SSNR » Jodocus van Lodensteyn

Jodocus van Lodensteyn in Utrecht

 

In 2016 zal het najaarscongres op D.V. 24 september gewijd zijn aan Jodocus van Lodensteyn (1620-1677). Tijdens dit congres worden behalve de meer bekende aspecten  van hem — mystiek, bevinding en geestelijke liederen — behandeld, maar meer onbekende: zijn plaats binnen de Nederlandse poëzie van zijn tijd en zijn sociaal-maatschappelijke positie. Het geheel wordt opgeluisterd door samenzang uit Van Lodensteyns bekende liedbundel Uytspanningen. Kom ook en zing met ons mee!

 

Datum: D.V. zaterdag 24 september 2016
Plaats: Jacobikerk, St. Jacobsstraat 1771, 3511 BP Utrecht.  ► Info

 

Vind in Pietas alle werken van Van Lodensteyn of zoek in Pietas Studies naar de literatuur over hem.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Programma
10.30: Opening door de voorzitter van de SSNR, prof. dr. W.J. op 't Hof

10.45: Prof. dr. A. de Reuver, Van Lodensteyns mystieke theologie

11.15: Prof. dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, Van Lodensteyn en Camphuysen. Een vergelijking van twee christendichters

11.50: Presentatie van een studie over Hendrik Versteeg, uitgever en geestverwant van Van Lodensteyn

12.00: Drs. G. Boonzaaijer, Schets van geschiedenis en inrichting Jacobikerk

12.15: Lunchpauze; boekentafel aanwezig

13.00: Prof. dr. E. Stronks, Muziek en religieuze identiteit in de Uytspanningen

13.30: Dr. F.G.M. Broeyer, Het sociaal-maatschappelijke leven van Van Lodensteyn

14.00 Presentatie van Encyclopedie Nadere Reformatie, deel 2

14.10: Zingen uit Lodensteyns bundel Uytspanningen o.l.v. Ed Kooijmans en m.m.v. Leander van der Steen

15.00: Sluiting

 

Deelnemingskosten 25,00 euro, (inclusief koffie/thee en lunch) z.s.m.  overschrijven op bankrekening IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven. Studenten krijgen op vertoning van hun studentenpas 30% korting.
Aanmelden: gebruik formulier

Informatie bij secretaris SSNR: 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie