Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (28.60%) 771 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 26

1. Akker, J. van denJodocus van Lodenstein en Willem Sluiter bewerkt. (1995)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Akker, J. van den
Titel: Jodocus van Lodenstein en Willem Sluiter bewerkt voor de 'Evangelische gezangen' / J. van den Akker
In: Nadere Reformatie en literatuur. Speciaal nr van: Documentatieblad Nadere Reformatie, 19 (1995), no. 1 (Voorjaar), p. 86-96.
Opmerking(en): Samenvatting van een scriptie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Trefwoord(en): Liederen, geestelijke; Bewerkingen; Evangelische gezangen
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Sluiter, Willem (1627-1673)
Rubriek: Letterkunde
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005920
2. Alblas, J.B.H.Johannes Boekholt. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: Johannes Boekholt (1656-1693) / J.B.H. Alblas
In: Figuren en thema's van de Nadere Reformatie / J.B.H. Alblas ... [et al.]; dl 3. (Rotterdam, Lindenberg, 1993), p. 87-97.
Over: Boekholt, Johannes (1656-1693)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98014260
3. Alblas, J.B.H.Mattheus du Bois. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: Mattheus du Bois (ca. 1620-na 1691) / J.B.H. Alblas
In: Figuren en thema's van de Nadere Reformatie / J.B.H. Alblas ... [et al.]; dl 3. (Rotterdam, Lindenberg, 1993), p. 83-86.
Over: Bois, Mattheus du (ca. 1630-1695)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98014259
4. Alblas, J.B.H.Onbekende Engelse vertaling van W. Teellinck. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: Een onbekende Engelse vertaling van W. Teellinck / J.B.H. Alblas
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 8 (1984), no. 3, p. 95-98.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Samenvatting: In 1621 en 1622 verschenen in Londen drie in het Engels vertaalde werken van Willem Teellinck. Het zijn de vertalingen van 'Weech-schale des Heylichdoms' (1621), 'De clachte Pauli' (1620) en 'De rust-plaetse des gemoets' (1621).
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027735
5. Alblas, J.B.H.Problemen rond het fonds van Johannes Boe[c]kholt. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: Problemen rond het fonds van Johannes Boe(c)kholt / J.B.H. Alblas
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 5 (1981), no. 3, p. 101-103.
Over: Boekholt, Johannes (1656-1693)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027742
6. Alblas, J.B.H.Uitgave van Binnings 'Predikatien' [1690 en 1696]. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: De uitgave van Binnings 'Predikatien' (1690 en 1696): de rol van Johannes Boekholt en Reinier van Doesburg / J.B.H. Alblas
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), no. 2 (Najaar), p. 159-160.
Trefwoord(en): Drukgeschiedenis
Over: Binning, Hugh (1627-1653)
Boekholt, Johannes (1656-1693)
Doesburg, Reinier van (ov. 1731)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005914
7. Alblas, J.B.H.Vroege drukgeschiedenis van Thomas Shephard's 'De ware bekeering. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Alblas, J.B.H.
Titel: De vroege drukgeschiedenis van Thomas Shephard's 'De ware bekeeringe'. De verborgen rol van Johannes Boekholt / J.B.H. Alblas
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 8 (1984), no. 1, p. 18-24.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Drukgeschiedenis
Over: Boekholt, Johannes (1656-1693); Shepard, Thomas (1605-1649); Doesburg, Reinier van (ov. 1731)
Samenvatting: De Rotterdamse uitgever Reinier van Doesburg verzorgde in 1696 een titeluitgave van Shepard's 'De ware bekeeringe' die eerder bij Johannes Boekholt verscheen.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027737
8. Asselt, W.J. vanGisbertus Voetius, gereformeerd scholasticus. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: Gisbertus Voetius, gereformeerd scholasticus / Willem J. van Asselt
In: Vier eeuwen theologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht van / red.: A. de Groot en O.J. de Jong. (Zoetermeer, Meinema, 2001), p. 99-108.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B02002064
9. Asselt, W.J. vanGisbertus Voetius, professor en predikant te Utrecht. (2005)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: Gisbertus Voetius, professor en predikant te Utrecht (1634-1676) / W.J. van Asselt
In: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 8 (2005), no. 1 (maart), p. 3-10.
Opmerking(en): Bewerkte versie van een lezing, gehouden op 14 oktober 2004 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de Domkerk van Utrecht.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B06002172
10. Asselt, W.J. vanIslam in de beoordeling van Johannes Coccejus en Gisbertus. (1995)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: De islam in de beoordeling van Johannes Coccejus en Gisbertus Voetius / W.J. van Asselt
In: Kerk en theologie, 46 (1995), p. 229-251.
Trefwoord(en): Islam
Over: Coccejus, Johannes (1603-1669)
Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Zie ook: Volledige tekst in dspace.uu
Pietasnummer: B04001992
11. Asselt, W.J. vanNeus van de bruid. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: 'De neus van de bruid'. De 'profetische' en 'zinnebeeldige' godgeleerdheid van Henricus Groenewegen en Johannes d'Outrein / W.J. van Asselt
In: Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom / red.: F.G.M. Broeyer en E.M.V.M. Hone. (Zoetermeer, Boekencentrum, 1997), p. 163-184.
Over: Groenewegen, Henricus (ca. 1640-1692)
Outrein, Johannes d' (1662-1722)
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B98027429
12. Asselt, W.J. vanPierre de Joncourt en zijn protest tegen de coccejaanse exegese. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: Pierre de Joncourt en zijn protest tegen de coccejaanse exegese in het begin van de achttiende eeuw / W.J. van Asselt
In: Een richtingenstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en coccejanen 1650-1750 / red.: F.G.M. Broeyer, E.G.E. van der Wall. (Zoetermeer, Boekencentrum, 1994), p. 146-164.
Opmerking(en): Tekst van een voordracht, gehouden op het symposium 'Voetianen en coccejanen in de 17e en 18e eeuw' op 4 juni 1993 te Utrecht.
Over: Joncourt, Pierre de (voor 1669-1720)
Samenvatting: In het begin van de achttiende eeuw vond er een heftige confrontatie plaats tussen de voor- en tegenstaanders van de coccejaanse wijze van theologiseren. De oorzaak hiervan was een satirisch werk van de waals-gereformeerde predikant Pierre de Joncourt. Het verscheen in 1707 eerst in het Frans en reeds spoedig daarna in het Nederlands onder de titel: Samensprekingen over de verscheyde wijze de Schrifture uyt te leggen en te prediken van die geene de welke men noemt Coccejanen en Voetianen. Na de reactie van velen kwam de auteur in 1708 nog met een vervolg onder de titel: Nieuwe samensprekingen. De kritiek van De Joncourt was vooral gericht op de exegetische methode die Coccejus en zijn volgelingen toepasten.
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B99001047
13. Asselt, W.J. vanVoetius en Coccejus over de rechtvaardiging. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Asselt, W.J. van
Titel: Voetius en Coccejus over de rechtvaardiging / W.J. van Asselt
In: De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989 / red.: J. van Oort ... [et al.]. (Kampen, Kok, 1989), p. 32-47.
Trefwoord(en): Rechtvaardiging
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Coccejus, Johannes (1603-1669)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000577
14. Baar, M. deGodsdienstvrijheid voor de labadisten in Wieuwerd [1675-1732]. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baar, M. de
Titel: Godsdienstvrijheid voor de labadisten in Wieuwerd (1675-1732) / Mirjam de Baar
In: Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix. Speciaal nr van: De zeventiende eeuw, 20 (2004), no. 1, p. 66-82.
Trefwoord(en): Labadisten; Friesland; Wieuwerd
Over: Aerssen van Sommelsdijck, fam. Van; Albertina Agnes gravin van Nassau (1634-1696)
Samenvatting: In 1675 vestigden meer dan 150 volgelingen van de separatistische predikant Jean de Labadie (1610-1674) op een landgoed van de familie Van Aerssen van Sommelsdijck in Wieuwerd. De labadisten kregen hier vrijheid van openbare godsdienstoefening. De Baar gaat na welke factoren een rol speelden om deze vrijheid, die hen eerder in Amsterdam was ontzegd, in Friesland wel te geven. Zij meent dat niet alleen de freules Van Aerssen van Sommelsdijck hierin een rol speelde, maar dat er ook sprake was van invloed van de regentes Albertine Agnes.
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B06002068
15. Baar, M. deVan kerk naar sekte: Sara Nevius, Grietje van Dijk. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Baar, M. de
Titel: Van kerk naar sekte: Sara Nevius, Grietje van Dijk en Anna Maria van Schurman / Mirjam de Baar
In: De zeventiende eeuw, 7 (1991), p. 159-170.
Over: Nevius, Sara (1632-1706)
Dijk, Grietje van (fl. 17e eeuw)
Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B99001113
16. Bajorath, M.Jean de Labadies Separationsgemeinde und Zinzendorfs. (1893)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bajorath, M.
Titel: Jean de Labadies Separationsgemeinde und Zinzendorfs Bruder-Unitt. Ein Vergleich / Max Bajorath
In: Theologische Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift fr das gesamte Gebiet der Theologie, 66 (1893), p. 125-166.
Over: Labadie, Jean de (1610-1674)
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig (1700-1760)
Zie ook: Volledige tekst in DigiZeitschriften
Pietasnummer: B02002130
17. Bank, J.H. van deInleiding [tot De leiding van des Heeren liefde met Dina van ..]. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bank, J.H. van de
Titel: Inleiding [tot De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh] / J.H. van de Bank
In: De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh (Amsterdam 1725 - New Brunswick 1807). Aantekeningen, dagboek en brieven / Met inleiding en toelichting van J.H. van de Bank. (Houten, Den Hertog, 1994), p. 11-48.
Over: Bergh, Dina van den (1725-1807)
Frelinghuysen, Johannes (17??-1754)
Over: Schuylenburg, Gerardus van (1681-1770); Temminck, Johannes (1701-1768); Bertholf, William (1656-1726); Hardenberg, Jacobus Rutsen (1736-1790); Frelinghuysen, Theodorus Jacobus (1692-1747)
Samenvatting: Van de Bank geeft een korte levenschets van Dina van den Bergh (1725-1907). Zij was als dochter van een koopman in Amsterdam geboren. Op 17-jarige leeftijd kwam ze tot bekering. In haar jonge jaren hebben de predikanten Joh. Temminck en G. van Schuylenburg grote invloed op haar uitgeoefend. In 1750 trouwde ze met Johannes Frelinghuysen (17??-1754), beroepen predikant te Raritan (New Jersey). Na zijn overlijden huwde ze met de theologische student Jacobus Rutsen Hardenbergh. Er wordt veel aandacht gegeven aan de geschiedenis van de pitistische Nederduitse Gereformeerde Gemeenten in New Jersey. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling speelden de predikanten William Bertholf (1656-1726) en Theodorus Jacobus Frelinghuysen (1692-1747). Bertholf was een leerling van Jacobus Koelman. Frelinghuysen was de vader van de eerste echtgenoot van Dina van den Bergh. 'De leiding van des Heeren liefde' bevat Dina's dagboek en aantekeningen uit de jaren 1746-1747 en een aantal brieven. Er verscheen een Engelse vertaling van het dagboek: The diary of Dina Van Bergh / transl. by Gerard Van Dyke; introd. by J. David Muyskens. (New Brunswick, Historical Society of the Reformed Church in America, 1993).
Zie ook: Engelse vertaling van het dagboek
Pietasnummer: B06002182
18. Beaufort, W.H. deJodocus van Lodenstein. (1893)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beaufort, W.H. de
Titel: Jodocus van Lodenstein / W.H. de Beaufort
In: Geschiedkundige opstellen / W.H. de Beaufort; dl 1. (Amsterdam, 1893), p. 115-145.
Opmerking(en): Eerder verschenen in: De Gids, 48 (1884), 4e stuk, p. 42-69.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Samenvatting: Uitgebreide beschouwing naar aanleiding van: Jodocus van Lodensteyn, eene kerkhistorische studie door P. Jzn. Proost (Amsterdam, 1880).
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B00001337
19. Beek, P. vanArdens martyrii desiderium. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: 'Ardens martyrii desiderium': on the martyrdom of Anna Maria van Schurman (1607-1678) / Pieta van Beek
In: The Low Countries as a crossroad of religious beliefs / red.: Arie-Jan Gelderblom ... [et al.]. (Leiden, Brill, 2004), p. 247-265. (Intersections. Yearbook of early modern studies; 3 - 2003).
Trefwoord(en): Labadisten; Martelaarschap
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B06001592
20. Beek, P. vanBabel van haar tijd. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: 'Het Babel van haar tijd'. Anna Maria van Schurman (1607-1678) en haar kennis van (oosterse) talen / Pieta van Beek
In: Tydskrift vir Nederlands en Afrikaans, 6 (1999), no. 1, p. 97-119.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst
Pietasnummer: B00001453
21. Beek, P. vanDe Opuscula hebraea graeca latina et gallica prosaica et metrica. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: De Opuscula hebraea graeca latina et gallica prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) als boek / Pieta van Beek
In: Tydskrift vir Nederlands en Afrikaans, 5 (1998), no. 1, p. 53-73.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst
Pietasnummer: B00001656
22. Beek, P. vanKlein werk: de Opuscula hebraea graeca latina et gallica . (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: Klein werk: de Opuscula hebraea graeca latina et gallica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) / Pieta van Beek
Uitgever: Stellenbosch : Universiteit van Stellenbosch, 1997
Omvang: 2 dln (404 p.).
Opmerking(en): Niet gepubliceerd proefschrift Universiteit van Stellenbosch.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B00001659
23. Beek, P. vanPoeta laureata: Anna Maria van Schurman. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: 'Poeta laureata': Anna Maria van Schurman, de eerste studente in 1636 / Pieta van Beek
Uitgever: Utrecht : Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, 2004
Omvang: 32 p.
Reeks: Utrecht lecture
Opmerking(en): Tekst van een rede, uitgesproken op de Universiteit van Stellenbosch op 21 november 2003.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B02002013
24. Beek, P. vanSol iustitiae illustra nos. De 'femme savante' Anna Maria van. (1995)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: Sol iustitiae illustra nos. De 'femme savante' Anna Maria van Schurman (1607-1678) en de universiteit van Utrecht / Pieta van Beek
In: Akroterion, 40 (1995), p. 145-162.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst
Pietasnummer: B00001654
25. Beek, P. vanVrouwenrepubliek der Letteren?. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beek, P. van
Titel: Een vrouwenrepubliek der Letteren? Anna Maria van Schurman (1607-1678) en haar netwerk van geleerde vrouwen / Pieta van Beek
In: Tydskrift vir Nederlands en Afrikaans, 3 (1996), no. 1, p. 36-49.
Over: Schurman, Anna Maria van (1607-1678)
Zie ook: Volledige tekst
Pietasnummer: B99001178
26. Beeke, J.R.Gisbertus Voetius. Toward a reformed marriage of knowledge. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: Gisbertus Voetius. Toward a reformed marriage of knowledge and piety / Joel R. Beeke
Uitgever: Grand Rapids : Reformation Heritage Books, 1999
Omvang: 36 p.
Reeks: Guidance from church history; 2.
Opmerking(en): Een verkorte versie verscheen in: Protestant scholasticism. Essays in reassessment / red.: Carl R. Trueman and R. Scott Clark. (Carlisle, Paternoster, 1998), p. 227-243.
Ook verschenen als: Toward a reformed marriage of knowledge and piety: the contribution of Gisbertus Voetius, In: Reformation and revival, 10 (2001), no. 1 (Winter), p. 125-155.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B00001882
27. Beeke, J.R.Quest for full assurance. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beeke, J.R.
Titel: The quest for full assurance. The legacy of Calvin and his successors / Joel R. Beeke
Uitgever: Edinburgh : The Banner of Truth trust, 1999
Omvang: XVI, 395 p.
Opmerking(en): Vereenvoudigde en geactualiseerde uitgave van J.R. Beeke's proefschrift (Westminister Seminary, 1988) en de handelseditie daarvan (New York, Peter Land, 1991).
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98011898
28. Benedict, Ph.Christ's churches purely reformed. (2002)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Benedict, Ph.
Titel: Christ's churches purely reformed. A social history of calvinism / Philip Benedict
Uitgever: New Haven : Yale University Press, 2002
Omvang: XXVI, 670 p.
Samenvatting: Benedict loopt in deze sociale geschiedenis van het calvinisme door geheel Europa vanaf de periode Reformatie tot aan het einde van de zeventiende eeuw. Hij behandelt landen en thema's, trekt grote lijnen, legt verbanden en trekt conclusies. Hij eindigt met een reflectie 'on Calvinism and the making of the modern world.' Als brede en vergelijkende synthese die tevens veel onderzoek van anderen samenvat is het een geslaagde studie. In hoofdstuk 11 (p. 353-383) besteedt hij aandacht aan het gereformeerd Pitisme in Nederland en in hoofdstuk 15 (p. 490-532) wordt de 'practise of piety' behandeld. De auteur heeft duidelijk Nederlandstalige bronnen gebruikt en geeft ook zijn oordeel over het Nederlandse onderzoek. De kwaliteit van het brongebruik en van zijn oordelen laat te wensen over, want de lijnen zijn wel wat grof.
Pietasnummer: B02002015
29. Berg, C.H.W. van denInvloed van de Nadere Reformatie op de Doleantie. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, C.H.W. van den
Titel: De invloed van de Nadere Reformatie op de Doleantie, in 't bijzonder op Abraham Kuyper / C.H.W. van den Berg
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 10 (1986), no. 2, p. 37-53.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op de themadag van de SSNR 'De invloed van de Nadere Reformatie in de negentiende eeuw' op 12 okt 1985 te Rotterdam.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie; Doleantie; 1880-1900
Over: Kuyper, Abraham (1837-1920)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027734
30. Berg, J. van denEngelse puritein Francis Rous [1579-1659] en de vertaling. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Berg, J. van den
Titel: De Engelse puritein Francis Rous (1579-1659) en de vertaling van enkele van zijn geschriften in het Nederlands / J. van den Berg
In: De zeventiende eeuw, 1 (1985), p. 48-66.
Opmerking(en): Een vertaling in het Engels verscheen in: Religious currents and cross-currents. Essays on early modern protestantism and the protestants enlightenment / J. van den Berg; red.: Jan de Bruyn ... [et al.]. (Leiden, 1999), p. 25-42.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Invloeden
Over: Rous, Francis (1579-1659)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B97006134

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | | | | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 26


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006