Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Dinsdag 25 Februari 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Love, ChristopherCabinet der godsaligheyt. (1659)
 
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Reyniersen, Bartholomes (1626-1689)
Titel: Het cabinet der godsaligheyt. Ofte, Een tractaet van de krachtighe roepinghe ende verkiesinghe in 16 predicatien, over 2 Petri 1.10. Waer in een christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck geroepen ende uyt-verkoren is. Ende wat wegh hy behoort in-te-gaen op dat hy de versekeringhe daer van verkrijgen mochte. Gepredickt door dien getrouwen dienaer J. Christi Mr. Christophorvs Love, in sijn leven predicant in Laurence Iury, tot London. Vyt het Engels vertaelt door B. Reyniersen
Impressum: Tot Middelbvrgh, gedruckt by Franoys Crook, boeck-verkooper, by de Beurs. Anno 1659
Collatie: 8 : πA8 A-2B8; [16], 392, [8] p.
STCN-vingerafdruk: 165908 - a1 A3 hes : a2 A5 e$R - b1 A uw : b2 2B5 e$Ro
Jaar: 1659
Uitgever(s): Croock, Franois (Middelburg)
Opmerking(en): Met gegraveerde titelpagina: Het cabinet der godsaligheyt door Mr Christophorvs Love. Tot Midelburch by Fransocijs Kroock. De gegraveerde titelpagina is een ongesigneerde kopergravure (13.5x8.3 cm).
Over editie : Vert. van: A treatise of effectual calling and election. London, 1653 (Wing L3178).
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-12] Aanspraak van Georgius de Raad aan de gemeente van Vlissingen, Vlissingen 3 november 1657;
[13-15] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker, William Taylor en Allen Geere;
[16] Blanco;
1-392 Tekst;
[1-8] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: 2 Petr. 1:10
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1116; Van der Haar, From Abbadie to Young, I 1165; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 387; Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 62c; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 6c
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (334 C 28)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (2117 E 15 [1])

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1028 F 11:1)
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291. Met contemporaine potloodinscriptie op πA8v
- Provenance: Coll. Meertens (inscriptie op voorschutblad)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659; 2. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1658
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C. LOVE Cabinet der godsaligheijd

Leeuwarden, Tresoar (A 904)
- Opmerkingen: Incompleet: titelpagina ontbreekt

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291
- Band: Contemporaine perkamenten band met op de rug: C: LOVE 16 Prediekat.

Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Incompleet: πA1 en de katernen 2A en 2B ontbreken. Foutieve paginering: 293 i.p.v. 291
- Provenance: W. van Ree (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- In convoluut: 1. Chr. Love, Den dienst der engelen, Vlissingen 1659; 2. Chr. Love, Het cabinet der godsaligheyt, Middelburg 1659
- Band: Halflinnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002889


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006