Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 22 September 2021


(8345 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Andrewes, JohnGouden trompet. (1870)
 
Auteur: Andrewes, John (1582/3-?)
Medewerker(s): Smith, Henry (1550-1591) ; Boxe, Willem Christiaens van der (1583-1658)
Titel: Gouden trompet blazende alarm, alarm ten oordeel, door Jan Andries, dienaar des goddelijken Woords. Vermeerderd met eene klaagbede aan God Almachtig, over het berouw en leedwezen van onze zonden. Hier is ook bijgevoegd het Zilveren trompet, ontwakende de zielen ten oordeel; door Hendrik Smit, Dr. in de godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaansz. Dertigste veel vermeerderde druk.
Impressum: Deventer, snelpersdruk van de firma wed. P. de Lange. [ca. 1870]
Omvang: 44, 28 p.
Jaar: 1870
Uitgever(s): Lange, P. de Wed. (Deventer)
Opmerking(en): Auteursnaam op titelp. van toegevoegd werk: Hendrik Smith.
Over editie : Vert. van: A golden trumpet / John Andrewes (London 1641) en: The trumpet of the souls / Henry Smith (London 1591).
Inhoud: 1 Titelpagina van: Gouden trompet [...];
2-4] Dedicatie van Willem Christiaensz van der Boxe aan Johan van Baerle, [Leiden 1 november 1643];
1-34 Tekst van: Gouden trompet;
35 Tussentitelpagina van: Klaag-bede;
36-37 Dedicatie van John Andrews aanalle boetvaardige zondaren;
38-39 Gebed tot Christus;
39-44 Tekst van: Klaag-bede;
1 Titelpagina van: Zilveren trompet;
2 Bijbeltekst: Pred. 12:1;
3-19 Tekst van: Silvere trompet;
19-22 Tekst van: Van de eeuwige straffen;
23-25 Lied: Leidens zuur en zoet;
26-28 Lied van Jonas van Gerwen: Toegift op het jaar 1636;
28 Lied op het aantal doden in Leiden in het jaar 1635
Literatuur: Van der Haar, From Abbadie to Young, I 50
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XU.06648)
- Band: Moderne band (20e eeuw)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 30)

Deventer, Athenaeumbibliotheek (H 1877)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P08040369


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006