Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusChristens heil en cieraat. (1744)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Des christens heil en cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predicatien over Philippensen IV: 7. en Colossensen I:22. Door den nu zaligen heer Bern: Smytegelt, in zyn leven bedienaar des goddelyken Woorts te Middelburg. Met een voorreden door A:W: de Beveren, zyn eerw: opvolger. Tweeden druk.
Impressum: 'sGravenhage, by Ottho en Pieter van Thol, Middelburg, [by] M.H. en A.L. Callenfels. MDCCXLIV. Met privilegie
Collatie: 4 : *-7*4 8*2 A-3X4; [2], 44, [14], 522, [14] p.
STCN-vingerafdruk: 174404 - *a1 *3 VI. : *a2 7*3 rlings$betrac - b1 A e : *b2 3V $ha
Jaar: 1744
Uitgever(s): Thol, Ottho van; Thol, Pieter van [II]; Callenfels, Adam Laurens; Callenfels, Michiel Hendrik
Opmerking(en): Titelpagina in zwart en rood.
Met approbatie van de Classis Walcheren. Met privilege van de Staten van Zeeland, 9 juli 1739.
Met autorisatie van een van de drukkers.
Over editie : Er is nog een uitgave bij de dezelfde uitgevers uit hetzelfde jaar, maar met ander zetsel gedrukt.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
1-44 Voorrede [van Anthon Willem de Beveren];
[1-8] Inhoudsregister;
[9-10] Privilege;
[10] Autorisatie;
[11-14] Gedicht van H.D.W. Tierings, 30 juli 1740;
1-522 Tekst;
[1-2] Bijbeltekstenregister;
[3-13] Alfabetisch inhoudsregister;
[14] Blanco
Bijbelteksten: Filip. 4:7; Kol. 1:22
Literatuur: Van der Haar, Schatkamer, S 602
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00400)
- Opmerkingen: Dit exemplaar is geautoriseerd door M.H. Callenfels
- Provenance: Dr. Abraham Kuyper-Stichting - 's-Gravenhage (stempel op titelpagina)
- Band: Halflederen band (19e eeuw)

Leiden, Universiteitsbibliotheek (512 F 7)
- Opmerkingen: Signatuur van het eerste katern is onregelmatig: de pagina met het privilege van Holl. en W-Frl heeft geen signatuur en is ingeplakt

Utrecht, Universiteitsbibliotheek (F oct 2180)

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (1003 A 2)

Rotterdam, Universiteitsbibliotheek (RKL K 868)

Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek (1012 G 3)
- Provenance: W. Verkade. Maasdijk Naaldwijk 1905. Jac Verkade 13 oct. 1934 (inscripties op voorschutblad)
- Band: Contemporaine perkamenten band

Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting (Collectie Van Gent)

Zie ook: Volledige tekst in Google Books uit Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P09043531


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006