Thuis » Over de website

Over de website

Met de ‘Sleutel tot de Nadere Reformatie’ wil de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) de kennis over de Nadere Reformatie en het gereformeerd Piëtisme in Nederland bundelen, doorgeven en integreren. De inhoud wordt zorgvuldig vastgesteld en verwerkt, maar er kan niet worden gegarandeerd dat deze in alle gevallen juist is. De verantwoordelijkheid voor de meningen in de publicaties van het ‘Onderzoeksarchief’ ligt bij de auteurs.

 

De rechten op de inhoud

© Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR), Kamer van koophandel Rotterdam 41119386. De SSNR behoudt zich de rechten voor op de website ‘Sleutel tot de Nadere Reformatie’.

De rechten van belangrijke onderdelen berusten bij andere partijen. Dat geldt in ieder geval voor de digitale teksten in het ‘Onderzoeksarchief Nadere Reformatie’. De auteursrechten hiervan berusten bij de auteurs of hun erven en ten dele bij de uitgevers van de gedrukte originelen. In alle gevallen hebben deze partijen hun toestemming gegeven voor de digitalisering en de plaatsing op de website. Oudere studies zijn soms vrij van auteursrechten. De rechten op de digitale versies berusten steeds bij ‘Claves pietatis’, een werkorganisatie van de SSNR. Bij elke publicatie in het Onderzoeksarchief worden de houders van de rechten genoemd. De rechten op een tweetal bestanden berusten bij de samensteller F.W. Huisman. Het betreft ‘Pietas’ (Bibliografie van gereformeerde vroomheidsliteratuur) en ‘Pietas Studies’ (Voorheen: Bibliografie van het gereformeerd Piëtisme in Nederland tot circa 1800).

Gebruik

Voor de genoemde teksten en bestanden zijn overeenkomsten afgesloten met de rechthebbenden. De inhoud is via de website vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, voor onderzoek en onderwijs. Voor verspreiding of opname in andere bestanden of websites is schriftelijke toestemming van de rechthebbenden en de SSNR nodig. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

Verwijzen

Bij het gebruik van de studies en de bestanden in publicaties dient naar de vindplaats te worden verwezen. Het is de bedoeling om de URL's van de studies in het Onderzoeksarchief stabiel te houden. Verwijzen naar de website of naar onderdelen ervan wordt op prijs gesteld. Informeer naar de beste URL's.

Verzoek

'Claves pietatis' spant zich in om voorafgaande aan de opname van teksten een overeenkomst met de rechthebbenden te sluiten. Soms lukt het niet om deze te vinden. Een rechthebbende op enige tekst waarmee een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, wordt verzocht zich bij de redactie te melden.

 

Dank

Voor het zoeken in Pietas en in Pietas Studies wordt op de website gebruik gemaakt van het programma BibliOpac. Het is een geschenk van de Portugese producent Bibliosoft, dat door ons in aangepast aan onze eisen. BibliOpac gebruikt de krachtige zoekmachine WWWIsis die werd ontwikkeld door de Virtual Health Library in Brazilië.

  

, webredacteur

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie