Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (1.59%) 43 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2

1. Beeke, J.R.Assurance of faith. (1991)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Medewerker(s): Graafland, C.
Titel: Assurance of faith. Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation / Joel R. Beeke
Uitgever: New York : Lang, 1991
Omvang: XVI, 518 p.
Reeks: American university studies; Series 7: Theology and religion; 89.
Opmerking(en): Bewerking van proefschrift Westminster Theological Seminary, 1988.
Bevat een appendix: 'The Dutch second Reformation (Nadere Reformatie)' op p. 383-413. Een bewerkte versie van deze appendix is opgenomen in: The christian's reasonable service / W. Brakel; vol. 1. (Ligonier, Soli Deo Gloria Publications, 1992), p. xxxv-cxi. De laatste versie is daarna overgenomen in: Calvin theological journal, 28 (1993), p. 298-327.
Bespreking door C. Graafland in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), p. 67-69.
Trefwoord(en): Geloofszekerheid; Puritanisme; Nadere Reformatie
Over: Calvin, Jean (1509-1564)
Pietasnummer: B97005952
2. Beeke, J.R.Personal assurance of faith. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: Personal assurance of faith. English Puritanism and the Dutch "Nadere Reformatie:" from Westminster to Alexander Comrie (1640-1760) / Joel R. Beeke
Uitgever: Ann Arbor Michigan : U.M.I., 1988
Omvang: XII, 511 p.
Opmerking(en): Proefschrift Westminster Theological Seminary, 1988.
Pietasnummer: B98011903
3. Berg, J. van denEnglish puritan Francis Rous and the influence of his works in . (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: English puritan Francis Rous and the influence of his works in the Netherlands / J. van den Berg
In: Religious currents and cross-currents. Essays on early modern protestantism and the protestants enlightenment / Johannes van den Berg; red.: Jan de Bruyn ... [et al.]. (Leiden, Brill, 1999), p. 25-42. (Studies in the history of christian thought; 95).
Opmerking(en): Vertaling van: 'De Engelse puritein Francis Rous (1579-1659) en de vertaling van enkele van zijn geschriften in het Nederlands', dat eerder verscheen in: De zeventiende eeuw, 1 (1985), p. 48-66.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Invloeden
Over: Rous, Francis (1579-1659)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Heringa, Petrus (1620-1683)
Samenvatting: In 1678 verscheen in Amsterdam bij J. Wasteliers 'Het binnenste van Gods koninkryk, vertoont in twee tractaten genaamt Het verborgen houwelyk. En De hemelsche academie'. De uitgave was samengesteld door Jacobus Koelman. Het eerste tractaat was eerder door Petrus Heringa vertaald en in 1656 in Rotterdam gepubliceerd. Het tweede tractaat was door Koelman zelf vertaald. Hij voorzag zijn uitgave van een 'Aenspraek aen de studenten der h. theologie'.
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B99001062
4. Boerkoel, Benjamin J.Uniqueness within the calvinist tradition. (1990)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Boerkoel, Benjamin J.
Titel: Uniqueness within the calvinist tradition. William Ames (1576-1633), primogenitor of the Theologia pietatis in English-Dutch Puritanism / by Benjamin J. Boerkoel
Uitgever: [S.l.] : [s.n.], 1990
Omvang: VII, 250 p.
Opmerking(en): Proefschrift Calvin Theological Seminary.
Over: Ames, William (1576-1633)
Pietasnummer: B06002136
5. Campbell, T.A.Religion of the heart. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campbell, T.A.
Titel: The religion of the heart. A study of european religious life in the seventeenth ans eighteenth centuries / Ted A. Campbell
Uitgever: Eugene : Wipf and Stock, 2000
Omvang: x, 218 p.
Opmerking(en): Eerder verschenen bij University of South Carolina Press, 1991.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Samenvatting: T.A. Campbell zoekt in deze studie de wortels van het huidige Evangelicalism en hij ziet deze niet alleen in de Reformatie en in het Pitisme. Hij vindt deze evenzeer in de katholieke middeleeuwse vroomheid, de oosterse othodoxie, het Joodse Hassidisme en diverse spirituele personen en bewegingen. Op een beknopte wijze behandelt de auteur de voor hem relevante geschiedenis van de affectieve vroomheid bij onder andere Thomas Kempis, het Jansenisme met B. Pascal, het Engelse Puritanisme, het gereformeerde en lutherse pitisme, het Labadisme, de hernhutters en de evangelische revivals. Bij het Nederlandse gereformeerd Pitisme wijst hij op de invloed van het Puritanisme en hij behandelt o.a. W. Teellinck, G. Voetius en J. van Lodensteyn. Campbell ziet de door hem behandelde bewegingen als onderdeel van een brede Europese culturele beweging.
Pietasnummer: B06001600
6. Groenendijk, L.F.Influence of English puritanism on the educational ideas. (1987)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: The influence of English puritanism on the educational ideas of the Dutch pietistic reform movement in the seventeenth century / Leendert F. Groenendijk
In: History of international relations in education. Conference papers for the 9th session of the International standing conference for the history of education. Pcs, 31st August to the 3rd September 1987, Vol. 1 / red.: S. Komlsi. (Pcs, 1987), p. 202-211.
Rubriek: Opvoeding
Pietasnummer: B00001207
7. Groenendijk, L.F.Sanctification of the household and the reformation of manners. (2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: The sanctification of the household and the reformation of manners in English Puritanism and in Dutch Pietism during the seventeenth century / Leendert F. Groenendijk
In: Confessional sanctity [c. 1500-c. 1800] / red.: Jrgen Beyer ... [et al.]. (Mainz a. R., Philipp von Zabern, 2003), p. 197-218. (Verffentlichungen des Instituts fr Europische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft; 51).
Opmerking(en): Tekst van een voordracht, gehouden op de conferentie 'Confessional sanctity. Sanctity in North-Western Europe during the Early Modern Period (c. 1500- c. 1800)' op 5-7 november 1998 in Dordrecht.
Trefwoord(en): Heiligheid; Gezinsvroomheid; Puritanisme; Nadere Reformatie; Invloeden; 1600-1700
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Samenvatting: Groenendijk tekent de invloed van het Puritanisme op de 'godly household' in Engeland in de zeventiende eeuw. Daarna beschrijft hij de puritanisatie van het gezin in Nederland in dezelfde periode. In dit gedeelte richt hij de aandacht vooral op W. Teelinck, P. Wittewrongel en J. Koelman. De Nederlandse Nadere Reformatie sloot hiermee aan bij het Engelse Puritanisme. De auteur schenkt specifiek aandacht aan de gedrukte levensbeschrijvingen van vrome jong gestorven kinderen. Wat dit punt betreft is er sprake van wederzijdse uitwisseling tussen het Engelse Puritanisme en het Nederlandse gereformeerd Pitisme.
Pietasnummer: B04001986
8. Haar, J. van derFrom Abbadie to Young. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Haar, J. van der
Medewerker(s): Hof, W.J. op 't
Titel: From Abbadie to Young. A bibliography of English, most puritian [i.e. puritan] works, translated i/t Dutch language / composed by J. van der Haar
Uitgever: Veenendaal : Kool, 1980
Omvang: 2 dln in 1 bd. ([6], 229 p.).
Opmerking(en):
Bespreking door W.J. op 't Hof in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), p. 118-120.
Trefwoord(en): Theologische werken; Vertalingen; Bibliografien; 1600-1800
Pietasnummer: B97002068
9. Hof, W.J. op 'tPiety in the wake of trade. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Piety in the wake of trade. The North Sea as an intermediary of reformed piety up to 1700 / W.J. op 't Hof
In: The North Sea and culture (1550-1800). Proceedings of the international conference held at Leiden 21-22 April 1995 / red.: Juliette Roding and Lex Heerma van Voss. (Hilversum, Verloren, 1996), p. 248-265.
Trefwoord(en): Pitisme; Puriteinen; Invloeden; Noordzee, De; Nederland; 1600-1700
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005815
10. Hof, W.J. op 'tProtestant Pietism and medieval monasticism. (2006)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Protestant Pietism and medieval monasticism / Willem J. op 't Hof
In: Confessionalism and Pietism. Religious reform in early modern Europe / red.: Fred van Lieburg. (Mainz, Philipp von Zabern, 2006), p. 31-50. (Verffentlichungen des Instituts fr Europische Geschichte Mainz. Abteilung fr Abendlndische Religionsgeschichte; Beiheft 67).
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Graswinckel, Jacob (1536-1624); Bayly, Lewis (ov. 1631)
Samenvatting: Behandelt de relatie tussen het Pietisme en het middeleeuwse kloosterleven. Internationaal was in de zestiende en zeventiende eeuw onder pitistische protestanten de liefde voor de middeleeuwse devotionele werken wijdverspreid. Op 't Hof noemt als twee typerende gereformeerde voorbeelden Jodocus van Lodenstein en Jacob Graswinkel en geeft hierna een bredere bespreking van de opvattingen van J. Calvijn, W. Perkins, Willem Teellinck en Gisbertus Voetius over het monastieke leven. Slechts enkelen en wel Van Lodenstein en Graswinkel kenden een zekere hang naar het kloosterleven. De anderen hadden hoogstens waardering voor de vroeg-kerkelijke woestijnvaders . Wel refereerden Teellinck en Voetius nadrukkelijk aan Thomas Kempis. Hoewel het kloosterleven slechts door een kleine minderheid van de genoemde Nederlandse pitisten werd gewaardeerd, is er een ander monastiek aspect dat zelfs n van de identificerende eigenschappen is van het internationale en interconfessionele protestantse Pitisme. En dat is de strikte religieuze indeling van het dagelijkse leven van individuen en gezinnen. Iedere dag is gestructureerd door een vast patroon van religieuze activiteiten. Dit is uitgebreid beschreven in 'The practise of piety' van de anglicaanse puritein Lewis Bayly (ovl. 1631). Dit boek was in de zeventiende eeuw buitengewoon populair in de gehele protestantse wereld en verscheen naast het Engels ook veelvuldig in het Nederlands, Duits, Frans, Hongaars, scandinavische en andere talen. Het werk van Bayly draagt een duidelijk stempel van de middeleeuwse vroomheid en is ook benvloed door teksten van Ignatius de Loyola (ca. 1491-1556) en Luis de Granada (1504-1588).
Pietasnummer: B06002123
11. Meiden, A. van derPuritanism and the Second Reformation in the Netherlands. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Meiden, A. van der
Titel: Puritanism and the Second Reformation in the Netherlands / Anne van der Meiden
In: The quest for purity. Dynamics of puritan movements / red.: Walter E.A. van Beek. (Berlin, Mouton de Gruyter, 1988), p. 89-105. (Religion and society; 26).
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op een workshop in bij de Rijksuniversiteit van Utrecht, maart 1985.
Pietasnummer: B00001941
12. Sprunger, K.L.Dutch Puritanism. (1982)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: Dutch Puritanism. A history of English and Scottish churches of the Netherlands in the sixteenth and seventeenth centuries / Keith L. Sprunger
Uitgever: Leiden : Brill, 1982
Omvang: XIII, 485 p.
Reeks: Studies in the history of Christian thought; 31.
Trefwoord(en): Puritanisme; Nederland; 1600-1700
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B99032754
13. Sprunger, K.L.English and Dutch sabbatarianism and the development of puritan. (1982)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: English and Dutch sabbatarianism and the development of puritan social theology (1600-1660) / Keith L. Sprunger
In: Church history, 51 (1982), p. 24-38.
Trefwoord(en): Zondagsheiliging
Pietasnummer: B02002133
14. Sprunger, K.L.Learned doctor William Ames. (1972)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: The learned doctor William Ames. Dutch backgrounds of English and American Puritanism / Keith L. Sprunger
Uitgever: Urbana : University of Illinois Press, 1972
Omvang: XI, 289 p.
Opmerking(en): Bewerking van proefschrift University of Illinois, 1964.
Over: Ames, William (1576-1633)
Pietasnummer: B98023421
15. Sprunger, K.L.Other pilgrims in Leiden. (1972)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: Other pilgrims in Leiden: Hugh Goodyear and the English Reformed Church / Keith L. Sprunger
In: Church history, 41 (1972), p. 46-60.
Trefwoord(en): Puriteinen; Gereformeerde kerk; Leiden
Over: Goodyear, Hugh (1588-1661)
Pietasnummer: B04001956
16. Sprunger, K.L.Trumpets from the tower. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: Trumpets from the tower. English puritan printing in the Netherlands, 1600-1640 / Keith L. Sprunger
Uitgever: Leiden : Brill, 1994
Omvang: XVI, 240 p.
Reeks: Brill's studies in intellectual history; vol. 46.
Trefwoord(en): Puritanisme; Boekdrukkunst; Nederland; 1600-1640
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B99032753
17. Sprunger, K.L.William Ames and the Franeker link to English and American. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Sprunger, K.L.
Titel: William Ames and the Franeker link to English and American puritanism / K.L. Sprunger
In: Universiteit te Franeker / red.: G.Th. Jensma ... [et al.]. (Leeuwarden, 1985), p. 264-274.
Over: Ames, William (1576-1633)
Pietasnummer: B00001574
18. Strom, J.Problems and promises of Pietism research. (2002)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Strom, J.
Titel: Problems and promises of Pietism research / Jonathan Strom
In: Church history, 71 (2002), p. 536-554.
Samenvatting: De auteur schreef een breed artikel over het wereldwijde onderzoek naar het Pitisme. Het sluit aan bij een overzicht dat in 1970 in hetzelfde tijdschrift door Horst Weigelt werd gegeven. Een van de algemene problemen die hij schetst is de definitie van het Pitisme. De belangrijkste opvattingen zijn een brede (M. Brecht) en enge (J. Wallmann) definitie. Deze kwestie raakt niet alleen het wel of niet insluiten van gereformeerde vormen van Pitisme, zoals het Puritanisme en de Nadere Reformatie, maar ook de relatie tot vroegere of latere opwekkingsbewegingen met een nadruk op de persoonlijke vroomheid. Zoals ook bleek op het in 2001 te Halle gehouden internationaal congres van het Pitisme is het huidige onderzoek zeer breed.Since 1970, when Church History last published a review of Pietist scholarship, there have been significant contributions to almost all areas of the field. Research on Pietism-once the distinct province of German church historians-has become increasingly international as well as interdisciplinary in scope as Germanists, musicologists, social historians, and historians of Christianity explore the influence of this movement in Europe and the New World. The yearbook Pietismus und Neuzeit, the magisterial four volume handbook Geschichte des Pietismus, and the first International Pietism Congress in 2001 all testify to the vitality of current scholarship in this field. As much recent scholarship makes clear, Pietist research can contribute significantly to how historians understand the development of Christianity in the last three hundred years.
Zie ook: Volledige tekst bij uitgever
Pietasnummer: B04001982
19. Wall, E.G.E. van derDutch puritanism and cocceianism in the early modern period. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Wall, E.G.E. van der
Titel: Dutch puritanism and cocceianism in the early modern period / Ernestine van der Wall
In: In search of the republic of letters. Intellectual relations between Hungary and the Netherlands 1500-1800 / red.: Arnoud Visser. (Wassenaar, NIAS, 1999), p. 37-48.
Pietasnummer: B00001640
20. Wilson, J.D.Richard Schilders and the English puritans. (1912)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Wilson, J.D.
Medewerker(s): Dover Wilson, J.
Titel: Richard Schilders and the English puritans / J. Dover Wilson
In: Transactions of the bibliographical Society, 11 (1912), p. 65-134.
Over: Schilders, Richard (ca. 1538-1634)
Samenvatting: De Middelburgse Richard Schilders was een belangrijke uitgever van Engels- en Nederlandstalige puritanistische uitgaven. In de jaren 1567-1580 zijn activiteiten aanwijsbaar in Engeland; van 1580-1634 is hij stadsdrukker in Middelburg. De auteur geeft bibliografische beschrijvingen van de Schilders' drukken die aanwezig zijn in de bibliotheek van het British Museum. Hij geeft ook veel typografische bijzonderheden en afbeeldingen van door Schilders gebruikte drukkersmerken, ornamenten, initialen etc.
Pietasnummer: B00001226
21. Beeke, J.R.Assurance of faith. A comparison of English Puritanism. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: Assurance of faith. A comparison of English Puritanism and the Nadere Reformatie / Joel R. Beeke
In: Puritan reformed spirituality / Joel Beeke. (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2004), p. 288-307.
Opmerking(en): Tekst van een lezing gehouden voor het Interdisziplinres Zentrum fr Pietismusforschung in Halle, 1997.
Een ongewijzigde herdruk van 'Puritan reformed spirituality' verscheen in 2006 bij Evangelical Press, Darlington.
Pietasnummer: B09003304
22. Beeke, J.R.Willem Teellinck and The path of godliness. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: Willem Teellinck and The path of godliness / Joel R. Beeke
In: Puritan reformed spirituality / Joel Beeke. (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2004), p. 388-329.
Opmerking(en): Eerder verschenen als inleiding op Willem Teellinck, The path of godliness (Grand Rapids, Baker, 2003).
Een ongewijzigde herdruk van 'Puritan reformed spirituality' verscheen in 2006 bij Evangelical Press, Darlington.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Pietasnummer: B09003305
23. Beeke, J.R.Analysis of Herman Witsius's The economy of the covenants. (2002)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Medewerker(s): Ramsey, D.P.
Titel: An analysis of Herman Witsius's The economy of the covenants between God and man, comprehending a complete body of divinity / Joel R. Beeke and D. Patrick Ramsey
Uitgever: Grand Rapids : Reformation Heritage Books, 2004
Omvang: XXIV, 76 p.
Opmerking(en): Als inleiding op de Analysis is toegevoegd van Joel R. Beeke: The life and theology of Herman Witsius (1636-1708). Deze inleiding is herdrukt in: Joel R. Beeke, Puritan reformed spirituality. (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2004), p. 330-352.
Over: Witsius, Hermannus (1636-1708)
Pietasnummer: B09003306
24. Elshout, B.Theology of Wilhelmus Brakel. (2010)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Elshout, B.
Titel: The theology of Wilhelmus Brakel. A deductive study of a Brakel's magnum opus, The christian's reasonable service / B. Elshout
Uitgever: Grand Rapids : Puritan Reformed Theological Seminary, 2010
Omvang: 132 p.
Opmerking(en): Syllabus voor een cursus over 'De redelijke godsdienst' op Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids MI.
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711)
Zie ook: Volledige tekst op weblog 'The christian's reasonable service'
Pietasnummer: B10003381
25. Beeke, J.R.Learned doctor William Ames and The marrow of theology. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: The learned doctor William Ames and The marrow of theology / Joel R. Beeke
In: Puritan reformed spirituality / Joel Beeke. (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2004), p. 125-142.
Opmerking(en): Een ongewijzigde herdruk van 'Puritan reformed spirituality' verscheen in 2006 bij Evangelical Press, Darlington.
Over: Ames, William (1576-1633)
Pietasnummer: B11003424
26. Beeke, J.R.Theodorus Jacobus Frelinghuysen [1691-1747]: precursor of the Great Awakening. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: Theodorus Jacobus Frelinghuysen (1691-1747): precursor of the Great Awakening / Joel R. Beeke
In: Puritan reformed spirituality / Joel Beeke. (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2004), p. 353-375.
Opmerking(en): Een ongewijzigde herdruk van 'Puritan reformed spirituality' verscheen in 2006 bij Evangelical Press, Darlington.
Over: Frelinghuysen, Theodorus Jacobus (1692-1747)
Pietasnummer: B11003425
27. Smalley, P.Satisfied with the Lords All-Sufficiency. (2010)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Smalley, P.
Titel: Satisfied with the Lords All-Sufficiency / Paul M. Smalley
Uitgever: Grand Rapids : Puritan Reformed Theological Seminary, 2010
Omvang: 36 p.
Opmerking(en): Paper voor CH 856 The theology of Wilhelmus Brakel op Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids MI.
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711)
Zie ook: Volledige tekst op weblog 'Biblical Spirituality'
Pietasnummer: B14003557
28. Hof, W.J. op 'tThe eventful sojourn of Willem Teellinck [1598-1629] at Banbury in 1605. (2015)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: The eventful sojourn of Willem Teellinck (1598-1629) at Banbury in 1605 / Willem J. op 't Hof
In: Journal for the history of Reformed Pietism, 1 (2015), no. 1, p. 5-34.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Samenvatting: The Reformed minister Willem Teellinck was the father of the Dutch Reformed devotional movement known as the Further Reformation. In his vast body of work, Teellinck twice stated that he was profoundly influenced by the Puritan way of life that he had experienced in the central English town of Banbury. His eldest son and colleague Maximiliaan later elaborated on these declarations, explaining that his fathers conversion had taken place among Puritans in England and that it was at that very time that he had immediately felt his call to the ministry. In spite of the fact that there is no reason to doubt the historicity of any of this, there remains a need for objective historical evidence to corroborate it. The present author fortunately came across just such evidence in an unthought-of place. This source not only provides corrections to the customary dates of Teellincks stay in Banbury but also proves that Teellinck was long in close contact with several Puritan leaders, including Arthur Hildersham, John Dod and William Whately. In the present article, the author also mentions his discoveries with regard to Teellinck's student days. Finally, he demonstrates that Teellincks sojourn at Banbury was of great importance to the later life and writings of the initiator of the Further Reformation.
Zie ook: Volledige tekst in JHRP
Pietasnummer: B15003671
29. Laine, T.English Puritan literature in the Swedish Realm in the seventeenth and eighteenth centuries - translation phases. (2015)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Laine, T.
Titel: English Puritan literature in the Swedish Realm in the seventeenth and eighteenth centuries - translation phases. Searching for pure doctrine in the seventeenth century / Tuija Laine
In: Journal for the history of Reformed Pietism, 1 (2015), no. 1, p. 35-55.
Samenvatting: As early as the first decades of the seventeenth century, English devotional literature began to proliferate in the Kingdom of Sweden. This literature was mainly Low Church in nature, primarily written by the English Puritans, whose conservatism facilitated the acceptance of these books in Sweden. Despite its Reformed influence, Puritan literary production was often more Lutheran than then the High Church Anglican literature that still exhibited many Catholic features. The content of devotional books that found their way to the Kingdom of Sweden through the Netherlands as well as Reformed and Lutheran areas in Germany was constantly rearranged by purging the text of Reformed influences. The earliest Swedish editions passed the censors in the Stockholm Consistory without difficulty, even if times were turbulent because of the Thirty Years' War. Attempts to publish Swedish editions of English devotional books in the 1690s, however, encountered strong opposition. Fears and fantasies substantially affected attitudes towards English devotional literature and printing permissions. Whenever Calvinism, Pietism, or the Moravians were perceived as a dangerous threat to national unity and the Lutheran faith, attitudes towards English devotional literature became more rigid; whenever this perceived menace receded, the censorship authorities could afford to be more indulgent. The mass production of Swedish editions began in the 1720s, which was soon reflected in the reception of English devotional literature in Finland. By the end of the eighteenth century, the Swedish editions had changed their profile; a concern with dogma gave way to a growing interest in practical issues such as the education of children and romantically picturesque garden design.
Zie ook: Volledige tekst in JHRP
Pietasnummer: B15003672
30. Nordland, H.Bookreviews. (2015)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Nordland, H.
Medewerker(s): Hof, W.J. op 't ; Vries, P. de
Titel: Bookreviews / Hugo Nordland, Willem J. op 't Hof, Pieter de Vries
In: Journal for the history of Reformed Pietism, 1 (2015), no. 1, p. 56-68.
Opmerking(en): Over: Kristiina Savin, Fortunas klnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Lund 2011; Feike Dietz, Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek. Hilversum 2012; Joel R. Beeke and Paul M. Smalley, Prepared by Grace for Grace: The Puritans on Gods Ordinary Way of Leading Sinners to Christ. Grand Rapids 2013.
Zie ook: Volledige tekst in JHRP
Pietasnummer: B15003673

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006