Pietas: Bibliography & Text Archive
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Search Results

Thursday, 15 - November - 2018


(7356 records) Result : (11.09%) 816 record(s) found in 0.1 seconds

New Search   Restart   Select   Basket  History   Configure   Help

Pages : | | | | | | | | | | | | |   [Pages : from 1 to 30] Page 1 / 28

1. Aalst, Gerardus vanParabel van den zaajer. (1748)
  End of page | Next Record
Author: Aalst, Gerardus van (1678-1759)
Title: De parabel van den zaaier, verklaart en toegepast, in vier predikatien, gedaan over Matth. XIII: vs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Met een aanhangsel uyt Matth. 3:10. Door Gerardus van Aalst, predikant te Westsaandam
Imprint: Te Amsterdam, by Adrianus Douci, boekverkooper, op de Nieuwezyds Voorburgwal, agter 't Stadhuys, 1748
Collation: 8 : π1 *-4*8 5*4 5*5 A-Y8 Z4 [2A]1; [75], 360, [1] p.
STCN-Fingerprint: 174808 - a1 * en : a2 5*5 ord$laet - b1 A de : b2 Z3 us$
Year: 1748
Publisher(s): Douci, Adrianus (Amsterdam)
Note(s): Titelpagina in zwart en rood. Met titelvignet.
Bible verse(s): Matth. 13: 3-8; Matth. 3:10
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 5
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06018:1)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1001 F 7 [1])

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1027 B 12)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Gouda, Steenblokbibliotheek (191)

Voormalige Particuliere Collectie P.A. van Noordenne

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006721
2. Aan de kerk van Boven Pekel-A. (1726)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Title: Aan de kerk van Boven Pekel-A. Op het smertelyk verlies van haren getrouwen herder, den here Sicoo Tjaden, godzalig in den Here ontslapen, op donderdag den 28. maart 1726. In het drie en dertigste jaar zynes ouderdoms, en het sesde van zyne predikdienst. [...]
Imprint: Te Groningen, by Jurjen Spandaw, drukker en boekverkoper in de Swane-straat, in de Nieuwe Atlas, 1726
Collation: 4 : A4 B-C2 [D]2; [20] p.
STCN-Fingerprint: 172604 - b1 A2 e$0 : b2 C2 re$l
Year: 1726
Publisher(s): Spandaw, Jurjen (Groningen)
Note(s): Gedichten op het overlijden van Sicco Tjaden.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Gedicht van Johannes Hofstede;
[9-12] Gedicht van P.Z.V.A.L.;
[13-16] Latijns gedicht van Joannes Wolbers;
[17-20] Gedicht van J.J. Spandaw, S.S. Th. St
Over: Tjaden, Sicco (1693-1726)
Location(s): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (853 D 300)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (Gel. Ged. 536)
- Note(s): Incompleet: katern [D] ontbreekt

Groningen, Universiteitsbibliotheek (uklu PROBIB 2955 [27])

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P98012678
3. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der siele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaken dienstelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick ghespecificeert. 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 En de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door M~r. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woordts, in s' Graven-hage
Imprint: t'Amsterdam, gedruckt by Baltus de Wild', woonende op de Angeliers-Graft naest 't Wapen van Vrieslandt. 1648
Collation: 8 : ***8 A-2K8; [16], 528 p.
STCN-Fingerprint: 164808 - a1 ***2 e$kran : a2 ***4 aer$h - b1 A n : b2 2K5 on,$
Year: 1648
Publisher(s): Wild', Baltus de (Amsterdambm)
Note(s): Een gedeelte van de oplage verscheen als titeluitgave onder de titel: Die christelicke lafementspuyt voor verstopte siele.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). In hetzelfde jaar verscheen een 4 editie bij Theunis Jacobsz Lootsman (Amsterdam) en Marten Gebrantsz (Hoorn).
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-528 Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 7; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 63-1774)
- Binding: Perkamenten band

Gouda, Steenblokbibliotheek (120)
- Note(s): Enige beschadiging aan het impressum. Foutieve katernsignatuur: 3*5 ongesigneerd, H5 i.p.v. 2H5, I2 i.p.v. 2I2, I4 i.p.v. 2I4. Foutieve paginering: 35 i.p.v. 53, 359 i.p.v. 159, 176 i.p.v. 175, 491 i.p.v. 291, 265 i.p.v. 295
- Provenance: Abraham van Beusecom (inscriptie op voorschutblad; 17e eeuw); [nog twee onleesbare inscripties); Dit boek behoort aan Pieter Flikweert JPz Nieuwerkerk den 30 september 1878 (inscriptie op voorschutblad)
- Binding: Contemporaine perkamenten band met bovenaan de rug geschreven: J. Abrenethy Medicine der siele

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97005542
4. Abernethy, JohnChristelick ende goddelick tractaet. (1648)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelick tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waer in 1 De sieckten der ziele wijt-loopigh beschreven. 2 De gequetste faculteyten kortelick aengeroert. 3 De oorsaecken distinctelick gestelt. 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlick gespecifieert. 5 De voorsegginghen van den uyt-ganck ende ghestaltenisse klaerlick aengewesen. 6 Ende de remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelicken Woorts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelicken Woorts, in s' Graven-hage
Imprint: Tot Hoorn, by Marten Gerbrantsz: boeck-verkooper in't A B C, anno 1648
Collation: 4 : (***)4 (*****)4 A-2Y4; [16], 359, [1] p.
STCN-Fingerprint: 164804 - a1 (<***>)2 uden$ : a2 (<*****>)3 ijse$van$ - b1 A h$ : b2 2Y3 ofte$
Year: 1648
Publisher(s): Gerbrantsz, Marten (Hoorn)
Note(s): Met drukkersmerk en motto.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73). Gelijktijdige uitgave van de ed.: Amsterdam, Theunis Jacobsz. Lootsman, 1648. In hetzelfde jaar verscheen een 8-vo editie bij Baltus de Wild'.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robrecht [= Robert], graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robrecht [= Robert] Hill, London;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-359 Tekst;
[1] Blanco
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 6; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Reference(s): Ontbreekt in STC Hoorn en Catalogus Hoorn UBA.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06268)
- Note(s): Foutieve katernsignatuur: D5 i.p.v. D3, L3 ongesigneerd, C2 i.p.v. 2C2; V2 i.p.v. 2V2. Foutieve paginering: 231 i.p.v. 131, 258 i.p.v. 158. Het boekblok is te ver afgesneden met tekstverlies aan de marginale noten
- Provenance: Plakker met blauwe rand en daarin: 2515 op voorschutblad [= P.A. van Noordenne, Zeist; 20e eeuw]
- Binding: Contemporaine perkamenten band

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 05-56)
- Provenance: Geertruij Filips (inscriptie op achterschutblad; 18e eeuw?). Aantekeningen van M. Poirot uit 1865 en 1873 (voor- en achterschutbladen)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P03039690
5. Abernethy, JohnChristelijck ende goddelijck tractaet. (1660)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Abernethy, John (ov.1639)
Co-author(s): Lamotius, Johannes (ca.1570-1627)
Title: Een christelick ende goddelijck tractaet, inhoudende de medicine der ziele. Waerin 1 De sieckten der ziele wijt loopigh beschreven, 2 De gequetste faculteyten kortelijck aengeroert, 3 De oorsaken distinctelijck gestelt, 4 De teyckenen ende symptomata bysonderlijck ghespecificeert, 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlijck aengewesen, 6 En de remedien ordentlijck voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn. Door Mr. Johan Abrenethy, dienaer des goddelijken Woordts. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius, in sijn leven dienaer des goddelijcken Woordts, in s' Graven-Hage
Imprint: t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn, boekverkoper en ordinaris drucker deser stede, 1660
Collation: 8 : *8 A-2Q8 2R4; [16], 634 [= 632] p.
STCN-Fingerprint: 166008 - a1 *2 er$ : a2 *5 er$ - b1 A e : b2 2R3 tes$d
Year: 1660
Publisher(s): Ravesteyn, Johannes van (Amsterdam)
Note(s): Met drukkersmerk en motto.
Edition note(s): Vert. van: A christian and heavenly treatise containing physicke for the soule. London 1615 (STC 73).
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Lamotius aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland;
[7-8] Dedicatie van John Abernethy aan Robert, graaf van Somerset;
[9-12] Voorrede van John Abernethy;
[13-15] Voorrede van Robert Hill, Londen;
[16] Hoofdstukkenregister;
1-634 [= 632] Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 8; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 46
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-8814)
- Note(s): Foutieve paginering: springt van 64 naar 67, 140 i.p.v. 340, 499 i.p.v. 449, 476 i.p.v. 576.
- Binding: Moderne band van oud perkament met schutbladen van modern marmerpapier. De platten zijn krom getrokken

Parijs, Bibliothque National de France (D2-5388)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004349
6. Adams, ThomasWitten duyvel. (1633)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Co-author(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Title: Den vvitten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tijdt. In 't Engels gestelt by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens
Imprint: Tot Middelbvrgh, voor Zacharias Roman, boeckverkooper, wonende op den Burcht, in den Vergulden Bybel. Anno 1633
Colophon: Ghedrvckt te Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collation: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-Fingerprint: 163312 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
Year: 1633
Publisher(s): Roman, Zacharias (Middelburg); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Note(s): De vertaler is Willem Christiaens van der Boxe.
Edition note(s): Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
Part(s): Bevat tevens: By-voeghsel, ghetrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bible verse(s): Joh. 12:6
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 10; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-3436 [3])
- In convoluut: 1. J. Hall, Der christenen wegh-wyser, Dordrecht 1634; 2. B. Rich, Deegh'lijckheydt van onsen tiidt, Amsterdam 1634; 3. Th. Adams, Den witten duyvel, Middelburg 1633

See also: Incomplete version o full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004350
7. Adams, ThomasWitten duyvel. (1634)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Adams, Thomas (fl. 1612-1653)
Co-author(s): Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Title: Den witten dvyvel, ghepast op de deegh'lijckheyd van onsen tiidt. Wtgesproken in 't Engels by Thomas Adams. In 't Nederduyts vertaelt door Willem Christiaens. Den tweeden druck.
Imprint: Tot Amstelredam, voor Jan Jansen, boeckverkooper, wonende op 'tWater, in de Pas-kaerte, 1634
Colophon: Ghedrvckt tot Leyden: by Willem Christiaens, wonende by de Vniversiteyt, in den Gesonden Broeder. Anno 1633
Collation: 12 : A-K12; [24], 209, [7] p.
STCN-Fingerprint: 163412 - b1 A2 n$vro : b2 K6 t$co
ISBD-Fingerprint: geen e,e- n.ytdeHe 3 1634A
Year: 1634
Publisher(s): Janssonius, Johannes (Amsterdam); Boxe, Willem Christiaens van der (Leiden)
Edition note(s): Titeluitgave van de ed.: Middelburg, Z. Roman, 1633. Vert. van: The white devil, or the hypocrite uncased. London 1613 (STC 131).
Part(s): Bevat tevens: By-voeghsel, getrocken uyt een ander werck van den selfden autheur.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-16] Dedicatie van Willem Christiaens [van der Boxe] aan de burgemeesters van Leiden, te weten Willem de Bont (hoogschout), Jan Orlers (ontvanger), Daniel van Alphen (ontvanger van Rijnland, Dr. Geeraert van Lanscot en Dr. Willem van Moerbergen, Leiden 3 oktober 1633;
[17-23] Voorrede van Thomas Adams;
[24] Hoofdstukkenregister;
1 Tussentitelpagina;
2 Blanco;
3-209 Tekst;
[1-6] Tekst van: By-voeghsel;
[7] Colofon
Bible verse(s): Joh. 12:6
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 11; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 48
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-1863)
- Note(s): Foutieve paginering: 127 i.p.v. 137.
- Binding: Restauratieband uit 1991. Met bindfout: blad A2-A11 is verkeerd ingebonden

Wolfenbttel, Herzog August Bibliothek (A: 602.32 Hist. [8])

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004351
8. Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren. (1660)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Co-author(s): Teeckmannus, Arnoldus (ca.1594-1666) ; Flaman, Johannes (ca.) ; Hengel, Danil van (1618-1689) ; Heimenberg, Johannes van
Title: Advys ofte bericht, ten versoecke van de heeren Burgemeesteren, en vroedschap der stadt Utrecht, gegeven by de heeren D. Arnoldus Teeckmannus, D. Joannes Flaman, D. Daniel van Hengel, en D. Joannes Heymenbergh, bedienaers des Heyligen Euangelii binnen Utrecht, over het gebruyck van goederen die men geestelijck noemt
Imprint: t'Amsterdam, by Thomas Fonteyn, 1660
Collation: 4 : A-C4; 23, [1] p.
Year: 1660
Publisher(s): Fonteyn, Thomas (Amsterdam)
Note(s): De tekst is op pagina 24 (fol. C4r) gedateerd op 14 november 1659.
Contents: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-4 Brief aan de magistraat van Utrecht;
3 [= 5]-23 Tekst
Keyword(s): Teeckmanus, Arnoldus; Flaman, Joannes; Hengel, Daniel van; Heymenbergh, Joannes; Geestelijke goederen; Utrecht; geestelijke goederen
Reference(s): Knuttel, Pamfl. KB, 8403
Location(s): Groningen, Universiteitsbibliotheek (PAMF 12)
- Note(s): Nr. 1 in convoluut

Groningen, Universiteitsbibliotheek (EN 'AL 21 A)
- Note(s): Nr. 3 in convoluut

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU EAL 513 [CONV])
- Note(s): 20 cm; Bijgebonden bij ppn: 066988225

Arnhem, Bibliotheek Arnhem (374 B 12/29)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (133 H 23,7)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00659421)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00730444)

Gent, Universiteitsbibliotheek (BIB.MEUL.003807)
- Provenance: Isaac Meulman (plakker met I.M. en motto op voorschutblad)

See also: Full text in Google Books from University Library Gent
Pietas Number: P98010859
9. Aemilius, RobertusKort ontwerp van het licht der waarheid,. (1739)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Aemilius, Robertus (1668-1729)
Title: Kort ontwerp van het licht der waarheid, waar in de wezentlykste gronden van de heilige godgeleerdheid, in het licht der waarheid verklaard, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwyzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisse van de leere der waarheid, die na de godzaligheid is, door Robbertus Aemilius, in zyn eerw. leven bedienaar van het h. Euangelium, en opper-regent van het Staaten Collegie tot Leiden. De derden druk. Van veele misstellingen gezuiverd.
Imprint: Te Leyden, by Hendrik van Damme, boekverkooper, 1739. Met privilegie
Collation: 8 : *8 A-2M8; [16], 562 p.
STCN-Fingerprint: 173908 - a1 *3 lle : a2 *5 en - b1 A $a : b2 2M5 $van$z
Year: 1739
Publisher(s): Damme, Hendrik van II (Leiden)
Note(s): Met frontispice: Kort ontwerp van het licht der waerheid. Met drukkersmerk en motto.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 41
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.05980.-)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (598 C 15)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 f 35)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (2A 3042)

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (184 d 5)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (00608254)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (8 D 7)

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006844
10. Aemilius, RobertusKort ontwerp van het licht der waerheit. (1720)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Aemilius, Robertus (1668-1729)
Title: Kort ontwerp van het licht der waerheit, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige godtgeleertheit, in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der geener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de leere der waerheit, die na de godzaeligheit is, door Robertus Aemilius, bedienaar van het h. Euangelie, en opperregent van het Staten Collegie te Leiden
Imprint: Te Leiden, by Hendrik van Damme, boekverkooper 1720. Met privilegie
Collation: 8 : *8 2*4 A-2M8; [32], 560 p.
STCN-Fingerprint: 172008 - a1 *3 de : *a2 2*2 rpin - b1 A $ : b2 2M5 van$zij
Year: 1720
Publisher(s): Damme, Hendrik van II (Leiden)
Note(s): Met drukkersmerk en motto.
Met tweede gegraveerde titelpagina: Kort ontwerp van het licht der waerheid. Te Leiden by Hendrik van Damme. 1720. J. Goeree in: et fec.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 10 februari 1707.
Contents: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpgina;
[4] Blanco;
[5-6] Privilege;
[7-8] Dedicatie van Robertus Aemilius aan Abraham van Rouveroy, aan Frans Fransz. van Cingelshoek, koopman, aan Johannes van Rouveroy, predikant en regent van het Statencollege te Leiden, aan Leonart van Rouveroy, commandeur ter zee en aan Jakob vander Port, koopman;
[9-16] Voorrede;
[17-24] Hoofdstukkenregister;
1-560 Tekst
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 39
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.09887)
- Provenance: Een eigenaarsinscriptie op het voorschutblad is onleesbaar vanwege het vastplakken der bladen
- Binding: Contemporaine perkamenten band, met op de rug geschreven: Robertus Emilius. Ontwerp van het licht der waarheid

Leiden, Universiteitsbibliotheek (193 E 3)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (519 H 10)

Leeuwarden, Tresoar

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006848
11. Aemilius, RobertusLicht der waerheid. (1738-1739)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Aemilius, Robertus (1668-1729)
Title: Het licht der waerheid, doorstraalende in de leere der Hervormde Kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetendheit en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn Robbertus Aemilius. Tweede druk van veele misstellen gezuiverd.
Imprint: Leyden, Hendrik van Damme, 1738-1739
Collation: 8 : 1#*-3*8 4*4 A-2T8 2V4 2#A-2T8 2V4 3#*8 2*4 A-2S8 (2S7,8 blanco) 4#A-2V8 (2V8 blanco); 4 dl ([56], 634, [45]; [4], 640, [36]; [24], 612, [40]; [6], 613-1244, [46] p.).
STCN-Fingerprint: Dl. 1: 173808 - a1 *4 br : a2 4*3 $Partye - b1 A $ : b2 2V3 eezen
Dl. 2: 173808 - *b1 A3 kel : b2 2V3 of$da
Dl. 3: 173908 - a1 *3 -F : a2 2*3 phal - b1 A $ : *b2 2S4 yde
Dl. 4: 173908 - b1 A2 s$zy : b2 2V5 $we
Year: 1738-1739
Publisher(s): Damme, Hendrik van II (Leiden)
Note(s): Met frontispices: Het ligt der waarheyt. Met drukkersmerk en motto.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 47
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06181.-)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (598 C 11-14)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 F 31-34)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (THO: RIJS 302-59)
- Note(s): Aanw.: dl 2

Gouda, Steenblokbibliotheek (54-57)
- Note(s): Titel en editie onduidelijk in catalogus

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006845
12. Akersloot, TheodorusSchrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen. (1699)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Akersloot, Theodorus (1645-1711)
Co-author(s): Brszken, Johann Christoph
Title: Schrifftmszige Erklr- und Auszlegung ber den allgemeinen Send-Brieff .. an die Galater (b.v. Johann Christoph Brszken, Pfr. zu Offenbach am Myn)
Imprint: Bremen : Philip Gottfried Saurmann, 1699
Collation: 4; [18], 656, [22] p.
Year: 1699
Publisher(s): Saurmann, Philip Gottfried (Bremen)
Edition note(s): Vert. van: Den Send-Brief van Paulus aan den Galaten, 1695.
Reference(s): Van der Haar, Internationale kumenische Beziehungen, Nederlands A 1; Bundschuh-van Duikeren, Bibliographie der niederlndischen Literatur in deutscher bersetzung [...] des 17. Jahrhunderts dt-0007
Reference: VD17 39:128709G
Location(s): Darmstadt, Landesbibliothek

Gotha, Forschungs und Landesbibliothek

Halle, Frankesche Stiftungen (55 E 2)

Soest, Stadtarchiv

Wenen, sterreichische Nationalbliothek (2.S.19)

See also: Full text in Google Books
Pietas Number: P01037070
13. Alardin, KasparusGelukzaligheid van den weg der regtvaardigen. (1841-1842)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Title: De gelukzaligheid van den weg der regtvaardigen, alsmede de fonteine des levens, voorgesteld in twaalf predikatin. Door Kasparus Alardin, in zijn leven bedienaae des goddelijken Woords te Arnhem
Imprint: Te Amsterdam, bij H. Hveker, s.a. [tussen 1841-1842]
Description: [16], 380, [4] p.
Year: 1841-1842
Publisher(s): Hveker, H. (Amsterdam)
Note(s): Met approbatie van de Theologische Faculteit van Franeker, C. Vitringa, Franeker 2 december 1692.
Edition note(s): Oorspr. uitg.: 1692.
Part(s): Met fondslijst van H. Hveker. De gedateerde uitgaven stammen uit de periode 1835-1841.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-13] Dedicatie van G. Anslaer aan de gemeente van Arnhem;
[14-16] Prekenoverzicht;
1-380 Tekst;
[1-4] Fondslijst van H. Hveker
Bible verse(s): Ps. 1; Ps. 36:8-10; Ps. 16:8; Joh. 14:6; Matth. 7:13-14; Filip. 1:23
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 66
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XS.06108)
- Binding: Moderne band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CK.05536)
- Note(s): Uitgave nog niet duidelijk

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (5 F 38)

Leeuwarden, Tresoar (A 629a)

Voormalige Particuliere Collectie J. van den Brink

Particuliere Collectie L.F. Groenendijk

Pietas Number: P97006880
14. Alardin, KasparusVergeestelyk en hemels thee-gebruyk. (1730)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alardin, Kasparus (1658-1692)
Co-author(s): Titama, Johannes (fl.1691-1697)
Title: Vergeestelyk en hemels thee-gebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee, geestelyk op Christus Jesus toegepast, tot demping van wereltse ... discoursen onder het thee-drinken / K. Alardyn; nu overgesien, vermeerdert en in 't ligt gebragt door Joh. Titama. 3e dr.
Imprint: Rotterdam, Hermanus Kentlink, 1730
Collation: 8; 39, [7] p.
Year: 1730
Publisher(s): Kentlink, Hermanus (Rotterdam)
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 72
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (1247 J 16)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (234 M 33)

Pietas Number: P99028613
15. Alberthoma, RobertusElia de profeet kragtig in woorden, werken, en schrift. (1736)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: Elia de profeet kragtig in woorden, werken, en schrift : in XX redenvoeringen, en beknopter in rym, vertoond / door Robertus Alberthoma ...
Imprint: Te Groningen, by Jurjen en Hajo Spandaw ..., 1736
Collation: 8 : †4(†1+π1) 2†-3†4 A-3X4; [26], 520, 16 p.
STCN-Fingerprint: 173604 - a1 †3 N : a2 3†3 er$de - b1 A s : *b2 3T3 ar$zyne
Year: 1736
Publisher(s): Spandaw, Jurjen (Groningen); Spandaw, Hajo (Groningen)
Note(s): Titelpagina in zwart en rood.
Met frontispice. Daaronder: J.C. Philips sculp. direx. Te Groningen by Jurjen en Hajo Spandaw.
Met monogram als drukkersmerk.
Met approbatie van de Classis van Groningen, door Franc. Fred. Folckers en Fredericus Henricus Havingha, Groningen 3 april 1736.
Part(s): Bevat tevens: Korte inhoud van Elias historie in rym.
Contents: [1] Franse titelpagina;
[2] Toelichting op het frontispice;
[3] Frontispice;
[4] Blanco;
[5] Titelpagina;
[6] Approbatie;
[7-18] Dedicatie van Robertus Alberthoma aan de magistraat van Groningen;
[19-26] Voorrede [van Robertus Alberthoma];
1-504 Tekst;
505 Tussentitelpagina van: Korte inhoud;
506 Rijmpje;
507-508 Dedicatie in rijm van Robertus Alberthoma aan Anna van Aalst;
509-515 Tekst van: Korte inhoud;
516-517 Lied: Hiskias verbondmaking met Jehova, op de wijs van Ps. 42;
517-518 Slot-gezang;
519-520 Bijbeltekstenregister;
[1-2] Register van geciteerde auteurs;
[3-15] Alfabetisch inhoudsregister;
[16] Blanco
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 81
Reference(s): Willemse, A 48.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01833)
- Provenance: A. Rietberg (inscriptie op voorschutblad
- Binding: Contemporaine halflederen band met een gestempelde rug

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2112 F 15)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (DM 'AL 8)

Leeuwarden, Tresoar (B 5056)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BX AM DEPOT A 639)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (15 C 32)

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006938
16. Alberthoma, RobertusEliza de profeet gezalft met Elias geest. (1741)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: Eliza de profeet gezalft met Elias geest wonderbaar in zyn leven en dood. In XXV. leerredenen en byschriften vertoont door Robertus Alberthoma dienaar des Woorts te Groningen
Imprint: Te Groningen, by Jurjen, en Hajo Spandaw, boekverkopers. M.D.CC.XLI
Collation: 4 : †4(†1+π1) 2†4 A-4A4; [18], 544, [15] p.
STCN-Fingerprint: 174104 - a1 †3 WY : a2 2†3 $verl - b1 A r : *b2 4A2 eping$va
Year: 1741
Publisher(s): Spandaw, Jurjen (Groningen); Spandaw, Hajo (Groningen)
Note(s): Met frontispice.
Titelpagina in rood en zwart.
Inhoudelijke beschrijving gebaseerd op reprint van F.N. Snoek te Ermelo.
Contents: [1] Franse titelpagina;
[2] Verklaring van de titelprent;
[3] Frontispice;
[4] Blanco;
[5] Titelpagina;
[6] Goedkeuring, gedateerd 14-3-1741;
[7-10] Opdracht aan de burgemeesters en raad van Groningen;
[11-16] Voorbericht aan den bescheidenen lezer;
[17-18] Lyst en bladwyzer;
1-532 Tekst;
533 Verkorte titelpagina van Eliza's historie in rijm;
534 Inleiding;
535-544 Tekst;
[1-15] Registers
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 83
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01695)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (320 F 29)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UB : Reveilarch)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2112 F 14)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (DM 'AL 9)

Leeuwarden, Tresoar (B 5068)

Leeuwarden, Tresoar (In: B 5056a)
- Note(s): Zonder titelpl

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (20 B 27)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (102 C 7)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (15 C 33)

Particuliere Collectie A. Ros

See also: Search in STCN-database
Pietas Number: P97006934
17. Alberthoma, RobertusNederlands en Groningens vryheid door Gods hand gegrondvest. (1730)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: Nederlands en Groningens vryheid door Gods hand gegrondvest, opgebouwt, gehandhaaft tegen den aanval van Spanje, Engeland, Vrankryk, Keulen en Munster byzonder in het jaar 1672 / Robertus Alberthoma
Imprint: Groningen, 1730
Collation: 4; .. p.
Year: 1730
Location(s): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Leiden, Universiteitsbibliotheek (165 A 31)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (BACKER 388)

Pietas Number: P97006941
18. Alberthoma, RobertusOnderwyzings-liederen van des Heeren wegen. (1730)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: Onderwyzings-liederen van des Heeren wegen vervattende den korten inhoud van de stellige, zinnebeeldige en voorbeeldige godsgeleerdheid, mitsgaders enige geestelyke prenten. Verdeelt in vier boeken, door Robertus Alberthoma ...
Imprint: Te Groningen, by Joannes Cost ..., 1730
Collation: 8; [34], 223, [1] p.
Year: 1730
Publisher(s): Cost, Johannes (Groningen)
Note(s): Met registers.
ill. op titelpag.
Voortitel: Bibel-pozy. - Titelblad in rood en zwart gedrukt.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XN.05898.-)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (1204 H 24)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (M.V.O. 93)
- Note(s): 20 cm; Omslag ontbr

Groningen, Universiteitsbibliotheek (DI 75)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (841 B 7)

Pietas Number: P97006940
19. Alberthoma, RobertusOp de blyde intreede van zyn hoogheid Willem Carel Henrik Friso. (1729)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: Op de blyde intreede van zyn hoogheid Willem Carel Henrik Friso Prins van Oranje en Nassau &c. &c. &c. Als Stadhouder en Kapitein Generaal van Stad en Lande d. 15den van Herfstmaand 1729
Imprint: Te Groningen, by Joannes Cost .., 1729
Collation: 4; 7, [1] p.
Year: 1729
Publisher(s): Cost, Johannes (Groningen)
Note(s): Auteur is R. Alberthoma.
Location(s): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Groningen, Universiteitsbibliotheek (uklu BM 12125 [Zl.O.K.W.])

Pietas Number: P97006942
20. Alberthoma, RobertusZonne der Geregtigheid blank en rood. (1730)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alberthoma, Robertus (1690-1772)
Title: De Zonne der Geregtigheid blank en rood bij haren op- en onder-gang of de besnedene en gekruiste Jesus in rijm afgemaalt / Rob. Alberthoma
Imprint: Groningen, 1730
Collation: 4; .. p.
Year: 1730
Location(s): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek

Leiden, Universiteitsbibliotheek (165 A 30)

Pietas Number: P97006913
21. Alleine, JosephAlarm voor onbekeerde zondaren. (1880)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alleine, Joseph (1634-1668)
Co-author(s): Ubelman, Johannes (fl 1662-ov 1715) ; Hofman, Johan (1666-1735)
Title: Een alarm voor onbekeerde zondaren. Bevattende eene ernstige behandeling over de navolgende gewigtige onderwerpen: I. Wat de bekeering niet is, en de misslagen daaromtrent. II. Van de bekeering en de natuur derzelve. III. Van de noodzakelijkheid der bekeering. IV. Van de merkteekenen der onbekeerden. V. Van de ellende der onbekeerden. VI. Bestieringen omtrent de bekeering. VII. Beweegredenen tot bekeering. Benevens een aanhangsel van verschillende nuttige stoffen, door Jozef Alleine, in zijn leven leeraar te Taunton in Engeland. Met eene beschrijving van des schrijvers godvruchtig leven en zalig sterven. Vierde druk.
Imprint: Amsterdam, G. van Peursem, [ca. 1880]
Description: XXVIII, 418 p.
Year: 1880
Publisher(s): Peursem, G. van (Amsterdam)
Note(s): Vertaald door Johannes Ubelman.
Met approbatie van de Classis Schieland.
Edition note(s): Oorspr uitg. van de vert.: 1735. Vert. van: An alarm to unconverted sinners. - 1671.
Part(s): Bevat tevens: Theodosia Alleine, Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine, vertaald door Johan Hofman.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
I-II Inhoudsregister;
III-VI Voorrede van Georgius Sohnius;
VII-XIV Voorrede van Joannes Ubelman;
XV-XX Voorrede van Richard Alleine;
XXI-XXVII Voorrede van Joseph Alleine;
XXVIII Gedicht van Pieter van Gilst, Rotterdam 1737;
1-359 Tekst;
360-418 Tekst van: Het leven en sterven van mr. Jozef Alleine
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 17
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.07007)
- Provenance: Lt. Voorwinden 56 (inscriptie op titelpagina en laatste bladzijde; 19e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (9914 C 21)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (9 H 35)

Gouda, Steenblokbibliotheek (192)

See also: Full text in University Library Vrije Universiteit Amsterdam
Pietas Number: P97004360
22. Alutarius, HieronymusGorinchems ys-lijke water-nood en heug-lijke verlossing. (1656)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Alutarius, Hieronymus (1619-1663)
Title: Gorinchems ys-lijke water-nood en heug-lijke verlossing: en de bysondere verderf-sonden onses vaderlands, en heilzame remedin daartegen, vertoond uit 1 Sam. 2.6: de Heere doet ter hellen nederdalen en hij doet (weder) opkomen / Hieronymus Alutarius, predikant tot Gorinchem
Imprint: Gorinchem, Paulus Vink, 1656-1657
Colophon: Tot Dordrecht, gedrukt by Nicolaas de Vries, wonende in de Nieuwstraat, by 't Latijnsche School, 1656
Collation: 12; 2 dln ([6], 412, [2]; [6], 477, [2] p.).
Year: 1656
Publisher(s): Vinck, Paulus (Gorinchem); Vries, Nicolaes de (Dordrecht)
Note(s): Met gegraveerde titelpagina's.
Vlgs KB is de uitgave in 8.
Part(s): 1: De uijterste water-nood met haare ellendige gevolgen, regte oijrsaken, en bijsondere eijnden. 2: Gorinchems heug-lijke verlossing uijt hare ijslijke water-nood: en daarin De heilzame remedijen tegens de bijsondere verderf-sonden onses vaderlands.
Reference(s): Van der Haar, Schatkamer, A 119; B. Stamkot, Het Gorcumse boek, 10.05; B. Stamkot, Het Gorcumse boek, 10.06
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-497)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (2027 E 7)
- Note(s): 2 dl in 1 bd

Leiden, Universiteitsbibliotheek (1158 H 11)
- Note(s): Alleen het tweede deel

Leeuwarden, Tresoar (A 110)
- Note(s): 2 dl. in 1 bd

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1121 G 6 [1, G 7])

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1121 G 6 [1, G 7] microfilm)

Gorinchem, Regionaal Archief (301 A 15)

Gorinchem, Regionaal Archief (308 A 60)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (Pr 676)

Pietas Number: P97007045
23. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1664)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Co-author(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Title: Het sien op Jesus: een ghesicht des eeuwigen Euangeliums; of des ziels-ooginghe op Jesus. Soo als Hy het groote werck van 's menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor Zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, op-standinghe, hemel-vaert, sitten ende bidden ter rechterhandt Godts, ende weder-komste tot het laetste oordeel: Alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der godtsaligheydt toe-ge-eygent door den hoogh-geleerden ende godtsaligen Isaac Ambrosius. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe, predicant tot Obdam
Imprint: t' Amsterdam, by Jacob Benjamin, boeck verkooper in de Warmoes-straet, by de Engh Kerck steegh, in de Druckery. Anno 1664
Collation: 4 : *4 2*2 A-5M4 5O-6R4; [12], 1044 [= 1036], [12] p.
STCN-Fingerprint: 166404 - a1 *2 en : a2 2*2 HA - b1 A s : b2 6R3 duerigheyt$
ISBD-Fingerprint: r-r- r.ck s:en havo 3 1664A
Year: 1664
Publisher(s): Benjamin, Jacob (Amsterdam)
Note(s): Uitgave volgens de kerkorde.
In de katernsignering is 5N (met de bijbehorende pp's 833-840) overgeslagen.
Edition note(s): Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956).
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Uitgave volgens de kerkorde;
[3-5] Dedicatie van Johannes Lampe aan Jacob van Wassenaer, Heer van Obdam etc., aan zijn broer Reynier Lampe en aan zijn zwagers Bruyn van Amelandt en Hendrick Bodisco, Obdam 10 januari 1664;
[6-8] Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
[9] Voorrede [van Johannes Lampe];
[10] Letterdicht van Posthumius [= Andreas Posthumus], predikant te Zwaag;
[10] Letterdicht van J. Larenius, predikant te Wadway;
[11] Twee gedichten van Abrahamus van der Brugge, predikant te Spanbroek en Opmeer;
[12] Bijbeltekstenregister;
1-1044 [= 1036] Tekst;
[1-11] Alfabetisch inhoudsregister;
[12] Drukfouten;
[12] Aanwijzing voor de binder
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 20; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 53
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00921)
- Note(s): Afgesneden met enig tekstverlies in de marginale noten. Foutieve katernsignatuur: *3 en 5O1 ongesigneerd, Eceee2 i.p.v. 5E2. Bij het signeren is katern 5N overgeslagen. Foutieve paginering: 170 i.p.v. 194, 202 i.p.v. 302, 252 i.p.v. 352, 691 i.p.v. 491, 508 i.p.v. 526, 598 i.p.v. 606, 675 i.p.v. 695, op 832 (5M4v) volgt 841 (5O1r), 450 i.p.v. 850, 870 i.p.v. 880
- Provenance: P. Hansman Ede (inscriptie op titelpagina en op 6R4v; 20e eeuw)
- Binding: Latere band met een lederen rug

Leiden, Universiteitsbibliotheek (2432 F 10)
- Provenance: H.J. Couvee (plakker)
- Binding: Oude leren band met geribbelde rug die afkomstig is van een ander boek

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-6666)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 B 17)

Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermetica (13229)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Note(s): Afgesneden met enig tekstverlies in het register. Foutieve katernsignatuur: 5O1 ongesigneerd, Eceee2 i.p.v. 5E2. Foutieve paginering: 170 i.p.v. 194, 202 i.p.v. 302, 252 i.p.v. 352, 691 i.p.v. 491, 508 i.p.v. 526, 598 i.p.v. 606, 675 i.p.v. 695, op 832 (5M4v) volgt 841 (5O1r), 450 i.p.v. 850, 870 i.p.v. 880
- Provenance: Bart Beukers (Ex Libris)
- Binding: Contemporaine perkamenten band in originele binding met gestempelde voor- en achterkant en met een kapotte, geribbelde rug, waarop bovenaan te lezen is 'Ambrosius Het zien op Jesus 1664 1e druk'; nieuwe schutbladen

Halle, Frankesche Stiftungen (19 B 8)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004415
24. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1684)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Co-author(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Title: Het sien op Jesus: een gesicht des eeuwigen Euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als Hy het groote werck van 's menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor Zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstandinge, hemel-vaert, sitten ende bidden ter rechter-handt Godts, ende weder-komste tot het laetste oordeel; alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der godtsaligheydt toe-geygent door den hoogh geleerden ende godtsaligen Isaac Ambrosius, ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe, predicant tot Obdam. Den tweeden druck.
Imprint: t' Amsterdam, by Joannes Boekholt, boeck-verkooper in de Gaper-steegh, by de Beurs. Anno 1684
Collation: 4 : *4(*2+π*3,4) A-6B4; [12], 916 [= 926], [10] p.
STCN-Fingerprint: 168404 - a1 *3 in : a2 *3 ,$la - b1 A ,$e : b2 6B3 n$om$op$Jes
Year: 1684
Publisher(s): Boekholt, Johannes (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: Het sien op Jesus, door Isaac Ambrosius t Amsterdam. Bij Johannes Boekholt. 1683. Deze titelpagina is gegraveerd door I.L. (is Jan Luiken).
Uitgave volgens de kerkorde.
Het voorwerk is onregelmatig gesigneerd. Vermoedelijk bestond het aanvankelijk alleen uit een katern *sup4/sup en is het dubbelblad met de dedicatie en de signatuur *3,4 pas in een later stadium toegevoegd in het hart van het eerstgenoemde katern.
Op fol. 5A3r (p. 741) komt een sluitmerk voor met daarin het wapen van Utrecht. Dat kan erop duiden dat dit boek in Utrecht (bij Willem Clerck?) gedrukt is.
Edition note(s): Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956). Een gedeelte van de oplage heeft 1683 als jaar van uitgave op de titelpagina.
Contents: [1] gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Approbatie;
[5-8] Dedicatie van J.B. [= Johannes Boekholt] aan Paulus de Hulter, Amsterdam 27 september 1683;
[9-11] Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
[12] Voorrede [van Johannes Lampe];
1-916 [= 926] Tekst;
[1-10] Alfabetisch inhoudsregister
Reference(s): Alblas, Johannes Boekholt, 22. 83/1
Reference(s): Van Eeghen-Van der Kellen 64.
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.00233)
- Note(s): Foutieve paginering: 23 i.p.v. 223, springt van 899 terug naar 890
- Binding: Contemporaine perkamenten band met stempels op de platten. Op de rug staat: J: AMBROSIUS Over 't Zien op Jezus

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 92-58)
- Note(s): Volgens STCN met 1683 als jaar van uitgave

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (DG 3.3)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P10045223
25. Ambrose, IsaacSien op Jesus. (1728)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Co-author(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Title: Het sien op Jesus : een gesicht des eeuwigen euangeliums; of des ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden ... / Alles seer geleerdelijk verklaert, ende stigtelijk tot kragtige oeffeninge der godsaligheyt toegeygent door ... Isaac Ambrosius, ende nu uyt het Engels vertaalt door Joannes Lampe .... Den derden druk.
Imprint: Te Rotterdam, By Nikolaes Topyn, Boekverkooper in den Houttuyn. MDCCXXVIII
Collation: 4 : *4,2*2, A-6B4; [12], 926, [10] p.
Year: 1728
Publisher(s): Topyn, Nicolaas (Rotterdam)
Edition note(s): Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Benjamin, 1664. Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956).
Part(s): Bevat tevens: Catalogus van boeken, die by Nikolaes Topyn, gedrukt en te bekomen zyn, en ook by de boekverkoopers in de steden (2 p.).
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 22; Wing, 1641-1700, A 2956
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00272.-)
- Provenance: Heckers, Antonetta

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 B 9)

Gouda, Steenblokbibliotheek (5106)
- Note(s): Jaar van uitgave 1733?

See also: Full text in Google Books from Royal Library The Hague
Pietas Number: P97004372
26. Ambrose, IsaacZien op Jezus. (1874)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Ambrose, Isaac (1604-1662/63)
Co-author(s): Lampe, Johannes (1620/1-1665)
Title: Het zien op Jezus; een gezigt van het eeuwig evangelie, of der ziels-oogingen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van 's menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in den duisteren tijd voor Zijne komst, en voorts in de volheid des tijds in Zijne geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter regterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel. Door den hooggeleerden en godzalige Isaac Ambrosius. Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven predikant te Opdam. Zesde druk. Onveranderde uitgave. Met een aanbevelings-woord van den weleerw. zeergel. heer J.W. Felix, predikant te Utrecht.
Imprint: Leeuwarden : Bokma, 1874
Description: XII, 785, [3] p.
Year: 1874
Publisher(s): Bokma, H. (Leeuwarden)
Edition note(s): Vert. van: Looking unto Jesus. London 1658 (Wing A 2956). Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam, Benjamin, 1664.
Part(s): Met fondslijst van H. Bokma.
Contents: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VII Voorrede van J.W. Felix, Heeg 1859;
VII Voorrede van J.W. Felix, Utrecht maart 1874;
VIII-XI Voorrede van I.A. [= Isaac Ambrose];
XII Voorrede [van Johannes Lampe];
1-776 Tekst;
777-785 Alfabetisch inhoudsregister;
[1-2] Fondslijst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 26
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00933)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (542 C 19)
- Note(s): Dit ex. kan niet worden geraadpleegd. Gebruik de uitgave in microfiche

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (NBM Mfe 17079)
- Note(s): Uitgave in microfiche

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (58 C 26)

See also: Full text in University Library Vrije Universiteit Amsterdam
Pietas Number: P97004367
27. Amesius, GuilielmusMergh der ghodtgheleerdtheidt. (1656)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Co-author(s): Meijer, Lodewijk (1629-1681)
Title: W. Amezes Mergh der ghdtgheleerdtheidt, vertaalt door L. Meyer
Imprint: t'Amsterdam, by Abraham Hoopwater, boekverkooper in de Oude Doelestraat, 1656
Collation: 12 : *6 A-K12 L8 2A-H12 2I8 2K2; [12], 255, [1], 212 p. Met 3 uitslaande bladen.
STCN-Fingerprint: 165612 - a1 *3 $ku : a2 *4 n$de - 1b1 A b : 1b2 L5 us$ - 2b1 A e : 2b2 K $
Year: 1656
Publisher(s): Hoopwater, Abraham (Amsterdam)
Note(s): Met tweede gegraveerde titelpagina: W. Amezes Mergh der ghodgheleerdtheidt, vertaalt door L. Meyer, T'Amsterdam, by Abraham Hoopwater. 1656.
Edition note(s): Vert. van: Medulla theologica.
Contents: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-8] Dedicatie van Lodewijk Meijer aan Arnoudus Senguerdius, hoogleraar te Amsterdam;
[9-12] Voorrede van Lodewijk Meijer;
[--] Twee vouwbladen als inhoudsregister van het eerste boek;
1-255 Tekst van het eerste boek;
[1] Blanco;
[--] Vouwblad als inhoudsregister van het tweede boek;
1-212 Tekst van het tweede boek
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 43; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 54; Van der Haar, Schatkamer, A 123
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05742)
- Note(s): Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering. Het derde vouwblad met het inhoudsregister van het tweede deel is ingeplakt na 2A12
- Binding: Halflinnen band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XZ.00356)
- Provenance: Collectie Postma-Gosker

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-6183)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-1577)
- Provenance: Leo Polak, Amsterdam 1919 (ex libris op voorschutblad)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (299 K 30)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 169)

Leeuwarden, Tresoar (A 2326)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (134 H 29)
- Note(s): Enkele pagina's van het voorwerk ontbreken

See also: Full text from University Library Amsterdam (copy OK 61-1577) in Google Books
Full text from University Library Amsterdam (copy OK 62-6183) in Google Books
Full text of Royal Library The Hague in Early European Books (Dutch IP-addresses only)
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004386
28. Amesius, GuilielmusVijf boecken van de conscientie. (1653)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Co-author(s): Wallendal, Casparus van (1624-1679)
Title: Willem Amzes Vijf boecken van de conscientie en haar regt of gevallen vertaalt door C. v. Wallendal. [...]
Imprint: Tot Amsterdam, bij Ian Pieterse Kuijpen, 1653
Colophon: Men vintse te koop tot Amsterdam, by Jan Pietersz. Kuypen, in de Mol-steegh, by de Nieuwe-kerck, in de Zinodus van Dort. Anno 1653
Collation: 12 : *12 A-2F12; [36], 676, [8] p.
STCN-Fingerprint: 165312 - a1 *2 gh : a2 *7 D. - b1 A2 ye) : b2 2F7 $waa
Year: 1653
Publisher(s): Kuypen, Jan Pietersz (Amsterdam)
Note(s): Met gegraveerde titelpagina.
Met approbatie van de classis Haarlem.
Edition note(s): Vert. van: De conscientia et eius iure (1631). De toegevoegde Vermaning is een vert. van: Paraenesis ad studiosos theologiae. Habita Franekerae 22 aug. 1623. Deze kwam ook voor in 'De conscientia'.
Part(s): Bevat tevens: Guilielmus Amesius, Vermaning aan de benijveraers der godgeleertheyt, gedaan tot Franeker, den 22 van oogstmaend, in het iaar 1623.
Contents: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-24] Dedicatie van Casparus van Wallendal aan de gemeente te Westzaan, Westzaan 16 mei 1653;
[25-26] Blanco;
[27-30] Dedicatie van Guilielmus Amesius aan de Staten van Zeeland;
[31-36] Voorrede [van Guilielmus Amesius];
1-660 Tekst;
661-676 Tekst van: Vermaning;
[1-6] Hoofdstukkenregister;
[7] Drukfouten;
[8] Colofon
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 36; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 55; Van der Haar, Schatkamer, A 125
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.05727)
- Note(s): Foutieve paginering: 81 i.p.v. 18, 340 i.p.v. 304, 44 i.p.v. 447, 757 i.p.v. 577
- Provenance: Mr. H. Bos-bibliotheek (ex libris op voorschutblad)
- Binding: Contemporaine perkamenten band. Bindfout: katern O gebonden voor katern N

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XZ.00351)
- Provenance: Collectie Postma-Gosker

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-7329)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (EAG 170)
- Provenance: S. van der Linde

Nijmegen, Universiteitsbibliotheek (706 d 3)

Halle, Frankesche Stiftungen (13 G 5)

Gouda, Steenblokbibliotheek (3664)
- Note(s): Incompleet: de bladen 2F11-12 ontbreken
- Binding: Contemporaine perkamenten band

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004379
29. Amesius, GuilielmusVijf boecken vande conscientie. (1663)
  Previous Record
| Top of page End of page | Next Record
Author: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Co-author(s): Wallendal, Casparus van (ca1622-)
Title: Vijf boecken vande conscientie en haar regt of gevallen
Imprint: Tot Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, 1663
Colophon: t'Amsterdam, ter druckerye van Corn. de Bruyn, 1659
Collation: 8 : [32], [10], 788, [8] p; *-2*8 A-3D8 3E4.
STCN-Fingerprint: 166308 - a1 *2 s$h : a2 2*5 den$ - b1 A b : *b2 3D5 ten$sy$
Year: 1663
Publisher(s): Goedesberg, Gerrit van (Amsterdam); Bruyn, Cornelis de (Amsterdam)
Edition note(s): Titeluitgave van de ed.: Amsterdam, J.P. Kuypen, 1660.
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 39; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 55; Van der Haar, Schatkamer, A 127
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-9328)

See also: Full text from University Library Amsterdam in Google Books
Search in STCN-database
Pietas Number: P97004381
30. Amesius, GuilielmusVijf boeken van de conscientie. (1896)
  Previous Record
| Top of page
Author: Amesius, Guilielmus (1576-1633)
Co-author(s): Wallendal, Casparus van (ca.1622-)
Title: Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen / Willem Amezes. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. [...] Wederom uitgegeven door W. Geesink
Imprint: Amsterdam, J.A. Wormser. Voor de Vereen. voor den herdruk van geref. theol. werken. 1896
Description: XII, 430 p.
Year: 1896
Publisher(s): Wormser, J.A. (Amsterdam)
Series: Bibliotheca reformata; 9.
Note(s): Het reeksnr. in de publicatie is abusievelijk X. Het moet IX zijn.
Edition note(s): Eerste editie: 1660. Vert. van: De conscientia et eius iure, vel casibus, 1630.
Contents: I Titelpagina;
II Blanco;
III-VI Voorrede van W. Geesink, Amsterdam april 1869;
VII Blanco;
VIII-XII Inhoudsregister;
1-430 Tekst
Reference(s): Van der Haar, From Abbadie to Young, I 40; Van der Haar, Schatkamer, A 129
Location(s): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CW.03404)
- Note(s): In convoluut, 01

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (864 C 74)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (214 E 5)

Maastricht, Universiteitsbibliotheek (MU 1210 D 12)

Tilburg, Universiteitsbibliotheek (TF B 22776)

Leeuwarden, Tresoar (C 1265/10)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (XA 7895 : 10)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (51 F 17)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (104 D 13)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (114 D 11)

Gouda, Steenblokbibliotheek (1693)

See also: Full text in University Library Vrije Universiteit Amsterdam
Pietas Number: P97004383

Nearest Search Terms List

Search Expression

Modify your query if desired. And click "Search".

 

Pages: | | | | | | | | | | | | |   [Pages: from 1 to 30] Page 1 / 28


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
bibliOpac - Search Interface * Version 2006, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 1993-2006