Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 29 Januari 2020


(8196 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Dyke, DanielWorstelende Christus. (1658)
 
Auteur: Dyke, Daniel (ov.1614)
Medewerker(s): Vermuyden, Johannes (1595-1669) ; Vermuyden, Johannes (1595-1669)
Titel: Worstelende Christus. Godtsalige bedenckingen, nootwendige betrachtingen, over de drie-voudige aenvechtingen, aenvallen ende versoeckingen des duyvels, ontrent onsen Heylant Christus. Ten meesten-deele getrocken uyt Engelsche godts-geleerde autheuren, voornamelijck uyt de beschrijvinge D. Daniel Dijcke. Met eenige uytbreydinge, ende een aendachtige meditatie. t' Samen gestelt door Joh. Vermuyden
Impressum: Tot Dordrecht, by Abraham Andriesz. boeck-verkooper by 't Stadt-huys, in 't Schrijf-boeck, 1658
Colofon: Tot Dordrecht, ter druckerije van Gillis Neering, anno 1658
Collatie: 12 : A-K12 L8; [12], 241, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 165812 - b1 A2 ;$w : b2 L5 rac
Jaar: 1658
Uitgever(s): Andriessz, Abraham (Dordrecht); Neeringh, Gillis (Dordrecht)
Opmerking(en): Met gravure op de titelpagina en op p. 42 in de tekst.
Vermuyden heeft gelezen wat Engelse theologen over de verzoeking van Christus schreven. De vertaler vertelt over zijn werkwijze: heb ick in het door-lesen, uyt-gelesen eenige godtsalige bedenckingen, nootwendige betrachtingen. Deselvige gecolligeert, vergadert, by-een-gebraght, ende in eenvoudigheyt, met een nederige penne eenvoudiglijck neder-gestelt tot onderstant van de swacke memorie, tot oeffeninge ende besigheydt van mijn privaet stil leven, ende oude dagen mijner jaren. Hij hoopt hiermee zichzelf te stichten ende by toeval (naer Godts wel-gevallen ende toe-doen) noch yemanden anders goet [te] doen (fol. A3r).
Over editie : Selectieve vert. en bewerking van het tweede tractaat uit: Two treatises. The one, of repentance: the other, of Christs temptations. London 1616 (STC 7408). De eigen titel luidt: Michael and the dragon, or Christ tempted and sathan foyled. De eerste vertaling door Johannes Lamotius verscheen in 1626.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbeltekst: Openbaring 12:7-8;
[3-8] Dedicatie van Johannes Vermuyden aan de Staten van Zeeland en hun Gecommitteerde Raden, Tholen 1658;
[9-11] Gedicht van G. [= Geerard?] van Laren;
[12] Bijbeltekst: Mattheus 4:1-11;
1-240 Tekst;
241 Gedicht;
[1] Drukfouten;
[1] Colofon;
[2-3] Blanco
Bijbelteksten: Matth. 4:1-11
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, V 158a
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 207 i.p.v. 107
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98017116


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006