Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Dinsdag 25 Februari 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Hieron, SamuelPredickers pleydoye. (1645)
 
Auteur: Hieron, Samuel (ca.1576-1617)
Medewerker(s): Diemerbroek, Cornelius (1602-1664)
Titel: Predickers pleydoye; ofte een tractaet voorghestelt in een openbare t'samen-sprekinge, bekentmaeckende, de waerdicheyt ende de nootsakelickheyt van dat gene, dat wy predikinghe noemen; vertoonende, hoe dat een mensche daer by kan profijt doen, soo tot onderrichtinge van zijn verstant, als tot verbeteringe van zijn leven. Eerst beschreven in de Engelsche tale door Samuel Hieron bedienaer des h. Euangelij tot Modbury, inde lantstreke van Devon. Ende nu uyt de Engelsche in de Nederlantsche tale overgeset, door Cornelius Diemerbroeck, dienaer des goddelijcken Woorts tot Rhenen. [...]
Impressum: Tot Utrecht, voor Esdras Willemsen Snellaert, boeck-verkooper, by de Weert-poort. Anno 1645
Collatie: 8 : )(8 A-S8 T4; [16], 289 [= 293], [3] p.
STCN-vingerafdruk: 164516 - a1 )(2 aer : a2 )(5 an$so - b1 A s : b2 T2 Y$by$
Jaar: 1645
Uitgever(s): Snellaert, Esdras Willemsz (Utrecht)
Opmerking(en): Uitgave volgens de kerkorde.
Een van de eigenaars van het enig bekende exemplaar was Petrus Plasschaart (1625-1685). Hij was predikant in Numansdorp (vanaf 1653) en Etten (vanaf 1654).
Over editie : Vert. van: The preachers plea. London 1604 (STC 13419) of later.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Approbatie;
[3-15] Dedicatie van Cornelius Diemierbroeck aan de magistraat en de kerkenraad van Rhenen, Rhenen 18 september 1645;
[16] Blanco;
1-289 [= 293] Tekst;
[1-3] Blanco
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: Q2, Q3 en T3 ongesigneerd. Foutieve paginering: 171 i.p.v. 192, 285-289 i.p.v. 289-293
- Provenance: Ick hebbe dit begonnen den 21 februar. 1658. Petrus Plasschaart en geeijndigt den 4 maart des selven jaars. (inscriptie op voorschutblad). Achterin het boekje heeft Plasschaart acht pagina's aantekeningen toegevoegd met verwijzingen naar de desbetreffende folia
- Band: Contemporaine perkamenten bandZie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P03040011


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006