Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-reedenen. (1750)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leer-reedenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen Zynes monts. II. over Hoogliet I vers 3. Daarom hebben U de maagden lief. III. over Hoogliet I: vers 4. Eerst Trekt my, ten tweeden, Wy zullen U nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu Myne schapen, schapen Myner weide, gy zyt menschen, [maer] Ik ben uwe God, spreekt de HEERE Heere. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft My u herte. Jesaia LV: vers 2. En laat uwe ziele in vettigheyt haer verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende Ik zal geven, dat haar werk in der waerheyt zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn Ed. leven bedienaar des h: Euangeliums te Middelburg. Den vyfden druk.
Impressum: Te Dordrecht, gedrukt by Hendrik de Koning, boekverkooper, op de Voorstraat by de Vuylpoort, in de Gekroonde Jugte Bybel. [ca. 1750]
Collatie: 8 : A-P8; 239 p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 $we : b2 P5 ma
Jaar: 1750
Uitgever(s): Koning, Hendrik de (Dordrecht)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
(Onder)deel: Bevat tevens: Geestelyke gezangen.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-232 Tekst;
233-239 Tekst van: Geestelyke gezangen;
[1] Blanco
Bijbelteksten: Hoogl. 1:2; Hoogl. 1:3; Hoogl. 1:4a; Hoogl. 1:4b; Ez. 34:31; Spr. 23:26; Jes. 55:2; Jes. 61:8
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.08111)
- Band: Half lederen band (20e eeuw)

Zie ook: Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P06037903


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006