Pietas Studies & Onderzoeksarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Donderdag 20 Februari 2020


BPN (2580 titels) Resultaat: (1.20%) 31 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken  Nieuwe sessie  Selecteren  Bewaarset  Zoekgeschiedenis  Instellen  Hulp

Pagina's: | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 1

1. Altena, P.Oude Hellenbroeksman' en de radicale Verlichting. (1994)
  Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Altena, P.
Titel: Een 'oude Hellenbroeksman' en de radicale Verlichting. De bestrijding van het populaire catechisatieboekje van Abraham Hellenbroek door Bernardus Bosch en Gerrit Paape / Peter Altena
In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep Sassen, 5 (1994), no. 1-2, p. 139-167.
Trefwoord(en): Catechisatie; Verlichting
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Bosch, Bernardus (1746-1803)
Paape, Gerrit (1752-1803)
Pietasnummer: B99032749
2. Arntzen, M.J.Isral in de spiegel van de theologie van de Nadere Reformatie. (1984)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Arntzen, M.J.
Titel: Isral in de spiegel van de theologie van de Nadere Reformatie / M.J. Arntzen
In: Radix, 10 (1984), p. 37-48.
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Marck, Johannes (1656-1731); Koelman, Jacobus (1631-1695)
Samenvatting: De auteur bespreekt de opvattingen van W. Brakel, G. Voetius, A. Hellenbroek, J. Marck en J. Koelman.
Pietasnummer: B00001359
3. Bisschop, R.Sions vorst en volk. (1993)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Bisschop, R.
Medewerker(s): Graafland, C.
Titel: Sions vorst en volk. Het tweede-Isralidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 / Roelof Bisschop
Uitgever: Veenendaal : Kool, 1993
Omvang: X, 310 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Utrecht.
Bespreking door C. Graafland in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 18 (1994), p. 65-66.
Trefwoord(en): Theocratie; Gereformeerde kerken; Nederland; 1600-1800
Over: Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Costerus, Florentius (1635-1703); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Kessel, Gosuinus van (1703-1756); Sibersma, Hero (1644-1728); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Ravesteyn, Henricus (1692-1749)
Rubriek: Biografie
Samenvatting: De theocratische opvattingen van zeven predikanten uit de 17e en 18e eeuw worden besproken. Het zijn uit de voetiaanse traditie: J. van Lodenstein, F. Costerus, A. Hellenbroek en G. van Kessel. En uit de coccejaanse traditie: H. Sibersma, J. d'Outrein en H. Ravesteyn. Van deze personen geeft de auteur steeds de biografie, de publikaties en het theocratisch concept. De benodigde gegevens worden vooral ontleend aan de tijdpreken van genoemde predikanten.
Pietasnummer: B97005941
4. Boot, I.Allegorische uitlegging van het Hooglied. (1971)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Boot, I.
Titel: De allegorische uitlegging van het Hooglied, voornamelijk in Nederland / Izak Boot
Uitgever: Woerden : Zuijderduijn, 1971
Omvang: 319 p.
Opmerking(en): Proefschrift Utrecht.
Trefwoord(en): Hooglied
Over: Origenes; Bernardus van Clairvaux (ca. 1090-1153); Luther, Martinus (1483-1546); Calvin, Jean (1509-1564); Beza, Theodorus (1519-1605); Udemans, Godefridus (ca. 1581-1649); Geesteranus, Henricus (1581-1640); Teellinck, Willem (1579-1629); Voetius, Gisbertus (1589-1676); Brakel, Theodorus (1608-1669); Teellinck, Johannes (ca. 1623-1674); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Koelman, Jacobus (1631-1695); Witsius, Hermannus (1636-1708); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Oldenburg, Jacobus (1653-1690); Carolinus, Carolus (1664-1744); Abbring, Johannes (ca. 1645-1715); Marck, Johannes (1656-1731); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Driessen, Antonius (1684-1748); Verschuir, Johannes (1680-1737); Schortinghuis, Wilhelmus (1700-1750); Coccejus, Johannes (1603-1669); Groenewegen, Henricus (ca. 1640-1692); Vitringa sr, Campegius (1659-1722 ); Til, Salomon van (1643-1731); Lydius, Nicolaas (ca1638-1686); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Boekholt, Henricus (ov. 1727); Lampe, Friedrich Adolph (1683-1729)
Samenvatting: De uitleg van het Hooglied in Nederland heeft oude wortels. Voorafgaande aan de behandeling van de Nederlandse Hoogliedexegeten behandelt Boot eerst Origenes en Bernardus van Clairvaux en van de reformatoren Luther, Calvijn en Beza. Voor de periode 1600-1740 onderscheidt de auteur drie benaderingen. Eerst de ecclesiologisch georinteerde auteurs: G. Udemans en H. Gheesteranus. Vervolgens de mystiek georinteerde auteurs: W. Teellinck, G. Voetius, Th. Brakel, Joh. Teellinck, J. van Lodenstein, J. Koelman, H. Witsius, W. Brakel, Iac. Oldenborgh, C. Carolinus, J. Abbring, J. Marck, A. Hellenbroek, B. Smijtegelt, A. Driessen, J. Verschuir en W. Schortinghuis. En tot slot de profetisch-heilshistorisch georinteerde auteurs: J. Coccejus, H. Groenewegen, C. Vitringa, S. van Til, N. Lydius, J. d'Outrein, H. Boekholt en F.A. Lampe.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005964
5. Braaksma, W.Zeer gepaste stoffe. (1996)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Braaksma, W.
Titel: Een zeer gepaste stoffe. Een onderzoek naar de fundering van de boodschap in de avondmaalsprediking van Abraham Hellenbroek (1658-1731) en Bernardus Smytegeld (1665-1739) / W. Braaksma
Uitgever: [S.l.], 1996
Omvang: 98 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Utrecht.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B99032622
6. Brienen, T.Abraham Hellenbroeck [1658-1731]. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Abraham Hellenbroeck (1658-1731) / T. Brienen
In: De Nadere Reformatie en het gereformeerd Pitisme / T. Brienen ... [et al.]. ('s-Gravenhage, Boekencentrum, 1989), p. 181-201.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Rubriek: Biografie
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B98014233
7. Brienen, T.Enige elementen van de visie van Abraham Hellenbroeck op Isral. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Enige elementen van de visie van Abraham Hellenbroeck op Isral / T. Brienen
In: Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen en dr. B.J. Oosterhoff hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum. (Amsterdam, Bolland, 1979), p. 135-152.
Trefwoord(en): Isral
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Pietasnummer: B99000597
8. Brienen, T.Isral en de kerk in de geschiedenis. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: Isral en de kerk in de geschiedenis / T. Brienen
In: Isral, vraag en teken / uitgave van het Bezinningscomit Isral; red.: C. den Boer ... [et al.]. ([z.pl., ca. 1985]), p. 51-66.
Opmerking(en): Tekst van een radiolezing die in de winter 1984-85 door de Evangelische Omroep is uitgezonden.
Over: Groe, Theodorus van der (1705-1784); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: Het gereformeerd Pitisme komt m.n. aan de orde in het vierde onderdeel: 'De Nadere Reformatie en Isral' (p. 62-66). De auteur onderscheidt binnen de Nadere Reformatie drie variaties in de visie op Isral. 1. De chiliastische visie bij T. van der Groe. 2. De polemische visie bij J. Hoornbeeck en 3. De irenische visie bij A. Hellenbroek.
Pietasnummer: B00001942
9. Brienen, T.Nadere Reformatie en het Jodendom. (1980)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brienen, T.
Titel: De Nadere Reformatie en het Jodendom. De visies van de 'Oude Schrijvers' op Isral / T. Brienen
Uitgever: Kampen : Kok, 1980
Omvang: 35 p.
Reeks: Verkenning en bezinning; 14, nr. 1 [juni 1980].
Trefwoord(en): Jodendom; Nadere Reformatie
Over: Koelman, Jacobus (1631-1695); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Groe, Theodorus van der (1705-1784); Hoornbeek, Johannes (1617-1666); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: De auteur onderscheidt binnen de Nadere Reformatie drie variaties in de visie op Isral. 1. De chiliastische visie bij J. Koelman, W. Brakel en T. van der Groe. 2. De polemische visie bij J. Hoornbeeck en 3. De irenische visie bij A. Hellenbroek.
Pietasnummer: B97005936
10. Campen, M. vanGans Isral. (2006)
11. Deursen, A.Th. vanGlorious Revolution in gereformeerd perspectief. (1999)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Deursen, A.Th. van
Titel: Glorious Revolution in gereformeerd perspectief / A.Th. van Deursen
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 23 (1999), no. 1 (Voorjaar), p. 1-12.
Opmerking(en): Tekst van een lezing, gehouden op het SSNR-congres 'Nadere Reformatie en gereformeerde theocratie' op 3 oktober 1998 te Gouda.
Trefwoord(en): Glorious Revolution; 1688-1689
Over: Costerus, Florentius (1635-1703)
Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Oomius, Simon (1630-1706)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B99001058
12. Dooren, J.P. vanLeichenpredigten in den Niederlanden. (1979)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Dooren, J.P. van
Titel: Leichenpredigten in den Niederlanden. Eine umstrittene Sache (1550-1751) / Jan Pieter van Dooren
In: Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, Bd 2 / red.: Rudolf Lenz. (Marburg a.d. Lahn, 1979), p. 397-410.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Immens, Petrus (1664-1720); Eversdijk, Wilhelmus (1653-1729); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Houten, Frederik van (1662-1711); Dinant, Petrus (1663-1724)
Samenvatting: Lijkpreken kwamen bij gereformeerden relatief weinig voor. Bij luthersen waren ze veel gebruikelijker. Er is weinig over dit onderwerp geschreven. Als gereformeerde voorbeelden worden o.a. genoemd rouwpreken van A. Hellenbroek (over W. Brakel), P. Immens (over F. van Houten) en W. Eversdijk (over P. Dinant).
Pietasnummer: B97006131
13. Exalto, J.Hellenbroek-compilatie [1790] van Wouter Robbert Coster. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Exalto, J.
Titel: De Hellenbroek-compilatie (1790) van Wouter Robbert Coster / J. Exalto
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 24 (2000), no. 2 (Najaar), p. 127-149.
Over: Coster, Wouter Robbert (1736-1813)
Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B01002004
14. Exalto, J.Lokale voetnoot bij de [voor]geschiedenis van Afscheiding en. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Exalto, J.
Titel: Een lokale voetnoot bij de (voor)geschiedenis van Afscheiding en Doleantie. De winterslaap van de gereformeerde pitisten / John Exalto
In: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 4 (2001), p. 12-23.
Over: Coster, Wouter Robbert (1736-1813)
Samenvatting: De auteur probeert in het dorp Lunteren een pitistische lijn te trekken van ca 1790 tot heden. Het beginpunt is Wouter Robbert Coster, die aldaar catechiseermeester was. Hij was tevens auteur van een niet-uitgegeven Hellenbroek-compilatie. Andere figuren zijn de in 1804 kerkelijk aangestelde oefenaars Lubbert Reneman en Hendrik Jansz. van Schothorst. Verder worden behandeld de latere oefenaars Hendrik Roeloefsen en Hendrik van Schothorst .. .
Pietasnummer: B01002030
15. Hollandse geloofshelden. (1981)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Florijn, H.
Titel: Hollandse geloofshelden. Levensbeschrijvingen van tien bekende Nederlandse oudvaders door henzelf of door hun tijdgenoten geschreven / samengesteld en toegelicht door H. Florijn
Uitgever: Utrecht : Den Hertog, 1981
Omvang: 281 p.
Opmerking(en): Bewerking van een eerdere uitgave: Nieuw-Beyerland, 1935.
Bevat levensbeschrijvingen van: Th. Brakel, J. Borstius. J. van Lodenstein, W. Sluiter, J. Koelman, W. Brakel, A. Hellenbroek, K. Alardin, J. Vermeer en P. van de Velde.
Over: Brakel, Theodorus (1608-1668); Borstius, Jacobus (1612-1680); Lodenstein, Jodocus van (1620-1676); Sluiter, Willem (1627-1673); Koelman, Jacobus (1631-1695); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Alardin, Kaspar (1658-1692); Vermeer, Justus (1696-1745); Velde, Petrus van de (ca. 1660-1723)
Pietasnummer: B98011818
16. Jeu, A. deSpoor der dichteressen. (2000)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Jeu, A. de
Titel: 't Spoor der dichteressen. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) / Annelies de Jeu
Uitgever: Hilversum : Verloren, 2000
Omvang: 373 p.
Opmerking(en): Tevens proefschrift Utrecht.
Over: Smunnincx, Helena (-1733); Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Veer, J. Adriana van der (ca. 1700-ca. 1740); Griethuysen, Sibylle van (1621-1699); Ilberi, Alegunda (ov. na 1736); Sluiter, Geertruida (-1721); Hoogwandts, Anneken (fl. 1645); Nevius, Sara (1632-1706); Harwaarden, Elisabeth van (1686-?); Westrem, Fransina Jakoba van (fl. 1725); Leydekker, Cornelia (1654-ca. 1732); Teellinck, Cornelia Eeuwoutsdr. (ca. 1553-1576); Ru, Pieter de la (1695-1770)
Rubriek: Biografie; Letterkunde
Samenvatting: In deze studie is ook aandacht voor een aantal meer of minder pitistische dichteressen en hun relaties. Behandeld worden: Helena Smunnincx (-1733) en haar relatie tot A. Hellenbroek, J. Adriana van der Veer (ca.170-1740), Sybille van Griethuysen (1621-1699) en Alegunda Ilberi (ov. na 1736). In een apart hoofdstuk over het 'godsdienstige werk' worden o.a. nog genoemd: Geertruida Sluiter (-1721), Anneken Hoogwandts (fl. 1645), Sara Nevius (1632-1706), Elisabeth van Harwaarden (1686-), Fransina Jakoba van Westrem (fl. 1725), Cornelia Leydekker (1654-ca.1732) en Cornelia Eeuwoutsdr Teellinck (ca. 1553-1576). Pieter de la Ru (1695-1770) was een van de informanten betreffende deze stichtelijke dichteressen.
Zie ook: Volledige tekst in Google Books
Pietasnummer: B00001953
17. Nadere Reformatie en het gereformeerd Pitisme. (1989)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Brienen, T.
Titel: De Nadere Reformatie en het gereformeerd Pitisme / T. Brienen ... [et al.]
Uitgever: 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1989
Omvang: 358 p.
Opmerking(en):
De artikelen zijn afzonderlijk beschreven.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie; Pitisme; Nederland; 1600-1800
Samenvatting: Bevat bijdragen over: G. Amesius, G. Udemans, Th. Brakel, S. Oomius, A. Hellenbroek, J. Verschuir en F.A. Lampe.
Zie ook: Volledige tekst in Pietas Onderzoeksarchief
Pietasnummer: B97005930
18. Neven, C.Ds. Abraham Hellenbroek, predikant te Zwammerdam. (1991)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Neven, C.
Titel: Ds. Abraham Hellenbroek, predikant te Zwammerdam (1683-1691) / C. Neven
In: De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis, 20 (1991), p. 28-39.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Pietasnummer: B00001420
19. Oude schrijvers. Een kennismaking. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Medewerker(s): Spijker, W. van 't
Titel: Oude schrijvers. Een kennismaking / W. van 't Spijker ... [et al.]
Uitgever: Houten : Den Hertog, 1997
Omvang: 335 p.
Opmerking(en): Na een algemene inleiding van W. van 't Spijker, volgen hoofdstukken over 15 Nederlandse 'oude schrijvers'. Per auteur wordt steeds eerst een levenschets gegeven met een literatuuropgave en daarna een bloemlezing uit zijn werken.
Bevat bijdragen over: J. Taffin, W. Teellinck, G. Udemans, G. Voetius, Th. Brakel, J. van Lodenstein, G. Saldenus, J. Koelman, H. Witsius, W. Brakel, A. Hellenbroek, B. Smytegelt, W. Schortinghuis, A. Comrie en Th. van der Groe.
De artikelen zijn afzonderlijk beschreven.
Trefwoord(en): Nadere Reformatie
Pietasnummer: B98027442
20. Raath, A.W.G.Teologiese agtergronde van die Voortrekkergelofte [1838]. (2001)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Raath, A.W.G.
Medewerker(s): Erlank, E.
Titel: Die teologiese agtergronde van die Voortrekkergelofte (1838) / A.W.G. Raath & E. Erlank
In: Hervormde Teologiese studies, 57 (2001), no. 3 & 4 (September & November), p. 908-958.
Over: Brakel, Wilhelmus (1635-1711)
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731); Smijtegelt, Bernardus (1665-1739); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Marck, Johannes (1656-1731); Ursinus, Zacharias (1534-1583); Bullinger, Johann Heinrich (1504-1575)
Samenvatting: Reeds eerder is door A.D. Pont onderzoek gedaan naar de theologische achtergronden van de Voortrekkergelofte van 1838. In een publicatie uit 1988 wees vooral hij vooral de 'Redelijke godsdienst' van Wilhelmus Brakel aan als bron van de gelofte. Raath en Erlank bevestigen dit en wijzen daarbij ook nog op verwante auteurs als Abraham Hellenbroek, Bernardus Smijtegelt, Johannes Marck en Johannes d'Outrein. De auteurs zien de gelofte van 1838 in relatie met het gedachtengoed van de Nadere Reformatie. Op de achtergrond bespeuren ze ook invloed van het 'Schat-boeck' van Ursinus en de verbondsopvatting van Bullinger.
Pietasnummer: B06001597
21. Selderhuis, H.J.Abraham Hellenbroek [1658-1731]. (1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Selderhuis, H.J.
Titel: Abraham Hellenbroek (1658-1731) / H.J. Selderhuis
In: Oude schrijvers. Een kennismaking / W. van 't Spijker ... [et al.]. (Houten, Den Hertog, 1997), p. 233-249.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001309
22. Tanis, J.R.Frelinghuysen, the Dutch clergy, and the Great Awakening. (1985)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Tanis, J.R.
Titel: Frelinghuysen, the Dutch clergy, and the Great Awakening in the Middle Colonies / James Tanis
In: Reformed review, 38 (1985), p. 109-118.
Over: Bertholf, William (1656-1726); Frelinghuysen, Theodorus Jacobus (1692-1747); Freeman, Bernhardus (1662-1742); Santvoort, Cornelius van (1686-1752); Meiners, Eduard (1691-1752); Verschuir, Johannes (1680-1737); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Witsius, Hermannus (1636-1708); Brakel, Theodorus (1608-1669); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: Tanis richt zich in dit artikel op de Nederlandse wortels van de Great Awakening in de Middle Colonies. Tot de Nederlandse pitisten die persoonlijk hierin een rol speelden rekent hij William Bertholf uit het Sluis van J. Koelman, Theodorus Jacobus Frelinghuysen uit Westfalen, Bernhardus Freeman en Cornelius van Santvoort. Daarnaast noemt hij personen die door hun geschriften invloed uitoefenden; deels in Engelse vertaling, maar ook gedeeltelijk in het Nederlands. Dit waren onder andere Eduard Meiners uit Emden, Johannes Verschuir, Johannes d'Outrein, Hermannus Witsius, Theodorus en Wilhelmus Brakel en vooral Abraham Hellenbroek.
Pietasnummer: B00001938
23. Tanis, J.R.Reformed pietism in colonial America. (1976)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Tanis, J.R.
Titel: Reformed Pietism in colonial America / J.R. Tanis
In: Continental pietism and early American Christianity / red.: F. Ernest Stoeffler. (Grand Rapids, Eerdmans, 1976), p. 34-73.
Trefwoord(en): Pitisme; Amerika; 1600-1800
Over: Bertholf, William (1656-1726); Frelinghuysen, Theodorus Jacobus (1692-1747); Freeman, Bernhardus (1662-1742); Santvoort, Cornelius van (1686-1752); Koelman, Jacobus (1631-1695); Meiners, Eduard (1691-1752); Verschuir, Johannes (1680-1737); Outrein, Johannes d' (1662-1722); Witsius, Hermannus (1636-1708); Brakel, Theodorus (1608-1669); Brakel, Wilhelmus (1635-1711); Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Samenvatting: Overzicht van gereformeerde pitistische invloeden door Hugenoten en Nederlandse en Duitse gereformeerden op het koloniale Amerika in de 17e en 18e eeuw. Nederlandse invloed ging o.a. uit van William Bertholf, Theodorus Jacobus Frelinghuysen, Bernhardus Freeman en Cornelius van Santvoort. Daarnaast waren personen die door hun geschriften invloed uitoefenden, zoals Jacobus Koelman, Eduard Meiners, Johannes Verschuir, Johannes d'Outrein, Hermannus Witsius, Theodorus en Wilhelmus Brakel en vooral Abraham Hellenbroek.
Pietasnummer: B99000742
24. Verboom, W.Abraham Hellenbroek & de catechese. (1996-1997)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Verboom, W.
Titel: Abraham Hellenbroek & de catechese / W. Verboom
Uitgever: [Veenendaal : SSNR, 1996/1997]
Omvang: 27, 8 p.
Opmerking(en): Syllabus bij de Wintercursus van de SSNR 'Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie, II'; behandeld te Ede op 21 december 1996.
Trefwoord(en): Catechese
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Rubriek: Biografie
Pietasnummer: B00001537
25. Fieret, W.Abraham Hellenbroek. (2009)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Fieret, W.
Titel: Abraham Hellenbroek. Evangeliedienaar in een veelbewogen tijd / W. Fieret
Uitgever: Houten : Den Hertog, 2009
Omvang: 219 p.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Pietasnummer: B09003330
26. Knetsch, F.R.J.Zwakke plek in twee Rotterdamse catechismi uit het begin. (1975)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Knetsch, F.R.J.
Titel: Een zwakke plek in twee Rotterdamse catechismi uit het begin van de achttiende eeuw / F.R.J. Knetsch
In: Gratias agimus: opstellen over denken en loven, aangeboden aan prof. dr. W.F. Dankbaar / red.: A.C. Honders, R. Steensma en J. Wit. (Groningen, Instituut voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit, 1975), p. 114-118.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Superville, Danil de (1657-1728)
Samenvatting: Betreft beschouwing van de boekjes: A. Hellenbroek 'Voorbeeld der Goddelijke waarheden enz.' en D. de Superville: 'Les veritez et les devoirs de la religion Chretienne, etc.'.
Pietasnummer: B09003336
27. Spijker, W. van 'tBoekbesprekingen. (2010)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Spijker, W. van 't
Medewerker(s): Vries, P. de ; Kamp, J. van de ; Hoek, P.C. ; Asselt, W.J. van ; Klinken, L.D. van ; Moerkerken, A. ; Bisschop, R. ; Goudriaan, A. ; Exalto, J. ; Postema, H.J.
Titel: Boekbesprekingen / W. van 't Spijker, P. de Vries, Jan van de Kamp, P.C. Hoek, W.J. van Asselt, L.D. van Klinken, A. Moerkerken, R. Bisschop, Aza Goudriaan, John Exalto, H.J. Postema
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 34 (2010), no. 1, p. 81-96.
Opmerking(en): Over: J.R. Beeke and R.J. Pederson, Meet the puritans. With a guide to modern reprints. 2nd ed. Grand Rapids, 2007; W.J. op 't Hof, A.A. den Hollander en F.W. Huisman (red.), De praktijk der godzaligheid. Studies over De practycke ofte oeffeninghe der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayly. Amstelveen, 2009; E. Petrczi, "Nagysgodnak alzatos lelki szolgja". Tanulmnyok Medgyesi Plro. Budapest 2007; E. Petrczi, "... mi lelknknek ltet abraka" Tanulmnyok a magyar s angolszsz vallsos irodalomrl. Budapest 2008; A.C. Neele, The art of living to God. A study of method and piety in the Theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706). Utrecht 2005; H. van Belt, Autopistia. The self-convincing authority of Scripture in reformed theology. Leiden 2006; J.W. Sleutel e.a. (red.), De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen. Liber amicorum voor Leendert F. Groenendijk. Zoetermeer 2009; W. Fieret, Theodorus van der Groe. Bewogen zielzorger in een eeuw van verval. Houten 2005; W. Fieret, Abraham Hellenbroek, evangeliedienaar in een veelbewogen tijd. Houten 2009; E. de Bruijn (red.), Revius, De mooiste gedichten. Zoetermeer 2009; W. van 't Spijker e.a., Het troostboek van de kerk. Over de Heidelbergse catechismus. Houten 2005; P. Ihalainen, Protestant nations redefined. Changing perceptions of national identity in the rhetoric of the English, Dutch and Swedish public churches, 1685-1772. Leiden 2005; G. Schaap, Franciscus Ridderus. Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie. Gouda 2008.
Pietasnummer: B11003406
28. Greef, H. deHoe zucht het vee. Een onderzoek naar preken van gereformeerde. (2010)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Greef, H. de
Titel: "Hoe zucht het vee". Een onderzoek naar preken van gereformeerde predikanten in de periode 1713-1719 over de rundveesterfte in relatie tot Gods voorzienigheid / H. de Greef
Uitgever: [S.l. : s.n.], 2010
Omvang: 75 p.
Opmerking(en): Doctoraalscriptie Amsterdam, Vrije Universiteit.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Harkenroth, Jacobus Isebrandus (1676-1736)
Mobachius, Johannes Adrianus (1675-1742)
Fabricius, Ysbrand (1669-1724)
Hofman, Johan (1666-1735)
Carolinus, Carolus (1664-1744)
Hilarius, Gerardus (1656-1735)
Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Pietasnummer: B11003446
29. Brons, H.Vorming van Hellenbroek als prediker. (2019)
  Vorige titel | Begin van pagina Einde van pagina | Volgende titel
Auteur: Brons, H.
Titel: De vorming van Hellenbroek als prediker: de invloed van David Knibbe / H. Brons
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 43 (2019), no. 2, p. 98-114.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Knibbe, David (1639-1701)
Pietasnummer: B19003834
30. Campen, M. vanJoodse bronnen in het oeuvre van Abraham Hellenbroek. (2019)
  Vorige titel | Begin van pagina
Auteur: Campen, M. van
Titel: Joodse bronnen in het oeuvre van Abraham Hellenbroek (1658-1731) / M. van Campen
In: Documentatieblad Nadere Reformatie, 43 (2019), no. 2, p. 115-123.
Over: Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
Pietasnummer: B19003835

Dichtstbijzijnde zoektermen

Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 

Pagina's: | | | |   [Pagina's: van 1 tot 30] Pagina 1 / 1


Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
© BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * © BIBLIOsoft, 2003-2006