Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Love, ChristopherDienst der engelen. (1658)
 
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Laren, Abraham van (1633-1679)
Titel: Den dienst der engelen aen de uyt-verkorene op der aerden. Ofte een tractaet over de woorden Hebr. 1.14. Zijnse niet alle ghedienstighe geesten, die tot dienst uyt-ghesonden worden om der gene wille die de saligheydt be-erven sullen? Door Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant in Laurence Jury tot London. Uyt het Engels vertaelt door Abraham van Laren
Impressum: Tot Vlissinghe, by Abraham van Laren, boeck-verkooper inde Kerck-straet, inde Stuer-man. 1658
Collatie: 8 : ***2 A-D8 E6; [4], 74, [2] p.
STCN-vingerafdruk: 165808 - a1=a2 ***2 voorde$ - b1 A r$ : b2 E4 $ge
Jaar: 1658
Uitgever(s): Laren, Abraham van (Vlissingen)
Opmerking(en): De voorrede van Edmund Calamy c.s. in de eerste drie uitgaven van de vertaling is identiek met het het laatste gedeelte van de verantwoording, die voorkomt in het begin van 'The dejected soules cure'.
Over editie : Vert. van: The ministry of the angels to the heirs of salvation. Dit is een toevoeging aan: The dejected soules cure. Londen 1657. (Wing L3151).
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, William Taylor, William Whitaker, Matthew Poole en Josiah Church;
1-74 Tekst;
[1-2] Blanco
Bijbelteksten: Hebr. 1:14
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 63a; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 7a
Literatuur: Niet in Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.06279:3)
- Opmerkingen: Incompleet: E6 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: N. Dit Boek behoort aan C.N. de Ronde te Buren (gedrukte plakker)
- In convoluut: 1. L. Bayly, De practycke of oeffeninge der godsaligheyt, Utrecht 1660; 2. C. Love, Het mergh van de werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 3. C. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07666:2)
- Opmerkingen: Incompleet: E6 ontbreekt. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- In convoluut: 1. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Halfperkamenten band (20e eeuw; met oud perkament)

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (111 B 5:2)
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: J. Rieborn (inscriptie en plakker met stempel op de voorschutbladen; eind 19e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Vlissingen 1658; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (62 H 29,2)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1028 F 11:2)
- Opmerkingen: Incompleet: E5-6 ontbreken. Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering
- Provenance: Coll. Meertens (inscriptie op voorschutblad)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C. LOVE Cabinet der godsaligheijd

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Geen afwijkingen in katernsignatuur en paginering. Het dubbelblad E3-E4 is verkeerd ingebonden
- Provenance: J. Boerhout (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Een christens onderrichtinge, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Chr. Love, Engelands sieckte, Amsterdam 1660
- Band: Moderne lederen band (20e eeuw)

Halle, Frankesche Stiftungen (41 H 16 [4])
- Provenance: Carl Hildebrand von Canstein
- In convoluut: 1. Chr. Love, Love redivivus, Utrecht 1655; 2. Chr. Love, Den strijdt tusschen vleesch en Geest, Utrecht 1656; 3. Chr. Love, Den yverigen christen, Utrecht 1656; 4. Het mergh der werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 5. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658

Halle, Frankesche Stiftungen (86 H 11 [1])
- Provenance: Friedrich Breckling
- In convoluut: 1. Chr. Love, Cabinet, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658; 3. Het mergh der werkige godt-geleerdtheidt, Utrecht 1657; 4. S. Smith, Davids gesegende man, Nymegen 1667; 5. W. Cowper, Anatomie, Dordrecht 1654; 6. A. van de Velde, Oogensalve, Utrecht 1659

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (ex. XI.06279:3) in Google Books
Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (ex. XI.07666:2) in Google Books
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002895


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006