Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusChristens heil en sieraad. (1868)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Des christens heil en sieraad, voorgesteld in vijf en veertig predikatien over Philippensen IV:7 en Colossensen I:22. Door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger. Nieuwe onveranderde uitgave.
Impressum: Nijkerk : I.J. Malga, 1868
Omvang: XLII, [6], 522, [12] p.
Jaar: 1868
Uitgever(s): Malga, I.J. (Nijkerk)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Het jaar van uitgave 1858 is handmatig gewijzigd in 1868.
Met approbatie van de Classis van Walcheren.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 24 april 1744.
Met approbatie van de Staten van Zeeland, Middelburg 9 juli 1739.
(Onder)deel: Met fondslijst van I.J. Malga.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
III-IV Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
V-XXXIV Voorrede [van Anthon Willem de Beveren];
XXXV-XLII Inhoudsregister;
[1-2] Privilege van de Staten van Zeeland;
[3-6] Gedicht van H.D.W. Tierings, 30 juli 1740;
1-522 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-10] Alfabetisch inhoudsregister;
[11-12] Fondslijst van I.J. Malga
Bijbelteksten: Filip. 4:7; Kol. 1:22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 606
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (CV.01014)
- Provenance: Een eigenaarsnaam op het voorschutblad is eruit geknipt
- Band: Half papieren band (19e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.00925.-)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (94 F 2)

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD b1868:1)

Pietasnummer: P09044661


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006