SSNR » DNR-actie

Actie Documentatieblad

 

Als u zich nu abonneert, ontvangt u gratis een boek naar keuze. Dit geldt ook voor nieuwe donateurs (€ 28 per jaar of liever wat meer).

U kunt kiezen uit de volgende boeken:

 

1.  W.J. op ’t Hof, A.A. den Hollander en F.W. Huisman (red.), De praktijk der godzaligheid. Studies over De practycke ofte oeffeninghe der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayly, Amstelveen 2009.

 Kijk

2.  W.J. op ’t Hof en F.W. Huisman (red.), Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein, Amstelveen 2013.

 Kijk

3.  Jan van de Kamp, Op verzoek van vromen vertaald. Duitse vertalingen van gereformeerde stichtelijke lectuur 1667-1697 en de rol van netwerken, Zoetermeer 2012.

 Kijk

4.  W. van ’t Spijker, W.J. op ’t Hof en R. Bisschop, Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed, Zoetermeer 2001.

 Kijk

 

Wanneer u uw abonnement nog in 2016 laat ingaan, dan ontvangt ook alle lezingen die gehouden worden op het Lodensteyncongres in Utrecht.

 Bepaal uw keuze en .

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie