Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-reedenen. (1744)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-reedenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen Zynes monts. I. over Hoogliet I vers 3. Daarom hebben U de maagden lief. II. over Hoogliet I: vers 4. Eerst, Trekt my, ten tweeden wy zullen U nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu Myne schapen, schapen Myner weide, gy zyt menschen, [maer] Ik ben uwe God, spreekt de HEERE Heere. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft My u herte. Jesaia LV: vers 2. En laet uwe ziele in vettigheyt haer verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haer werk in der waerheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn Ed. leven bedienaar des h. Euangeliums te Middelburg. Derde druk.
Impressum: In 's Gravenhage, by Nicolaes Pieter Blommendal, boekverkooper in de Wagestraat 1744
Collatie: 8 : π1 A-P8 Q4; [2], 248 p.
STCN-vingerafdruk: 174408 - b1 A o : b2 Q3 erge
Jaar: 1744
Uitgever(s): Bloemendal, Nicolaas Pieter ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
1-248 Tekst
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2a; Hoogl. 1:3b; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26a; Jes. 55:2b; Jes. 61:8b
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 577
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2214 D 2)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-6068)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1017 B 18)
- Opmerkingen: Incompleet: Q1 ontbreekt
- Provenance: Dit boek behoort Jan Lambooij (inscriptie op blad A1 en op laatste pagina; 18e eeuw?)
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98019839


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006