Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Maandag 25 Oktober 2021


(8345 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Macward, RobertWekker der leeraaren. In tijden van verval. (1674)
 
Auteur: Macward, Robert (1633?-1687)
Medewerker(s): Koelman, Jacobus (1631-1695)
Titel: De wekker der leeraaren. In tijden van verval met aanwijzingh van den plight der vroome, ten goede van haer leeraars. Voorgestelt in een brief, eerst in't Engels beschreven, door een yveraar Godts; en vertaalt door Jakobus Koelman, dienaar van de Heere Iesus in Sijn gemeynte tot Sluys in Vlaanderen
Impressum: Tot Vlissingen, gedruckt by Abraham van Laren, ordinaris stadts-drucker op de Beurs 1674
Collatie: 8 : *-2*8 3*4 4*2 A-I8 K6; [44], 156 p.
STCN-vingerafdruk: 167408 - a1 *2 as, : a2 4* h$vert - b1 A n$ : b2 K4 och
Jaar: 1674
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De als 'een yveraar Godts' aangeduide auteur is Robert MacWard.
Op de titelpagina als versiering een opengeslagen muziekboek in een krans.
Over editie : Vert. van een onuitgegeven werk van Robert MacWard. De titel van het in de New College Library (Edinburg) bewaarde manuscript luidt: A solemn & necessary warning especially to those in the holy office of the ministry.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-44] Voorrede van Jacobus Koelman, Sluis 10 februari 1674;
1-156 Tekst
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1199; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 407; Van der Haar, Schatkamer, K 261
Vindplaats(en): 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2116 D 19)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering.
- Provenance: ?? Groenendaal (grotendeels uitgegomde inscriptie op het voorschutblad; 1e helft 20e eeuw)
- Band: Latere half linnen band (20e eeuw)

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (F oct 1654)

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD a1674:1)
- Opmerkingen: Vermoedelijk incompleet: [36], 138 p

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1022 C 26)

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- In convoluut: 1. [R. MacWard], De wekker der leeraaren, Vlissingen 1674; 2. A. van Laren, Noodtsaeckelijcke reformatie, Vlissingen 1673
- Band: Contemporaine perkamenten band

Voormalige Particuliere Collectie W. van Gent

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst van Universiteitsbibliotheek Utrecht in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002930


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006