Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Maandag 25 Oktober 2021


(8345 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Noordbeek, GerritNaam-rol der godgeleerde schrijvers. (1781)
 
Auteur: Noordbeek, Gerrit (fl. 1737-1782)
Medewerker(s): Mourik, Bernardus
Titel: Naam-rol der godgeleerde schrijvers, welke over den geheelen Bybel, ofte byzondere boeken, capittelen, en verzen, uit dezelve in 't Nederduits geschreeven hebben, zo gereformeerden, lutherschen, als remonstranten en mennoniten, enz. Met byvoeginge welke over de geboorte, 't leven en 't lyden van Jesus Christus, als meede de feest-predikatien, over het heilige Avondmaal, bybelsche geschiedenissen, en over de Heidelbergsche Catechismus, in 't Nederduits in 't licht gekomen zyn. Zynde een handleiding voor predikanten, proponenten, studenten en alle liefhebbers der godgeleerdheid. Door Bernardus Mourik. Vyfde druk.
Impressum: Te Amsterdam, by Bernardus Mourik, boekverkooper in de Nes. [1781]. Met privilegie van Hunne Edele Groot Mogende, de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland
Collatie: 4 : *-2*4 3*2 A-V4 W4 X-2V4 2W4 2X-3V4 3W4 3X-4D4 4E4(4E1+χ1) 4F-4V4 4W4 4X-5V4 5W4 5X-6P4 6Q1; 2 dl ([20], 610; 611-1006, [76] p.).
STCN-vingerafdruk: 000004 - a1 *2 e$ : a2 3*2 n$b - b1 A ta : b2 6Q nbaaringe
Jaar: 1781
Uitgever(s): Mourik, Bernardus (Amsterdam)
Opmerking(en): Met titelvignet. Titelpagina in zwart en rood.
Bernardus Mourik wordt als enige samensteller genoemd.
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, N 156
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01448)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (1208 B 1)
- Opmerkingen: Aanw.: dl 2

Leiden, Universiteitsbibliotheek (498 E 15)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 65-999-1000)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 59-274,275)

Groningen, Universiteitsbibliotheek (DA 7 A)
- Opmerkingen: 2 dl., 3 bd

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (101 D 15)

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD b1781:1-2)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek
- Opmerkingen: Aanw.: dl 1. dit dl. gaat alleen over de schrijvers van het Oude Testament

Opheusden, Steenblokbibliotheek (460)
- Opmerkingen: Aanw.: dl. 1

Voormalige Particuliere Collectie W. van Gent

Particuliere Collectie G. Kool

Zie ook: Volledige tekst van dl 1 in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst van dl 2 in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P98016538


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006