Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Zaterdag 30 Mei 2020


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Wilcox, ThomasUitgeleezen druppel honings uit de steen-rotse Christo. (1758)
 
Auteur: Wilcox, Thomas (1622-1687)
Medewerker(s): W.H.
Titel: Een uitgeleezen druppel honings uit de steen-rotse Christo: of, een klein woord ter vermaaninge aan alle heiligen en zondaars. Door Thomas Wilcocks in 't Engelsch geschreeven. Naar den veertigsten Londonschen druk vertaald. Waar-achter gevoegd is: Een gemeenzaam gesprek tusschen twee persoonen, betreffende de vergeeving van zonden, door het bloed Jesu Christi. Mede uit het Engelsch vertaald naar den derden Londonschen druk
Impressum: Te Amsterdam, by Jacobus Wilhelmus Pruys, boek-verkooper. s.a. [ca. 1758]
Collatie: 8 : A-D8; 60, [4] p.
STCN-vingerafdruk: 000008 - b1 A2 n$al : b2 D5 :$10
Jaar: 1758
Uitgever(s): Pruys, Jacobus Wilhelmus (Amsterdam)
Opmerking(en): Vertaald door W.H. Bij de vertaling is naast de Engelse editie gebruik gemaakt van: Kstlicher Honig-Tropfen aus dem Felsen Christo. Oder ein kurzes Wort der Ermahnung an alle Heilige und Snder. Leipzig und Ebersdorf 1757. De vertaler deelt mee dat hij 'voor drie jaren' de 40e editie van dit boekje in het Engels in handen kreeg. Hij wilde het graag vertalen, maar had te weinig kennis van het Engels had om het in het Nederlands te kunnen vertalen. Toen hij 'onlangs' de genoemde Duitse vertaling in handen kreeg die op dezelfde Engelse editie was gebaseerd, was hij in staat om zijn voornemen uit te voeren. Citaat: 'Waarom ik dan, om zoo veel als moogelyk aan des schryvers zyde te blyven, het Engelsche voor my genomen, en daar-by van het Hoog-duitsche als van een hand-leider gebruik gemaakt hebbe'.
Het toegevoegde werk verscheen volgens de voorrede in 1753 in een derde druk bij John Lewis in Paternoster-Row. Volgens de niet opgegeven Engelse titel is het eerder vanuit het Duits in het Engels vertaald. De bronnen van deze tekst zijn nog niet teruggevonden.
Over editie : Vert. van: A choice drop of honey from the rock Christ: or, a short word of advice to all saints and sinners. London, printed for John Marshall, ca. 1753.
(Onder)deel: Bevat tevens: Een gemeenzaam gesprek tusschen twee persoonen, betreffende de vrye vergeving van zonden door het dierbaar bloed Jesu Christi. Uit het Engelsch vertaald naar den derden Londonschen druk.
Inhoud: 1 Titelpagina;
2 Blanco;
3-5 Voorrede van W.H.;
6-8 Voorrede van de Duitse vertaler;
9-10 Voorrede van Thomas Wilcocks;
11-41 Tekst van: Een uitgeleezen druppel honings;
42 Blanco;
43 Tussentitelpagina van: Een gemeenzaam gesprek;
44 Blanco;
45-46 Dedicatie van Maria aan haar geliefde zuster Maria ****;
47-60 Tekst van: Een gemeenzaam gesprek;
[1-2] Naschrift van de vertaler;
[3-4] Blanco
Literatuur: Niet Van der Haar, From Abbadie to Young.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XP.00518)
- Band: Moderne bruine linnen band (20e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P03039195


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006