Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (6.08%) 164 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 6

1. Berg, J. van denEngelse puritein Francis Rous [1579-1659] en de vertaling. (1985)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: De Engelse puritein Francis Rous (1579-1659) en de vertaling van enkele van zijn geschriften in het Nederlands / J. van den Berg
In: De zeventiende eeuw, 1 (1985), p. 48-66.
Opmerking(en): Een vertaling in het Engels verscheen in: Religious currents and cross-currents. Essays on early modern protestantism and the protestants enlightenment / J. van den Berg; red.: Jan de Bruyn ... [et al.]. (Leiden, 1999), p. 25-42.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Invloeden
Over: Rous, Francis (1579-1659)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B97006134
2. Berg, J. van denEschatological expectations concerning the conversion of the jew. (1970)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: Eschatological expectations concerning the conversion of the Jews in the Netherlands during the seventeenth century / J. van den Berg
In: Puritans, the millennium and the future of Israel: puritan eschatology 1600 to 1660 / red.: Peter Toon. (Cambridge, Clarke & Co., 1970), p. 137-153.
Opmerking(en): Deze bijdrage is een aangepaste versie van een hoofdstuk uit: J. van den Berg, Joden en christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Kampen, Kok, 1969.
Pietasnummer: B06002086
3. Bisschop, R.Geschiedenis van het puritanisme. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Geschiedenis van het puritanisme / R. Bisschop
In: Het Puritanisme: geschiedenis, theologie en invloed / W. van 't Spijker, R. Bisschop, W.J. op 't Hof. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 2001), p. 17-119.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01001992
4. Butter, P. denThomas Boston & de voorzienigheid. (1997-1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Butter, P. den
Titel: Thomas Boston & de voorzienigheid / P. den Butter
Uitgever: [Veenendaal, 1997/1998]
Omvang: 7, 8 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 3e Wintercursus van de SSNR 'Puriteinen en preciesen. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie'; behandeld te Voorthuizen op 14 februari 1998.
Trefwoord(en): Voorzienigheid
Over: Boston, Thomas (1676-1732)
Pietasnummer: B00001548
5. Campbell, D.Puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika. (1895-1896)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campbell, D.
Medewerker(s): Maanen, J.W.G. van ; Kromsigt, P.J.
Titel: De Puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika / Douglas Campbell; vert. door J.W.G. van Maanen
Uitgever: Sneek : J.F. van Druten, 1895-1896
Omvang: 2 dl., 4 stkn (XX, 502; XX, 483 p.).
Opmerking(en): Vert. van: The Puritan in Holland, England and America. An introduction to American history (New York, 1892).
Bespreking door P.J. Kromsigt in: Troffel en zwaard, 1 (1898), p. 57-64.
Pietasnummer: B99001109
6. Fieret, W.Puritanisme en Nadere Reformatie. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Fieret, W.
Titel: Puritanisme en Nadere Reformatie. Een vergelijking tussen het Puritanisme in Noord-Amerika en de Nadere Reformatie in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het midden van de zeventiende eeuw / W. Fieret
Uitgever: [S.l.], 1981
Omvang: 87 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Utrecht.
Trefwoord(en): Puritanisme; Nadere Reformatie
Pietasnummer: B00001361
7. Geesink, W.Ethiek in de gereformeerde theologie. (1897)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Geesink, W.
Titel: De ethiek in de gereformeerde theologie / W. Geesink
Uitgever: Amsterdam : Kirchner, 1897
Omvang: 86 p.
Opmerking(en): Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1897.
De kerntekst (p. 10-75) is onder de titel 'De geschiedenis der gereformeerde ethiek' herdrukt in: Gereformeerde ethiek / W. Geesink; dl. 2. (Kampen, 1931), p. 453-511.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676); Teellinck, Willem (1579-1629); Coccejus, Johannes (1603-1669); Perkins, William (1558-1602); Ames, William (1576-1633); Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
Samenvatting: In dit historische overzicht besteedt de auteur veel aandacht aan W. Teelinck, G. Voetius en J. Coccejus en in mindere mate aan de puriteinen, W. Perkins, G. Amesius en P. Wittewrongel.
Pietasnummer: B00001622
8. Gent, W. vanZondenregisters. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gent, W. van
Titel: Zondenregisters / W. van Gent
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 2, p. 39-42.
Trefwoord(en): Zondenregisters
Over: Houte, Josias van den (1582-1623)
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676); Koelman, Jacobus (1631-1695); Teellinck, Willem (1579-1629); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Hondius, Jacobus (1629-1691); Perkins, William (1558-1602); Byfield, Nicholas (1579-1622); Durham, James (1622-1658)
Samenvatting: Zondenregisters bevatten een opsomming van zonden tegen de wet Gods, gerangschikt per gebod. De oudstbekende Nederlandse uitgave is van Josias van Houte omstreeks 1620. Later is dit werk door Voetius (ca. 1637) en Koelman (1690) opnieuw uitgegeven. Ook werken van W. Teellinck, G. Udemans en J. Hondius bevatten dergelijke zondenregisters. Deze Nederlandse auteurs maakten bij het samenstellen gebruik van vergelijkbare werken van puriteinse auteurs als W. Perkins, N. Byfield en J. Durham.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000626
9. Graafland, C.Boekbesprekingen. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Medewerker(s): Brienen, T. ; Leurdijk, G.H.
Titel: Boekbesprekingen / C. Graafland, T. Brienen, G.H. Leurdijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), no. 1 (Voorjaar), p. 65-72.
Opmerking(en): Over: R. Bisschop, Sions Vorst en volk. Het tweede-Isralidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Veenendaal, 1993; J.R. Beeke, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism and the Dutch Secund Reformation. New York, 1991; E.J. van Elderen, Toekomst voor Isral. Een theologisch-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van Isral bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670 tegen de achtergrond van hun eschatologie. Kampen, 1992; F.J.Los, Wilhemus Brakel. Herdruk ingeleid door W. van 't Spijker. Leiden, 1991.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000938
10. Graafland, C.Invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd. (1983)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: De invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd Pitisme in Nederland / C. Graafland
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 7 (1983), no. 1, p. 1-24.
Opmerking(en): Eerder in het Duits verschenen in: Monatshefte fr Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 31 (1982), p. 73-92.
Trefwoord(en): Puritanisme; Pitisme; Nederland; Invloed
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000749
11. Graafland, C.Puritanisme. (1983)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: Puritanisme / C. Graafland
In: Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk / red.: W. van 't Spijker ... [et al.]. (Kampen, De Groot Goudriaan, 1983), p. 324-351, 578-581.
Over: Perkins, William (1558-1602); Sibbes, Richard (1577-1635); Baxter, Richard (1615-1691); Owen, John (1616-1683); Ward, Samuel (1577-1640)
Samenvatting: In dit artikel worden de opvattingen betreffende de doop behandeld van vooral W. Perkins en andere puriteinen als R. Sibbes, R. Baxter, J. Owen en de anglicaan Samuel Ward. De auteur wijst in het begin van zijn opstel op de relatie tussen de Nadere Reformatie en de puriteinen en ziet in het onderzoek naar de doopopvattingen van de puriteinen een mogelijkheid om de geestelijke wortels van de Nederlandse beweging op het spoor te komen.
Pietasnummer: B00001450
12. Graafland, C.Toekomstverwachting der puriteinen en haar invloed op de Nadere. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: Toekomstverwachting der puriteinen en haar invloed op de Nadere Reformatie / C. Graafland
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 3, p. 65-95.
Trefwoord(en): Toekomstverwachting; Puriteinen; Nadere Reformatie; Receptie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000748
13. Graafland, C.Van Calvijn tot Comrie. (1992-1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het gereformeerd protestantisme / C. Graafland
Uitgever: Zoetermeer : Boekencentrum, 1992-1996
Omvang: 6 dl. in 3 bd. (224; 319; 408 p.).
Opmerking(en): 1. De wortels van de verbondsleer; 2. Calvijn; 3. De Heidelberger theologen; 4. De puriteinse verbondsleer; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw.
Trefwoord(en): Verbond
Over: Calvin, Jean (1509-1564)
Pietasnummer: B98011803
14. Groenendijk, L.F.Exempelen van krachtig bekeerde zielen, en de blyken van dien. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: 'Exempelen van krachtig bekeerde zielen, en de blyken van dien'. Drie collecties van door J. Koelman vertaalde spirituele biografien, gevoegd achter W. Guthrie's 'Groot Interest' / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 3, p. 65-92.
Opmerking(en): Met een aanvulling in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), nr 4, p. 121.
Trefwoord(en): Biografien, spirituele; Puriteinen; Vertalingen
Over: Guthrie, William (1620-1665); Clarke, Samuel (1599-1683); Walker, Henry (fl. 1641); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Jacobus Koelman vertaalde van William Guthrie (1620-1665) diens 'Des christens groot interest' in het Nederlands. De eerste druk van deze vertaling verscheen in 1669. Koelman heeft zijn vertaling voorzien van enige aanhangsels die in het oorspronkelijke werk van Guthrie niet voorkomen. In deze toevoegingen komen tientallen biografien voor van bekeerde Engelsen en Schotten. Er zijn twee belangrijke bronnen: 'Spiritual experiences of sundry believers' van Henry Walker en de werken van de puriteinse hagiograaf Samuel Clarke. Deze toevoegingen vormden een passende illustratie bij het werk van Guthrie.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000877
15. Groenendijk, L.F.Guthrie's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Guthrie's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties / L.F. Groenendijk
In: Des christens groot interest / William Guthrie. (Utrecht, Den Hertog, 1981), p. 475-512.
Opmerking(en): Bewerking van een artikel uit het Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), p. 65-92.
Trefwoord(en): Biografien, spirituele; Puriteinen; Vertalingen
Over: Guthrie, William (1620-1665); Clarke, Samuel (1599-1683); Walker, Henry (fl. 1641); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Jacobus Koelman vertaalde van William Guthrie (1620-1665) diens 'Des christens groot interest' in het Nederlands. De eerste druk van deze vertaling verscheen in 1669. Koelman heeft zijn vertaling voorzien van enige aanhangsels die in het oorspronkelijke werk van Guthrie niet voorkomen. In deze toevoegingen komen tientallen biografien voor van bekeerde Engelsen en Schotten. Er zijn twee belangrijke bronnen: 'Spiritual experiences of sundry believers' van Henry Walker en de werken van de puriteinse hagiograaf Samuel Clarke. Deze toevoegingen vormden een passende illustratie bij het werk van Guthrie.
Pietasnummer: B99001101
16. Groenendijk, L.F.Humanistische achtergrond van de puriteinse sociale ideologie. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: De humanistische achtergrond van de puriteinse sociale ideologie en pedagogie(k) / L.F. Groenendijk
In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 7 (1991), p. 111-118.
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Besprekingsartikel over: Christian humanism and the puritan social order / M. Todd. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Vanuit het werk van Todd en anderen wijst Groenendijk erop dat de Engels-puriteinse en Nederlands-pitistische gezinsindeologie benvloed is door de opvattingen van de christen-humanisten uit de zestiende eeuw.
Pietasnummer: B01002029
17. Groenendijk, L.F.Huwelijksleer van Petrus Wittewrongel [1-7]. (1979-1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: De huwelijksleer van Petrus Wittewrongel (1-7) / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 2, p. 56-64; 3, (1979), nr. 4, 101-110; 4 (1980), nr. 4, p. 104-108; 5 (1981), nr. 1, p. 17-22; 5 (1981), nr. 3, 83-88; 6 (1982), nr. 1, p. 23-31; 7 (1983), nr. 2, p. 43-49.
Opmerking(en): Correcties op aflev. II: Documentatieblad Nadere Reformatie 4 (1980), p. 32.
Over: Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
Gataker, Thomas (1574-1654)
Gouge, William (1578-1653)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Bij het schrijven van zijn huwelijksleer in de 'Oeconomia Christiana' maakte Petrus Wittewrongel gebruik van puriteinse engelstalige voorbeelden. Er worden veel citaten aangewezen uit William Gouge's 'Of domesticall duties' en uit drie huwelijkspreken van Thomas Gataker.
Pietasnummer: B99027713
18. Groenendijk, L.F.Opvoeding en kind-zijn bij puriteinen en pitisten. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Opvoeding en kind-zijn bij puriteinen en pitisten / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 1, p. 10-16.
Opmerking(en): Uitwerking van een lezing, gehouden bij het 30-jarig bestaan van Lindenberg's boekhandel & antiquariaat te Rotterdam op 9 oktober 1979.
Trefwoord(en): Kind; Opvoeding; Puriteinen; Pitisten; 1600-1700
Rubriek: Opvoeding
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027710
19. Groenendijk, L.F.Pitisten en puriteinen over de naamgeving. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitisten en puriteinen over de naamgeving / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 1 (1977), no. 1, p. 20-27.
Trefwoord(en): Doopnamen; Naamgeving
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Perkins, William (1558-1602); Gouge, William (1575-1653); Cleaver, Robert (ov. ca. 1652)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Opvattingen van J. Koelman, P. Wittewrongel, W. Perkins, W. Gouge en R. Cleaver over de naamgeving bij de doop.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027717
20. Groenendijk, L.F.Pitistische en puriteinse kinderlectuur. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitistische en puriteinse kinderlectuur / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 1 (1977), no. 3, p. 81-89.
Trefwoord(en): Kinderlectuur; Puritanisme; Pitisme; 1600-1800
Over: Janeway, James (ca. 1636-1674); Koelman, Jacobus (1631-1695); Eversdijk, Wilhelmus (1653-1729)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Groenendijk behandelt kinderlectuur van James Janeway (ca. 1636-1674), Jacobus Koelman en Wilhelmus Eversdijk.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027719
21. Groenendijk, L.F.Pitistische opvoedingsleer in Nederland. (2002)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitistische opvoedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek / Leendert Groenendijk
In: Pedagogiek, 22 (2002), no. 4, p. 326-337.
Samenvatting: In de afgelopen 25 jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden naar de pitistische opvoedingsleer in Nederland. Met name het gereformeerd pitisme van de zeventiende eeuw kreeg veel aandacht. L.F. Groenendijk was zelf nauw betrokken bij dit onderzoek. In dit overzichtsartikel maakt hij de balans op. In kort bestek komt van alles aan de orde: de gereformeerde pitistische pedagogen en hun belangrijkste werken, de bronnen en achtergronden, de gezinsvroomheid, het kinderboek etc. De auteur besluit met de doorwerking en de verschuivingen na de zeventiende eeuw.In the past twenty-five years research into the pedagogy of Pietism has unveiled new dimensions about Pietistic educators, their works, and their aspirations. Especially Reformed Pietism in the seventeenth-century Dutch Republic has been the focal point for historical pedagogical research. Spiritual and moral training in the pious family was a means to further reforming manners in church and civil society. In English Puritanism, Dutch Pietism found good advice and models for child-rearing practices and family devotion. By stressing the importance of early training of children, both Puritans and Pietists revealed their indebtedness to Christian Humanism. Pietists such as Jacobus Koelman held the view that parents served as God's assistants in preparing 'corrupt' children for conversion. Their great belief in the power of Christian nurture revived during the nineteenth century in several orthodox Protestant denominations and movements, but was mistrusted by the 'predestinarian' wing of those who had seceded from the Dutch Reformed Church.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B04001988
22. Groenendijk, L.F.Puritanisme en het gezinsagogisch offensief. (1987)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Het Puritanisme en het gezinsagogisch offensief van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw / Leendert F. Groenendijk
In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 3 (1987), p. 166-178.
Pietasnummer: B98000659
23. Groenendijk, L.F.Puriteins kinderboek uit de 17e eeuw. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Een puriteins kinderboek uit de 17e eeuw / L.F. Groenendijk
In: Theologia reformata, 21 (1978), p. 36-55.
Over: Janeway, James (ca. 1636-1674)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: In de jaren 1671-1672 verscheen van de hand van James Janeway het kinderboek 'Token for children'. Het werk bevatte 13 spirituele biografien van kinderen die jong overleden. In Nederland heeft dit werk invloed uitgeoefend op Jacobus Koelman.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98000667
24. Groenendijk, L.F.Puriteinse bekeringspedagogie[k] en de mythe van het miskende ki. (1987)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: De puriteinse bekeringspedagogie(k) en de mythe van het miskende kind / L.F. Groenendijk
In: Visie op het onderwijs II: Contouren van de reformatorische school nader ingevuld / red.: C. Bregman en I.A. Kole. (Kampen, 1987), p. 73-80.
Opmerking(en): Bewerking van een artikel dat eerder verscheen in Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), p. 10-16.
Rubriek: Opvoeding
Pietasnummer: B98000668
25. Groenendijk, L.F.Puriteinse bronnen van Wittewrongels behandeling van 'vergenoegd. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: De puriteinse bronnen van Wittewrongels behandeling van 'vergenoegdheid' / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 10 (1986), no. 4, p. 126-142.
Over: Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
Watson, Thomas (ca. 1620-ov. 1686)
Burroughs, Jeremiah (1599-1646)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Wittewrongel maakte voor zijn behandeling van het thema 'vergenoegdheid' vooral gebruik van het werk van Thomas Watson en Jeremiah Burroughs.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000885
26. Groenendijk, L.F.Reprints op het gebied van de protestantse huwelijks- en gezins. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Reprints op het gebied van de protestantse huwelijks- en gezinsideologie / Leendert F. Groenendijk
In: Pedagogisch tijdschrift. Forum voor opvoedkunde, 2 (1977), p. 172-174.
Opmerking(en): Bespreking van enige reprints van puriteinse 'domestic conduct books'.
Rubriek: Opvoeding
Pietasnummer: B98000666
27. Groenendijk, L.F.Werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins "domestic cond. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Een werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins "domestic conduct book" / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 1, p. 27-32.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, franstalige; Domestic conduct book; Ontlening
Over: Taffin, Jean Sr (1529-1602)
Cawdrey, Robert (1588-1664)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Het genre van de zgn. 'family books' of 'domestic conduct books' binnen de Engelse protestantse literatuur van de 16e en 17e eeuw behandelde allerlei aspecten van huwelijk en gezinsleven. Naast de Bijbel en auteurs uit de klassieke Oudheid waren o.a. Erasmus, Vives en Bullinger. De 'Boetvaardigheydt' van J. Taffin blijkt ook een bron te zijn geweest voor dit genre. Delen van zijn tekst zijn terug te vinden in 'A godlie forme of householde government' (1598) van Robert Cawdrey.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027712
28. Groenendijk, L.F.Willem Teellinck over de gezinsreformatie. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Willem Teellinck over de gezinsreformatie / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 8 (1984), no. 2, p. 41-51.
Trefwoord(en): Gezinnen; Nadere Reformatie
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Witte, Petrus de (1622-1669); Oomius, Simon (1630-1706); Velde, Abraham van de (1614-1677); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Overzicht van de ideen van Willem Teellinck over de reformatie van de huisgezinnen. Teellinck is benvloed door de pitistische puriteinen. De invloed van Teellinck is terug te vinden bij Petrus de Witte, Simon Oomius, Abraham van de Velde, Petrus Wittewrongel en Jacobus Koelman.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027702
29. Haar, J. van derNederlandse theologen onder Engelse puriteinen. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Haar, J. van der
Titel: Nederlandse theologen onder Engelse puriteinen / J. van der Haar
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 10 (1986), no. 3, p. 105-108.
Opmerking(en): Vergelijk ook: Some students from the Netherlands at the University of St Andrews in the late sixteenth and early seventeenth centuries' / J.K. Cameron.
Over: Clarke, Samuel; Gataker, Thomas (1574-1654); Thilenus, Wilhelmus (ov. 1638); Thilenus, Johannes (1627-1692); Demetrius, Andreas (1619-1687); Hoornbeek, Johannes (ov. 1668); Rijcke, Arnoldus de (ov. 1665); Sweerd, Jacobus (1610-1646); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Mey, George de (1630-1712)
Samenvatting: In 'A collection of the lives of ten eminent divines' van Samuel Clarke staat een passage over bezoeken van een aantal Nederlandse predikanten aan de Engelse puritein Thomas Gataker. Uit de op het Engelse gehoor opgeschreven namen leidt Van de Haar af dat het betreft: Johannes Tilenus (vermoedelijk de vader), Andreas de Meester, (mogelijk) Johannes Hoornbeek, Petrus Wittewrongel en George de Mey. In een latere interpretatie van Op 't Hof: Wilhelmus Thilenus (predikant te Grijpskerk en Londen; ov. 1638) en (later) diens zoon Johannes, Andreas Demetrius (predikant te Hontenisse; 1619-1687), mogelijk Johannes Hoornbeek (een neef van de bekende hoogleraar; ov. 1668), Arnoldus de Rijcke (predikant te Aagtekerke en Middelburg; ov. 1665), Jacobus Sweerd (predikant te Hoek; 1610-1646), Petrus Wittewrongel en George de Mey. Zie: De internationale invloed van het Puritanisme / W.J. op 't Hof. In: Het Puritanisme: geschiedenis, theologie en invloed. 's-Gravenhage, 2001, p 318-319.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027624
30. Haar, J. van derPuriteinse invloed uit Engeland [toegelicht uit een tweetal pre. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Haar, J. van der
Titel: Puriteinse invloed uit Engeland (toegelicht uit een tweetal preken van resp. ds Joos van Laren en Dr Richard Sibbes) / J. van der Haar
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 2 (1978), no. 3, p. 89-93.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Nederland; Receptie
Over: Laren, Joos van jr (1586-1653)
Sibbes, Richard (1577-1635)
Samenvatting: De predikant Joos van Laren was voor zijn preken schatplichtig aan Richard Sibbes. Die afhankelijkheid wordt hier aangetoond door naast elkaar gepresenteerde citaten.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027637

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 6


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006