Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (2.37%) 64 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3

1. Berg, J. van denEngelse puritein Francis Rous [1579-1659] en de vertaling. (1985)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: De Engelse puritein Francis Rous (1579-1659) en de vertaling van enkele van zijn geschriften in het Nederlands / J. van den Berg
In: De zeventiende eeuw, 1 (1985), p. 48-66.
Opmerking(en): Een vertaling in het Engels verscheen in: Religious currents and cross-currents. Essays on early modern protestantism and the protestants enlightenment / J. van den Berg; red.: Jan de Bruyn ... [et al.]. (Leiden, 1999), p. 25-42.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Invloeden
Over: Rous, Francis (1579-1659)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B97006134
2. Berg, J. van denEnglish puritan Francis Rous and the influence of his works in . (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: English puritan Francis Rous and the influence of his works in the Netherlands / J. van den Berg
In: Religious currents and cross-currents. Essays on early modern protestantism and the protestants enlightenment / Johannes van den Berg; red.: Jan de Bruyn ... [et al.]. (Leiden, Brill, 1999), p. 25-42. (Studies in the history of christian thought; 95).
Opmerking(en): Vertaling van: 'De Engelse puritein Francis Rous (1579-1659) en de vertaling van enkele van zijn geschriften in het Nederlands', dat eerder verscheen in: De zeventiende eeuw, 1 (1985), p. 48-66.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Invloeden
Over: Rous, Francis (1579-1659)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Heringa, Petrus (1620-1683)
Samenvatting: In 1678 verscheen in Amsterdam bij J. Wasteliers 'Het binnenste van Gods koninkryk, vertoont in twee tractaten genaamt Het verborgen houwelyk. En De hemelsche academie'. De uitgave was samengesteld door Jacobus Koelman. Het eerste tractaat was eerder door Petrus Heringa vertaald en in 1656 in Rotterdam gepubliceerd. Het tweede tractaat was door Koelman zelf vertaald. Hij voorzag zijn uitgave van een 'Aenspraek aen de studenten der h. theologie'.
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B99001062
3. Bisschop, R.Geschiedenis van het puritanisme. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Geschiedenis van het puritanisme / R. Bisschop
In: Het Puritanisme: geschiedenis, theologie en invloed / W. van 't Spijker, R. Bisschop, W.J. op 't Hof. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 2001), p. 17-119.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01001992
4. Gent, W. vanZondenregisters. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gent, W. van
Titel: Zondenregisters / W. van Gent
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 2, p. 39-42.
Trefwoord(en): Zondenregisters
Over: Houte, Josias van den (1582-1623)
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676); Koelman, Jacobus (1631-1695); Teellinck, Willem (1579-1629); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Hondius, Jacobus (1629-1691); Perkins, William (1558-1602); Byfield, Nicholas (1579-1622); Durham, James (1622-1658)
Samenvatting: Zondenregisters bevatten een opsomming van zonden tegen de wet Gods, gerangschikt per gebod. De oudstbekende Nederlandse uitgave is van Josias van Houte omstreeks 1620. Later is dit werk door Voetius (ca. 1637) en Koelman (1690) opnieuw uitgegeven. Ook werken van W. Teellinck, G. Udemans en J. Hondius bevatten dergelijke zondenregisters. Deze Nederlandse auteurs maakten bij het samenstellen gebruik van vergelijkbare werken van puriteinse auteurs als W. Perkins, N. Byfield en J. Durham.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000626
5. Graafland, C.Boekbesprekingen. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Medewerker(s): Brienen, T. ; Leurdijk, G.H.
Titel: Boekbesprekingen / C. Graafland, T. Brienen, G.H. Leurdijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), no. 1 (Voorjaar), p. 65-72.
Opmerking(en): Over: R. Bisschop, Sions Vorst en volk. Het tweede-Isralidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Veenendaal, 1993; J.R. Beeke, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism and the Dutch Secund Reformation. New York, 1991; E.J. van Elderen, Toekomst voor Isral. Een theologisch-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van Isral bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670 tegen de achtergrond van hun eschatologie. Kampen, 1992; F.J.Los, Wilhemus Brakel. Herdruk ingeleid door W. van 't Spijker. Leiden, 1991.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000938
6. Graafland, C.Invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd. (1983)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: De invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd Pitisme in Nederland / C. Graafland
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 7 (1983), no. 1, p. 1-24.
Opmerking(en): Eerder in het Duits verschenen in: Monatshefte fr Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 31 (1982), p. 73-92.
Trefwoord(en): Puritanisme; Pitisme; Nederland; Invloed
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000749
7. Graafland, C.Toekomstverwachting der puriteinen en haar invloed op de Nadere. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Titel: Toekomstverwachting der puriteinen en haar invloed op de Nadere Reformatie / C. Graafland
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 3, p. 65-95.
Trefwoord(en): Toekomstverwachting; Puriteinen; Nadere Reformatie; Receptie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000748
8. Groenendijk, L.F.Exempelen van krachtig bekeerde zielen, en de blyken van dien. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: 'Exempelen van krachtig bekeerde zielen, en de blyken van dien'. Drie collecties van door J. Koelman vertaalde spirituele biografien, gevoegd achter W. Guthrie's 'Groot Interest' / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 3, p. 65-92.
Opmerking(en): Met een aanvulling in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), nr 4, p. 121.
Trefwoord(en): Biografien, spirituele; Puriteinen; Vertalingen
Over: Guthrie, William (1620-1665); Clarke, Samuel (1599-1683); Walker, Henry (fl. 1641); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Jacobus Koelman vertaalde van William Guthrie (1620-1665) diens 'Des christens groot interest' in het Nederlands. De eerste druk van deze vertaling verscheen in 1669. Koelman heeft zijn vertaling voorzien van enige aanhangsels die in het oorspronkelijke werk van Guthrie niet voorkomen. In deze toevoegingen komen tientallen biografien voor van bekeerde Engelsen en Schotten. Er zijn twee belangrijke bronnen: 'Spiritual experiences of sundry believers' van Henry Walker en de werken van de puriteinse hagiograaf Samuel Clarke. Deze toevoegingen vormden een passende illustratie bij het werk van Guthrie.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000877
9. Groenendijk, L.F.Opvoeding en kind-zijn bij puriteinen en pitisten. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Opvoeding en kind-zijn bij puriteinen en pitisten / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 1, p. 10-16.
Opmerking(en): Uitwerking van een lezing, gehouden bij het 30-jarig bestaan van Lindenberg's boekhandel & antiquariaat te Rotterdam op 9 oktober 1979.
Trefwoord(en): Kind; Opvoeding; Puriteinen; Pitisten; 1600-1700
Rubriek: Opvoeding
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027710
10. Groenendijk, L.F.Pitisten en puriteinen over de naamgeving. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitisten en puriteinen over de naamgeving / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 1 (1977), no. 1, p. 20-27.
Trefwoord(en): Doopnamen; Naamgeving
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Perkins, William (1558-1602); Gouge, William (1575-1653); Cleaver, Robert (ov. ca. 1652)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Opvattingen van J. Koelman, P. Wittewrongel, W. Perkins, W. Gouge en R. Cleaver over de naamgeving bij de doop.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027717
11. Groenendijk, L.F.Pitistische en puriteinse kinderlectuur. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitistische en puriteinse kinderlectuur / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 1 (1977), no. 3, p. 81-89.
Trefwoord(en): Kinderlectuur; Puritanisme; Pitisme; 1600-1800
Over: Janeway, James (ca. 1636-1674); Koelman, Jacobus (1631-1695); Eversdijk, Wilhelmus (1653-1729)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Groenendijk behandelt kinderlectuur van James Janeway (ca. 1636-1674), Jacobus Koelman en Wilhelmus Eversdijk.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027719
12. Groenendijk, L.F.Pitistische opvoedingsleer in Nederland. (2002)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Pitistische opvoedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek / Leendert Groenendijk
In: Pedagogiek, 22 (2002), no. 4, p. 326-337.
Samenvatting: In de afgelopen 25 jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden naar de pitistische opvoedingsleer in Nederland. Met name het gereformeerd pitisme van de zeventiende eeuw kreeg veel aandacht. L.F. Groenendijk was zelf nauw betrokken bij dit onderzoek. In dit overzichtsartikel maakt hij de balans op. In kort bestek komt van alles aan de orde: de gereformeerde pitistische pedagogen en hun belangrijkste werken, de bronnen en achtergronden, de gezinsvroomheid, het kinderboek etc. De auteur besluit met de doorwerking en de verschuivingen na de zeventiende eeuw.In the past twenty-five years research into the pedagogy of Pietism has unveiled new dimensions about Pietistic educators, their works, and their aspirations. Especially Reformed Pietism in the seventeenth-century Dutch Republic has been the focal point for historical pedagogical research. Spiritual and moral training in the pious family was a means to further reforming manners in church and civil society. In English Puritanism, Dutch Pietism found good advice and models for child-rearing practices and family devotion. By stressing the importance of early training of children, both Puritans and Pietists revealed their indebtedness to Christian Humanism. Pietists such as Jacobus Koelman held the view that parents served as God's assistants in preparing 'corrupt' children for conversion. Their great belief in the power of Christian nurture revived during the nineteenth century in several orthodox Protestant denominations and movements, but was mistrusted by the 'predestinarian' wing of those who had seceded from the Dutch Reformed Church.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B04001988
13. Groenendijk, L.F.Puriteins kinderboek uit de 17e eeuw. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Een puriteins kinderboek uit de 17e eeuw / L.F. Groenendijk
In: Theologia reformata, 21 (1978), p. 36-55.
Over: Janeway, James (ca. 1636-1674)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: In de jaren 1671-1672 verscheen van de hand van James Janeway het kinderboek 'Token for children'. Het werk bevatte 13 spirituele biografien van kinderen die jong overleden. In Nederland heeft dit werk invloed uitgeoefend op Jacobus Koelman.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98000667
14. Groenendijk, L.F.Puriteinse bronnen van Wittewrongels behandeling van 'vergenoegd. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: De puriteinse bronnen van Wittewrongels behandeling van 'vergenoegdheid' / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 10 (1986), no. 4, p. 126-142.
Over: Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
Watson, Thomas (ca. 1620-ov. 1686)
Burroughs, Jeremiah (1599-1646)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Wittewrongel maakte voor zijn behandeling van het thema 'vergenoegdheid' vooral gebruik van het werk van Thomas Watson en Jeremiah Burroughs.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000885
15. Groenendijk, L.F.Werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins "domestic cond. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Een werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins "domestic conduct book" / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 1, p. 27-32.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, franstalige; Domestic conduct book; Ontlening
Over: Taffin, Jean Sr (1529-1602)
Cawdrey, Robert (1588-1664)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Het genre van de zgn. 'family books' of 'domestic conduct books' binnen de Engelse protestantse literatuur van de 16e en 17e eeuw behandelde allerlei aspecten van huwelijk en gezinsleven. Naast de Bijbel en auteurs uit de klassieke Oudheid waren o.a. Erasmus, Vives en Bullinger. De 'Boetvaardigheydt' van J. Taffin blijkt ook een bron te zijn geweest voor dit genre. Delen van zijn tekst zijn terug te vinden in 'A godlie forme of householde government' (1598) van Robert Cawdrey.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027712
16. Groenendijk, L.F.Willem Teellinck over de gezinsreformatie. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Willem Teellinck over de gezinsreformatie / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 8 (1984), no. 2, p. 41-51.
Trefwoord(en): Gezinnen; Nadere Reformatie
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Witte, Petrus de (1622-1669); Oomius, Simon (1630-1706); Velde, Abraham van de (1614-1677); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Rubriek: Opvoeding
Samenvatting: Overzicht van de ideen van Willem Teellinck over de reformatie van de huisgezinnen. Teellinck is benvloed door de pitistische puriteinen. De invloed van Teellinck is terug te vinden bij Petrus de Witte, Simon Oomius, Abraham van de Velde, Petrus Wittewrongel en Jacobus Koelman.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027702
17. Haar, J. van derNederlandse theologen onder Engelse puriteinen. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Haar, J. van der
Titel: Nederlandse theologen onder Engelse puriteinen / J. van der Haar
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 10 (1986), no. 3, p. 105-108.
Opmerking(en): Vergelijk ook: Some students from the Netherlands at the University of St Andrews in the late sixteenth and early seventeenth centuries' / J.K. Cameron.
Over: Clarke, Samuel; Gataker, Thomas (1574-1654); Thilenus, Wilhelmus (ov. 1638); Thilenus, Johannes (1627-1692); Demetrius, Andreas (1619-1687); Hoornbeek, Johannes (ov. 1668); Rijcke, Arnoldus de (ov. 1665); Sweerd, Jacobus (1610-1646); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Wittewrongel, Petrus (1609-1662); Mey, George de (1630-1712)
Samenvatting: In 'A collection of the lives of ten eminent divines' van Samuel Clarke staat een passage over bezoeken van een aantal Nederlandse predikanten aan de Engelse puritein Thomas Gataker. Uit de op het Engelse gehoor opgeschreven namen leidt Van de Haar af dat het betreft: Johannes Tilenus (vermoedelijk de vader), Andreas de Meester, (mogelijk) Johannes Hoornbeek, Petrus Wittewrongel en George de Mey. In een latere interpretatie van Op 't Hof: Wilhelmus Thilenus (predikant te Grijpskerk en Londen; ov. 1638) en (later) diens zoon Johannes, Andreas Demetrius (predikant te Hontenisse; 1619-1687), mogelijk Johannes Hoornbeek (een neef van de bekende hoogleraar; ov. 1668), Arnoldus de Rijcke (predikant te Aagtekerke en Middelburg; ov. 1665), Jacobus Sweerd (predikant te Hoek; 1610-1646), Petrus Wittewrongel en George de Mey. Zie: De internationale invloed van het Puritanisme / W.J. op 't Hof. In: Het Puritanisme: geschiedenis, theologie en invloed. 's-Gravenhage, 2001, p 318-319.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027624
18. Haar, J. van derPuriteinse invloed uit Engeland [toegelicht uit een tweetal pre. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Haar, J. van der
Titel: Puriteinse invloed uit Engeland (toegelicht uit een tweetal preken van resp. ds Joos van Laren en Dr Richard Sibbes) / J. van der Haar
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 2 (1978), no. 3, p. 89-93.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Nederland; Receptie
Over: Laren, Joos van jr (1586-1653)
Sibbes, Richard (1577-1635)
Samenvatting: De predikant Joos van Laren was voor zijn preken schatplichtig aan Richard Sibbes. Die afhankelijkheid wordt hier aangetoond door naast elkaar gepresenteerde citaten.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027637
19. Hof, W.J. op 'tAanvulling op "Een werk van Jean Taffin als bron voor een purit. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Medewerker(s): Groenendijk, L.F.
Titel: Aanvulling op "Een werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins, 'domestic conduct book' " / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), no. 4, p. 121-125.
Opmerking(en): Aanvulling op: Een werk van Jean Taffin als bron voor een puriteins "domestic conduct book" / L.F. Groenendijk. In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 3 (1979), nr. 1, p. 27-32.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, franstalige; Domestic conduct book; Ontlening
Over: Taffin, Jean Sr (1529-1602)
Cawdrey, Robert (1588-1664)
Samenvatting: Groenendijk maakte eerder duidelijk dat in 'A godlie forme of householde government' (1598) van Robert Cawdrey ontleningen voorkomen uit de 'Boetveerdicheyt des levens' van Jean Taffin. Door vergelijking van de enige Engelse editie van Taffins werk uit 1595 met de tekst van Cawdrey toont Op 't Hof aan dat de laatstgenoemde bij zijn ontlening gebruik maakte van de Engelse editie en niet van de Franse of Latijnse.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027678
20. Hof, W.J. op 'tBoekbespreking. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Boekbespreking / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 4 (1980), no. 4, p. 118-120.
Opmerking(en): Over: J. van der Haar, From Abbadie to Young. A bibliography of english, most puritian works, translated i/t dutch language. Veenendaal, 1980.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000878
21. Hof, W.J. op 'tInternationale invloed van het Puritanisme. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: De internationale invloed van het Puritanisme / W.J. op 't Hof
In: Het Puritanisme: geschiedenis, theologie en invloed / W. van 't Spijker, R. Bisschop, W.J. op 't Hof. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 2001), p. 271-384.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01001994
22. Hof, W.J. op 'tJacobus Koelman in het licht van zijn eerste publicatie. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Jacobus Koelman in het licht van zijn eerste publicatie / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 25 (2001), no. 2 (Najaar), p. 73-83.
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695)
Love, Christopher (1618-1651)
Versteegh, Henricus (fl.1656-1672)
Samenvatting: De eerste publicatie van Koelman was voor zover bekend de vertaling van 'Den strijdt tusschen vleesch en geest' van Christopher Love. Deze verscheen in 1656 in Utrecht bij Henricus Versteegh. Een jaar eerder legde Versteegh een ander werk van Love op de pers en wel 'Love redivivus' en dat had hij zelf vertaald. Op 't Hof meent dat Versteegh, die in de jaren 1656-1672 lid was van de Utrechtse kerkeraad, Koelman ertoe bracht om puriteinse werken te gaan vertalen.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B02002048
23. Hof, W.J. op 'tPiety in the wake of trade. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Piety in the wake of trade. The North Sea as an intermediary of reformed piety up to 1700 / W.J. op 't Hof
In: The North Sea and culture (1550-1800). Proceedings of the international conference held at Leiden 21-22 April 1995 / red.: Juliette Roding and Lex Heerma van Voss. (Hilversum, Verloren, 1996), p. 248-265.
Trefwoord(en): Pitisme; Puriteinen; Invloeden; Noordzee, De; Nederland; 1600-1700
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005815
24. Hof, W.J. op 'tPuriteinse invloed op J. Borstius. (1987)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Puriteinse invloed op J. Borstius / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 11 (1987), no. 1, p. 12-17.
Over: Borstius, Jacobus (1612-1680)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000888
25. Hof, W.J. op 'tPuriteinse preken in Friesland. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Puriteinse preken in Friesland / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 20 (1996), no. 2 (Najaar), p. 114-120.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, Engelse; Vertalingen; Friesland; Receptie; 1600-1700
Over: Elgersma, Franciscus (1625-1712)
Velsen, Gerhardus van (1627-1673)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027643
26. Hof, W.J. op 'tVergeten pitistisch puriteins geschrift in het Nederlands uit. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Een vergeten pitistisch puriteins geschrift in het Nederlands uit 1612 / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 20 (1996), no. 2 (Najaar), p. 73-80.
Opmerking(en): Het behandelde geschrift betreft: 'Apologie ofte verantwoordinghe van alsulcke ware christenen de welcke ghemeenlick (maer ten onrecte) ghenoemt worden brovnisten' door H. Ainsworth en F. Johnson.
Trefwoord(en): Brownisten; Puriteinen; Geloofsbelijdenis
Over: Ainsworth, Henry (1570-ca. 1623)
Johnson, Francis (1562-1618)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027644
27. Hof, W.J. op 'tVertaalde puritanistica in Friesland vr 1623. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Vertaalde puritanistica in Friesland vr 1623 / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 25 (2001), no. 1 (Voorjaar), p. 43-54.
Trefwoord(en): Pitistische geschriften, engelstalige; Vertalingen; Boekverkopingen; Boedelinventarissen; Friesland; 1600-1622
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01002040
28. Hofman, T.M.Tekst, teken en betekenis. Kanttekeningen bij de exegese van de. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hofman, T.M.
Titel: Tekst, teken en betekenis. Kanttekeningen bij de exegese van de bijbelse profetie en apocalyptiek in het Puritanisme en in de Nadere Reformatie met het oog op de historische relevantie voor kerk en wereld / T.M. Hofman
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 24 (2000), no. 1 (Voorjaar), p. 49-80.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het SSNR-congres 'Nadere Reformatie en de voleinding der eeuwen' op 2 oktober 1999 te Gouda.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B00001876
29. Jensma, G.Th.Twee adviseurs, een stadhouder en een koning. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Jensma, G.Th.
Titel: Twee adviseurs, een stadhouder en een koning. Over de benoeming van William Ames tot hoogleraar in de theologie te Franeker, 1622 / G.Th. Jensma
In: De vrije Fries, 66 (1986), p. 59-70.
Over: Ames, William (1576-1633)
Samenvatting: De puriteinse predikant William Ames was een leerling van Wiliam Perkins. Vanwege zijn streng puriteinse opvatting was hij persona non grata bij de voormannen van de Engelse Kerk. In 1610 week hij uit naar de Nederlandse Republiek. Tijdens de Synode van Dordrecht was hij adviseur van de voorzitter Johannes Bogerman. Om buitenlandse politieke redenen - bezwaren van koning James I - bleek een professoraat aan de Universiteit van Leiden niet haalbaar. Een benoeming te Franeker in dezelfde functie lukte in 1622. Een vertrouwelijk briefwisseling om dit mogelijk te maken bleef bewaard en is het onderwerp van dit artikel.
Zie ook: Volledige tekst in Tresoar
Pietasnummer: B06002135
30. Lieburg, F.A. vanVerbale traditie van een pitistische geloofservaring. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Lieburg, F.A. van
Titel: De verbale traditie van een pitistische geloofservaring. De rechtvaardiging in de vierschaar der conscintie / Fred van Lieburg
In: Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen. Speciaal nr van: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1 (2004), no. 4, p. 66-85.
Opmerking(en): Uitgewerkte tekst van een lezing, gehouden voor de Werkgroep (Auto)biografie bij het Huizinga Instituut te Amsterdam, 21 februari 2003.
Trefwoord(en): Rechtvaardiging; Ego-documenten
Samenvatting: Religieuze egodocumenten, in het bijzonder de autobiografische bekeringsgeschiedenis, geven niet alleen een verslag van persoonlijke ervaringen. Zij komen voort uit een samenspel van theologische traditie, orale communicatie en de persoonlijke toepasssing van een algemene conceptie van de zaligmaking. Dit wordt gellustreerd met de 'vierschaarervaring' die in het Nederlandse gereformeerd Pitisme wel wordt beschouwd als een bevestiging van de goddelijke genade. Van Lieburg ziet hierachter onder andere invloed van de calvinistische leer van de rechtvaardiging door het geloof, van de puriteinse geschriften, van pitistische preken en van de persoonlijke verslagen van gelovigen.
Zie ook: Volledige tekst
Pietasnummer: B06001587

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006