SSNR » Documentatieblad

Documentatieblad Nadere Reformatie

Het Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) verschijnt sinds 1977. De uitgave wordt verzorgd  door de Stichting Studie Nadere der Reformatie (SSNR) in samenwerking met Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Het DNR heeft een wetenschappelijk karakter, maar bevat ook populair-wetenschappelijke bijdragen.
Scribenten wijzen wij op het volgende:
-  Alleen bijdragen die nieuwe informatie bevatten of nieuw licht op een persoon, groep, publicatie, fenomeen e.d. werpen, worden aangenomen.
-  Bij de stijl wordt gelet op de toegankelijkheid van de teksten.
-  Auteurs dienen vooraf de bij de redactiesecretaris.
-  Artikelen worden door een of meer externe reviewers beoordeeld.
 

Actie: nieuwe abonnee ontvangt boek naar keuze!

Kies nu uw boek en geef u direct op.

 
Er verschijnen twee nummers per jaargang. Het DNR bevat:

 

Kernredactie

W.J. op 't Hof (voorzitter) , R.E. van der Woude (secretaris), J. van de Kamp, A. Baars en A. Goudriaan.
Secretariaat: Middelhorsterweg 77, 9751 TC Haren.
t 06-41759494   ; e

Boeken ter recensie aan: Dr. R.E. van der Woude, Middelhorsterweg 77, 9751 TC Haren.

 

Abonnementen & administratie

Drukkerij Van der Perk, Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers.
t 0184-688377; e ; i website Van der Perk

 

Een abonnement kost € 23 per jaargang. Studenten 40% korting indien zij jaarlijks een scan van hun studentenkaart naar de administratie zenden.
Donateurs (minimaal € 28 per jaar) ontvangen het Documentatieblad gratis.

 

Onze actie: word nu abonnee en ontvang een boek naar keuze!

Geef u direct op met het formulier of kies nu uw boek als welkomstgeschenk.

 

 

De inhoud van jaargang 41,  2017, nr 1

pagina's Artikel
1-  Redactioneel
3- D. Baarssen, 'Aan Comrie komt de eere toe'. De receptie van Alexander Comries rechtvaardigingsleer door A. Kuyper
28- D. Baarssen, 'Bekeering van Mr. Salomo den Jood'. De visie van Alexander Comrie op de gemeente in verhouding tot de toelatingspraktijk der Engelse independenten in de 17e eeuw
45- M. Muis,Wilhelmus à Brakels De waare christen. Toch geen preken van à Brakel?
68-

R.E. van der Woude, Om waarheid en godzaligheid 't zaam te paren (1). Een poging tot een historische analyse van Johan Verschuirs De zegepralende waarheid

81-

R.E. van der Woude, Niet eenzijdig, niet eenkennig. Interview met prof. dr. Arie Baars

86- J.N. Mouthaan, Besprekingsartikel: Gereformeerden en de middeleeuwse kapittels
91- Boekbesprekingen
96  Mededeling

 

De inhoud van jaargang 40,  2016, nr 2

pagina's Artikel
97- Redactioneel
98- M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Camphuysen en Van Lodensteyn. Een vergelijking van twee lieddichters
109- F.G.M. Broeyer, Sociaal-maatschappelijke factoren in Van Lodensteyns Utrechtse jaren
126-

M. van Campen, Jodocus van Lodensteyn en de Joden

137-

R. Bisschop, 'Daer was geene vreese voor Staten, magistraten, voor groote, voor kleyne'. Jodocus van Lodensteyn en de overheid

150-

 

G. Boonzaaijer, De Jacobikerk te Utrecht: geschiedenis en inrichting

154- Ed Kooijmans, Een nederig schaapje en een trouwe Herder. Twee liederen van Jodocus van Lodensteyn

160-

R.E. van der Woude, Erfgoed van de Nadere Reformatie. Het Utrecht van Van Lodensteyn

170- W.J. op 't Hof, De auctiecatalogus van het boekenbezit van de Gamerense predikant Michael Spranger (1627-1673)
190- Boekbespreking
192 Mededelingen

 

 

Een stukje geschiedenis

Het Documentatieblad Nadere Reformatie begon in 1977 als een eenvoudige uitgave en verscheen viermaal per jaar met een omvang van ongeveer 30 pagina's per aflevering. De eerste uitgever was Lindenberg in Rotterdam. Vanaf 1989 verscheen het DNR tweemaal per jaar en hierbij werd tevens het uiterlijk aangepast. In 2004 vond opnieuw een drastische vernieuwing van vorm en inhoud plaats. Van 2004-2013 werd het DNR verzorgd door Boekencentrum in Zoetermeer. De huidige verzorger is Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Hieronder de uiterlijke veranderingen op een rij.