Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusWoord op zyn tyd. (1745)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande. Eerste deel
Impressum: In 's Gravenhage, by Ottho en Pieter van Thol, te Middelburg, [by] A.L. en M.H. Callenfels. MDCCXLV. Met privilege
Collatie: 4 : *-2*4 3*1 π3*4 4*4 5*2 A-4L4; [38], 622, [18] p.
STCN-vingerafdruk: 174504 - a1 *2 el$ : *a2 4*3 t,$eeu - b1 A r : *b2 4L kelyk
Jaar: 1745
Uitgever(s): Thol, Ottho van ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 24 april 1744.
Met privilege van de Staten van Zeeland, Middelburg 7 juli 1739.
Geautoriseerd met de handtekening van een van de drukkers.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Autorisatie;
[3-18] Voorrede van Cornelius van Velzen;
[19-20] Gedicht van Marinus Smytegelt;
[21-24] Gedicht van Pieter de Vriese, februari 1745;
[25-35] Prekenregister;
[36-37] Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
[38] Privilege van de Staten van Zeeland;
1-622 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-16] Alfabetisch inhoudsregister;
[17-18] Blanco
Bijbelteksten: Jak. 5:16-18; Jol. 1:18-20; Jes. 38:14; 2 Kon. 1:15-17; Jes. 38:16-17; Joh. 5:14; Ps. 39:5-7, Oudjaar; Ps. 39:6; Ps. 39:7; Luk. 16:19; Luk. 16:20-21; Luk. 16:22; Luk. 16:23; Luk. 16:24; Luk. 16:25; Luk. 16:26; Luk. 16:27-28; Luk. 16:29; Luk. 16:30; Luk. 16:31; Luk. 16:19-31; Matth. 5:29-30, Avondmaal; 1 Kron. 21:16; Pred. 7:2; Spr. 23:26; Ps. 48:15a; Ps. 48:15b; 1 Thes. 4:17; 1 Kor. 15:28; Kol. 3:11; Kol. 1:12, Nabetrachting; Kol. 1:13a; Kol. 1:13b; Kol. 1:14; Kol. 1:15; Kol. 1:15-16; Kol. 1:17; Kol. 1:18; Kol. 1:19; Kol. 1:20; Kol. 1:21; Kol. 1:21-22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 676; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 45
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00931)
- Opmerkingen: Incompleet: 4L4 ontbreektGeautoriseerd met de handtekening van M.H. Callenfels
- Provenance: Dezen boek behoort aan J. Provoost, 1877 (inscriptie op voorschutblad); M. Brent (opgave van UB VU, maar niet meer aangetroffen)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 10)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1010 D 20)
- Band: Contemporaine halflederen band met ribben, goudstempels en titel op de rug

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1017 B 1:1:1)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1058 E 7)
- Provenance: A. Goedbloed Wzn (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1086 C 37)
- Provenance: Dezen boek behoort aan Cornelis Louwerse 1856; Johs Louwerse maart 1888 (inscripties op voorschutblad)
- Band: Cotemporaine perkamenten band

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1112 D 11)
- Provenance: J. Wisse (inscriptie op voorschutblad; 19e eeuw); C. AAllaart, Middelburg (inscriptie op voorschutblad; 20e eeuw)
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Opheusden, Steenblokbibliotheek (4369:1)

Emden, Johannes a Lasco Bibliothek (Theol. 4 486 R)
- Opmerkingen: Dl. 1
- Band: Latere band

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043541


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006