Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


(8345 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Spranckhuysen, DionysiusKorte ende klare voorstellinge, van de natuere ende practijcke. (1675)
 
Auteur: Spranckhuysen, Dionysius (1587-1650)
Medewerker(s): Cowper, William (1568-1619) ; Laren, Abraham van (1633-1679) ; Backhuys, Jan
Titel: Een korte ende klare voorstellinge, van de natuere ende practijcke van het ware salighmakende geloove, t'samen gestelt, by maniere van t'samen-sprekinge: tussen een gods-geleerde ende een leergierigh christen. Waer by gevoeght is een troostelijcke t' samen-sprekinge. Den elfden druck vermeerdert met XXVI merckteyckenen van de weder-geboorte.
Impressum: Tot Vlissinge, by Abraham van Laren, stadts-drucker. 1675
Collatie: 12 : A-F12 G6; 156 p.
STCN-vingerafdruk: 167512 - b1 A2 od$ : b2 G4 $hae
Jaar: 1675
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De auteur van het eerste werk is Dionysius Spranckhuysen.
Over editie : De toegevoegde tekst van William Cowper is vert. van: A most comfortable and christian dialogue, betweene the Lord, and the soule. London 1610 (STC 5928.5) of later. De eerste uitgave van deze vertaling was toegevoegd aan: William Cowper, Een verachtinge des doodts. Amsterdam, Jan Evertsz (II) Cloppenburgh, 1618.
(Onder)deel: Bevat tevens: W. Cowper, Een troostelijcke t'samen-spreeckinge, tusschen den Heere ende een beroerde ziele; [Anoniem], Goddelycke vyerschare, op-gericht in 't raedt-huys van s'menschen herte, vert. door Abraham van Laren; J. Backhuys, Ses-en-twintigh kenteekenen van de weder-geboorte.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede;
3-80 Tekst van: Een korte ende klare voorstellinge;
81 Tussentitelpagina van: Een troostelijcke t'samen-spreeckinge;
82 Blanco;
83-114 Tekst van: Een troostelijcke t'samen-spreeckinge;
115 Tussentitelpagina van: Goddelycke vyerschare;
116 Blanco;
117-122 Tekst van: Goddelycke vyerschare;
123 Tussentitelpagina van: Ses-en-twintigh kenteekenen van de weder-geboorte;
124 Blanco;
125-156 Tekst van: Ses-en-twintigh kenteekenen van de weder-geboorte
Trefwoord(en): Geloof
Literatuur: Een eerdere druk wordt genoemd in een advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant van 6 februari 1672.
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: C5 i.p.v. C6; D5, F2 en F4 ongesigneerd; D8 is dubbel aanwezig, waarvan eenmaal de versozijde onbedrukt is.
- Provenance: P. Fraanje Jzn [of Jnr?] Terneuzen (inscriptie); W. van Gent (paraafstempel)
- Band: Moderne band met schutbladen van oud papier

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98019662


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006