): Bevat tevens: Joseph Alleine, Verscheide gevallen van conscientie, verstandig opgelost, en tot bijzondere betrachting aangedrongen; benevens eenige vragen aan onbekeerden, raatgeveingen aan bekeerden, en vertroostingen onder het gebruik der bondtzegelen.
Bevat tevens: Richard Baxter, Een brief aan alle onwetende, vleeschelyke en ongodtvruchtige menschen [...], en: Theodosia Alleene, Het leven en sterven van Mr. Jozef Alleine, vertaald door Johan Hofman.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-15] Voorrede van Joannes Ubelman;
[16-52] Brief van Richard Baxter;
[53-58] Voorrede van Richard Alleine;
[59-122] Tekst van: Leven en sterven van Mr Jozef Alleine;
[123-129] Voorrede van Jozef Alleine;
[130-132] Gedicht van J. van Tol;
1-16 Tekst van dl 1;
17-65 Tekst van dl 2;
66-101 Tekst van dl 3;
101-126 Tekst van dl 4;
127-168 Tekst van dl 5;
169-226 Tekst van dl 6;
227-250 Tekst van dl 7;
251-265 Tekst van: Besluit van 't werk;
266-278 Tekst van: Raatgevingen tot personele en huislyke godtzaligheit;
279 Tussentitelpagina van: Verscheide gevallen van conscientie;
280 Blanco;
281-362 Tekst van: Verscheide gevallen van conscientie;
363-367 Tekst van: Eenige nadrukkelyke vraagen aan onbekeerden;
367-378 Tekst van: Eenige troostelyke raatgevingen aan bekeerden;
378-394 Tekst van: Hartsterkende vertroosting onder 't gebruik der bondtzegelen;
[1-3] Inhoudsoverzicht?;
[4-6] Blanco?
Over: Alleine, Joseph (1634-1668)

Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08383)
- Note(s): Incompleet: 2B6-8 ontbreken. Foutieve paginering: 3 i.p.v. 39. B1 en B8 zijn losgeraakt en slordig geplakt. G1-4 en G5-8 zijn twee losse helften van katern incl. een kim. Ze wijken qua zetsel en tekstueel niet af van de titeluitgave van 1738. Met balpen geschreven op titelpagina en p. 194-195.
- Binding: Moderne band met lederen rug (21e eeuw)

See also: Full text from Library Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P08040138


Search Expression

Modify your query if desired. And click "Search".

 

Pages: | | | | | | | | | | | | |   [Pages: from 1 to 30] Page 1 / 39


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
bibliOpac - Search Interface * Version 2006, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 1993-2006