Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Love, ChristopherLove redivivus. (1654)
 
Auteur: Love, Christopher (1618-1651)
Medewerker(s): Versteegh, Henrick (1630-1673) ; Calamy, Edmund the Elder (1600-1666) ; Ashe, Simeon (ca.1597-1662) ; Whitaker, Jeremiah (1599-1654) ; Taylor, William
Titel: Love redivivus, ofte 16. vande laetste, troostelijcke, hert-doorsoeckende en hert-versterckende predicatien van den eerwaerdigen, godtsaligen, geleerden Mr. Christophorus Love, in sijn leven, getrouw bedienaer des h. Evangely in Lawrence Iurii: en binnen Londen onthalst op Towerhil den 22. augusti, 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijcke brieven, die Mr. Love inden Tower zijn toegesonden van Iuffr. Love sijn huysvrouw, van Dr. Drake, Mr. Ienkin, Mr. Case, Mr. Robinson, sijn mede-gevangene als oock sijn oratie, ofte liever sijn bewegelijcke predicatie, gedaen op het schavot, aen de gemeente. Vyt het Engels tot meerder stichtinge over geset in de Nederlantsche spraecke. Door H.V.S
Impressum: 't Vtrecht, by Henricus Versteegh, anno M.DC.LIV
Collatie: 8 : a2 [...]8(-[...]2) A-V8 X2; [18], 324 p.
STCN-vingerafdruk: 165408 - 1a1=1a2 a2 gen - 2a1 [<...>]3 $hier$ : 2a2 [<...>]6 hy$be - b1 A n : b2 X2 $lic
Jaar: 1654
Uitgever(s): Versteegh, Henrick (Utrecht)
Opmerking(en): Titelpagina in rood en zwart. De vertaler H.V.S. is Henrick Versteegh.
Met tweede gellustreerde titelpagina: Genade aengemerckt in des selfs vvaerheydt en aenvvas by verscheyde trappen. 't Vtrecht, by Henricus Versteegh, boeck-verkooper woonende op de Steenwegh. Anno 1654.
De gellustreerde titelpagina bevat een ongesigneerde kopergravure (7.1x8.6 cm) van een hart met een peillood.
Met portretgravure (14.4x9 cm) en onderschrift: Mr. Christophorus Love. C.I. v. Coulag Iunior. I. v. Meurs sculp. De illustratoren zijn Cornelis Janson van Ceulen jr. en Jacob van Meurs.
Over editie : Vert. van: Grace. London 1652 (Wing L3155). Vert. van: Loves name lives, or, a publication of divers petitions. London 1651 (Wing L3141). Vert. van: The true and perfect speech [...] on the scaffold. London 1651 (Wing L3182).
(Onder)deel: Bevat tevens: Reqvesten, van juffr. Love, [...]; als oock verscheyde brieven.
Bevat tevens: De laetste redenen, of oratie.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
[3-4] Voorrede van Andreas Essenius, Utrecht 3 juli 1654;
[5] Gellustreerde titelpagina van: Genade aengemerckt;
[6] Blanco;
[7-15] Voorrede van Edmund Calamy, Simeon Ashe, Jeremiah Whitaker en William Taylor, Londen 13 febr. 1651/2 [= 1652];
[16-17] Blanco;
[18] Portret van Christopher Love;
1-77 Tekst van: 5 preken over 1 Kon. 14:13;
77-228 Tekst van: 10 preken over 2 Tim. 2:1;
229-248 Tekst van: rouwpreek over Job 30:23;
249 Tussentitelpagina van: Reqvesten en brieven;
250 Blanco;
255-303 Tekst van: Reqvesten en brieven;
304 Blanco;
305-324 Tekst van: De laetste redenen
Bijbelteksten: 1 Kon. 14:13; 2 Tim. 2:1; Job. 30:23
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 58a; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 381; Huisman, Bibliografie van Christopher Love, 2a
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.07043)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: [...]3 i.p.v. [...]4, [...]6 gesigneerd; A5, C5, D4, F4, L4, P4, Q4 en S5 ongesigneerd. Foutieve paginering: 26 i.p.v. 32, 129 i.p.v. 229, 249-250 ongepagineerd, 268 i.p.v. 286, 216 i.p.v. 316. De portretgravure is beschadigd. Bindfout: het dubbelblad a2 is voor het frontispice ingebonden
- Band: Contemporaine perkamenten band met bovenaan op de rug: LOVE rediviv. 1654

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (Rariora duod 628:1)
- Opmerkingen: Incompleet: de portretgravure ontbreekt

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P97002485


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006