Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Preston, JohnDaghelijcksche oeffeninghe der heylighen. (1639)
 
Auteur: Preston, John (1587-1628)
Medewerker(s): Sand, Josua (1591-1656)
Titel: De daghelijcksche oeffeninghe der heylighen. Ofte een tractaet verklarende den gantschen plicht des ghebedts. Eerst inde Engelsche tale beschreven door den hooch-gheleerden ende ghetrouwen dienaer I. Christi Iohannes Preston, in sijn leven doctoor in de godts-gheleertheyt, ende regent van Emanuels Collegij te Cambrits in Engelandt. Ende nu inde Nederduytsche tale getrouwelijck vertaelt door I.S
Impressum: Tot Dordrecht, voor Fransoys Boels, boeck-verkooper inde Witte Gekroonde Duyff, by't Stadthuys. Anno 1639
Collatie: 16 : (*)4 A-R8 S4; [8], 279, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 163912 - a1=*a2 (*)2 rtre - b1 A e : b2 S3 $heb
Jaar: 1639
Uitgever(s): Boels, Franois (Dordrecht); Hoeve, Willem van der (Gouda)
Opmerking(en): De vertaler I.S. is Josua Sand.
Uitgave volgens de kerkorde.
Een tractaat over de plicht van het gebed, dat gebaseerd is op vijf preken over 1 Thes. 5:17. De verdeling over de afzonderlijke preken ontbreekt in de vertaling.
Over editie : Vert. van: The saints daily exercise. London 1629 (STC 20251).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Bijbelteksten: Jacobus 5:16; Psalm 66: 18;
[2] Approbatie;
[3-5] Voorrede [van Richard Sibbes en John Davenport];
[6-8] Inhoudsregister;
1-279 Tekst;
[1] Blanco
Trefwoord(en): Bidden
Bijbelteksten: 1 Thes. 5:17
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1547; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 491; Traas, Josua Sanderus, 11; Heijting, De Dordtse uitgever Franois Boels, 51
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 62-5755 [2])
- In convoluut: 1. J. Sibbes, Een verzegelde fonteyn, Leiden 1642; 2. J. Preston, De daghelijcksche oeffeninghe der heylighen, Dordrecht 1639
- Band: Contemporaine perkamenten band

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: J. de Jong Az., landbouwer, Nieuw-Lekkerland (stempel op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- In convoluut: 1. J. Preston, De daghelijcksche oeffeninghe der heylighen, Dordrecht 1639; 2. Th. Goodwin, De ware vrvcht des ghebedts, Dordrecht 1639
- Band: Contemporaine perkamenten band met flappen waarvan een stukje af is

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie van Gent)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina in fotokopie
- Provenance: W. van Gent (paraafstempel op titelpagina)

Particuliere Collectie J.B. de Roo
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- In convoluut: 1. J. Preston, De daghelijksche oeffeninghe der heylighen, Dordrecht 1639; 2. Th. Goodwin, De ware vrucht des gebedts, Dordrecht 1639
- Band: Halflinnen band (19e eeuw?)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97003468


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006