Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusWoord op zyn tijd. (1761)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren: By gelegentheit van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: Waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Doctor en Professor op de Academie van Stad en Lande. Eerste deel. Tweede druk.
Impressum: 's Gravenhage, by Ottho van Thol en Pieter van Thol, te Middelburg, A.L. en M.H. Callenfels, MDCCLXI. Met privilegie
Collatie: 4 : π1 *-4*4 5*2 A-4L4; [38], 622. [16] p.
STCN-vingerafdruk: 176104 - a1 * en : *a2 4*3 Godt, - b1 A v : b2 4L3 Zie$M
Jaar: 1761
Uitgever(s): Thol, Ottho van ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Geautoriseerd met de handtekening van de drukkers.
Met privilege van de Staten van Holland en West-Friesland, den Haag 7 maart 1761.
Met privilege van de Staten van Zeeland, 9 juli 1739 en geprolongeerd per 9 juli 1754.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Autorisatie;
[3-18] Voorrede van Cornelius van Velzen;
[19-20] Gedicht van Marinus Smytegelt;
[21-24] Gedicht van Pieter de Vriese, 1745;
[25-35] Prekenregister;
[36-37] Privilege van de Staten van Holland en West-Friesland;
[38] Privilege van de Staten van Zeeland;
1-622 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-16] Alfabetisch inhoudsregister
Bijbelteksten: Jak. 5:16-18; Jol. 1:18-20; Jes. 38:14; 2 Kon. 1:15-17; Jes. 38:16-17; Joh. 5:14; Ps. 39:5-7, Oudjaar; Ps. 39:6; Ps. 39:7; Luk. 16:19; Luk. 16:20-21; Luk. 16:22; Luk. 16:23; Luk. 16:24; Luk. 16:25; Luk. 16:26; Luk. 16:27-28; Luk. 16:29; Luk. 16:30; Luk. 16:31; Luk. 16:19-31; Matth. 5:29-30, Avondmaal; 1 Kron. 21:16; Pred. 7:2; Spr. 23:26; Ps. 48:15a; Ps. 48:15b; 1 Thes. 4:17; 1 Kor. 15:28; Kol. 3:11; Kol. 1:12, Nabetrachting; Kol. 1:13a; Kol. 1:13b; Kol. 1:14; Kol. 1:15; Kol. 1:15-16; Kol. 1:17; Kol. 1:18; Kol. 1:19; Kol. 1:20; Kol. 1:21; Kol. 1:21-22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 677; Van der Haar, Schatkamer, S 682; Van der Haar, Schatkamer, S 683; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 744; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 46
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01273:1)
- Opmerkingen: Geautoriseerd met de handtekeningen van Peter van Thol en M. en A. Callenfels
- Band: Half lederen band (20e eeuw)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 D 44)
- Opmerkingen: Geautoriseerd met de handtekeningen van Peter van Thol en M. en A. Callenfels

Amsterdam, Bibliotheek PTHU (BC AM DEPOT A 1480)
- Opmerkingen: Incompleet: de bladen *1-3 ontbreken. Geautoriseerd door Pieter van Thol
- Band: Contemporaine lederen band

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1010 D 20)
- Band: Contemporaine half lederen band

Opheusden, Steenblokbibliotheek
- Opmerkingen: Niet gevonden in de catalogus van de GGN

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043540


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006