Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (2.60%) 70 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3

1. Arntzen, M.J.IsraŰl in de spiegel van de theologie van de Nadere Reformatie. (1984)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Arntzen, M.J.
Titel: IsraŰl in de spiegel van de theologie van de Nadere Reformatie / M.J. Arntzen
In: Radix, 10 (1984), p. 37-48.
Over: Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Marck, Johannes Ó (1656-1731); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Samenvatting: De auteur bespreekt de opvattingen van W. Ó Brakel, G. Voetius, A. Hellenbroek, J. Ó Marck en J. Koelman.
Pietasnummer: B00001359
2. Bank, J.H. van deDina van den Bergh [1725-1807] & het Amerikaanse PiŰtisme. (2000-2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bank, J.H. van de
Titel: Dina van den Bergh (1725-1807) & het Amerikaanse PiŰtisme / J.H. van de Bank
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2000/2001]
Omvang: 4 p. met bijlagen.
Opmerking(en): Syllabus bij de 6e Wintercursus van de SSNR 'Moeders in IsraŰl'; behandeld te Veenendaal op 23 december 2000.
Over: Bergh, Dina van den (1725-1807)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B01001983
3. Berg, J. van denEschatological expectations concerning the conversion of the jew. (1970)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Berg, J. van den
Titel: Eschatological expectations concerning the conversion of the Jews in the Netherlands during the seventeenth century / J. van den Berg
In: Puritans, the millennium and the future of Israel: puritan eschatology 1600 to 1660 / red.: Peter Toon. (Cambridge, Clarke & Co., 1970), p. 137-153.
Opmerking(en): Deze bijdrage is een aangepaste versie van een hoofdstuk uit: J. van den Berg, Joden en christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Kampen, Kok, 1969.
Pietasnummer: B06002086
4. Bisschop, R.Abraham Hellenbroek (1658-1731). (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Abraham Hellenbroek (1658-1731) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 93-117.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002116
5. Bisschop, R.Florentius Costerus [1635-1703]. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Florentius Costerus (1635-1703) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 75-92.
Over: Costerus, Florentius (1635-1703)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002115
6. Bisschop, R.Gosuinus van Kessel (1703-1756). (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Gosuinus van Kessel (1703-1756) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 119-136.
Over: Kessel, Gosuinus van (1703-1756)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002117
7. Bisschop, R.Henricus Ravesteyn (1692-1749). (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Henricus Ravesteyn (1692-1749) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 180-203.
Over: Ravesteyn, Henricus (1692-1749)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002120
8. Bisschop, R.Hero Sibersma (1644-1728). (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Hero Sibersma (1644-1728) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 143-159.
Over: Sibersma, Hero (1644-1728)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002118
9. Bisschop, R.Jodocus van Lodensteyn [1620-1677]. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 59-74.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002114
10. Bisschop, R.Johannes d'Outrein [1662-1722]. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Johannes d'Outrein (1662-1722) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 160-179.
Over: Outrein, Johannes d' (1662-1722)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002119
11. Bisschop, R.Sions volk en vijanden. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Sions volk en vijanden. Gereformeerde meningen betreffende het Tweede Israel-idee in de Republiek, ▒1670-▒1750 / R. Bisschop
Uitgever: [S.l.], 1984
Omvang: IV, 116 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Utrecht.
Pietasnummer: B97005942
12. Bisschop, R.Sions vorst en volk. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Medewerker(s): Graafland, C.
Titel: Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop
Uitgever: Veenendaal : Kool, 1993
Omvang: X, 310 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Utrecht.
Bespreking door C. Graafland in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), p. 65-66.
Trefwoord(en): Theocratie; Gereformeerde kerken; Nederland; 1600-1800
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Costerus, Florentius (1635-1703); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Kessel, Gosuinus van (1703-1756); Sibersma, Hero (1644-1728); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Ravesteyn, Henricus (1692-1749)
Rubriek: Biografie
Samenvatting: De theocratische opvattingen van zeven predikanten uit de 17e en 18e eeuw worden besproken. Het zijn uit de voetiaanse traditie: J. van Lodenstein, F. Costerus, A. Hellenbroek en G. van Kessel. En uit de coccejaanse traditie: H. Sibersma, J. d'Outrein en H. Ravesteyn. Van deze personen geeft de auteur steeds de biografie, de publikaties en het theocratisch concept. De benodigde gegevens worden vooral ontleend aan de tijdpreken van genoemde predikanten.
Pietasnummer: B97005941
13. Boer, L.S. denBrakel's visie op IsraŰl. (1972)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Boer, L.S. den
Titel: Brakel's visie op IsraŰl / L.S. den Boer
In: Vrede over IsraŰl. Twee-maandelijks orgaan, uitgegeven door de Deputaten van de Chr. Geref. Kerken in Nederland Evangelie-verkondiging onder IsraŰl, 16 (1972), no. 1 (februari), p. 1-6.
Over: Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711)
Pietasnummer: B01001956
14. Brienen, T.Enige elementen van de visie van Abraham Hellenbroeck op IsraŰl. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Enige elementen van de visie van Abraham Hellenbroeck op IsraŰl / T. Brienen
In: Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen en dr. B.J. Oosterhoff hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum. (Amsterdam, Bolland, 1979), p. 135-152.
Trefwoord(en): IsraŰl
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Pietasnummer: B99000597
15. Brienen, T.IsraŰl en de kerk in de geschiedenis. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: IsraŰl en de kerk in de geschiedenis / T. Brienen
In: IsraŰl, vraag en teken / uitgave van het BezinningscomitÚ IsraŰl; red.: C. den Boer ... [et al.]. ([z.pl., ca. 1985]), p. 51-66.
Opmerking(en): Tekst van een radiolezing die in de winter 1984-85 door de Evangelische Omroep is uitgezonden.
Over: Groe, Theodorus van der (1705-1784); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: Het gereformeerd PiŰtisme komt m.n. aan de orde in het vierde onderdeel: 'De Nadere Reformatie en IsraŰl' (p. 62-66). De auteur onderscheidt binnen de Nadere Reformatie drie variaties in de visie op IsraŰl. 1. De chiliastische visie bij T. van der Groe. 2. De polemische visie bij J. Hoornbeeck en 3. De irenische visie bij A. Hellenbroek.
Pietasnummer: B00001942
16. Brienen, T.Joden in de visie van de Nadere Reformatie. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: De Joden in de visie van de Nadere Reformatie. Een algemene dogmahistorische oriŰntatie / T. Brienen
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 5 (1981), no. 4, p. 109-139.
Opmerking(en): Bewerkte tekst van een lezing, gehouden op een themadag 'De Nadere Reformatie en de Joden' te Rotterdam op 23 mei 1981.
Trefwoord(en): Joden; Nadere Reformatie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000619
17. Brienen, T.Nadere Reformatie en het Jodendom. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: De Nadere Reformatie en het Jodendom. De visies van de 'Oude Schrijvers' op IsraŰl / T. Brienen
Uitgever: Kampen : Kok, 1980
Omvang: 35 p.
Reeks: Verkenning en bezinning; 14, nr. 1 [juni 1980].
Trefwoord(en): Jodendom; Nadere Reformatie
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695); Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711); Groe, Theodorus van der (1705-1784); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: De auteur onderscheidt binnen de Nadere Reformatie drie variaties in de visie op IsraŰl. 1. De chiliastische visie bij J. Koelman, W. Ó Brakel en T. van der Groe. 2. De polemische visie bij J. Hoornbeeck en 3. De irenische visie bij A. Hellenbroek.
Pietasnummer: B97005936
18. Brienen, T.Wilhelmus Ó Brakel & de visie op IsraŰl. (1996-1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Wilhelmus Ó Brakel & de visie op IsraŰl / T. Brienen
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 1996/1997]
Omvang: 23 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 2e Wintercursus van de SSNR 'Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie, II'; behandeld te Ede op 7 december 1996.
Over: Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001536
19. Budding, D.J.Visie op de uitbreiding van het Koninkrijk Gods onder de Joden. (1982)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Budding, D.J.
Titel: De visie op de uitbreiding van het Koninkrijk Gods onder de Joden en heidenen in de Nederlandse gereformeerde kerk gedurende de periode 1650-1750 (globaal) / D.J. Budding
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 6 (1982), no. 2, p. 57-72.
Opmerking(en): Bewerking van doctoraalscriptie Utrecht.
Trefwoord(en): Joden; Heidenen; Koninkijk Gods; Gereformeerde kerk; Nederland; 1650-1750
Rubriek: Zending
Samenvatting: De opvattingen van twaalf theologen uit de periode 1650-1750 worden behandeld t.a.v. de uitbreiding van het Koninkrijk Gods en de Joden.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027757
20. Campen, M. vanGans IsraŰl. (2006)
21. Campen, M. vanKerk en IsraŰl in gesprek. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campen, M. van
Titel: Kerk en IsraŰl in gesprek / M. van Campen
Uitgever: Kampen : Kok, 1989
Omvang: 175 p.
Reeks: Reformatiereeks; 27.
Over: Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Groenewegen, Henricus (ca. 1640-1692); Ragstat Ó Weille, Fridericus (1648-1729); Duijtsch, Christiaan Salomon
Samenvatting: In hoofdstuk 2.4. (Nederlandse gereformeerden in de 17e en 18e eeuw) wordt de Nadere Reformatie besproken. Van Campen geeft aandacht aan de opvattingen J. Hoornbeek en W. Ó Brakel. Ook de coccejaan H. Groenewegen en de voormalige rabbi's F. Ragstat Ó Weille en C.S. Duijtsch worden besproken. Het betreft de pagina's 41-62.
Pietasnummer: B00001632
22. Campen, M. vanVerbond en IsraŰl bij Calvijn en de Nadere Reformatie. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campen, M. van
Titel: Het verbond en IsraŰl bij Calvijn en de Nadere Reformatie / M. van Campen
In: Het joodse volk en het verbond in het licht van de heilige Schrift, de reformatorische traditie en het moderne joodse en christelijke denken / red.: C. den Boer ... [et al.]. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 1988), p. 150-175. (Zicht op IsraŰl; 3).
Opmerking(en): Van de Nadere Reformatie wordt uitsluitend W. Ó Brakel behandeld.
Over: Calvin, Jean (1509-1564)
Brakel, Wilhelmus Ó (1635-1711)
Pietasnummer: B00001462
23. Campen, M. vanVoetius en Coccejus over de Joden. (1992)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campen, M. van
Titel: Voetius en Coccejus over de Joden / M. van Campen
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 16 (1992), no. 1 (Voorjaar), p. 2-16.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Coccejus, Johannes (1603-1669)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027729
24. Campen, M. vanVoetius en de Joden. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campen, M. van
Titel: Voetius en de Joden / M. van Campen
In: IsraŰl. (Kampen, Kok educatief, 1991), p. 37-49.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op een studiedag van de Christelijke Hogeschool 'De Driestar' te Gouda in het najaar van 1990.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Pietasnummer: B01001991
25. Exalto, J.Geesjen Pamans [1727-1821] & de moeders in IsraŰl. (2000-2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Exalto, J.
Titel: Geesjen Pamans (1727-1821) & de moeders in IsraŰl / J. Exalto
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2000/2001]
Omvang: 20 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 6e Wintercursus van de SSNR 'Moeders in IsraŰl'; behandeld te Veenendaal op 3 februari 2001.
Over: Pamans, Geesjen (1731-1821)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B01001986
26. Graafland, C.Boekbesprekingen. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graafland, C.
Medewerker(s): Brienen, T. ; Leurdijk, G.H.
Titel: Boekbesprekingen / C. Graafland, T. Brienen, G.H. Leurdijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), no. 1 (Voorjaar), p. 65-72.
Opmerking(en): Over: R. Bisschop, Sions Vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Veenendaal, 1993; J.R. Beeke, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism and the Dutch Secund Reformation. New York, 1991; E.J. van Elderen, Toekomst voor IsraŰl. Een theologisch-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van IsraŰl bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670 tegen de achtergrond van hun eschatologie. Kampen, 1992; F.J.Los, Wilhemus Ó Brakel. Herdruk ingeleid door W. van 't Spijker. Leiden, 1991.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000938
27. Groenendijk, L.F.Vertaalde Jac. Koelman werk van Thomas Bromley?. (1982)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenendijk, L.F.
Titel: Vertaalde Jac. Koelman werk van Thomas Bromley? / L.F. Groenendijk
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 6 (1982), no. 4, p. 141-143.
Over: Bromley, Thomas (1629-1691)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Samenvatting: De vertaling van het werk 'Reysen der kinderen Israels door de woesteyne' van Thomas Bromley wordt ten onrechte toegeschreven aan Jacobus Koelman.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99027708
28. Groenhuis, G.Neerlands IsraŰl. Calvinisme en nationaliteitsbesef. (1977)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groenhuis, G.
Titel: 't Neerlands IsraŰl. Calvinisme en nationaliteitsbesef: Nederland een tweede Israel? / Gerrit Groenhuis
In: De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor plusminus 1700 / G. Groenhuis. (Groningen, Wolters-Noordhoff, 1977), p. 77-107. (Historische studies; 33).
Pietasnummer: B00001760
29. Groningen, M. vanWillem Teellinck en het tweede-IsraŰlidee. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groningen, M. van
Titel: Willem Teellinck en het tweede-IsraŰlidee / M. van Groningen
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 20 (1996), no. 2 (Najaar), p. 81-89.
Opmerking(en): Bewerking van doctoraalscriptie: 'Ey welck een wijsen, ende verstandighen volck is ditte. Een onderzoek naar het tweede-IsraŰlidee, in het bijzonder bij Willem Teellinck (1579-1629)'. (S.l., 1994). - 28 p.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005923
30. Heer, J.M.D. deSara Nevius [1632-1706] & de persoonlijke vroomheid. (2000-2001)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Heer, J.M.D. de
Titel: Sara Nevius (1632-1706) & de persoonlijke vroomheid / J.M.D. de Heer
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 2000/2001]
Omvang: 22 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 6e Wintercursus van de SSNR 'Moeders in IsraŰl'; behandeld te Veenendaal op 9 december 2000.
Over: Nevius, Sara (1632-1706)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01001982

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 3


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
┬ę BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * ┬ę BIBLIOsoft, 2003-2006