Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 20 Januari 2021


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Baynes, PaulDrie stichtelijcke tractaten. (1638)
 
Auteur: Baynes, Paul (ov.1617)
Medewerker(s): Hubert, Andries de (1588-1647)
Titel: Drie stichtelijcke tractaten. 'T eerste wesende een waerschouwinge voor een lauw christen, over Apoc. 2.4.5. 't Tweede zijnde de proeve vanden staet van een christen, over Hebr. 10.39. 'T derde wesende 't kleet van een christen, over Rom. 13.14. In d' Engelsche sprake beschreven door Paulus Bayne, in sijn leven dienaer des goddelijcken Woorts tot Caemerijck. Inde Nederlantsche tale overgeset by A,D.H
Impressum: Tot Delf, voor Andries Kloeting, boeckverkooper by de Haver-brugge, int Gelinieerde Schrijf-boeck, anno 1638
Collatie: 8 : [8], 144 p; (...)4 A-I8.
STCN-vingerafdruk: 163808 - a1 (...)2 elijck : a2 (...)3 in$een - b1 A e : b2 I5 et$o
Jaar: 1638
Uitgever(s): Cloeting, Andries (Delft)
Opmerking(en): De vertaler A.D.H. is Andries de Hubert.
De overzichten van de leringen en de marginale noten zijn door De Hubert toegevoegd. De herkomst van de voorrede op p. 101-103 is onduidelijk.
Over editie : Vert. van: A caueat for cold christians. London 1618 (STC 1628). Vert. van: The trial of a christians estate. London 1618 (STC 1648). Vert. van: The christians garment. London 1618 (STC 1634).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-7] Voorrede van de vertaler A.D.H. [= Andries de Huybert];
[8] Leringenoverzicht;
1-43 Tekst van: Een waerschouwinge voor een lauw christen;
44 Verantwoording van de hierna volgende toevoeging [door Andries de Hubert];
44-54 Uitleg van Thomas Baynes over 2 Timothes 1:15;
55-98 Tekst van: De proeve vanden staet van een christen;
99 Tussentitelpagina van: 't Kleet van een christen;
100 Leringenoverzicht;
101-103 Voorrede;
104-107 Voorrede van G.W. [uit de Engelse tekst];
108-112 Een gebed van Thomas Baynes;
113-144 Tekst van: 't Kleet van een christen
Bijbelteksten: Openb. 2:4-5; Hebr. 10:39; Rom. 13:14
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 190; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 101; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 100; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 99
Literatuur: Deze editie bevat: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 178, 191, 182.
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: G3 i.p.v. A3, G2 ongesigneerd
- Provenance: Dees Boekjen van L.J.V.D. Weerd. van Putten. 1816, Kampen Den 19 januari (inscriptie op buitenzijde van achterplat)
- In convoluut: 1. H. Lautenbach, Thien zin ende geestrijcke predikatien, Leeuwarden 1658; 2. P. Baynes, Drie stichtelijcke tractaten, Delft 1638; 3. E. Parr, Abba Vader, Amsterdam 1652
- Band: Contemporaine perkamenten band met flappen

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98019642


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006