Thuis » nieuws » De Practycke van Lewis Bayly

Practycke der godtsaligheydt

In 1620 verscheen in Amsterdam de eerste druk van de Practycke der godtzaligheydt in het Nederlands. Dit werk is een vertaling van The Practice of Piety van de Anglicaanse bisschop Lewis (of Ludovicus) Bayly (ca. 1575- 1631). Met tenminste 53 drukken is dit het meest herdrukte stichtelijke puriteinse werk in Nederland. Hiervan verschenen er 51 in de periode 1620-1688. In 1987 beschreef W.J. op 't Hof de eerste druk uit 1620 in zijn proefschrift.     Zie ook de originele tekst van de door Voetius bewerkte uitgave uit 1642: in kleur (48 MB) en in zwart-wit (16 MB). De Engelse editie van 1719 is te vinden in Google Books en van 1842 in de Christian Classics Ethereal Library ( 2 MB).

Er is onderzoek gedaan naar aspecten van dit werk. Zie het Reformatorisch Dagblad voor de achtergronden hiervan. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn op zaterdagmorgen 21 november 2009 gepresenteerd [verslag]. Tevens werd een bundel met artikelen gepresenteerd, waarin De practycke diepgaand wordt behandeld. De boekproductie vond plaats vanuit de Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. In de Bibliografie worden alle drukken beschreven.  Kijk in het boek.

Titel: De praktijk der godzaligheid. Studies over De practycke ofte oeffeninghe der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayly. Red. W.J. op 't Hof, A.A. den Hollander en F.W. Huisman. Amstelveen, EON Pers, 2009. 351 p's. Met 47 illustraties, bibliografie en register van persoonsnamen. Prijs: € 35 + 3 verzendkosten. Bestel het boek via: info@zaakhaes.nl.

 

Alle Nederlandse Bayly-edities die de UB Vrije Universiteit bezit

Nederlandstalige uitgaven van Bayly's Practycke in de UB Vrije Universiteit

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie