Pietas: Bibliografie & Bronnenarchief
  mailto:website@ssnr.nl     Contact?
Zoekresultaat

Woensdag 20 Januari 2021


(8197 titels) Resultaat : (0.01%) 1 titel(s) gevonden in 0.1 seconden

Opnieuw zoeken   Nieuwe sessie   Selecteren   Bewaarset  Zoekgeschiedenis   Instellen   Hulp


1. Baynes, PaulTroost ende onderwysinge in verdruckinge. (1636)
 
Auteur: Baynes, Paul (ov.1617)
Medewerker(s): Hubert, Andries de (1588-1647)
Titel: Troost ende onderwysinge in verdruckinge: ofte een wt-legginghe over de woorden vanden propheet Daniel, cap. 11. vers 33. 34. 35. In d'Engelsche spraecke beschreven door Paulus Bayne, in syn leven dienaer des goddelijcken Woords, tot Caembrick. Inde Nederlandsche tale overgeset, by A.D.H
Impressum: In s'Graven-hage, gedruckt by Aert Meuris boeckverkooper inde Papen-straet; 1636
Collatie: 12 : A-B12; [2], 46 p.
STCN-vingerafdruk: 163612 - b1 A2 $noc : b2 B5 $wo
Jaar: 1636
Uitgever(s): Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Opmerking(en): De vertaler A.D.H. is Andries de Hubert.
De vrije vertaling bevat niet de complete tekst van de brontekst.
Over editie : Vert. van: Comfort and instruction in affliction. Onderdeel van: Christian letters ... Replenished with diuers consolations, exhortations, directions, tending to promote the honour of godlinesse. London 1620 (STC 1629) of later.
Inhoud: [1] Titelpagina;
[2] Blanco;
1-38 Tekst;
39-46 Tekst van twee brieven
Trefwoord(en): Troost
Bijbelteksten: Dan. 11:33-35
Literatuur: Muller, Catalogus ... godgeleerde werken (1857), 338; Schoneveld, Intertraffic of the mind, 97
Vindplaats(en): Particuliere Collectie W.J. op 't Hof
- Provenance: W. van Gent (inscriptie achterin; geen paraafstempel)

Zie ook: Volledige tekst in kleur in Pietas Bronnenarchief
Pietasnummer: P01038051


Zoekopdracht

Pas hier desgewenst uw zoekopdracht aan. Klik daarna op "Zoek".

 Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)

* website@ssnr.nl | http://www.ssnr.nl
BibliOpac - Search Interface * Version 2003, (30-Mai-2010) * BIBLIOsoft, 2003-2006