Auteur(s) Heijting, W.
Titel Protestantse bestsellers in de Republiek rond het midden van de zeventiende eeuw / Willem Heijting.
In De zeventiende eeuw, 13 (1997), p. 283-292.
Nummer B98017656
Alle gegevens / Full title record
Annotatie(s) Tekst van een voordracht, gehouden op het herdenkingscongres van de Vrede van Munster te Nijmegen en Kleef op 28-30 augustus 1996
Samenvatting W. Heijting zocht de oorspronkelijk Nederlandse of in het Nederlands vertaalde protestantse teksten bij elkaar die voor 1650 voor het eerst in druk zijn verschenen en waarvan aan het eind van de zeventiende eeuw tenminste tien edities het licht hadden gezien. Dit leverde een lijst op van 27 publicaties. Het merendeel behoorde tot de vroomheidsliteratuur en de geestelijke liedboeken. Het gereformeerde aandeel was het grootste met bekende werken van o.a. A. Westerman, Josias van den Houte, W. Teellinck, G. de Bouma, B. Busschof, G. Udemans, B. Sibema, C.J. Wits en Th. à Brakel. Er waren ook werken bij van buitenlandse auteurs als L. Bayly (goed voor dertig drukken!), J. Taffin, J. Hayward en C. Drelincourt.
Volledige tekst / Full text [236.5 KB]
Copyright 2006 / W. Heijting | Verloren | Claves pietatis.
Website Sleutel tot de Nadere Reformatie

De digitale tekst is vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, voor onderzoek en onderwijs. Respecteer de rechten van de rechthebbenden. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

The digital text is free for personal use, for research and education. Each user has to respect the rights of the copyright holders. Commercial use is prohibited.


Het 'Pietas Onderzoeksarchief' bevat digitale documenten over het gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie in Nederland tot 1800. Het is doorzoekbaar met 'Pietas Studies, de bibliografie van het gereformeerd Piëtisme in Nederland'.

The 'Pietas Research Archive' contains digital documents about Reformed Pietism and the Nadere Reformatie in the Netherlands until 1800. These can be retrieved by searching the 'Pietas Studies, the bibliography of reformed Pietism in the Netherlands' database.