Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


BPN (2696 titels) Resultaat: (1.37%) 37 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2

1. Bank, J.H. van deOverdenkingen van de heer Lodensteyn. (1989)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bank, J.H. van de
Titel: De overdenkingen van de heer Lodensteyn / J.H. van de Bank
In: Theologia reformata, 32 (1989), p. 37-60.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie; Meditaties
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Cloeck, Joannes (ov. 1714)
Samenvatting: Van der Bank beschrijft een kopie van een manuscript van Jodocus van Lodenstein dat in particulier bezit berust. Het draagt als toegevoegde titel 'Deze zijn de overdenkingen van den heer Lodensteyn'. Het handschrift is enige jaren later integraal uitgegeven. Zie: Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 (met een register van gebruikte Bijbelteksten) / uitgegeven en van aantekeningen voorzien door J.H. van de Bank; met medewerking van C. van de Ketterij. Houten, Den Hertog, 1991.
Pietasnummer: B98011768
2. Beaufort, W.H. deJodocus van Lodenstein. (1893)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Beaufort, W.H. de
Titel: Jodocus van Lodenstein / W.H. de Beaufort
In: Geschiedkundige opstellen / W.H. de Beaufort; dl 1. (Amsterdam, 1893), p. 115-145.
Opmerking(en): Eerder verschenen in: De Gids, 48 (1884), 4e stuk, p. 42-69.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Samenvatting: Uitgebreide beschouwing naar aanleiding van: Jodocus van Lodensteyn, eene kerkhistorische studie door P. Jzn. Proost (Amsterdam, 1880).
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B00001337
3. Bisschop, R.Jodocus van Lodensteyn [1620-1677]. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Titel: Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) / R. Bisschop
In: Sions vorst en volk. Het tweede-Isralidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop. (Veenendaal, Kool, 1993), p. 59-74.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B02002114
4. Broeyer, F.G.M.Anno domini 1659. Van Lodensteyns 'Overdenkingen'. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Broeyer, F.G.M.
Titel: Anno domini 1659: Van Lodensteyns 'Overdenkingen' / F.G.M. Broeyer
In: Theologia reformata, 32 (1989), p. 318-335.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Samenvatting: Eerder beschreef J.H. van der Bank een kopie van overdenkingen die in 1659 door Jodocus van Lodenstein werden geschreven. Zie hiervoor: Theologia reformata, 32 (1989), p. 37-60. Broeyer heeft een eerste vergelijking gemaakt van de tekst van deze 'Overdenkingen' met de Acta van de Utrechtse kerkenraad over 1659.
Pietasnummer: B98011769
5. Campbell, T.A.Religion of the heart. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Campbell, T.A.
Titel: The religion of the heart. A study of european religious life in the seventeenth ans eighteenth centuries / Ted A. Campbell
Uitgever: Eugene : Wipf and Stock, 2000
Omvang: x, 218 p.
Opmerking(en): Eerder verschenen bij University of South Carolina Press, 1991.
Over: Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Samenvatting: T.A. Campbell zoekt in deze studie de wortels van het huidige Evangelicalism en hij ziet deze niet alleen in de Reformatie en in het Pitisme. Hij vindt deze evenzeer in de katholieke middeleeuwse vroomheid, de oosterse othodoxie, het Joodse Hassidisme en diverse spirituele personen en bewegingen. Op een beknopte wijze behandelt de auteur de voor hem relevante geschiedenis van de affectieve vroomheid bij onder andere Thomas Kempis, het Jansenisme met B. Pascal, het Engelse Puritanisme, het gereformeerde en lutherse pitisme, het Labadisme, de hernhutters en de evangelische revivals. Bij het Nederlandse gereformeerd Pitisme wijst hij op de invloed van het Puritanisme en hij behandelt o.a. W. Teellinck, G. Voetius en J. van Lodensteyn. Campbell ziet de door hem behandelde bewegingen als onderdeel van een brede Europese culturele beweging.
Pietasnummer: B06001600
6. Dierx, S.Jodocus van Lodensteyns Beschouwinge van Zion. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Dierx, S.
Titel: Jodocus van Lodensteyns Beschouwinge van Zion nader beschouwd / Stefan Dierx
Uitgever: Leiden, 1991
Omvang: 38 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Leiden.
Vindplaats: Opleiding Theologie, Universiteit Leiden.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B99001019
7. Duinkerken, A. vanJodocus van Lodensteyn. (1957)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Duinkerken, A. van
Titel: Jodocus van Lodensteyn / Anton van Duinkerken
In: De Gids, 120 (1957), no. 6, p. 413-417.
Opmerking(en): Herdrukt in: Beeldenspel van Nederlandse dichters (Utrecht, [1957]), p. 117-122.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B00001377
8. Fix, A.Fallen angels. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Fix, A.
Titel: Fallen angels. Balthasar Bekker, spirit belief, and confessionalism in the seventeenth century Dutch republic / Andrew Fix
Uitgever: Dordrecht : Kluwer, 1999
Omvang: 175 p.
Reeks: Archives internationales d'histoire des ide, 165
Over: Bekker, Balthasar (1634-1698)
Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Koelman, Jacobus (1631-1695)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Witsius, Hermannus (1636-1708)
Over: Taffin, Jean Sr (1529-1602); Ames, William (1576-1633); Teellinck, Willem (1579-1629); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649)
Samenvatting: Balthasar Bekker is vooral bekend geworden als bestrijder van bijgeloof met zijn boek 'De betoverde weereld'. Vanwege zijn uitgangspunten en vanwege zijn overtuigingen kwam hij gedurig in aanvaring met de rechtzinnige gereformeerden van zijn tijd. Volgens de auteur was Bekker's exegese van Bijbelse passages over geesten een veel grotere bedreiging van de letterlijke interpretatie van de Bijbel en de gereformeerde confessie dan de Cartesiaanse metafysica die Bekker toepaste. Fix behandelt onder andere de geschillen omtrent de sabbat, het cartesianisme en de confessie. Hierbij is veel ruimte voor opponenten uit de kring van de Nadere Reformatie, zoals G. Voetius, J. Koelman, J. van Lodensteyn en H. Witsius. Ook de opvattingen van J. Taffin, W. Ames, W. Teellinck en G. Udemans worden verwoord. In een epiloog wordt het verhaal behandeld van de zogenaamde tweede Franciscus Spira, dat in 1692 in Engeland verscheen. Het is ook in het Nederlands uitgegeven met een voorwoord van Witsius. In 1989 heeft L.F. Groenendijk in het Documentatieblad Nadere Reformatie uiteengezet dat dit verhaal een verdichtsel is.
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B04001983
9. Gent, W. vanVreemd!. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gent, W. van
Titel: Vreemd! / W. van Gent
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), no. 4, p. 141-142.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rijp, Henricus van (1627-1685)
Krger, Simon Jodocus (ca. 1652-1706)
Clerck, Willem (fl. 1660-1684)
Samenvatting: Na het overlijden van Jodocus van Lodenstein hielden Henricus van Rijp en Simon Jodocus Kruger beiden een lijkrede. Beide preken werden bij de Utrechtse drukker Willem Clerck uitgegeven. Van Gent noemt daarnaast nog een derde uitgave onder de titel 'Klaegh-lied over het droevigh en ontijdig af-sterven van ... Jodocus van Lodensteyn ...' door Henricus van Rijp, die in werkelijkheid de tekst bevat die door Kruger werd uitgesproken.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000900
10. Gorter, S.Lodensteyn's liederen. (1868)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Gorter, S.
Medewerker(s): Bronsveld, A.W.
Titel: Lodensteyn's liederen / S. Gorter
In: De Gids, 32 (1868, dl II), p. 323-354.
Opmerking(en): Uitgebreide beschouwing naar aanleiding van: Bloemlezing van Jodocus van Lodensteyn. Met inleiding en woordenlijst door A.W. Bronsveld. Rotterdam, 1867.
Herdrukt in: Letterkundige studin, dl 1 (Amsterdam 1871), p. 129-172.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rubriek: Letterkunde
Zie ook: Volledige tekst in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
Pietasnummer: B00001407
11. Graft, C. van derUtrechtse dichterswoningen IV. (1946)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Graft, C. van der
Titel: Utrechtse dichterswoningen IV. Jodocus van Lodensteyn / [Cath. van der Graft]
In: Maandblad van 'Oud-Utrecht', 19 (1946), p. 28-32.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rubriek: Letterkunde
Pietasnummer: B00001340
12. Groot, A. deGodzaligheid is gelukzaligheid' [Jodocus van Lodensteyn]. (1976)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Groot, A. de
Titel: 'Godzaligheid is gelukzaligheid' (Jodocus van Lodensteyn). Verkenning in de geschiedenis van een woord / Aart de Groot
In: Kerk en theologie, 27 (1976), p. 177-187.
Opmerking(en): Op enkele punten gewijzigde tekst van een lezing, gehouden voor het Kerkhistorisch Gezelschap op 5 januari 1976 te Amsterdam.
Trefwoord(en): Godzaligheid
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B98011915
13. Ham, J. vanLodensteyn in Zeeland. (1963)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Ham, J. van
Titel: Lodensteyn in Zeeland / J. van Ham
In: Zeeuws tijdschrift, 13 (1963), p. 13-17.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B00001225
14. Hof, W.J. op 'tBoekbespreking. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Boekbespreking / W.J. op 't Hof
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), no. 3, p. 73-80.
Opmerking(en): Over: J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter. Kampen, 1987].
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000902
15. Kwekkeboom, J.Nadere gegevens over Lodensteyn. (1988)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Kwekkeboom, J.
Titel: Nadere gegevens over Lodensteyn / J. Kwekkeboom
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), no. 3, p. 81-88.
Over: Lodenstein, Jodocus van
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005897
16. Lummel, H.P.Jodocus van Lodensteyn [1620-1677], de 'mysticus' van de Nadere. (1995-1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Lummel, H.P.
Titel: Jodocus van Lodensteyn (1620-1677), de 'mysticus' van de Nadere Reformatie / H.P. Lummel
In: Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 3 (1995-1996), no. 10, p. 21-25.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B00001735
17. Onstenk, A.J.Leven, lieven, loven ... (1976)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Onstenk, A.J.
Medewerker(s): Linde, S. van der ; Trimp, J.C.
Titel: Leven, lieven, loven ... Trekken van het gereformeerd Pitisme zoals die in zijn liederen tot uiting komen / A.J. Onstenk
In: Wegen en gestalten in het gereformeerde protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aangeboden aan Prof. Dr. S. van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht / red.: W. Balke ... [et al.]. (Amsterdam, Bolland, 1976), p. 203-220.
Opmerking(en): Reactie: Het loven en de blijdschap bij Lodensteyn / J.C. Trimp. In: Nieuwe taalgids, 72 (1979), p. 503-519.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Sluiter, Willem (1627-1673)
Dullaert, Heijmen (1636-1684)
Rubriek: Letterkunde
Samenvatting: Themata in het dichtwerk van Jodocus van Lodenstein, Willem Sluiter en Heiman Dullaert.
Pietasnummer: B00001221
18. Pietersen, F.A.M.Begrafenispenning ter herdenking van Jodocus van Lodensteyn. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Pietersen, F.A.M.
Titel: Een begrafenispenning ter herdenking van Jodocus van Lodensteyn / F.P.
In: Mededelingen Centraal Museum Utrecht, ?? (1978), p. 20-21.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B06002124
19. Pietersen, F.A.M.Woonhuis van Jodocus van Lodensteyn. (1978)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Pietersen, F.A.M.
Titel: Woonhuis van Jodocus van Lodensteyn / F.P.
In: Mededelingen Centraal Museum Utrecht, ?? (1978), p. 132-140.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B06002125
20. Reuver, A. deVan Lodensteyns Uyt-spanningen [1676] als spiegel van zijn spiri. (2005)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Reuver, A. de
Titel: Van Lodensteyns Uyt-spanningen (1676) als spiegel van zijn spiritualiteit / A. de Reuver
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 29 (2005), no. 2 (winter), p. 82-105.
Opmerking(en): Tekst van een voordracht, gehouden bij de presentatie van de tekstuitgave van de Uyt-spanningen op 2 april in het Van Lodensteincollege te Amersfoort.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B06002107
21. Schenkeveld-van der Dussen, M.A.Spiritualiteit en armenzorg bij Six van Chandelier, Cats en. (1992)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Schenkeveld-van der Dussen, M.A.
Titel: Spiritualiteit en armenzorg bij Six van Chandelier, Cats en Lodensteyn / M.A. Schenkeveld-van der Dussen
In: Nederlandse identiteit. Speciaal nr van: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 107 (1992), p. 760-770.
Opmerking(en): Bewerkte tekst van een lezing, gehouden op het jaarlijks congres van het Nederlandsch Historisch Genootschap op 17 en 18 oktober 1991.
Trefwoord(en): Spiritualiteit; Armenzorg; Gereformeerden
Over: Six van Chandelier, Johan (1620-1695)
Cats, Jacob (1577-1660)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Zie ook: Volledige tekst in BMGN-Low Countries historical review
Pietasnummer: B99032748
22. Schroeder, C.J.In quest of Pentecost. Jodocus van Lodenstein and the Dutch. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Schroeder, C.J.
Medewerker(s): Lodenstein, J. van (1620-1676)
Titel: In quest of Pentecost. Jodocus van Lodenstein and the Dutch second Reformation / Carl J. Schroeder
Uitgever: Lanham, MD : University Press of America, 2001
Omvang: XV, 213 p.
Opmerking(en): Bevat ook teksten van Jodocus van Lodensteyn.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Pietasnummer: B01002044
23. Slagboom, D.Jodocus van Lodensteyn. (1966)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Slagboom, D.
Titel: Jodocus van Lodensteyn / D. Slagboom
Uitgever: Utrecht : De Banier, 1966
Omvang: 156 p.
Reeks: Banier bibliotheek voor het gezin
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001241
24. Trimp, J.C.Jodocus van Lodensteyn. (1987)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Trimp, J.C.
Medewerker(s): Hof, W.J. op 't ; Strengholt, L.
Titel: Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter / J.C. Trimp
Uitgever: Kampen : De Groot Goudriaan, 1987
Omvang: 243 p.
Opmerking(en): Met bibliografie van J. van Lodenstein: p. 207-218.
Bespreking door W.J. op 't Hof in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), p. 73-80.
Bespreking door L. Strengholt in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 106 (1990), p. 75-77.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)

Rubriek: Biografie; Letterkunde
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98010311
25. Trimp, J.C.Joost van Lodensteyn als pitistisch dichter. (1952)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Trimp, J.C.
Titel: Joost van Lodensteyn als pitistisch dichter / J.C. Trimp
Uitgever: Groningen : Wolters, 1952
Omvang: IV, 152 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Djakarta.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rubriek: Biografie; Letterkunde
Pietasnummer: B98010330
26. Trimp, J.C.Loven en de blijdschap bij Lodensteyn. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Trimp, J.C.
Medewerker(s): Onstenk, A.
Titel: Het loven en de blijdschap bij Lodensteyn / J.C. Trimp
In: De nieuwe taalgids, 72 (1979), p. 503-519.
Opmerking(en): Reactie op: 'Lieven, loven ...: trekken van het gereformeerd Pitisme zoals die in zijn liederen tot uiting komen' / A.J. Onstenk. In: Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme: een bundel studies ... aangeboden aan Prof. Dr. S. van der Linde ... / red.: W. Balke ... [et al.]. (Amsterdam, 1976), p. 203-220.
Trefwoord(en): Pitisme; Letterkunde
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Rubriek: Letterkunde
Pietasnummer: B98011856
27. Trimp, J.C.Voetius en Lodensteyn. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Trimp, J.C.
Titel: Voetius en Lodensteyn / J.C. Trimp
In: De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989 / red.: J. van Oort ... [et al.]. (Kampen, Kok, 1989), p. 191-199.
Over: Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1676)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99000587
28. Reuver, A. deVan Lodensteyns Uyt-spanningen (1676) als spiegel van zijn spiritualiteit. (2009)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Reuver, A. de
Titel: Van Lodensteyns Uyt-spanningen (1676) als spiegel van zijn spiritualiteit / A. de Reuver
In: Reformatorische spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirtuele erfenis / J.R. Beeke. Met bijdragen van W.J. op 't Hof en A. de Reuver. (Kampen, De Groot Goudriaan, 2009), p. 379-410.
Opmerking(en): Tekst van een voordracht, gehouden bij de presentatie van de tekstuitgave van de Uyt-spanningen op 2 april in het Van Lodensteincollege te Amersfoort.
Eerder verschenen in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 29 (2005), nr. 2 (winter), p. 82-105.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)
Pietasnummer: B11003423
29. Hof, W.J. op 'tNieuw licht over de ontstaansgeschiedenis van Jodocus. (2011)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Hof, W.J. op 't
Medewerker(s): Huisman, F.W.
Titel: Nieuw licht over de ontstaansgeschiedenis van Jodocus van Lodensteyns Uyt-spanningen (1676) / W.J. op 't Hof en F.W. Huisman
In: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, 29 (2011), p. 55-68.
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)
Versteegh, Henricus (fl.1656-1672)
Pietasnummer: B12003459
30. Hof, W.J. op 'tHendrik Versteeg [1630-1673]. (2016)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Hof, W.J. op 't
Medewerker(s): Huisman, F.W.
Titel: Hendrik Versteeg (1630-1673). Een nader-reformatorische uitgever, werkzaam in Utrecht van 1654-1672 / W.J. op 't Hof en F.W. Huisman
Uitgever: Amstelveen : EON Pers, 2016
Omvang: 109 p.
Over: Versteeg, Hendrik (1630-1673)
Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)
Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
Love, Christopher (1618-1651)
Wild', Baltus de (1638-1687)
Samenvatting: Hoewel Versteeg een bescheiden fonds produceerde, blijkt uit de samenstelling daarvan wel zijn voorliefde voor het werk van de puriteinse auteurs en de Nederlandse nadere reformatoren. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat hij het voornemen had om het complete werk van Christopher Love (1618-1651) in het Nederlands uit te geven, maar het optreden van de Amsterdamse roofdrukker Baltus de Wild (1638-1687) verhinderde dit. Opvallend is dat Versteeg al zijn uitgaven van het werk van Love van een of meer illustraties voorzag. Hij werkte nauw samen met Jacobus Koelman (1631-1695) die acht puriteinse titels voor hem in het Nederlands vertaalde. Er was ook een nauw contact met de Utrechtse predikant Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) en diens geestverwanten. De wetenschappelijke uitgaven staan kwantitatief op de tweede plaats. In omvang maken de drie kwatrijnen van Johannes Hoornbeeck (1617-1666) hiervan het grootste deel uit.
Pietasnummer: B16003723

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 2


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006