Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusTwee Paasch- en twee Pinksterstoffen. (1859)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen / door B. Smijtegeld, in ZEerw. leven bedienaar des goddelijken Woords, te Middelburg. Voorheen nooit gedrukt.
Impressum: Gorinchem : J. Bantz, 1859
Colofon: Boekdrukkery van Gebr. Van Genderen, te Heusden
Omvang: 140 p.
Jaar: 1859
Uitgever(s): Bantz, J. (Gorinchem); Genderen, van Gebr. (Heusden)
Opmerking(en): Het slot van het voorbericht luidt: Deze vier stoffen zijn getrouw volgens de Copie gedrukt; een ieder die de geschriften van Smijtegelt kent kan zulks gemakkelijk onder het lezen ontwaren. Althans ik stel mij door onderteekening hiervoor verantwoordelijk, dat er niet de minste verkorting of verminking heeft plaats gehad. Mogten echter baatzuchtige menschen tot het nadrukken overgaan, en zich daardoor laten gelusten hetgeen hunnes naasten is, daarvoor kan ik niet instaan. De uitgever, J. Bantz [ondertekening].
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Colofon;
3-4 Voorbericht van de uitgever J. Bantz;
1-140 Tekst
Bijbelteksten: Mark. 16:1-4; Luk. 24:2-11; Hand. 2:1-4; Hand. 2:14-21
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06487)
- Provenance: S. van den Oever (inscriptie op voorschutblad; begin 20e eeuw)
- Band: Half linnen band (19e eeuw)

Pietasnummer: P09045428


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006