Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zondag 17 Januari 2021


BPN (2580 titels) Resultaat: (0.93%) 24 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp


1. Bajorath, M.Jean de Labadies Separationsgemeinde und Zinzendorfs. (1893)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bajorath, M.
Titel: Jean de Labadies Separationsgemeinde und Zinzendorfs Bruder-Unitt. Ein Vergleich / Max Bajorath
In: Theologische Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift fr das gesamte Gebiet der Theologie, 66 (1893), p. 125-166.
Over: Labadie, Jean de (1610-1674)
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig (1700-1760)
Zie ook: Volledige tekst in DigiZeitschriften
Pietasnummer: B02002130
2. Bisschop, R.Scheiding der geesten. (1990)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: De scheiding der geesten: grenzen en raakvlakken tussen Pitisme en mystiek. Th. Brakel, Koelman en De Labadie / R. Bisschop
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 1 (1990), no. 1 (Voorjaar), p. 44-56.
Trefwoord(en): Pitisme; Mystiek
Over: Brakel, Theodorus (1608-1669)
Labadie, Jean de (1610-1674)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005899
3. Exalto, J.Gekerm, gekrijt, geween. Emotie en lichaamstaal. (2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Exalto, J.
Titel: Gekerm, gekrijt, geween. Emotie en lichaamstaal in het Nederlandse pitisme / John Exalto
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 27 (2003), no. 1, p. 50-79.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het congres van de SSNR 'Oudvaders en nieuwlichters. Pitisme en Verlichting in de 18e eeuw' te Gouda, 11 oktober 2002.
Pietasnummer: B06001573
4. Exalto, J.Waakzame wachters en kleine vossen. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Exalto, J.
Medewerker(s): Karels, J.C.
Titel: Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754 / John Exalto en Jan-Kees Karels
Uitgever: Heerenveen : Groen, 2001
Omvang: 318 p.
Opmerking(en): Voor een Duitse samenvatting, zie: John Exalto und Jan-Kees Karels, Fchse im Weinberg. Herrnhuter und Reformierte in den Niederlanden, 1734-1754. In: Unitas Fratrum, 55/56 (2004 [= 2005]), p. 93-110.
Trefwoord(en): Gereformeerden; Herrnhutters; Nederland; 1734-1754
Over: Brnings, David (1704-1749)
Samenvatting: Overzicht van de interacties tussen gereformeerden en herrnhutters in Nederland in de periode 1734-1754. Verschillen tussen een bepaald segment van het 'kerkvolk' en de Amsterdamse kerkenraad: sympathie en bestrijding. De Hoogduitse predikant David Brnings (1704-1749) die zich innerlijk verbonden wist met de herrnhutters wordt uitgebreid behandeld.
Pietasnummer: B01002045
5. Hartevelt, L.D.A.Florentius Costerus [1635-1703] & de geestelijke mens. (2002-2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hartevelt, L.D.A.
Titel: Florentius Costerus (1635-1703) & de geestelijke mens / L.D.A. Hartevelt
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2002/2003]
Omvang: 20 p. met bijlagen.
Opmerking(en): Syllabus bij de 8e Wintercursus van de SSNR 'Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie'; behandeld te Veenendaal op 30 november 2002.
Over: Costerus, Florentius (1635-1703)
Pietasnummer: B06001579
6. Heer, J.M.D. deSara Nevius [1632-1706] & de persoonlijke vroomheid. (2000-2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Heer, J.M.D. de
Titel: Sara Nevius (1632-1706) & de persoonlijke vroomheid / J.M.D. de Heer
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2000/2001]
Omvang: 22 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 6e Wintercursus van de SSNR 'Moeders in Isral'; behandeld te Veenendaal op 9 december 2000.
Over: Nevius, Sara (1632-1706)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01001982
7. Heuvel, A.D. van denOpwekking in Nijkerk rond 1750 en de relatie met de Nadere Reformatie. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Heuvel, A.D. van den
Titel: De opwekking in Nijkerk rond 1750 en de relatie met de Nadere Reformatie / A.D. van den Heuvel
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 8 (1984), no. 1, p. 25-36.
Trefwoord(en): Opwekking; Nijkerk; Nadere Reformatie; 1750
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027697
8. Hof, W.J. op 'tGeloofsleer en geloofsbeleving in de Nadere Reformatie. (2002-2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Geloofsleer en geloofsbeleving in de Nadere Reformatie / W.J. op 't Hof
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2002/2003]
Omvang: 17 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 8e Wintercursus van de SSNR 'Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie'; behandeld te Veenendaal op 16 november 2002.
Over: Ames, William (1576-1633); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Mastricht, Petrus van (1630-1706); Cocquius, Adrianus (1617-1683); Essenius, Andreas (1618-1677); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Oomius, Simon (1630-1706); Witsius, Hermannus (1636-1708); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Ramus, Petrus (1515-1572)
Samenvatting: Op 't Hof schetst een beeld van de relatie tussen leer en leven binnen het gereformeerd Pitisme van de 17e eeuw. In het eerste deel noemt hij de polemieken die vanuit deze kring werden gevoerd met het Anabaptisme, het Rooms-katholicisme en de Remonstranten. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden o.a. het Cartesianisme en het Coccejanisme relevant. Hun gereformeerde standpunten bleken ook uit de vele catechetische werken. Dit neemt niet weg dat er juist voor de geloofsbeleving een aanzienlijke waardering was voor het Rooms-katholicisme. Dit blijkt uit directe mededelingen daarover door gereformeerde pitisten en uit het ontlenen uit middeleeuwse devotionele werken. Dit wijst op het toekennen van een zekere meerwaarde van het leven boven de leer in de praktische werken van de pitisten. In het tweede gedeelte van zijn voordracht gaat de auteur na in hoeverre gereformeerde pitisten ook zelf dogmatische werken schrijven en hoe deze gestruktureerd zijn. Hij bekijkt daarvoor de dogmatische werken van zeven auteurs: W. Ames, G. Voetius, P. van Mastricht, A. Cocquius, A. Essenius, J. Hoornbeek, S. Oomius, H. Witsius en W. Brakel. Het is bekend dat Voetius de scholastieke filosofie gebruikte bij de strukturering van zijn dogmatische werk. Van de hiervoor genoemden wordt hij hierin alleen door Essenius nagevolgd. De anderen volgden met variaties William Ames die theologie heel praktisch definieerde als 'leven voor God'. Hierin laat zich de filosofie van Petrus Ramus herkennen. Uit dit resultaat blijkt dat er meer navolging van Ames en Ramus in Nederland is geweest dan gewoonlijk wordt gedacht.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B06001578
9. Hof, W.J. op 'tProtestantse waardering voor Rooms-katholieke vroomheid. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Protestantse waardering voor Rooms-katholieke vroomheid / W.J. op 't Hof
In: Protestants Nederland, 67 (2001), no. 4 (april), p. 3-7; no. 5 (mei), p. 3-5; no. 6/7 (juni/juli), p. 11-15.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie; Rooms-katholicisme; Receptie
Pietasnummer: B01002037
10. Hof, W.J. op 'tTweeden Thomas Kempis [doch ghereformeerden]. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Eenen tweeden Thomas Kempis (doch ghereformeerden) / W.J. op 't Hof
In: De doorwerking van de Moderne Devotie: Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987 / red.: P. Bange ... [et al.]. (Hilversum, Verloren, 1988), p. 151-165, 307-308.
Trefwoord(en): Moderne Devotie; Nadere Reformatie; Invloed; 1600-1700
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Thomas a Kempis (ca. 1380-1471)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005844
11. Hof, W.J. op 'tWilliam Perkins & de vroomheid. (1997-1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: William Perkins & de vroomheid / W.J. op 't Hof
Uitgever: [Veenendaal, 1997/1998]
Omvang: 15 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 3e Wintercursus van de SSNR 'Puriteinen en preciesen. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie'; behandeld te Voorthuizen op 15 november 1997.
Trefwoord(en): Vroomheid
Over: Perkins, William (1558-1602)
Pietasnummer: B00001543
12. Karels, J.C.David Brnings [1704-1749]. Predikant tussen gereformeerden. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Karels, J.C.
Titel: David Brnings (1704-1749). Predikant tussen gereformeerden en herrnhutters / J.C. Karels
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 22 (1998), no. 2 (Najaar), p. 123-139.
Trefwoord(en): Gereformeerde kerk; Amsterdam; Herrnhutters
Over: Brnings, David (1704-1749)
Rubriek: Biografie
Samenvatting: De in Duitsland geboren predikant van de Duits gereformeerde kerk te Amsterdam David Brnings (1704-1749) was een herrnhuttersgezinde predikant. Hij werd daarin gevolgd door twee proponenten en een catechiseermeester. In de jaren 1748-1749 leidde dit tot een procedure van de gereformeerde kerkeraad tegen Brnings en zijn medestanders. Tijdens deze procedure overleed Brnings onverwachts. Karels gaat na welke plaats Brnings inneemt in de gereformeerde kerk van de 18e eeuw.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000913
13. Karels, J.C.David Brnings, een achttiende-eeuwse geestverwant van. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Karels, J.C.
Titel: David Brnings, een achttiende-eeuwse geestverwant van H.F. Kohlbrugge (1-2) / J.C. Karels
In: Ecclesia, 89 (1998), p. 101-103, 108-110.
Trefwoord(en): Herrnhutters
Over: Brnings, David (1704-1749)
Kohlbrugge, Hermann Friedrich (1803-1875)
Zie ook: Volledige tekst van dl 1
Volledige tekst van dl 2
Pietasnummer: B99000997
14. Karels, J.C.Hoogduitse predikant David Brnings verdacht van herrnhutter. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Karels, J.C.
Titel: De Hoogduitse predikant David Brnings verdacht van herrnhutter sympathien, 1748-1749 / J.C. Karels
In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 78 (1998), p. 18-44.
Trefwoord(en): Herrnhutters
Over: Brnings, David (1704-1749)
Pietasnummer: B99000863
15. Langelaar, H.H.Krank van liefde. De gelukzalige ongezondheid van Theodorus. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Langelaar, H.H.
Titel: 'Krank van liefde' De gelukzalige ongezondheid van Theodorus Brakel / H.H. Langelaar
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 21 (1997), no. 1 (Voorjaar), p. 66-76.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het congres van de SSNR 'Mystiek in de Nadere Reformatie een (on)gezonde zaak?' te Gouda, 12 oktober 1996.
Trefwoord(en): Mystiek; Nadere Reformatie
Over: Brakel, Theodorus (1608-1668)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000949
16. Lieburg, F.A. vanLibanon blijft ruisen. Opwekkingen in Nederland in de gereformee. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lieburg, F.A. van
Titel: De Libanon blijft ruisen. Opwekkingen in Nederland in de gereformeerde traditie / Fred van Lieburg
In: Een golf van beroering. De omstreden opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw / red.: Joke Spaans. (Hilversum, Verloren, 2001), p. 15-38. (Amsterdamse historische reeks, Grote reeks, dl 25).
Trefwoord(en): Opwekkingen; Nijkerk
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B01002042
17. Niet, C.A. deNu ken ik ten dele - Voetius over de mystiek. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Niet, C.A. de
Titel: 'Nu ken ik ten dele' - Voetius over de mystiek / C.A. de Niet
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 21 (1997), no. 1 (Voorjaar), p. 55-65.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het congres van de SSNR 'Mystiek in de Nadere Reformatie een (on)gezonde zaak?' te Gouda, 12 oktober 1996.
Trefwoord(en): Mystiek; Nadere Reformatie
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000948
18. Reuver, A. deGuiljelmus Saldenus [1627-1694] & de verhouding tussen geloof en. (2002-2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Reuver, A. de
Titel: Guiljelmus Saldenus (1627-1694) & de verhouding tussen geloof en gevoel / A. de Reuver
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2002/2003]
Omvang: 14 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 8e Wintercursus van de SSNR 'Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie'; behandeld te Veenendaal op 14 december 2002.
Over: Saldenus, Guiljelmus (1627-1694)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B06001580
19. Reuver, A. deMystieke ader in de Nadere Reformatie. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Reuver, A. de
Titel: Een mystieke ader in de Nadere Reformatie / A. de Reuver
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 21 (1997), no. 1 (Voorjaar), p. 1-54.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het congres van de SSNR 'Mystiek in de Nadere Reformatie een (on)gezonde zaak?' te Gouda, 12 oktober 1996.
Trefwoord(en): Mystiek; Nadere Reformatie; Moderne Devotie; Reformatie
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Saldenus, Guiljelmus (1627-1694)
Witsius, Hermannus (1636-1708)
Verschuir, Johannes (1680-1737)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027750
20. Ros, A.Simon Simonides [1629-1674] & de praktijk van het Heilig A. (2002-2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ros, A.
Titel: Simon Simonides (1629-1674) & de praktijk van het Heilig Avondmaal / A. Ros
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2002/2003]
Omvang: 24 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 8e Wintercursus van de SSNR 'Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie'; behandeld te Veenendaal op 18 januari 2003.
Over: Simonides, Simon (1629-1699)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B06001581
21. Spaans, J.Onderdrukking van de opwekking in de noordelijke gewesten. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Spaans, J.
Titel: De onderdrukking van de opwekking in de noordelijke gewesten van de Republiek / Joke Spaans
In: Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw / red.: Joke Spaans. (Hilversum, Verloren, 2001), p. 153-172.
Trefwoord(en): Opwekkingen; Nijkerk
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B02002078
22. Spaans, J.Veranderende vroomheid. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Spaans, J.
Titel: Veranderende vroomheid / Joke Spaans
In: Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw / red.: Joke Spaans. (Hilversum, Verloren, 2001), p. 79-96.
Trefwoord(en): Opwekkingen; Nijkerk
Zie ook: Volledige tekst in Igitur
Pietasnummer: B02002075
23. Spijker, W. van 'tVroomheid en wetenschap bij Voetius. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Spijker, W. van 't
Titel: Vroomheid en wetenschap bij Voetius / W. van 't Spijker
Uitgever: Apeldoorn : Theologische Universiteit, 1998
Omvang: 44 p.
Reeks: Apeldoornse studies; no. 37.
Opmerking(en): Afscheidsrede Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Apeldoorn.
Trefwoord(en): Vroomheid; Wetenschap; Nadere Reformatie; Universiteit Utrecht
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Pietasnummer: B98021941
24. Vlastuin, W. vanJonathan Edwards [1703-1758] & het werk van de Heilige Geest. (1998-1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Vlastuin, W. van
Titel: Jonathan Edwards (1703-1758) & het werk van de Heilige Geest / W. van Vlastuin
Uitgever: [Veenendaal, 1998/1999]
Omvang: 15 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 4e Wintercursus van de SSNR 'Puriteinen en preciesen, II. Puritanisme en Nadere Reformatie'; behandeld te Voorthuizen op 6 februari 1999.
Trefwoord(en): Heilige Geest
Over: Edwards, Jonathan (1703-1758)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B00001554

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006