Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Scougal, HenryLeeven Gods in des menschen ziele. (1761)
 
Auteur: Scougal, Henry (1650-1678)
Titel: Het leeven Gods in des menschen ziele, en verhandeling van den aanvang en voortgang van het geestelyke leeven. Met eene voorrede van den eerwaarden heere Gilbert Burnet, bisschop van Sarum. Volgens de negende uitgaave uit het Engelsch vertaald
Impressum: Te Rotterdam, by Jakob Burgvliet, MDCCLXI
Collatie: 8 : *8 2*6 A-M8; XVIII, [10], 188, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 176108 - a1 *2 van : a2 2*4 $niet - b1 A $ : b2 M5en$
Jaar: 1761
Uitgever(s): Burgvliet, Jakob (Rotterdam)
Over editie : Vert. The life of God in the soul of man. [...] And an account of the beginnings of spiritual life.
(Onder)deel: Bestaat uit: Het leeven Gods in des menschen ziele, of verhandeling over de natuur en voortreffelykheid van den christelyken godsdienst, nevens de middelen om tot de gelukzaligheid te geraaken, ons daar in voorgesteld. en: Verhandeling van den aanvang en voortgang van het geestelyke leeven.
Bevat tevens: By Jakob Burgvliet, boekverkooper te Rotterdam, zyn gedrukt en te bekomen.
Inhoud: I Titelpagina;
II Blanco;
III-XVIII Voorrede van Gilbert Burnet, bisschop van Sarum;
[1-8] Inhoudsregister;
[9] Titelpagina van: Het leven Gods in des menschen ziele;
[10] Bijbeltekst: Ps 119:96-97;
1-120 Tekst van: Het leven Gods in des menschen ziele;
121 Titelpagina van: Verhandeling van den aanvang en voortgang;
122 Bijbelteksten: Gal. 11:20; Rom. 8:14;
123-188 Tekst van: Verhandeling van den aanvang en voortgang;
[1-4] Fondslijst
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.01902)
- Provenance: W. van Broekhuizen 1879; K. van Aller; Gerrit van Aller ??? Nijkerk o/d Veluwe 1891 26 februari; Gerrit van Aller 5 juni 1882 [in jonger handschrift dan de vorige]; Jannetje va't Hul (inscripties op de voorschutbladen; 19de eeuw); Jan van Aller; Rutger Rikkers; Johanna Cornelia Francia Rikkers (inscripties op p. 28-29; begin 20e eeuw)
- Band: Contemporaine binding; kartonnen platten zonder de oorspronkelijke papieren bekleding.

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P09039535


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006