Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 15 Augustus 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 1.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Hodson, WilliamS. peccatrix, ofte de heylige sondaresse. (1643)
 
Auteur: Hodson, William (fl. 1625-1640)
Titel: S. peccatrix, ofte de heylige sondaresse, dat is, een tractaet, gemaeckt op de betrachtinge van eenighe spreucken in de history van de boetvaerdighe vrouwe, in des pharizeeus huys. Luc. 7. Eerst in 't Engelsch beschreven door William Hodson, ende nu in onse Nederlantsche tale getrouwelijck overgeset
Impressum: t'Amsterdam, gedrukt by Joost Broersz woonende in de Pijl-steegh, 1643
Collatie: 12 : A-D12 E6; [6], 101, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 164312 - b1 A3 $ee : b2 E5 ker
Jaar: 1643
Uitgever(s): Broersz, Joost (Amsterdam)
Opmerking(en): Met frontispice: De h. sondaresse. Onder de gravure is een vierregelig rijmpje opgenomen.
De vertaler is onbekend.
Over editie : Vert. van: The holy sinner, a tractate meditated on some passages of the storie of the penitent woman in the Pharisees house. [London] 1639 (STC 13555).
Inhoud: [1] Frontispice;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-6] Voorrrede [van William Hodson];
1-101 Tekst;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Boetvaardigheid
Bijbelteksten: Luk. 7:36-50
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1065; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 347
Vindplaats(en): Utrecht, Universiteitsbibliotheek (F oct 1716)
- Opmerkingen: Exemplaar is vervangen. Nog niet in STCN

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof (Ex. 1)
- Opmerkingen: Incompleet: C1 in fotokopie. Foutieve katernsignatuur: E5 i.p.v. E4. Tot 2010 onderdeel van een convoluut in de Particuliere Collectie W. van Gent: 1. W. Hodson, S. Peccatrix, Amsterdam 1643; 2. Th. Tymme, Silvere poort-klock, Dordrecht 1648; 3. A. Warwick, Spaer-minuten, Amsterdam 1654; 4. H. Smith, Een tractaet van het h. Avontmael des Heeren, Amsterdam 1655. Op het voorschutblad zat een nummerplakker van P.A. van Noordenne te Zeist (20e eeuw). Op de titelpagina van het eerste tractaat een paraafstempel van W. van Gent (20e eeuw). Op blad C11v van het derde tractaat een eigenaarsinscriptie van Dirk Wickkel (19e eeuw). In 2010 zijn het 1e en 4e onderdeel uit deze convoluut gesneden en verkocht. Het 2e en 3e onderdeel zijn opnieuw gebonden in de oorspronkelijke contemporaine perkamenten band. De bestaande rug werd hiervoor versmald en de schutbladen zijn vernieuwd
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op de titelpagina van het eerste tractaat)
- In convoluut: 1. W. Hodson, S. Peccatrix, Amsterdam 1643; 2. H. Smith, Een tractaet van het h. Avontmael des Heeren, Amsterdam 1655
- Band: Fantasieband (21e eeuw). De dunne kartonnen platten zijn beplakt met handgemarmerd papier. De rug is beplakt met een strookje kunstleer

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof (Ex. 2)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: E5 i.p.v. E4. Bindfout: blad E5 bevindt zich voor blad E3. Hier en daar onderstrepingen en enige inscripties in handschrift uit de 17e eeuw
- Provenance: Bibliotheek der Universiteit Utrecht (stempel op titelpagina). Op de rug en op het voorschutblad is ook nog een plakker met de signatuur van de UBU aanwezig: F. oct. 1716. Afgestoten na acquisitie van een ander exemplaar
- Band: Kartonnen band met bruin marmerpapier beplakt (19e / 20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98017131


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006