SSNR » Documentatieblad

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID fck_paste_padding already defined in Entity, line: 2 in /var/www/clients/client1/web4/web/www/library/Nova/View/Helper/ObfuscateEmail.php on line 13

Documentatieblad Nadere Reformatie

Het Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) verschijnt sinds 1977. De uitgave wordt verzorgd  door de Stichting Studie Nadere der Reformatie (SSNR) in samenwerking met Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Het DNR heeft een wetenschappelijk karakter, maar bevat ook populair-wetenschappelijke bijdragen.
Scribenten wijzen wij op het volgende:
-  Alleen bijdragen die nieuwe informatie bevatten of nieuw licht op een persoon, groep, publicatie, fenomeen e.d. werpen, worden aangenomen.
-  Bij de stijl wordt gelet op de toegankelijkheid van de teksten.
-  Auteurs dienen vooraf de bij de redactiesecretaris.
-  Artikelen worden door een of meer externe reviewers beoordeeld.
 

Actie: nieuwe abonnee ontvangt boek naar keuze!

Kies nu uw boek en geef u direct op.

 
Er verschijnen twee nummers per jaargang. Het DNR bevat:

 

Kernredactie

W.J. op 't Hof (voorzitter) , R.E. van der Woude (secretaris), J. van de Kamp, A. Baars en A. Goudriaan.
Secretariaat: Middelhorsterweg 77, 9751 TC Haren.
t 06-41759494   ; e

Boeken ter recensie aan: Dr. R.E. van der Woude, Middelhorsterweg 77, 9751 TC Haren.

 

Abonnementen & administratie

Drukkerij Van der Perk, Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers.
t 0184-688377; e ; i website Van der Perk

 

Een abonnement kost € 23 per jaargang. Studenten 40% korting indien zij jaarlijks een scan van hun studentenkaart naar de administratie zenden.
Donateurs (minimaal € 28 per jaar) ontvangen het Documentatieblad gratis.

 

Onze actie: word nu abonnee en ontvang een boek naar keuze!

Geef u direct op met het formulier of kies nu uw boek als welkomstgeschenk.

 

 

De inhoud van jaargang 42,  2018, nr 1

pagina's Artikel
1-  Redactioneel
2- J. Hengstmengel en H. Krop, De gereformeerde religie en economie in de vroege Republiek. Daniël Souterius (1571-1634) over de plichten van kooplieden
23- H. Koopman, Wilhelmus Grasmeer (±1621-1678). Probleempredikant en Boltonvertaler
41-

D. Baarssen, 'Het licht van een kaarsse bij het licht van den Zonne'. Enig licht op Alexander Comries Verzameling van leerredenen

90-

Boekbesprekingen

96Mededeling


De inhoud van jaargang 41,  2017, nr 2

pagina's Artikel
97- Redactioneel
99- R.W. de Koeijer, Gelovigen tussen Geest en ambt. De rol van de kerkleden in het puritanisme
117- W.J. op 't Hof,  Het ambt aller gelovigen in de Nadere Reformatie
156-

R.E. van der Woude, 'Hoe vond ik daar een zegen!' Het ambt aller gelovigen in piëtistische conventikels

171-

R.E. van der Woude,  Om waarheid en godzaligheid 't zaam te paren (2). Een poging tot een historische analyse van Johan Verschuirs De zegepralende waarheid

192-

Boekbespreking
  

 

 

Een stukje geschiedenis

Het Documentatieblad Nadere Reformatie begon in 1977 als een eenvoudige uitgave en verscheen viermaal per jaar met een omvang van ongeveer 30 pagina's per aflevering. De eerste uitgever was Lindenberg in Rotterdam. Vanaf 1989 verscheen het DNR tweemaal per jaar en hierbij werd tevens het uiterlijk aangepast. In 2004 vond opnieuw een drastische vernieuwing van vorm en inhoud plaats. Van 2004-2013 werd het DNR verzorgd door Boekencentrum in Zoetermeer. De huidige verzorger is Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Hieronder de uiterlijke veranderingen op een rij.