Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (2.08%) 56 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2

1. Beuzekom, G. vanWandelen op de weg. (1981)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beuzekom, G. van
Titel: Wandelen op de weg. Pitistisch taalgebruik van Bernardus Smytegelt in 'Des christens eenighe troost in leven en sterven of verklaaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII predicatien uit 1740' / G. van Beuzekom
Uitgever: Leiden, 1981
Omvang: 169 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Leiden.
Vindplaats: Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden.
Trefwoord(en): Preken; Taalgebruik
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B99001067
2. Boone, A.Th.Pitisme en boekapprobatie. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Boone, A.Th.
Titel: Pitisme en boekapprobatie. Rondom een gemprobeerde prekenbundel van Bernardus Smytegelt (1744) / A.Th. Boone
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 13 (1989), no. 2 (Najaar), p. 98-112.
Trefwoord(en): Boekapprobatie; 1744
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000625
3. Boot, I.Allegorische uitlegging van het Hooglied. (1971)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Boot, I.
Titel: De allegorische uitlegging van het Hooglied, voornamelijk in Nederland / Izak Boot
Uitgever: Woerden : Zuijderduijn, 1971
Omvang: 319 p.
Opmerking(en): Proefschrift Utrecht.
Trefwoord(en): Hooglied
Over: Origenes; Bernardus van Clairvaux (ca. 1090-1153); Luther, Martinus (1483-1546); Calvin, Jean (1509-1564); Beza, Theodorus (1519-1605); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Geesteranus, Henricus (1581-1640); Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Brakel, Theodorus (1608-1669); Teellinck, Johannes (ca. 1623-1674); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Koelman, Jacobus (1631-1695); Witsius, Hermannus (1636-1708); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Oldenburg, Jacobus (1653-1690); Carolinus, Carolus (1664-1744); Abbring, Johannes (ca. 1645-1715); Marck, Johannes (1656-1731); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Driessen, Antonius (1684-1748); Verschuir, Johannes (1680-1737); Schortinghuis, Wilhelmus (1700-1750); Coccejus, Johannes (1603-1669); Groenewegen, Henricus (ca. 1640-1692); Vitringa sr, Campegius (1659-1722 ); Til, Salomon van (1643-1731); Lydius, Nicolaas (ca1638-1686); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Boekholt, Henricus (ov. 1727); Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
Samenvatting: De uitleg van het Hooglied in Nederland heeft oude wortels. Voorafgaande aan de behandeling van de Nederlandse Hoogliedexegeten behandelt Boot eerst Origenes en Bernardus van Clairvaux en van de reformatoren Luther, Calvijn en Beza. Voor de periode 1600-1740 onderscheidt de auteur drie benaderingen. Eerst de ecclesiologisch georinteerde auteurs: G. Udemans en H. Gheesteranus. Vervolgens de mystiek georinteerde auteurs: W. Teellinck, G. Voetius, Th. Brakel, Joh. Teellinck, J. van Lodenstein, J. Koelman, H. Witsius, W. Brakel, Iac. Oldenborgh, C. Carolinus, J. Abbring, J. Marck, A. Hellenbroek, B. Smijtegelt, A. Driessen, J. Verschuir en W. Schortinghuis. En tot slot de profetisch-heilshistorisch georinteerde auteurs: J. Coccejus, H. Groenewegen, C. Vitringa, S. van Til, N. Lydius, J. d'Outrein, H. Boekholt en F.A. Lampe.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005964
4. Braaksma, W.Zeer gepaste stoffe. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Braaksma, W.
Titel: Een zeer gepaste stoffe. Een onderzoek naar de fundering van de boodschap in de avondmaalsprediking van Abraham Hellenbroek (1658-1731) en Bernardus Smytegeld (1665-1739) / W. Braaksma
Uitgever: [S.l.], 1996
Omvang: 98 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Utrecht.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B99032622
5. Brienen, T.Bernardus Smytegelt [1665-1737]. (1986)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Bernardus Smytegelt (1665-1737) / T. Brienen
In: De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers / T. Brienen ... [et al.]. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 1986), p. 219-245.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98014230
6. Brienen, T.Prediking van de Nadere Reformatie. (1974)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie / T. Brienen
Uitgever: Amsterdam : Bolland, 1974
Omvang: 378 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Kampen.
2e dr. met correcties: Amsterdam, 1984.
Trefwoord(en): Prediking; Classificatie; Nadere Reformatie
Over: Taffin, Jean Sr (1529-1602); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729); Groe, Theodorus van der (1705-1784)
Samenvatting: De auteur ontleent zijn materiaal vooral aan de preken van de volgende predikanten: J. Taffin, G. Udemans, W. Teellinck, G. Voetius, J. van Lodenstein, W. Brakel, B. Smijtegelt, F.A. Lampe en Th. van der Groe.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005963
7. Broeke, W. van denEconomische ethiek in de preken van ds. Bernardus Smytegelt. (1968)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Broeke, W. van den
Titel: De economische ethiek in de preken van ds. Bernardus Smytegelt / W. van den Broeke
In: Zeeuws tijdschrift, 18 (1968), p. 89-96.
Trefwoord(en): Preken; Economie; Ethiek
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B98011845
8. Broesaard, J.Bernardus Smijtegelt. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Broesaard, J.
Titel: Bernardus Smijtegelt. Een onderzoek naar de classificatiemethode in zijn prediking / Jaap Broesaard
Uitgever: Leiden? : ??, 2001
Omvang: .. p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Leiden.
Vindplaats: Opleiding Theologie, Universiteit Leiden.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B06001554
9. Budding, D.J.Franciscus Ridderus. Zijn leven en werken en zijn opvattingen. (1983)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Budding, D.J.
Titel: Franciscus Ridderus. Zijn leven en zijn opvattingen aangaande het Heilige Avondmaal onderzocht en vergeleken met enkele karakteristieke vertegenwoordigers uit de Reformatie en de Nadere Reformatie / D.J. Budding
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 7 (1983), no. 3, p. 73-108.
Trefwoord(en): Heilig Avondmaal; Nadere Reformatie
Over: Ridderus, Franciscus (1620-1683); Calvin, Jean (1509-1564); Ursinus, Zacharias (1534-1583); Teellinck, Willem (1579-1629); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Groe, Theodorus van der (1705-1784)
Samenvatting: De opvattingen van Franciscus Ridderus over het Heilig Avondmaal worden vergeleken met die van J. Calvijn, Z. Ursinus, W. Teellinck, J. van Lodenstein, W. Brakel, B. Smijtegelt en T. van der Groe.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005890
10. Dool, L. van denDs. Bernardus Smytegelt. (1965)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Dool, L. van den
Titel: Ds. Bernardus Smytegelt / L. van den Dool
Uitgever: Oostburg : Pieters, [ca. 1965]
Omvang: 44 p.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B00001464
11. Eerhard, Chr.Iets over 'de fijnen'. (1931-1932)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Eerhard, Chr.
Titel: Iets over 'de fijnen' / Chr. Eerhard
In: Onder eigen vaandel, 6 (1931), p. 176-182; 7 (1932), p. 10-25, 267-284.
Over: Velzen, Cornelius van (1696-1752)
Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Samenvatting: De beschouwing gaat uit van de voorrede die de Groninger hoogleraar Cornelius van Velzen schreef bij 'Een woord op zijn tijd' van Bernardus Smijtegelt. De titel van de voorrede luidt: 'Aenspraak aan de gereformeerde kerke van de Heere Jezus Christus in Nederland'. De auteur gaat hierbij ook in op de personen en groepen waartegen Van Velzen zich richt.
Pietasnummer: B00001565
12. Eijnatten, J. vanTheologus eriditus, theologus modestus. (2004)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Eijnatten, J. van
Titel: Theologus eriditus, theologus modestus. The early modern pastor as communication worker / Joris van Eijnatten
In: The pastor bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 september 2002 / red.: Theo Clemens & Wim Janse. (Leiden, Brill, 2004), p. 309-318. (Dutch review of church history; 83).
Opmerking(en): De auteur behandelt Bernardus Smijtegelt (1665-1739) als een voorbeeld.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B06001575
13. Florijn, H.Bernardus Smytegelt [1665-1739]. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Florijn, H.
Titel: Bernardus Smytegelt (1665-1739) / H. Florijn
In: Oude schrijvers. Een kennismaking / W. van 't Spijker ... [et al.]. (Houten, Den Hertog, 1997), p. 250-270.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001306
14. Florijn, H.Ledeboerianen. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Florijn, H.
Titel: De ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 / H. Florijn
Uitgever: Houten : Den Hertog, 1991
Omvang: 247 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Utrecht.
Trefwoord(en): Ledeboerianen; Nadere Reformatie; Receptie
Over: Ledeboer, Lambertus Gerardus Cornelis (1808-1863)
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Groe, Theodorus van der (1705-1784); Groenewegen, Jacob (1707-1780); Groenewegen, Johannes (1709-1764); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Samenvatting: De invloed van de schrijvers der Nadere Reformatie op de ledeboerianen wordt behandeld in hoofdstuk 6 (p. 124-163). De meeste invloed ging uit van W. Brakel, T. van der Groe, de gebroeders Groenewegen, J. van Lodenstein en B. Smijtegelt.
Pietasnummer: B98011814
15. Gorsel, W. vanIJver voor Zijn huis. De Nadere Reformatie en haar belangrijkste. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gorsel, W. van
Titel: De ijver voor Zijn huis. De Nadere Reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers / W. van Gorsel
Uitgever: Groede : Pieters, 1981
Omvang: 125 p.
Opmerking(en): Eerder verschenen in enige kerkbodes.
Uitgave in samenw. met de Stichting Smijtegelt-Fonds.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Labadie, Jean de (1610-1674); Koelman, Jacobus (1631-1695); Brakel, Theodorus (1608-1669); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Witsius, Hermannus (1636-1708); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Schortinghuis, Wilhelmus (1700-1750); Comrie, Alexander (1706-1774); Groe, Theodorus van der (1705-1784)
Samenvatting: Na een algemeen hoofdstuk over de Nadere Reformatie, worden behandeld: W. Teellinck, G. Voetius, J. van Lodenstein, J. de Labadie, J. Koelman, Th. Brakel, W. Brakel, H. Witsius, B. Smijtegelt, A. Comrie en Th. van der Groe.
Pietasnummer: B99001181
16. Gort, K.A.Bernardus Smijtegelt en zijn 'dissertatie'. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gort, K.A.
Titel: Bernardus Smijtegelt en zijn 'dissertatie' / K.A. Gort
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 24 (2000), no. 2 (Najaar), p. 121-126.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01002003
17. Kist, N.C.Bernardus Smytegelt. (1837)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Kist, N.C.
Titel: Bernardus Smytegelt / N.C.K.
In: Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, 8 (1837), p. 455-458.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B00001209
18. Lam, J. hetBevinding en ervaring. De pneumatologische categorie. (1992)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lam, J. het
Titel: Bevinding en ervaring. De pneumatologische categorie van de ervaring als punt van vergelijking tussen een prediker van de Nadere Reformatie en twee theologen van de tweede helft van de twintigste eeuw / J. het Lam
Uitgever: Utrecht, 1992
Omvang: 116 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Utrecht.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Berkhof, H.
Ruler, A.A. van
Pietasnummer: B99001015
19. Lekkerkerker, F.A.N.Mijding van het Avondmaal. (1959)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lekkerkerker, F.A.N.
Titel: De mijding van het Avondmaal / F.A.N. Lekkerkerker
In: Jaarboek voor de eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1 (1959), p. 40-71.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Saldenus, Guiljelmus (1627-1694); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Ridderus, Franciscus (1620-1683); Yvon, Pierre (1646-1707); Immens, Petrus (1664-1720); Fockenbergues, Jean de; Myseras, Lambertus (1676-1740); Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Samenvatting: Artikel over mijding van het Avondmaal met sterk historisch accent. De auteur toont aan dat dit verschijnsel in de vorm van mijding van de communie reeds voor de Reformatie voorkwam. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de situatie in de 17e en 18e eeuw. Aan de orde komen o.a. de opvattingen van W. Teellinck, G. Saldenus, J. van Lodenstein, W. Brakel, F. Ridderus, P. Yvon, P. Immens, J. van Fockenbergues L. Myseras, J.A. Lampe en B. Smijtegelt.
Pietasnummer: B00001774
20. Lieburg, F.A. vanEngelenwacht van dominee Smijtegelt. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lieburg, F.A. van
Titel: De engelenwacht van dominee Smijtegelt. Zeeuwse verhalen rond een protestantse heilige / F.A. van Lieburg
In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1999), p. 89-107.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B00001203
21. Lieburg, F.A. vanSanctifying pillars of Pietism and Methodism. (2003)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lieburg, F.A. van
Titel: Sanctifying pillars of Pietism and Methodism. Guardian angels or heavenly helpers in international story-telling / Fred van Lieburg
In: Confessional sanctity [c. 1500-c. 1800] / red.: Jrgen Beyer ... [et al.]. (Mainz a. R., Philipp von Zabern, 2003), p. 181-195. (Verffentlichungen des Instituts fr Europische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft; 51).
Opmerking(en): Tekst van een voordracht, gehouden op de conferentie 'Confessional sanctity. Sanctity in North-Western Europe during the Early Modern Period (c. 1500- c. 1800)' op 5-7 november 1998 in Dordrecht.
Trefwoord(en): Heiligheid; Wonderverhalen
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Groe, Theodorus van der (1705-1784)
Samenvatting: Volgens een bekend verhaal werd Bernardus Smijtegelt tijdens een nachtelijke tocht door twee engelen beschermd tegen een moordaanslag. Het is merkwaardig dat dit verhaal in de contemporaine literatuur over Smijtegelt onbekend is en pas in de twintigste eeuw werd geboekstaafd. Van Lieburg betoogt dat dergelijke verhalen, die in allerlei varianten voorkomen, tot een orale cultuur behoren waarin belangrijke voormannen retrospectief van een teken van heiligheid worden voorzien. Belangrijke argumenten hiervoor zijn het feit dat deze verhalen pas vele jaren na het verscheiden van de 'heiligen' opduiken en het gegeven dat hetzelfde verhaal aan verschillende personen wordt gekoppeld.
Pietasnummer: B04001987
22. Post, S.D.Bernardus Smijtegelt, leven en werken. (2006)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Bernardus Smijtegelt, leven en werken / S.D. Post
Uitgever: Kampen : De Groot Goudriaan, 2006
Omvang: 192 p.
Reeks: Inleidingen met kernteksten
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B06002197
23. Post, S.D.Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God / S.D. Post
Uitgever: Houten : Den Hertog, 2001
Omvang: 201 p.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B01001976
24. Post, S.D.Bernardus Smytegelt & de prediking. (1996-1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Bernardus Smytegelt & de prediking / S.D. Post
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 1996/1997]
Omvang: 13, 7 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de 2e Wintercursus van de SSNR 'Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie, II'; behandeld te Ede op 11 januari 1997.
Trefwoord(en): Prediking
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001538
25. Post, S.D.Bernardus Smytegelt, dienstknecht van God tussen volk en overhei. (1994)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Bernardus Smytegelt, dienstknecht van God tussen volk en overheid / S.D. Post
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), no. 2 (Najaar), p. 73-92.
Opmerking(en): Voor dit artikel is veel gebruik gemaakt van de aantekeningen van Pieter de la Ru.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Ru, Pieter de la (1695-1770)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005912
26. Post, S.D.Machtsmisbruik in Middelburg. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Machtsmisbruik in Middelburg. Een onderzoek naar de achtergrond van Smijtegelts aversie tegen de Coccejaanse predikanten / S.D. Post
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 15 (1991), no. 1 (Voorjaar), p. 32-43.
Trefwoord(en): Predikanten; Voetianen; Coccejanen; Beroepingswerk; Middelburg
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000915
27. Post, S.D.Oefeningen in fictie en non-fictie. Sara Burgerhart en Smytegelt. (1998)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Post, S.D.
Titel: Oefeningen in fictie en non-fictie. Sara Burgerhart en Smytegelt / Steef Post
In: Liter, 1 (1998), no. 5, p. 51-58.
Over: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Wolff-Bekker, Betje (1738-1804)
Rubriek: Letterkunde
Pietasnummer: B00001719
28. Raath, A.W.G.Teologiese agtergronde van die Voortrekkergelofte [1838]. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Raath, A.W.G.
Medewerker(s): Erlank, E.
Titel: Die teologiese agtergronde van die Voortrekkergelofte (1838) / A.W.G. Raath & E. Erlank
In: Hervormde Teologiese studies, 57 (2001), no. 3 & 4 (September & November), p. 908-958.
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711)
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Marck, Johannes (1656-1731); Ursinus, Zacharias (1534-1583); Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
Samenvatting: Reeds eerder is door A.D. Pont onderzoek gedaan naar de theologische achtergronden van de Voortrekkergelofte van 1838. In een publicatie uit 1988 wees vooral hij vooral de 'Redelijke godsdienst' van Wilhelmus Brakel aan als bron van de gelofte. Raath en Erlank bevestigen dit en wijzen daarbij ook nog op verwante auteurs als Abraham Hellenbroek, Bernardus Smijtegelt, Johannes Marck en Johannes d'Outrein. De auteurs zien de gelofte van 1838 in relatie met het gedachtengoed van de Nadere Reformatie. Op de achtergrond bespeuren ze ook invloed van het 'Schat-boeck' van Ursinus en de verbondsopvatting van Bullinger.
Pietasnummer: B06001597
29. Runia, K.Hoge Woord in de lage landen. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Runia, K.
Titel: Het hoge Woord in de lage landen / K. Runia
Uitgever: Kampen : Kok, 1985
Omvang: 143 p.
Opmerking(en): Bevat: J. Borstius en zijn preek over het lange haar (p. 35-43); J. d'Outrein en zijn preek over het Hooglied (p. 44-51); Bernardus Smijtegelt. De prediker van 'Het gekrookte riet' ( p. 8-17).
Over: Borstius, Jacobus (1612-1680); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B00001466
30. Schutte, G.J.Bij het schemerlicht van hun tijd. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Schutte, G.J.
Titel: Bij het schemerlicht van hun tijd. Zeventiende-eeuwse gereformeerden en de slavenhandel / G.J. Schutte
In: Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen / red.: M. Bruggeman ... [et al.]. (Amsterdam, 1996), p. 193-217.
Opmerking(en): Herdrukt in: G.J. Schutte, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum, Verloren, 2000), p. 27-45, 215-219.
Trefwoord(en): Slavenhandel
Over: Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Hondius, Jacobus (1629-1691); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Pouderoyen, Cornelis (ov. 1662); Raad, Georgius de (ca. 1625-1677); Hommius, Festus (1576-1642); Ursinus, Zacharias (1534-1583)
Samenvatting: Schutte bespreekt de opvattingen van een aantal theologen over de slavenhandel. Aan de orde komen B. Smytegelt, J. Hondius, G. Udemans, C. Poudroyen, G. Voetius en G. de Raad. Zij wijzen 'het stelen van menschen', de slavenhandel, duidelijk af. Meestal gebeurt dit in verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. De auteur komt tot de conclusie dat veel van de genoemde auteurs hun inspiratie ontleenden aan de toevoegingen van Festus Hommius in de Nederlandse vertaling van het Schatboek van Ursinus.
Pietasnummer: B02002144

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006