Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen. (1937)
 
Medewerker(s): Smijtegelt, Bernardus (1665-1739) ; Costerus, Florentius (1635-1703) ; Beukelman, Johannes (1704-1757) ; Hellenbroek, Abraham (1658-1731) ; Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677) ; Temmink, Johannes (1701-1768) ; Alardin, Kasparus (1658-1692)
Titel: Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde Leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd wijlen B. Smijtegelt, [...]. Opnieuw uitgegeven door de redactie van "De Vriend van oud en jong".
Impressum: Te Leiden, bij J.J. Groen & Zoon, N.V., [1937]
Omvang: 208 p.
Jaar: 1937
Uitgever(s): Groen, J.J. en Zoon (Leiden)
Opmerking(en): Met drukkersmerk.
Over editie : Eerste uitgave: Amsterdam, J.H. den Ouden & G. van Peursem, 1835.
(Onder)deel: Bevat: De Heere Christus, de Ware Wijnstok, tot verkwikking en verheuging der naar Gods gemeenschap dorstige zielen / door B. Smijtegelt. De zichzelf bedriegende naamchristen / door B. Smijtegelt. De ware christen tot goede werken toebereid / door B. Smijtegelt. De noodzakelijkheid van des menschen wedergeboorte / door F. Costerus. De onmagt des menschen, om in den Heere Jezus te gelooven / door F. Costerus. Het werk Gods in de harten van onmachtigen / door J. Beukelman. Het Koningrijk der hemelen door vrijmachtig welbehagen Gods een volzeker geschenk / door J. Beukelman. De oproeping des zondaars tot verantwoording voor den Rigter / door A. Hellenbroek. De geesteloosheid in den godsdienst / door J. van Lodensteyn. Gereformeerde beschouwing van het borgtogtelijk lijden des Heeren als de eenige grond / door J. Temmink. Het onderscheid tusschen den weg ten leven / door K. Alardin. De baarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelsche schatten / door B. Smijtegelt.
Het achteromslag bevat: Lijst van boekwerken voor het gereformeerde huisgezin, verkrijgbaar bij J.J. Groen & Zoon, N.V., Leiden.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Voorrede van de Redactie en uitgevers van 'De vriend van oud en jong', Leiden voorjaar 1937;
3-4 Inhoudsregister;
5-208 Tekst
Bijbelteksten: Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Joh. 3:3; Joh. 6:44; Matth. 11:25-26; Luk. 12:32; Luk. 16:2b; Ez. 37:7-8; Joh. 17:19; Matth. 7:13-14; Matth. 6:21
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2318867)
- Provenance: H. Kalkman, v. Reedestraat 4, Alphen a.d. Rijn (stempel en inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (PR 349.2)
- Provenance: Th. Verweij

Particuliere Collectie F.W. Huisman
- Band: In bruin papier gebonden

Pietasnummer: P97004214


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006