Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Denison, JohnDrie-voudige resolutie, seer nootwendich ter salicheydt. (1623)
 
Auteur: Denison, John (ov.1629)
Medewerker(s): Sand, Josua (1591-1656)
Titel: Eene drie-voudige resolutie, seer nootwendich ter salicheydt. Beschrijvende der aerden ydelheyt der hellen schricklijcheyt des hemels gelucksalicheyt. Eerst inde Engelsche tale beschreven door Iohn Denison, bedienaer des h. Euangelij binnen Londen, ende nu in het Neder-duytsch overgheset door een liefhebber der waerheyt. [...]
Impressum: Tot Dordrecht. Voor Damis van Rijbeeck, boeck-verkooper, woonende by de Nieu-brugghe, int Vergult A. B. C., [ca. 1623]
Collatie: 8 : A-V8 X4; 324, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 er$v : b2 X2 de$
Jaar: 1623
Uitgever(s): Rybeeck, Damis van (Dordrecht)
Opmerking(en): Liefhebber der waerheyt is Josua Sand.
Uitgave volgens de kerkorde.
Over editie : Vert. van: A three-fold resolution nesessarie to saluation. London 1608 (STC 6596).
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-10 Dedicatie van I.S. [= Josua Sand] aan Festus Hommius, Dordrecht, 26 april 1623;
11-13 Voorrede [van John Denison];
13 Approbatie;
14-15 Schematisch inhoudsoverzicht;
16 Blanco;
17-324 Tekst;
[1-4] Blanco
Trefwoord(en): Hel; Hemel
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 726; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 211; Traas, Josua Sanderus, 1
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09452:1)
- Opmerkingen: Incompleet: fol. A1 (titelpagina) en A8 (p. 15-16) en C8 (p. 47-48) in fotokopie; fol. X3 (blanco) ontbreekt. Matig exemplaar waarin hoeken missen en andere randschade voorkomt en incidenteel met tekstverlies in de marginale noten door afsnijden. Foutieve katernsignatuur: A5, L5, O5, S3 en V4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 832 i.p.v. 232, 289 i.p.v. 239
- In convoluut: 1. J. Denison, Eene drie-voudige resolutie, Dordrecht [ca. 1623]; 2. [Anoniem], Onderscheydt des christendoms, Amsterdam 1625
- Band: Contemporaine perkamenten band

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof (1)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: A5, L5, O5, S3 en V4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 832 i.p.v. 232, 289 i.p.v. 239
- Provenance: Prof. van der Linden (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw); W. van Gent (paraafstempel op titelpagina van het eerste werk)
- In convoluut: 1. J. Udall, Een verklaringhe op de Klaechlieden Ieremiae, 's-Gravenhage 1623; 2. J. Denison, Eene drie-voudige resolutie, seer nootwendich ter salicheydt, Dordrecht [1623]
- Band: Contemporaine perkamenten band met flappen in originele binding, met bovenaan op de rug geschreven 'Drie-voudige Resolutie John. Denison Klaechlieden 1623

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof (2)
- Opmerkingen: Incompleet: Afgesneden met tekstverlies in de marginale noten; X4 ontbreekt. Foutieve katernsignatuur: A5, L5, O5, S3 en V4 ongesigneerd. Foutieve paginering: 832 i.p.v. 232, 289 i.p.v. 239
- In convoluut: 1. T. Tymme, Een silvere poort-clock, Dordrecht 1624; 2. J. Denison, Eene drie-voudige resolutie, seer nootwendich ter salicheydt, Dordrecht [1623]
- Band: Losse contemporaine perkamenten band

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P98012454


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006