Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 29 Januari 2020


(8196 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Featley, DanielDavids herders-tassche gevult met werp-steenen van stichtelijcke. (1680)
 
Auteur: Featley, Daniel (1582-1645)
Medewerker(s): Bruno, Joh. (fl. 1680) ; Herbert, Guilaume
Titel: Davids herders-tassche gevult met werp-steenen van stichtelijcke gebeden, gepast op alle de dagen der weke, en op de gewoonlicke feesten des jaers; mitsgaders andere meer, dienstigh voor een yeder christen. Uyt d' Engelsche schriften van Dr. Featley getrocken, en in 't Fransch overgeset door Guilaume Herbert, en daer uyt in 't Nederlandtsch vertaelt door Joh. Bruno D.I.C.T.E.O.Z. Nu om zijn treffelijckheydts wille weder herdruckt.
Impressum: t'Amsterdam, by Johannes ten Hoorn, boeck-verkooper over 't Oude Heere-Logement. 1680
Colofon: Tot Enchuysen, ghedruckt by Meinerdt Mul, in de Oude Wester-straet, 1680
Collatie: 12 : *6 A-H12 I6; [12], 197, [7] p.
STCN-vingerafdruk: 1680012 - a1 *3 e, : a2 *5 e$ - b1 A n : b2 I4 ebe
Jaar: 1680
Uitgever(s): Hoorn, Jan Claesz ten (Amsterdam); Mul, Meynerdt (Enkhuizen)
Opmerking(en): Met tweede gegraveerde titelpagina: Davids Herders-tassche gevult met werp steenen van gebeden. Gesigneerd: I [= Jan] Luyken fecit.
De vertaler Joh. Bruno zegt in de voorrede: Ick heb' my niet soo seer willen binden aen de woorden, maer hebbe meest ghetracht den rechten sin in onse tale op het krachtighste ende aengenaemste uyt te drucken (*5v-*6r). Volgens de titelpagina is er geen sprake van een volledige vertaling van de Engelse brontekst.
Wellicht was de vertaler de Johannes Bruno die vanaf 1644 predikant te Egmond aan Zee was en in 1679 overleed.
Over editie : Vert. van selectie van gebeden uit: Ancilla pietatis: or the hand-maid to priuate devotion. London 1625 (STC 10725). De vertaling is gebaseerd op: La malette de David. O sont contenues trente-deux ex cellentes prieres [...] Recueillies des oeuvres du Sieur Featley. Mises en Franois par G. Herbert. A La Haye, pour Jean Verhoeve, 1659.
Inhoud: [1] Gegraveerde titelpagina;
[2] Blanco;
[3] Titelpagina;
[4] Blanco;
[5-12] Voorrede van I. [= Joh.] Bruno;
1-197 Tekst;
[1] Vignet;
[2-4] Inhoudsregister;
[5] Colofon;
[6-7] Blanco
Literatuur: Op 't Hof & Huisman, Nederl. werken van afgevaardigden Synode Westminster, 24
Literatuur: Ontbreekt in: Van Eeghen-Van der Kellen & N. Klaversma & K. Hannema, Jan en Casper Luyken te boek gesteld.
Vindplaats(en): Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit (XI.08001)
- Opmerkingen: Foutieve katernsignatuur: H7 ongesigneerd
- Band: Later papieren omslag (19e eeuw)

Zie ook: Volledige tekst van Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam in Google Books
Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Zoeken in STCN-bestand
Pietasnummer: P02038390


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006