Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Love, ChristopherYverigen christen. (1658)
 
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Versteegh, Henrick (1630-1673)
Titel: Den yverigen christen. Den hemel door heyligh gewelt innemende: voorgestelt in verscheyden predicatien, om de menschen aen te wysen hoe sy met yver moeten aenhooren. [Hoe] sy met importuniteyt moeten bidden. Gepredickt door den getrouwen dienaer Iesu Christi Mr. Christophorus Love in Laurence Jurii, tot Londen. De geweldigers nemen het selve met gewelt, Matth. 11. vers 12. Uyt het Engels vertaelt, door H.V.S. Den derden Druck.
Impressum: t'Amstel-dam, by Baltus de Wild', boeck-verkooper op de Haerlemmer-straet, over de Prince-sluys, 1658
Collatie: 8 : π4 a-q8; [8], 252, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 165808 - b1 a i : b2 Q5 ans$
Jaar: 1658
Uitgever(s): Wild', Baltus de (Amsterdam)
Opmerking(en): De vertaler H.V.S. is Henrick Versteegh. Enkele bladen zijn met hoofdletters gesigneerd.
Over editie : Roofdruk van een van de eerdere uitgaven van Henrick Versteegh uit 1655 of 1656. Vert. van: The zealous christian. Second edition. London 1654 (Wing L3186).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-8] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Matthew Poole;
1-68 Tekst van: 5 preken over Matth. 11:12;
69-179 Tekst van: 8 preken over Luk. 11:8;
180-252 Tekst van: 4 preken over 1 Thess. 5:9;
[1-4] Blanco
Bijbelteksten: Matth. 11:12; Luk. 11:8; 1 Thes. 5:9
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1177; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 382; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 59c; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 3c
Literatuur: FATY geeft 1659 als jaar van uitgave.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.09164)
- Opmerkingen: Incompleet: q7-8 ontbreken. Foutieve katernsignatuur: i5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 65 i.p.v. 66, 88 i.p.v. 78, 240 i.p.v. 140, 159 i.p.v. 161
- Band: Moderne halfperkamenten band met een rug van oud perkament (21e eeuw)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (62 H 29,1)

Rotterdam, Theologische School Gereformeerde Gemeenten (PR 770.1:2)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Love redivivus, Amsterdam 1658; 2. Chr. Love, Den yverigen christen, Amssterdam 1658

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002896


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006