Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 29 Januari 2020


(8196 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Byfield, NicholasMarktekenen van een godzalige en van een godlooze. (1657)
 
Auteur: Byfield, Nicholas (1579-1622)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: Marktekenen van een godzalige en van een godlooze. Zeer naaktelijk voorgestelt; op dat ieder christen zich daae aan toetze. In't Engels eertijdts beschreven door Nikolaus Bifield predikant te Isleworth in Midlesex en in't Nederlandts vertaalt door Jacob Coelman predikant in Deenmerken
Impressum: Tot Utrecht, by Henrik Versteegh, woonende over 't Weeshuys, anno 1657
Collatie: 12 : *-2*12 3*1 A-E12 F4; [50], 62, [2], 55 [= 59], [5] p.
STCN-vingerafdruk: 165712 - a1 *2 $w : a2 3* t$de$r - b1 A l : b2 F3 en
Jaar: 1657
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Met drukkersmerk en motto. Uitgave volgens de kerkorde.
Op de titelpagina 'daae' in plaats van 'daar'. I.C.P.D. , de vertaler van het tweede gedeelte, is eveneens Jacobus Koelman.
Over editie : Vert. van: The spiritval tovchstone; or, the signes of a godly man. London 1619 (STC 4236.8). Vert. van: The signes of the wicked man. London 1619 (STC 4235.5) of vert. van een latere uitgave uit de verzameling: The marrow of the oracles of God. London 1620 (STC 4220) of later. In hetzelfde jaar verscheen een andere uitgave van deze twee traktaten bij Abraham van Laren te Vlissingen (FATY I 614). De tekst is vrijwel identiek, maar verschilt wel in de spelling. Hiervan is momenteel alleen een exemplaar van het tweede traktaat bekend.
(Onder)deel: Bevat tevens: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde, alsmede middelen om tot de zalighmaakende genaden te geraaken, en daar in op te wassen. Beschreven door Nikolaus Biefield, dienaar des Woordts te Islevvorth in Middlesex. Uit het Engels vertaalt door I.C.P.D. Tot Utrecht, by Henrik Versteegh in 't iaar 1657.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-50] Dedicatie van Jacobus Koelman aan zijn nicht Anna Hus, Denemarken;
1-62 Tekst van: Marktekenen van een godzalige;
[1] Tussentitelpagina van: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde;
[2] Blanco;
1-55 [= 59] Tekst van: Marktekenen van een godt-looze en geveinsde;
[1-4] Hoofdstukkenregister;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Godzalige; Goddeloze
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 615; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 159
Vindplaats(en): Opheusden, Steenblokbibliotheek (1358.b)
- Opmerkingen: Voorheen 1358.c-d. Incompleet: 3*1 en de katernen E-F ontbreken. Foutieve paginering: 21 i.p.v. 219
- Provenance: A. Labee, schipper, Streefkerk
- In convoluut: 1. A. Harsnet, Een toets-steen der genade, Amsterdam 1659; 2. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: op 232 volgt 229
- Provenance: J.C. van Woerden, Makelaar in bloembollen Tel. 3169 - Lisse (stempel op voorschutblad; 20e eeuw), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina), dr. Noorddijk (inscriptie op inliggend blaadje waarop de Nederlandse werken van Nicolaus Bifield staan geschreven). Op het achterschutblad staat: Uitgeleezen. Alle doorgeleezen (eerste helft 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Gentman, Misadelphia, of vanden haat, Utrecht 1654; 2. A. Warwick, Spaer-minuten, Utrecht 1652; 3. J. Donne, Aendachtige bedenckingen, Amsterdam 1655; 4. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657; 5. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt, Utrecht 1658

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98023242


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006