Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 6 Maart 2021


(8340 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Smijtegelt, BernardusAcht uitmuntende practicale leer-redenen. (1760)
 
Auteur: Smijtegelt, Bernardus (1665-1739)
Titel: Acht uitmuntende practicale leerredenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. Hy kusse my met de kussen zynes monds. II. over Hoogliet I: vers 3. Daarom hebben u de maagden lief. III en IV over Hoogliet I: vers 4. Eerst, Trekt my, ten tweeden, Wy zullen u nalopen. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31. Gy nu myne schapen, schapen myner weide, gy zyt menschen, [maar] ik ben uwe God, spreekt de Heere HEERE. Spreuken XXIII: vers 26. Myn zoone geeft my uw herte. Jesaia LV: vers 2. En laat uwe ziele in vettigheit haar verlusten. En Jesaia LXI: vers 8. Ende ik zal geeven, dat haar werk in der waarheid zal zyn. Door Bernardus Smytegelt, in zyn ed. leven bedienaar des h. Euangeliums, te Middelburg. Den negenden druk.
Impressum: Te Workum, by de erven van de wed: Petrus Olingius, boek- en papier-verkoopers, by de Waag
Collatie: 8 : A-P8; 239, [1] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 aer : b2 P5 erm
Jaar: 1760
Uitgever(s): Olingius, Petrus wed., erven van de (Workum)
Opmerking(en): Het is onzeker of de preek over Ezechiel 34:31 werkelijk van Smytegelt is. Hij komt namelijk ook voor in: H. de Frein, De ongelukkige staat der godloozen. Amsterdam, A. en J. Douci, 1725.
Over editie : Gelijktijdige uitg. van de editie: Amsterdam, Erve van Abraham Cornelis en Arie Goejet, s.a.
Literatuur: Zie over deze uitgave J.D.Th. Wassenaar ''Vader' Smytegelt in Workum. DNR 31e jaargang, nr. 1, 2007, blz. 88.
Vindplaats(en): Workum, Museum Warkums Erfskip

Pietasnummer: P06037902


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006