Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Donne, JohnAendachtige bedenckingen. (1655)
 
Auteur: Donne, John (1572-1631)
Medewerker(s): Grindal, Johannes (1616-1696)
Titel: Aendachtige bedenckingen, op de voorvallende gelegentheden, en besondere trappen in des autheurs sieckte. Bestaende I. In bedenckinghen op des menschen stant en conditie. II. In vragen, en debateringen met Godt. III. In gebeden, op besondere occasien den autheur selfs voorgekomen. In 't Engelsch beschreven door den vermaerden en hoog-geleerden D. Joannem Donn. En om sijne voortreffelijckheydts wille vijfmael in 't Engels herdruckt. En nu in 't Nederlandts vertaelt, door J.G
Impressum: t'Amsterdam, by Abram de Wees, boeck-verkooper in de Gast-huys Molen-steegh. Anno 1655
Colofon: t'Amsterdam. Gedruckt by Christoffel Cunradus, boecke-drucker op de Negelantiers-gracht, anno 1655
Collatie: 12 : π4 A-I12 K8; [8], 231, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 165512 - b1 A d : b2 K5 ,$
Jaar: 1655
Uitgever(s): Wees, Abraham de II (Amsterdam); Cunradus, Christoffel (Amsterdam)
Opmerking(en): De vertaler J.G. is Johannes Grindal.
Het colofon bevat een drukkersmerk (van Cunradus?) met monogram.
Over editie : Vert. van: Devotions vpon emergent occasions. The fifth edition. London 1638 (STC 7037).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-6] Voorrede van J.G.;
[7-8] Hoofdstukkenoverzicht in het Latijn;
1-231 Tekst;
231 Colofon;
[1] Blanco
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 747; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 220
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 61-275 [1])
- Opmerkingen: Incompleet: katern E [p. 97-119] ontbreekt

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 52 i.p.v. 152
- Provenance: J.C. van Woerden, Makelaar in bloembollen Tel. 3169 - Lisse (stempel op voorschutblad; 20e eeuw), W. van Gent (paraafstempel op titelpagina), dr. Noorddijk (inscriptie op inliggend blaadje waarop de Nederlandse werken van Nicolaus Bifield staan geschreven). Op het achterschutblad staat: Uitgeleezen. Alle doorgeleezen (eerste helft 20e eeuw)
- In convoluut: 1. C. Gentman, Misadelphia, of vanden haat, Utrecht 1654; 2. A. Warwick, Spaer-minuten, Utrecht 1652; 3. J. Donne, Aendachtige bedenckingen, Amsterdam 1655; 4. N. Byfield, Marktekenen van een godzalige en van een godlooze, Utrecht 1657; 5. N. Byfield, Teeckenen of proeven aengaende de versekering van Godts liefde, en s'menschen saligheyt, Utrecht 1658
- Band: Bindfout: katern G gebonden voor katern F

Particuliere Collectie J.B. de Roo
- Opmerkingen: Incompleet: blad I11 is uitgescheurd. Foutieve paginering: 52 i.p.v. 152
- Provenance: J.A.S. Prinse [of: Prince], Nieuwe Vlissingseweg 280, M'burg. Zondag 19 november 1942. Gekregen van N. Schoolmeester, gewezen concierge Museum van Kunsten en Wetenschappen te M'burg. (inscriptie op achterzijde titelpagina)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Amsterdam in Google Books
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98023241


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006