Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusKeurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien. (1765)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. Als ook verscheide andere by gelegenheid van het h. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewoone omstandigheden. En eindelyk eene opmerkelyke dankpredicatie uit Jer. XXV:3. Gedaan door den zaligen heere Bernardus Smytegelt, in zyn leeven waardig bedienaar des h. Euangeliums te Middelburg. Met een voorreeden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat des herformde gemeente in 's Gravenhage
Impressum: In 's Gravenhage, by Pieter van Thol, en de weduwe O. van Thol en zoon. Te Middelburg, [by] de weduwe A.L. Callenfels en zoon, en de weduwe M.H. Callenfels. M.D.CC.LXV. Met privilegie
Collatie: 4 : *-5*4 A-4K4; XXXII [= XL], 632 p.
STCN-vingerafdruk: 176504 - a1 *2 dd : a2 5*3 enzins$uit - b1 A kt : b2 4K3 gers.$$
Jaar: 1765
Uitgever(s): Thol, Pieter van II ('s-Gravenhage); Thol, Pieter van III ('s-Gravenhage); Thol, Ottho van wed. ('s-Gravenhage); Callenfels, Adam Laurens [& Zn.] (Middelburg); Callenfels, Michiel Hendrik wed. (Middelburg)
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Titelpagina, regel 9-10: buitenge- | woone.
Met approbatie van de Classis Walcheren door Danil Bertling predikant te Vlissingen en Adrianus Bruistens predikant te Middelburg.
Geautoriseerd met de handtekeningen van de drukkers: Pieter van Thol, Wed: A.L. callenfels en zoon, M.H. Callenfels.
Over editie : Er verscheen nog een andere uitgave in 1765 bij de dezelfde uitgevers, die herkenbaar is aan een andere afbreking op de titelpagina.
Inhoud: I Titelpagina;
II Approbatie;
II Autorisatie;
III-XXVIII Voorrede van J. van Diesbach, 's-Gravenhage 6 juni 1764;
XXIX-XXXII [= XL] Prekenregister;
1-632 Tekst
Bijbelteksten: Zach. 1:3, Biddag; Zach. 1:3; Spr. 1:24-27, Oudjaar; Spr. 1:28, Nieuwjaar; Jer. 7:16; Jer. 7:16; Jer. 25:3. Ambtsjubileum Smytegelt, B.; Jes. 55:6a, Avondmaal; Jes. 55:6b, Nabetrachting; Rom. 10:1; Ps. 143:2a; Ps. 143:2b; Jes. 55:7a, Nabetrachting; Jes. 55:7b; Jes. 55:7c; Hand. 15:26, Nabetrachting; Openb. 1:7, Avondmaal; Job. 36:23; Ps. 89:49; Gen. 27:2; Pred. 11:3; 1 Tim. 1:16, Avondmaal; Jes. 55:13a; Jes. 55:13b; Luk. 23:39-41; Luk. 23:42; Luk. 23:43; 1 Petr. 1:17; Jes. 64:5a; Jes. 64:5b; Jes. 64:5c; Jes. 64:6; Ps. 50:7; Ps. 87:5; Gen. 17:1, Nabetrachting; Ps. 119:120, Biddag; Ps. 104:3; 2 Kron. 30:8, Avondmaal; Joh. 6:37a; Joh. 6:37b; 1 Joh. 1:9, Voorbereiding; Hebr. 11:10, Nieuwjaar; Matth. 3:9; Joh. 15:1; Joh. 15:2a; Joh. 15:2b; Luk. 12:16-21; Matth. 6:19; Matth. 6:20; Matth. 6:21
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 623; Bosma, Woorden van een gezond verstand, 745; Van Zijl, Van skeepkis na wakis tot boekrak, S 52
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.06440)
- Opmerkingen: Andere dr. dan ex. XP.06439.-
- Provenance: Pieter Joziasse, Ariana Leunisse, Entenina de Lange Anno 1848 (inscriptie op pagina 632)
- Band: Bruine linnen band (20e eeuw)

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (O 61-7104)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 12)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1002 E 36)

Kampen, Theologische Universiteit (Broederweg) (45 G 21)
- Opmerkingen: Editie is onduidelijk

Apeldoorn, Theologische Universiteit (OD b1765:2)
- Opmerkingen: Het is onduidelijk tot welke variant dit exemplaar behoort

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1018 E 10)

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043535


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006