Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 29 Januari 2020


(8196 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Byfield, NicholasTeeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde. (1658)
 
Auteur: Byfield, Nicholas (1579-1622)
Medewerker(s): Naminck, Johannes (ov.1670)
Titel: Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt; by een vergadert uyt de h. Schifture door Nicolaus Bifield een van de predikanten der stadt Chester. En nu uyt het Engels in't Nederlants vertaelt door Johannes Naminck S.S. theol. cand
Impressum: Tot Utrecht. By Henricus Versteegh, boeck-verkoper wonende over 't Wees-huys anno 1658
Collatie: 12 : A-C12 D4; [6], 73, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 165812 - b1 A2 ieu : b2 D3 $al$
Jaar: 1658
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Over editie : Vert. van: The signes or an essay concerning the assurance of Gods loue, and mans saluation. London 1614. (STC 4236).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Dedicatie van Johannes Naminck aan Josina van Dueren, weduwe van Salomon van der Voort, koopman te Amsterdam;
[1-73] Tekst;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Kenmerken
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 616; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 161
Vindplaats(en): Leiden, Universiteitsbibliotheek (513 G 27: 2)
- In convoluut: 1. Christelijk temperament over 't prediken van den sabbat, Rotterdam 1673; 2. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, Utrecht 1658; 3. J. Teellinck, Levendigmakende kracht van Godts beloften, Kampen 1661; 4. J. van Lodensteyn, Weeg-schale der onvolmaacktheden, Utrecht 1664

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in paginering en katernsignatuur
- Provenance: J.C. van Woerden, Makelaar in bloembollen Tel. 3169 - Lisse (stempel op voorschutblad; 20e eeuw), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina), dr. Noorddijk (inscriptie op inliggend blaadje waarop de Nederlandse werken van Nicolaus Bifield staan geschreven). Op het achterschutblad staat: Uitgeleezen. Alle doorgeleezen (eerste helft 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Gentman, Misadelphia, of vanden haat, Utrecht 1654; 2. A. Warwick, Spaer-minuten, Utrecht 1652; 3. J. Donne, Aendachtige bedenckingen, Amsterdam 1655; 4. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657; 5. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt, Utrecht 1658

Halle, Frankesche Stiftungen (33 J 23)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in paginering en katernsignatuur
- Provenance: Onleesbare inscriptie op titelpagina
- In convoluut: 1. J. Archer, Twee god-vruchtighe meditatien, Arnhem 1643; 2. J. Hayward, Christi gebedt, 's-Gravenhage 1639; 3. J. Burroughs, Mosis zelv's-verzaakinge, Amsterdam 1657; 4. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, Utrecht 1658; 5. N. Byfield, De beloften Gods, Middelburg 1658; 6. S. Hieron, Het geestelyck kindtschap, Dordrecht 1652

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Leiden in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98023243


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006